Už jste členy mého nového klubu? Mám pouze 300 míst a už se nějaké rozebrali, tak nevím kolik z vás se tam dostane. Pro více informací kliknetě zde.

Rodinné konstelace.

Termín je 28.října 2023–sobota, od 13.00 do cca 19.00. Další termín je sobota 25.11.2023, pokud bude zájem, tak v příštím roce: vždy poslední sobota v lednu a únoru 2024.
 
Konstelace jsou i „Kurzem využívání informací z podvědomí", tyto informace je pak možné využívat v běžném životě. U dobrého vína jsme vyřešili více podnikatelských záměrů, a dokonce i zdravotní problémy, se kterými si zatím věda neví rady.
 
V dnešní složité době je nutné mi potvrdit aspoň 5 dní před konáním, zda Váš zájem trvá, abych stačit všechny obeslat a potvrdit termín a místo konání a sdělím adresu, kde se konstelace budou konat.  
Současně by bylo dobré při přihlášení sdělit, kdo chce konstelaci, jakou anebo chcete přijít jen jako aktivní divák.

Musím poděkovat všem, kteří se na Rodinné konstelace dostavili v lednu a únoru, v květnu 2023. Jsem přesvědčen, že jsme vyřešili hodně závažných problémů. Konstelace jsou i  "Kurzem využívání informací z podvědomí", tyto informace je pak možné využívat v běžném životě. U dobrého vína jsme vyřešili více podnikatelských záměrů a dokonce i zdravotní problémy, se kterými si zatím věda neví problém, jako Tinitus.

V dnešní složité době je nutné mi potvrdit aspoň 5 dní před konáním konstelací, zda Váš zájem trvá, abych stačit všechny obeslat a potvrdit termín  a místo konání. To proto, že nevíme jaká bude situace s infekcí.

Současně by bylo dobré při přihlášení sdělit, kdo chce konstelaci, jakou anebo chcete přijít jen jako aktivní divák.

Je možné se hlásit na mém emailu: stanley.bradley@email.cz nebo sms, tel. 777119600.

Pokud to umožní situace, budeme se těšit na opětovné pravidelné setkávání s přáteli radostného a úspěšného života", u dobrého moku a jídla. Zkrátka, oslava života, jak má být. Navázal jsem v lednu 2022 na dřívější Rodinné konstelace, které jsem prováděl 20 let. Bohužel, „kovid“ vše přerušil na rok 2020 a 2021, ale budu se těšit na příjemné setkávání se s příjemnými lidmi.

 Tvrdím, že všichni jsme „roboty naprogramovanými rodinným systémem, společností a prostředím“. Konstelace jsou jedním z mála způsobů, jak pojmenovat, odhalit a současně se zbavit „nevhodných programů v podvědomí“. Účelem konstelací je zlepšit využívání intuice, naučit se řešit neobvyklé situace, najít způsob, jak se orientovat ve vztazích, v životě, v práci. Lze posílit sebedůvěru a díky tomu se nenechat ovlivňovat a být sám sebou. Díky sebedůvěře lze využít lépe svých schopností, být úspěšnější, lze najít způsob, jak přijít k penězům, jak se zbavit problémů. V konstelaci najdeme způsob, jak využít „síly přítomného okamžiku a zhmotňovat myšlenky“, atd. Proto je tato metoda poučná i pro ty, kteří se konstelací jen zúčastní. Konstelacemi lze nejenom odpovědět na nezodpovězené otázky, ale „napravit a ovlivnit důsledky“ chyb v rodinném systému. Podle mne je každý́ strůjcem svého štěstí, ne osudu. Ale i osud lze změnit, a to právě konstelacemi. Můžeme změnit jen to, o čem víme. Konstelace umí problém pojmenovat. A ve správně pojmenovaném problému se nachází jeho řešení.

