Psychika

PSYCHIKA

Vědecká obec již nepopírá, že psychika ovlivňuje fyzické zdraví. Je-li například někdo v rodině těžce, či dokonce nevyléčitelně nemocen, trpí psychicky celé okolí nemocného. Přišel jsem do styku s mnoha lidmi, kterým zemřel partner na rakovinu, a mnoho z nich po určité době rakovinou onemocnělo. Podle mne byl příčinou stres ze smrti svého blízkého, a protože podle mé teorie jsou rakovinové viry přenosné, tak zdravý organismus těmto virům odolával, ale zeslabený organismus – „zablokováním“ ze stresu ne, a proto podlehl. Příliš starostí, nezvladatelný tok informací a nadměrné množství podnětů, rychlost techniky, velké zatížení paměti a činnosti mozku obecně, velká námaha, zmatek atd. vyvolá stres (trvalý stres je příčinou deprese, což je duševní porucha). Stres je předstupeň osamělosti a osamělost je velký problém duševního zdraví. Z mozku přichází velké množství nervových impulsů. Tím dojde k napínání svalů, adrenalin v krvi stoupá, všechny buňky v organismu jsou ovlivněny. Tep srdce se zrychluje, proto stoupne krevní tlak, více krve se tím dostane do svalu a méně do vnitřních orgánů a kůže, dále se zrychluje dech, slezina začne vylučovat do krevního oběhu více červených krvinek, játra začnou vylučovat glukózu, čímž v konečném důsledku stoupne hladina cukru v krvi. To je podle mé teorie důsledkem neschopnosti organismu bránit se rychlému odběru energie, vitamínů, minerálů a dochází k „zablokování“ organismu“, aby v důsledku stresu nedošlo ke smrti. Poté již můžeme pozorovat důsledky stresu – nespavost, agresi, neovladatelný strach, noční můry atd. Dnes už lékaři vědí, že lidské tělo nelze oddělit od duše. Konflikty, rozčilování mohou vyvolat příznaky nemocí, později nemoc. To zapadá do mé teorie o vzniku nemoci, kdy po „zablokování“ organismu je organismus schopen bojovat proti nemocem cca 2 až 8 let, kdy se příznaky nemocí objevují, ale není co léčit, po určité době, pokud se organismus „uměle neodblokuje“, již dochází k nemocem. Problém je v tom, že většina lékařů nemá dostatek času a možností zabývat se vnitřním životem pacientů, jak by bylo potřeba. Každý dobrý lékař ví, že psychologické faktory velmi ovlivňují tělesné procesy a fyzické zdraví, čímž mohou vyvolat nemoc. Moderní medicína vychází z fyziologie, biochemie a znalostí biochemických odlišností, které vyvolávají nemoci. To však nepopírá důležitost psychologických dimenzí, a proto mnoho lékařů nechce vyvolávat umělé konflikty, což se bohužel někdy děje, a je to v neprospěch pacientů. Spolupracuji s lékaři, kteří uznávají alternativní způsoby léčby a sami si některými alternativními způsoby pomáhají, i když to pro nepochopení druhých lékařů tají.       
Podle statistik bylo v roce 2000 v České republice 25 000 drogově závislých, podle mých předpokladů 32 000. Drogovou závislost, alkoholismus, hráčství považuji za duševní poruchu, která má kořeny v genetických předpokladech. Podle mé teorie se častěji projeví u dětí, které nebyly například chtěné (nebo z nich matka „udělala“ své partnery, což má stejné důsledky), případně vznikl nějaký problém (hrozilo přerušení těhotenství, matka neví, nebo si není jistá, kdo je otcem, či je jiný otec než partner. Jsou to i případy, kdy matka zaváhá, zda je dobře, že je v jiném stavu nebo je jiným stavem zaskočena atd. – viz AKT vymazání nevhodného programu z dětství, nebo skupinová terapie Rodinné konstelace) v těhotenství jejich matky. Tyto genetické předpoklady ještě neznamenají, že se tak stane, stejně jako genetický předpoklad k rakovině nemusí skončit rakovinou. Pokud člověk s určitými předpoklady například k rakovině dodržuje určité stravovací návyky (viz 3. stravovací skupina), pravidelné čistění organismu bylinnými extrakty od rakovinových virů a cizorodých látek (podrobnosti v kapitole o rakovině) atd., rakovina nevznikne. Stejně tak člověk s dispozicemi k duševní poruše může předejít psychickým problémům, když aplikuje protistresová opatření, atd. Problém je ve včasném zjištění dispozic. V dnešní době nemají rodiče tolik času sledovat své děti. Mnohdy ani neví, že jejich dítě je psychicky slabé, labilní, přecitlivělé, neschopné řešit problémy a nechají své dítě doslova utopit se ve svých problémech (v mnoha případech i problémech svých rodičů).       
