Věštba pro znamení na rok 2021 – rok BUVOLA + Tabulky

Znamení v roce 2021 – Rok Buvola + Opravené a doplněné tabulky určení čínského znamení od r. 1900 do r. 2026

Krysa

Minulý rok Krysy byl do narozenin každého zrozence zátěžový. Ale Buvol si rozumí s Krysou (Myší), proto se dá očekávat plodný rok hlavně v pracovní oblasti. Práce je Buvolova doména, proto „energie Buvola“ pracovní úsilí podpoří. Co se týká vztahů, dojde o ochlazení emocí, proto budou lidé narození ve znamení Krysy patrně méně tolerantní a budou myslet hlavně na sebe. Pokud se necítí dobře ve vztahu, hrozí ukončení ne dobrých vztahů, a objeví se nové příležitosti.

Nová situace (Koronavirus) přinese Kryse díky stádiu sebereflexe schopnost pro transformaci schopnost odhalit včas překážky a problémy, poznat jejich význam a účel. Díky tomu bude schopna Krysa snáze překážky překonat. Klid a uvolnění získávají v této etapě života na důležitosti. 

Buvol

Pro Buvola je to osobní rok, proto pozitivní a produktivní, ale až od narozenin každého zrozence narozeného ve znamení Buvola. Do narozenin může vládnout ve všem nerovnováha a destrukce. V tomto roce (2021) budou zrozenci v roce Buvola zaslouženě sklízet plody své předcházející svědomité práce. Je to dobrý rok pro čerpání nových nápadů, energie a bude se dařit i ve vztazích, je to dobrý rok na založení rodiny.

Nová situace může přinést blokády a nerovnováhu energií a vypadá to, že lidé narození ve znamení Buvola novou situaci nemusí dobře snášet. Nesoulad v sexuální a citové oblasti může vyvolávat frustraci a nespokojenost. Proto je třeba dávat pozor hlavně ve vztazích, mohlo by dojít k rozchodu. Je nutné rychle odhalit příčiny problémů, vytrhnout i s kořeny, ne vše svalovat na druhé. 

Tygr

Buvol je „pán Tygra“, proto hrozí, že zrozence ve znamení Tygra zapřáhne do práce a bude se zdát být nepříjemný. Bude zrozence ve znamení Tygra nutit k věcem, kterým se Tygr bude chtít vzpouzet. Ale pokud se podvolí, bude to k jeho prospěchu. Asi bude lepší nic tento rok nezačínat nového a spíše by bylo dobré se snažit udržet co máte, jinak hrozí problémy a zklamání.

Nová situace (Koronavirus) – vypadá to, že zrozenci ve znamení Tygra si vzali ponaučení a pochopili, že „vše musí být v souladu s kosmickým řádem“. Proto jste na dobré cestě k „řádu stvoření“ – nalezení smyslu. Věrnost, důvěra, spolehlivost a cílený postup povedou k zaslouženému vítězství. Víte, že co zasejete, vše se stejnou měrou vrátí.

Zajíc (Králík)

Ačkoli to tak na první pohled nevypadá, Zajíc si s Buvolem rozumí. Proto i když mohou nastat potíže kvůli druhým, Zajícovi vše dopadne nakonec dobře. I když bude Zajíc více ustrašený než obvykle, v pracovní oblasti i ve vztazích se bude dařit. Protože je třeba počítat s potížemi „třetích osob“? je dobré vážit s kým a proč a raději se řídit heslem: „Třikrát měř, jednou řež“ a to i v pracovní oblasti. Je dobré počítat se zklamáním, protože nic nemusí jít tak hladce a podle plánu.

Nová situace (Koronavirus) pro zrozence ve znamení Zajíce znamení růst, zdar, a prospěch týkajících se i blízkého okolí. Kdo poctivě a tvrdě pracoval, tomu se blíží sklizeň, následuje čas plodnosti a sběru. Protože zrozenci ve znamení Zajíce si vzali ponaučení z uplynulého roku, energie jsou v rovnováze, což se začne nyní projevovat.

Drak

Pro Draka dobrý rok. Drak považuje Buvola za příliš pomalého, a to mu Buvol vrátí tím, že bude nutit Draka více pracovat, než byl zvyklý. Nejenom proto budete sklízet plody své předchozí práce. Drak nebude moci tolik snít a díky zvýšenému pracovnímu úsilí to bude progresivní a stabilní rok. Ve vztazích se dařit bude také.