Cena dílčí konstelace je1500 Kč, trvá cca 30-45 minut. Klasická, celá konstelace, trvá cca 2 hodiny, stojí 5000 Kč. Ostatní účastníci, kteří se přijdou aktivně zúčastnit konstelací to mají zdarma, jako to bylo vždy.

St. Bradley

KONSTELACE (ukázka z knihy OSUD 12/2014)

Úvodem je třeba připomenout, že se jedná o náročný rituál a měl by jej provádět terapeut, který dané problematice rozumí, ideální je psycholog, případně psychiatr. Je možné touto terapií i klienty poškodit. Ten základní problém je, že špatné zážitky „podvědomě odsuneme do podvědomí“, aby nás to psychicky neničilo. Konstelací se „podvědomě uzavřené okno“ musí otevřít“, což není problém. Ale velký problém je to potom dobře a smysluplně uzavřít správně – vyřešením problému. A to už každý neumí. Po špatně provedených konstelacích za mnou chodilo dost lidí, kterým při konstelaci terapeut „uzavřené okno“ otevřel“, ale neuměl správně uzavřít a vyřešit, což bylo pro klienty horší, než kdyby se nic neřešilo.

Kdo neumí najít vhodného terapeuta na „Uzdravení rodinných kořenů, nebo nechce jít na Rodinné konstelace, může tento problém řešit tím, že nechá sloužit mši „za uzdravení rodinných kořenů“ dobrým farářem. Při mši je dobré opakovat rituální vět, jejichž příklady jsou v závěru článku.

Začal jsem v roce 2002 s Rodinnými konstelacemi (skupinová terapie, tzv. psychodrama), abych získal odpovědi na otázky, které nedostaneme klasickými metodami. Je to např. mnoho otázek okolo smrti, které jsem chtěl ověřit do knihy O životě a smrti. Stejně tak jsem se zabýval otázkami, co je osud a jak jej můžeme změnit či ovlivnit, o čemž je tato kniha. I to jsou témata, která lze ověřovat při konstelacích, včetně předpokladů budoucnosti. Kapitolu o rodinných konstelacích jsem začal psát právě pro tuto knihu, protože je to téma, které je spíše filosofické a nejsou vědecké metody, kterými by se tato problematika dala vysvětlit a dokazovat. Téma rodinných konstelací patří do kategorie rituálů, kterými je jako jednou z mála možností osud ukázat a změnit.

Po mnohaletém řešení problémů v rituálech rodinné konstelace jsem přesvědčen, že v rodinném systému existuje „kolektivní odpovědnost“. Z konstelací se ukazuje stále častěji, že neseme odpovědnost i za naše předky (potomky samozřejmě), pokud způsobili nerovnováhu a nebyli za to potrestaní.

Další možnosti, jak změnit život k lepšímu („zbavením se břemen minulosti“) je například změna jména (příjmení či obojího), změnou bydliště – ale to musí být o tolik kilometrů, aby se změnil zásadně horoskop, tedy buď na sever, nebo jih nepomůže, musí to být na západ či východ atd.). Protože vše souvisí se vším, i tato zdánlivě nepatrná změna jednoho aspektu z mnoha v součtu osudu může znamenat hodně.

Při rodinných konstelacích jsem „postavil“ do jedné role, kde se řešilo početí a smrt, osud. Nedokázalo se, že by osud hrál v těchto událostech významnou roli. Větší roli než ostatní aspekty, jak se ukázalo v konstelacích, má smrt. To bylo významné zjištění, protože mnoho lidí se neumí „odpoutat“ od energie zemřelých a v takovém případě „nežijí svůj život“. Mohou to být energie potratů, které neumožní matkám (i otcům, pokud o tom věděli) „žít dobrý život“. V takových případech jsem popsal „rituál“ odpuštění“, kterým se dá tento problém řešit. V mnoha případech se neumí odpoutat lidé od energií zemřelých rodičů, což je nepochopitelné, je to „koloběh života“. V těchto případech je dobré si připomenout „hierarchii rodinného systému“, že na prvním místě musí být partner/partnerka, na druhém naše děti, až na třetím místě jsou rodiče.