Při Rodinných konstelacích se dá objevit příčina a napravit důsledek. Mnoho příkladů dokazuje, že dispozice se dědí a „probouzí se“ v dětství, mnohdy již v početí. Proto se nelze divit, že nejvíce duševních poruch a psychických problémů jsem diagnostikoval u adoptovaných dětí, dětí z dětských domovů a nechtěných dětí. Pro porovnání dle mé statistiky má menší či větší psychické problémy cca 40% populace, z nechtěných či opuštěných dětí 80%.       
Je samozřejmé, že genetické dispozice hrají roli, ale minimálně z 50% se jedná o nerovnováhu v rodinném systému a dítě může opustit jen člověk, který má porušen pud péče o dítě. Proto je maximální předpoklad, že narozené dítě rodičů s duševní poruchou bude také mít duševní poruchu.      
Byl učiněn pokus, při kterém se zjistilo, že během pěti let u mužů tajících svojí sexuální orientaci, se projevila 3x častěji rakovina (a mnohem častěji infekční onemocnění), než u mužů, kteří se k homosexualitě otevřeně hlásí. Stejně tak u mužů HIV pozitivních rychleji nemoc postupovala u první skupiny. To potvrdilo, že trvalé potlačování identity a potlačování emocí má negativní vliv na zdraví. Naopak ventilování negativních emocí a důležitých aspektů života má pozitivní vliv na zdraví. U lidí, kteří se umí zbavit svých negativních emocí, bylo zjištěno efektivnější fungování imunitního systému a menší nemocnost, než u introvertů a lidí, kteří v sobě své problémy i radosti „dusí“. Bylo zjištěno, že lidé, kteří se stále zaobírají svým zármutkem, či stále dokola mluví o tom, jak se jim daří špatně, je to důkaz deprese.    
Je dokázáno, že nás ovlivňuje naše okolí. Jeden úspěšný Američan tvrdí, že máme plat, vztahy a zdraví, jako pět lidí okolo nás. Já nám ověřeno z praxe, že někdy stačí jeden člověk na to, aby nás stáhl ke dnu. Např. žije–li dospívající dcera (syn) s duševně nemocnou matkou, je velký předpoklad, že tak jako matka skončí i dítě. Je to tím, že rodiče a zejména matky mají největší vliv na své potomky. Mám z praxe ověřeno, že když matka žije bez partnera, má tendenci „povýšit“ své většinou prvorozené dítě do role „partnera“. Pokud to dítě zjistí, má v dospělosti snahu „utéci“ co nejdále od takové matky, aby se „zachránilo“. Pokud neuteče, nemá šanci na svůj život, svého partnera, dítě, rodinu, nebo, až když bijí „biologické hodiny“, tzv. „na poslední chvíli“. A stejně má taková matka tendenci po narození vnoučete svého potomka přitáhnout zpět. Podobné je to i s prací, zdravím, penězi. Je-li rodina chudá, tak pokud drží tato rodina stále pohromadě, budou chudí i potomci. Pokud se někdo z dětí odstěhuje co možná nejdále, má šanci zbohatnout, žít jiný a lepší život, než zbytek rodiny, která žije stále ve stejných a špatných podmínkách. Z toho vyplývá, že můžeme pomoci člověku na dně tak, že od něj utečeme, tím se „vysvobodíme“ a až na tom budeme dobře, můžeme pomáhat druhým. Ale ne za cenu, že nás stáhnout zpět. Proto nejde pomáhat mnoha lidem najednou. Když se posílíme o další pozitivní lidi, např. partner, děti, můžeme pomoci jako skupina „tří“ jednomu třeba rodiči, sourozenci a podobně. Na pomáhání více lidem musí být skupiny a takové známe, např. charita.      
Podobný příklad, jak nás ovlivňuje prostředí, jsou dětské domovy, domovy důchodců, věznice a podobná zařízení. Stejná je situace i z nemocnic, léčeben pro dlouhodobě nemocné. Člověk žijící mezi nevyléčitelně nemocnými má pár procent šanci se uzdravit. Pokud je to možné, je nutné své blízké z takových prostředí přesunout do pozitivního prostředí láskyplného domova.       