Nová situace (Koronavirus) – Draci si vzali ponaučení z uplynulého roku, proto mohou doufat v přírůstek energie a o schopnosti získávat hlubší vzhled do událostí a mají schopnost je sledovat ze správného úhlu. Vytrvalost a sebedisciplina v 

vás dovedou do cíle, i když některé okolnosti nasvědčují opaku. Jedním z poselství „nové energie“ je to, že se budete muset rychle rozhodnout v některých záležitostech, i když se vás budou zmocňovat protichůdné emoce při zvažování alternativ. Bude nutné si uvědomit, že vždy je něco za něco. Ale dobré je, že můžete důvěřovat své intuici.

Had

Had si s Buvolem hodně rozumí, proto tento rok bude výborný. Jen není dobré být umíněný a myslet jen na svůj prospěch. Sobeckost Buvol nemá rád a když budete dělat kompromisy, budete z toho mít prospěch vy i ostatní. Spíše bude dobré se zaměřit na práci, pokud budete tvrdě pracovat, výsledky se dostaví. Jen by psychickou zátěž přecitlivělý Had neměl přehánět a bude třeba najít rovnováhu mezi „zátěží“ a odpočinkem, jinak hrozí psychické problémy. Pokud Had vše ustojí, budou se plnit sny, a bude se dařit jak v práci, tak ve vztazích.

Nová situace způsobí, že přirozený řád věcí je narušen. Díky tomu může být schopnost posuzování omezena. Na to je třeba dávat pozor a podle přísloví –„Třikrát měř, jednou řež“ se zvláště tento rok řídit. Může se stát, že budete obklopeni různými formami svodů a lákadel a lehce se můžete stát jejich obětí. Proto když zaznamenáte ztrátu orientace, nedostatek fyzické a psychické energie, vězte, že to jsou příznaky, kdy je třeba zvýšené opatrnosti v rozhodování a konání. Mohlo by také jít o „karmickou podmíněnost“, jež vás bude vystavovat zkouškám skrze omyly. Je třeba rychle najít svůj střed a zaujmout jiné stanovisko, jiný úhel pohledu, než přijde problém.

Kůň

I když si Kůň s Buvolem dobře nerozumí, pořád to bude v roce Buvola lepší než v minulém roce Krysy. Proto vše půjde lépe, ale stejně by bylo dobré krotit svůj temperament, zejména ve vztazích. V oblasti vztahů se situace zlepší až příští rok. Bohužel pro Koně, jej bude Buvol nutit k tvrdé práci, a to Koně moc těšit nebude, tvrdohlavý Kůň by se raději proháněl po lukách.

Nová situace (Koronavirus) může znamenat nedorozumění, problémy, které je nutné vyřešit. Mohou se objevit „staré záležitosti“, které jste považovali za vyřešené. I drobné problémy je nutné rychle řešit, aby se nerozrostly do větších, hůře zvladatelných. Čeká vás pravděpodobně ztráta energie a proto je dobré se „dobíjet z náhradních zdrojů energií (voda stromy, pohyb). Pokud jste „sebedestruktivně“ na někom či něčem závislí, je nutné se rychle závislosti zbavit. Návod je na mých stránkách www.stanleybradley.eu  , v kapitole „Návody“. 

Ovce (Koza)

Buvol je protivníkem Ovce, proto jsou tato znamení v opozici. Díky tomu to bude pro tato znamení složité. Peníze nebudou, je třeba být opatrný a snažit se udržet co máte. Tím půjde dolů i psychika a v souvislosti s tím i morálka. Bude nutné řešit nudné záležitosti a dost možná se přihlásí ke kontrole i finanční správa. Většina zrozenců ve znamení Ovce má naštěstí pro ně, obchodní talent, tím by mohli kompenzovat případné ztráty.

Nová situace (Koronavirus) bude představovat pro zrozence ve znamení Ovce „noc“. Problémy bude mít ten, kdo se nezbaví zatvrzelosti, ztráty orientace, nedostatku tolerance. Pokud nastanou potíže, je třeba jejich příčinu hledat v sobě, ne svádět vinu na druhé. Pokud se vám podaří „v šedé zóně „vašeho vědomí rozpoznat skutečné, bytostné jádro polarit, mnoho z nepřehledných překážek ztratí na své velikosti a relativizuje se. Sebepoznání a tolerance jsou první kroky k nápravě.  Potom vám znova začne svítit Slunce, jehož energie je rozhodujícím faktorem vůle. 