Pokud se někdo neumí smířit se smrti dětí, což problém opravdu je, je to také špatné a je dobré si uvědomit, že předčasná smrt je daná buď „osudem“, nebo chybou v rodinném systému. A není smysluplné truchlit po zbytek života, protože zemřelým „čas neběží“ a „až nastane náš čas“ (naší smrtí), nebo „jejich čas“ (pokud se „znova narodí), tak se stejně setkáme. Další varianty, kdy se lidé nedokázali odpoutat od zemřelého partnera bylo také mnoho. V těchto případech mají problém nejenom samotní „pozůstalí“, ale i jejich partneři. V konstelacích se ukázalo, že „pozůstalý“ si sice našel partnera (partnerku), ale jen jako náhradu za zemřelého a v podstatě se v konstelaci ukázalo, že pozůstalý/á žil život zemřelého – katastrofa pro nového partnera. To vše lze v konstelacích řešit, lze i komunikovat s energiemi zemřelých.

Nemůžeme být opravdu šťastní, pokud naši předkové v našem rodinném systému trpí, protože díky „programu“ v podvědomí (a paměti buněk), který nám předkové předávají, trpíme i my. Rozhodneme-li se vědomě, svobodně, že se tohoto programu zbavíme, děláme to pro všechny generace – předchozí i budoucí.

Narovnáme tak nerovnováhu celého rodinného systému a dosáhneme rovnováhy v těle i duši, což je osudem většiny lidí, žít v harmonii a zemřít „sešlostí věkem“.

Práce s konstelacemi se zabývá našimi kořeny, naším přístupem k minulosti a tím i k budoucnosti, tedy k životu vůbec. Číňané tvrdí, že kdo chce znát budoucnost, má se ohlédnout do minulosti. Konstelace ovlivňují všechny oblasti života – společenské vztahy, vztah k našim dětem, partnerské vztahy, naši práci, zdraví atd. Z tohoto důvodu jsem začal dělat konstelace jinak než ostatní a našel jsem svoji cestu.

Každý z nás pochází z určitého rodinného systému, který má svůj přirozený řád. Ten není možné vidět běžným způsobem, ale ovlivňuje všechny členy rodinného systému. V rodinném systému jsou skryté síly, jež sahají až ke kořenům života a silně nás ovlivňují výrazněji od třetí či čtvrté generace zpět a někdy dokonce i více než desáté generace. Konstelací jsou ony skryté síly a problémy, vyneseny na povrch a uvolněny. To se děje bohužel bez našeho přičinění a možností děj ovlivňovat a řídit. Ale právě skupinové terapie – Rodinné konstelace umožní skryté energie a nerovnováhu odhalit, napravit. Proces správně a dobře vedených konstelací umožní zbavit se zátěže z rodinného systému, problémů, které jsme neuměli pojmenovat. Bohužel, konstelace provádí i lidé, kteří umí „otevřít problém“ (což není tak těžké), ale neumí jej správně zpracovat a vyřešit. To je potom horší, než když se konstelace nedělá a většinou takového jedince, kde se „otevře „okno“ s problémem a neuzavře, může dost poškodit a většinou také poškodí.

S narovnáním případné nerovnováhy v rodinném systému také přestáváme na nevědomé úrovni opakovat chyby, přestáváme trpět za chyby našich předků a tím dostáváme šanci žít svůj nový život.