Podle mé teorie je možné dospělé lidi ovlivnit za dobu od tří měsíců do dvou let. Výjimečně to jde hned a už jsem psal, že děti jsou trvale do cca patnácti let v nižší hladině vědomí. Proto se lépe učí, ale i snadněji „programují“. Pokud rodič dítěti 3x zopakuje negativní větu, ovlivní jej. Psal jsem v kapitole o neplodnosti příklad, kdy matka několikrát dceři opakovala: „Ty jsi tak neschopná, že nebudeš moci mít dítě, protože se o něj nedokážeš postarat“. Výsledkem bylo, že měla dítě až v padesáti po té, co jsem tento negativní „program v jejím podvědomí“ odhalil a odstranil při skupinové terapii Rodinné konstelace.       
Tvrdím, že více či méně je poškozeno většina lidí a to právě z dětství. Vybíráme si většinou partnery podle „modelu“ rodičů a prostředí, ze kterého jsme vzešli. A to je důvod, proč jsem přesvědčen, že je téměř nutné, aby každé dítě od patnácti do osmnácti let absolvovalo skupinovou terapii „Rodinné konstelace“. Tím se „očistí“ od problémů a nerovnováhy v rodinném systému, aby neneslo důsledky této nerovnováhy ve svém budoucím životě. Jedině tak se dá zajistit bezproblémový „start“ do života, aniž bychom trpěli za činy našich předků a prapředků. Početím naše problémy začínají. Kdo v dětství zažil hodně stresu, těžce se stresem vyrovnává v dospělosti. Říká se, že život je boj. Pro někoho menší, pro někoho větší. Vždy záleží na rovnováze v rodinném systému, jak „těžký“ ten životní boj bude. A nastolením rovnováhy např. Rodinnými konstelacemi (jiný účinný způsob jsem dosud nepoznal) docílíme toho, že život bude radost a ne boj.       
Nastává těžší doba, než kdy jindy byla (viz rozhovor do novin z 12/2011) za tímto článkem. Nejenom z tohoto důvodu je nutné „vyčistit“ své okolí od negativních lidí a vlivů. Na jednoho negativního člověka (když je to např. rodič, kterého nechceme odvrhnout) musíme mít okolo sebe tři pozitivní kamarády okolo sebe, aby nás ten jeden „silný“, negativní člověk nestáhl sebou na dno.
Nastává těžká doba. Krize, která přišla v roce 2008, bude trvat ještě 12 let a bude hůř. Proto budou lidé nuceni se sdružovat, aby například zaplatili společné bydlení. Půjde nejen o rodiny, ale třeba i o kamarády. Pokud se sdruží, tak přežijí, protože přežívat budou jen ti nejsilnější, což se týká i firem. Podobně jako to dnes dělají velké automobilky.      
Tvrdím, že tento proces sdružování bude trvat dalších 30 let. Za tuto dobu vyvrcholí celý proces tím, že budou na světě fungovat tři velké unie a tři měny. Vznikne Americká unie, kam bude patřit celá Severní, Střední a Jižní Amerika se společnou měnou. Samozřejmě, že se najdou státy, které si budou myslet, že přežijí samostatně, ale až budoucnost ukáže, zda to tak je. Pak bude existovat Evropská unie, která se rozšíří na celý evropský kontinent a bude mít společnou patrně stávající měnu, která už zůstane. Existovat bude i Asijská unie, kterou, si myslím, už začíná ovládat Čína. Jediným státem, který nebude chtít být „ v unii“, bude Rusko, takže Rusko zmizí časem z mapy světa, protože nepřežije. Podle mé představy se Rusko rozdrobí na mnoho menších celků, které nakonec stejně bude ovládat Čína. Věštím proto, že jen státy, které se sdruží v silné celky, vydrží ekonomické tlaky a zásahy přírodních sil.      