Opice

Opice si s Buvolem také moc nerozumí. Obecně lze říci, že Opice si rozumí jen Drakem a Hadem, takže moc kompatibilní s ostatnímu znameními moc není). Kompenzuje to svojí bezstarostností a drzostí, kterou jí dost lidí odpouští, protože je většinou zábavný společník. Ale na Buvola to neplatí a bude muset omezit své ambice. Do pracovní úsilí, do kterého jí bude Buvol nutit, se Opice, jako vždy, bude snažit vyhnout a obejít to tím, že se sama „pasuje“ do role zprostředkovatele. 

Nová situace (Koronavirus) by mohla zrozencům ve znamení Opice přinést štěstí a růst, protože Opice se dokáží přizpůsobit nové situaci. „Nová doba“ jim zlepší jejich schopnost být ve správný čas na správném místě. Poznání nemusí vždy připadat jako pozitivní, ale někdy přináší i náhlé nazření do hlubin „vlastního Psýché“, třeba skrze zklamání. Proto je dobré se řídit spíše intuicí než rozumem. Můžete mít i věštecké sny, kterým je dobré věnovat pozornost, protože by mohly naznačovat řešení problémů. Pokud se budete nacházet ve stavu neustálé vnitřní nespokojenosti, je nutné najít její příčiny. Upřímnost k sobě i druhým přispěje ke zlepšení situace. Také je dobré zaujmout k nevyřešené věci nové stanovisko než řešit neřešitelné.

Kohout (Fénix)

Kohout si s Buvolem rozumí, proto to bude dobrý rok. Kohout si po roce minulém uleví a bude šťastný, že se daří. Toho využije a bude tvrdě pracovat, což se mu vyplatí, i když asi až později. Ale ve vztazích se bude dařit a budou se objevovat nové příležitosti.

Nová situace (Koronavirus) pro zrozence ve znamení Kohouta bude znamenat novou energii k potvrzení jejich záměrů a plánů. A posíleni energií Buvola se poženou vpřed za svým cílem. Pokud zůstanete věrni své věci se vší trpělivostí, vytrvalostí a snad i jistou dávkou tvrdohlavosti, podaří se vám překonat četné překážky a problémy, včetně těch, které ve vás vyvolávají „kousavé“ pochybnosti. Své úspěchy si však, jako vždy, musíte zasloužit tvrdou prací. Co se týká osobních vztahů a cest, budete vystaveni zkouškám. Pokud budete velkorysí, můžete dojít ke zdravému ukotvení v hmotném těle.

Pes

Pes je stejně loajální jako Buvol. Navíc je Buvol sluha Psa. Na stejném „pracovním hřišti“ si s Buvolem nerozumí, proto se bude dařit spíše o oblasti spekulací, na které Buvol nemá. Buvol je dříč, Pes je se vším rychle hotov a Buvol mu připadá pomalý a tupý. Buvol bude mít tendenci narušovat soukromí Psa za to, že jej Pes neuznává. Proto je dobré se snažit vyhnout dlouhodobější práci (jen v tomto roce) a pracoval spíše na „rychlých akcích“. Než se Buvol vzpamatuje, bude hotovo. To by mohlo přinést problémy ve vztazích, protože pozornost Psa bude Buvol odvádět a Psovi uteče zatím partner/ka. Bude to stát více energie, a proto je dobré se „dobíjet“ častěji, než je obvyklé, z náhradních zdrojů energie (voda, stromy, pohyb).

Nová situace (Koronavirus) – Citliví Psi by měli mít na paměti, že existuje „zákon o příčině a následku“, který vás nutí k neustálé sebekritice a posuzování. Upozorňuje vás, že se vyplatí své plány vystavovat zkouškám průběžně, vždy ještě před tím, než uděláte nějaké závažné rozhodnutí. Novou situaci by bylo dobré chápat jako výstrahu, ne jako neštěstí, či pohromu. Pokud podlehnete „nové situaci“, musíte počítat s omezením všeho druhu. Pokud se vzepřete „zákonům karmy“ (jen koho se top týká, což znamená, že se vám nedaří), znovunastolíte „přirozený řád“, který byl narušen. Je nutné se zbavit pocitu, že jste oběť a nespravedlivě potrestáni. Právě k krizi se nachází šance na záchranu původní představy o uspořádání hodnost a ztracených způsobů vnímání. Uspějete za podmínky, že se vám podaří dospět k neutrálnímu a „vyššímu“ pohledu na vaše problémy. „Nová situace“ svojí energií přispěje v důvěru v působení vyšších sil „Stvoření a Tvoření“, i když se vám může zdát, že se paprsku světla nikdy nedočkáte.