Některé příklady rituálů:

Žena, která měla potrat, jak umělé přerušení těhotenství, tak spontánní potrat, bylo by dobré si „usmířit“ energie zemřelých. Za tím účelem je nutné pořídit kamínek za každý potrat, ten položit na louku či do lesa jako pomyslný hrob. Tam je nutné provést rituál usmíření a odpuštění:

„Je mi líto, že nežiješ a já ano a omlouvám se za to, co se tehdy stalo. Tehdy jsem to bohužel neuměla jinak a teď se za to omlouvám a chci to napravuji to. Budu se těšit, až nastane můj nebo tvůj čas, že se znova sejdeme, ale teď je čas se rozejít, ty tím dojdeš svého klidu a získáš tím možnost se znova narodit a já tím dojdu svého štěstí a uzdravení“.

Tento rituál doporučuji opakovat 12x u „pomyslného hrobu“, potom je třeba totéž opakovat doma se zapálenými svíčkami (tolik svíček, kolik bylo potratů) a opakovat cca 12x. Tento rituál je třeba provádět 12 dní, nemusí být nutně den po sobě. Potom je dobré rituál opakovat 2.11. či 25.12.

 

Rituál rozloučení se zemřelým: „Je mi líto, že nežiješ a já ano, ale nadešel čas našeho rozloučení, protože ty musíš jít cestou ke smrti a já cestou k životu. Budu se těšit až nastane můj nebo tvůj čas, že se spolu sejdeme. Ale teď je čas se rozejít, ty odchodem dojdeš svého klidu a získáš tím možnost se znova narodit a já tím dojdu svého štěstí a uzdravení. Tobě čas už neběží, mně ano“.

Při rituálu a je třeba zapálení tolika svíček, kolik bylo zemřelých, max. dvanáct, je dobré rituál opakovat 12x, 12 dní. Rituál stačí opakovat už jen jednou ročně, buď v den jeho smrti, nebo 2.11., případně 24.-25.12.

K tématu je dobré připomenout motto připisované Františku z Assissi: „(Bože dej) ať změním, co změnit můžu, ať přijmu, co změnit nemůžu, a ať mezi tím vždy dokážu správně rozlišit!“

S psychikou souvisí mnoho věcí, například i to, jestli se staráme o to, co si o nás myslí ostatní.

Proces srovnávání se s ostatními patří mezi nejdestruktivnější mechanismy, které poškozují naši sebedůvěru i víru v osobní schopnosti. Tento problém často vzniká v dětství, kdy rodiče chtěli potomky motivovat k lepším výkonům právě srovnáváním s ostatními, ať už se jednalo o známky, či výsledky v jiných oblastech. Pro koho je důležitý názor druhých, ten vlastně žije jejich život a ne svůj.

 Pokud nemáme rovnováhu v rodinném systému, je to vina předků a lze nechat „sloužit mši za uzdravení rodinných kořenů. Kdo nechce do kostela, může zkusit podobný rituál jako u potratu. Je dobré zapálit 12 svíček.

  Minimálně 12x opakovat: Omlouvám se těm, kterým bylo ublíženo mým rodinným systémem a omlouvám se za ty, kteří vám problém způsobili. Je mi to líto co se vám stalo a tímto rituálem vše napravuji a omlouvám se, a budu se těšit, že odpuštěním dojdete svého klidu, získáte tím možnost se znova narodit a my tím dojdeme ke svému štěstí a uzdravení.

Rituální věty lze opakovat i při případné mši „Za uzdravení rodinných kořenů“. Je dobré opakovat o Velikonoční a Vánoční svátky.

 

Nechcete si nechat žádnou akci ujít? Nechte mi na sebe kontakt  já se ozvu až zveřejníme novou akci či kurz.

Nebo mě sleduj na Facebooku

3 nejčtenější články:

Znamení v roce 2021 – Rok Buvola + Opravené a doplněné tabulky určení čínského znamení od r. 1900…
Celý článek
Věštba na rok 2021–2. část. Všechno je jednou poprvé a jednou naposledy. Doufám, že toto je poslední…
Celý článek
Výsledek věštby z pátku 22.12.2017
Výsledek testu ze dne 22.12. 2017Na nevědomé úrovni jsem se ptal, na jak dlouho plánujete budoucnost1 =…
Celý článek