Evropská unie nepadne, ale naopak posílí. Tak to věštím já. Myslím pozitivně a vidím to pozitivně. Říkám všem obchodníkům, kteří za mnou chodí, že je ideální nacházet podobně silné partnery a sdružovat se ve velké celky. Takhle úžasně to vidím do budoucna a moc už se na to těším. Řekl jsem už několikrát, že kdo dříve něco provedl špatného a nebyl za to potrestán, mohl „osud“ potrestat jeho potomka až v průběhu dalších generací. Když ale někdo v roce 2011 nebo 2012 něco provede, tak to dostane obratem zpátky s trojnásobnou intenzitou, už to nebude čekat na žádné další potomstvo, které by to mohlo odnést za toho, co něco provedl a nebyl za to potrestán. Takže všichni, co kradou, budou odhaleni, všichni, co někoho zabili nebo zabijí, budou odhaleni, nebo sami zemřou. Všech trestných činů bude bohužel přibývat. Nastává postupně chaos, protože lidi neunesou, co se děje – rychlý tep doby, erupce a všechny vlivy počasí, krachy bank, firem, nezaměstnanost. Lidé to nebudou zvládat, a proto bude přibývat vražd, sebevražd, hádek mezi lidmi, krachů, nehod zaviněných lidmi, nehod zaviněných přírodními katastrofami. Ty, které přežijí to ale bude posilovat. Ti, co se dají na duchovní cestu a budou vyrovnaní, budou mít i dobrou intuici a budou umět být ve správný čas na správném místě a nic se jim nestane.      
Podle mojí teorie začala v Roce Draka, tzn. od 23. ledna 2012, nová, úplně jiná etapa lidstva. Bude to století padání meteoritů a nyní je před námi 12 let větších katastrof, než byly dříve, které pak začnou ustupovat. Už jsme na to připraveni. Těch uplynulých 12 let bylo cvičiště – komu bylo dříve těžko, tak teď mu bude na „bojišti“ lehko. V Česku se toho ale podle mne bude dít nejméně – začnou například vypadávat sítě mobilních operátorů, to už se mimo jiné děje, budou vypadávat sítě s elektřinou, vlivem dlouhodobých srážek bude docházet k sesuvům půdy i se stavbami na nich, občas bude někde zemětřesení a podobně. Ve světě budou bouchat sopky, budou silná zemětřesení. Podle mne díky takovému velkému zemětřesení zmizí během následujících deseti let i Yellowstone National Park v USA a jiné oblasti. Občas nebudou moci kvůli tomu létat letadla a začnou krachovat některé letecké společnosti – zase přežijí jen ty, které se sdruží do velkých celků.      
Bude to zajímavá akční doba. Pořád jsem nechápal, proč neustále dávají v televizi akční filmy, protože mě nebavilo se na ně koukat, ale ti, co na ně koukali, budou na vše teoreticky připraveni, protože to, co viděli v katastrofických filmech, nastane teď v realitě. Lidé se s tím budou běžně setkávat na ulici. Je tedy před námi takový akční život.     
S psychikou souvisí téměř vše, i spánek. Spánek je jedním s pilířů zdraví, a proto je důležitá kapitola o spánku. Se spánkem a psychikou souvisí serotonin, proto je zde samostatná kapitola o Serotinunu. Nyní jen krátké připomenutí.
Serotonin     
Serotonin je jedním ze základních neurotransmiterů. Umožňuje komunikaci mezi jednotlivými synapsemi v mozku a ovlivňuje tak emoce, paměť, bolest, spánek, apetit, atd. Přispívá k celkovému pocitu pohody. Mnoho lidí trpících nedostatkem serotoninu jej  kompenzuje konzumací cukru, sladkostí, zejména čokolády, bonbónů, zákusků, chipsů (obsahují rychlé škroby), …, nikotin,…léky. Lepší je užívat potravinové doplňky označené 5-http, které obsahují aminokyseliny, potřebné k jeho produkci.  Dále je vhodná změna jídelníčku, cílem je omezit příjem kalorií a náhradu rychlých cukrů potravinami s nízkým glykemickým indexem, jako je naturální rýže, čočka, fazole, ovoce. Tvorbu serotoninu podporují mléčné výrobky, zejména krůtí maso, vejce, celozrnné pečivo, banány, rajčata, švěstky.     
Serotonin (5-hydroxytryptamin, zkráceně 5-HT), je biologicky aktivní látka obsažená v krevních destičkách, v buňkách gastrointestinálního traktu a v menší míře i v centrálním nervovém systému. V čistém stavu je to bílá amorfní nebo krystalická látka. Zvláštní význam má jako neurotransmiter (přenašeč nervových vzruchů), neboť ovlivňuje serotoninergní systém, tvořený soustavou neuronů v prodloužené míše, mostu, středním mozku a mezimozku. Tento systém si udržuje za normálního stavu optimální hladinu serotoninu vlastní syntézou z jeho biochemických prekurzorů (viz dále). Neurony se serotoninovými receptory se vyskytují také v limbickém systému a v některých částech mozkové kůry. V centrálním nervovém systému se serotonin účastní především procesů, které se podílejí na vzniku nálad. Jeho nedostatek způsobuje snížení přenosu nervových vzruchů, způsobuje tak změny nálady, celkovou depresi, případně poruchy spánku, podrážděnost až agresivitu. Některé serotoninové receptory se mohou stát příčinou vzniku migrény, jiné ji naopak potlačují. Změny v jeho metabolismu mohou být odpovědné i za určité psychické poruchy (mj. mohou vyvolávat maniodepresivní psychózu, chorobnou úzkost aj.)     
Činnost serotoninergního systému souvisí s cyklem spánku a bdění, s příjmem potravy (ovlivňuje receptory chuti, pocity nevolnosti a nucení ke zvracení) i s některými stránkami citového života, například sexuality či agresivního chování. Serotonin má také silný vliv na tonus svalů (jejich napětí), podporuje zejména kontrakce hladkého svalstva a krevní srážlivost. Proto hraje značnou roli při krvácivých poraněních, kdy zúžením cév (tzv. vazokonstrikční účinek) snižuje únik krve z těla.       
Nedostatek serotoninu v krvi se dá upravit příjmem potravy, která jej obsahuje. Do neuronů se však z krevního řečiště nepřenáší, tam se dá jeho hladina zvýšit jen dodáním jeho prekurzorů. Vhodnými zdroji jsou některé druhy sýrů, obsahujících bílkoviny bohaté na L-tryptofan, mléčné výrobky všeobecně, maso, listová zelenina a celozrnné pečivo. Uvolňování serotoninu na nervových spojích (synapsích) sice stimuluje alkohol a nikotin, avšak jen krátkodobě a s nežádoucími vedlejšími účinky.     
Bylo také zjištěno, že na syntézu serotoninu v těle má velký vliv hladina světelného záření. Proto se jeho nedostatek projevuje zejména v zimě, kdy je méně slunečního záření, a proto lidé častěji v tomto období trpí úzkostnými stavy, depresemi a jsou podráždění a útoční. Zvýšená hladina serotoninu však vyvolává projevy předávkování, označované jako serotoninový syndrom.       
Serotonin přijatý v potravě neproniká do nervových cest centrálního nervového systému, neboť neprostoupí stěnou oddělující krevní řečiště od mozku. Avšak tryptofan i jeho metabolit 5-hydroxytryptofan (5-HTP) do mozku proniknou. Tyto aminokyseliny mohou být podávány jako doplňkové živiny a zajišťovat tak zvýšení hladiny serotoninu v mozku a působit tedy jako serotonergické látky.     
Podle nejnovějších výzkumů na Rockefellerově univerzitě se ukazuje, že jak u pacientů, kteří trpí depresemi, tak u laboratorních myší, na nichž bylo onemocnění modelováno, dochází k významnému poklesu hladiny bílkoviny p11. Tato bílkovina souvisí s přenosem serotoninu v mozku.     
Antagonisté 5-HT3, jako např. ondansetron, granisetron a tropisetron, jsou důležitými antiemetickými prostředky (prostředky proti zvracení). Jsou zejména významné pro potlačování nevolností a nucení k vrhnutí při protinádorové chemoterapii za použití cytotoxických léků. Jinou oblastí jejich aplikace je potlačování nevolnosti a zabránění zvracení po operacích. S jistými pozitivními výsledky byly tyto prostředky také zkoušeny při léčbě deprese a jiných nežádoucích duševních a psychických stavů.     
Nízký nebo naopak nadbytečný přísun některých minerálů a vitaminů, případně užívání některých léků, může způsobit poruchy v hladině serotoninu v orgánech, a to buď zamezením jeho syntézy v organismu, nebo procesů jeho zpětného odčerpávání. Nadměrně zvýšená hladina serotoninu způsobuje nebezpečný tzv. serotoninový syndrom. Projevuje se třesem, vyšším krevním tlakem, zrychlením srdeční činnosti, zmateností a bezvědomím.     
Pokud nechcete brát syntetická antidepresiva, existují i přírodní výtažky zpětného „vychytávače“ serotoninu, jako Jarsin, nebo Deprim, př. Přírodní výztažek 5-TH, který je perzekutorem přímého dodávání serotoninu do mozku. Zdroj: Internet 2012

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.