Kanec (Vepř):

Buvol je stejně jako Kanec loajální ve vztazích, ale v pracovní oblasti si nerozumí. Kanec je „bohém“ a umělec, Buvol je dříč. Z toho vyplývá, že Buvol bude pro Kanci chtít, aby tvrdě pracoval a nejen užíval. To bude pro Kance užitečné, protože díky zvýšenému pracovnímu úsilí se objeví nové pracovní možnosti, dost možná i povýšení v zaměstnání. 

Nová situace (Koronavirus) znamená, že všechny problémy zvládnete sami. Někdy to však můžete přehnat a snažit se o násilné a samostatné řešení. V takovém případě by ale šlo o nedostatek sebekritiky, nebo příliš vysoké sebevědomí. Pokud nastanou problémy, znamená to, že je to důsledek přeprogramovaného jednostranného postoje. Je třeba se na vše dívat v celkových souvislostech. Ke změně k lepšímu je třeba změna myšlení, sebekritický pohled do svého nitra, ale rovněž otevření se navenek a více tolerance.

TABULKY PRO URČENÍ ČÍNSKÉHO ZNAMENÍ, náboje i prvku

TABULKY PRO URČENÍ ČÍNSKÉHO ZNAMENÍ, náboje i prvku

1900 – 1920 
datum oddatum doznamenínáboj
 31. 1.1900   18.2. 1901        Bílá krysa+
19. 2.1901             7. 2.1902Stříbrný buvol
 8. 1. 1902           28. l. 1903Černý tygr+
29. 1. 1903           15.2. 1904Šedý zajíc
16. 2. 1904            3. 2. 1905Zelený drak+
 4. 2. 1905          24. 1. 1906Modrý had
25. 2. 1906          12. 2. 1907Červený kůň+
13.2. 1907          1. 2. 19008Purpurová ovce
2. 2. 1908           21. 1.1909Žlutá opice+
22.1. 1909 9. 2. 1910Zlatý kohout
10. 2. 1910          29. 1. 1911Bílý pes+
30. 2. 1911          17. 2. 1912Stříbrný kanec
18. 2. 1912 5. 2. 1913Černá krysa+
 6. 2. 1913 25. 1. 1914Šedý buvol
26. 1. 1914 13. 2.1915Zelený tygr+
14. 2. 1915 2. 2. 1916Modrý zajíc
3. 2. 1916 22. 2. 1917Červený drak+
23. 1. 1917 10. 2. 1918Purpurový had
11. 2. 1918 31. 1. 1919Žlutý kůň+
1. 2.1919 19.2. 1920Zlatá ovce
1920 – 1944 
datum oddatum doznamenínáboj
    20.2.1920   7.2.1921Bílá opice+
      8.2.192127.1.1922Stříbrný kohout
    28.1.192215.2.1923Černý pes+
   16.2.19234.2.1924Šedý kanec
    5.2.192424.1.1925Zelená myš+
  25.1.192512.2.1926Modrý buvol
  13.2.19261.2.1927Červený tygr+
  2.2.192722.1.1928Purpurový králík
 23.1.19289.2.1929Žlutý drak+
10.2.192929.1.1930Zlatý had
30.1.193016.2.1931Bílý kůň+
17.2.19315.2.1932Stříbrná ovce
6.2.193225.1.1933Černá opice+
26.1.193313.2.1934Šedý kohout
14.2.19343.2.1935Zelený pes+
4.2.193523.1.1936Modrý vepř
24.1.193610.2.1937Červená myš+
11.2.193730.1.1938Purpurový buvol
31.1.193818.2.1939Žlutý tygr+
19.2.19397.2.1940Zlatý králík
8.2.194026.1.1941Bílý drak+
27.1.194114.2.1942Stříbrný had
15.2.19424.2.1943Černý kůň+
5.2.194324.1.1944Šedá ovce
1944 – 1964 
datum oddatum doznamenínáboj
25.1.194412.2.1945Zelená opice+
13.2.19451.2.1946Modrý kohout
2.2.194621.1.1947Červený pes+
  22.1.19479.2.1948  Purpurový vepř
10.2.194828.1.1949Žlutá myš+
29.1.194916.2.1950Zlatý buvol
17.2.19505.2.1951Bílý tygr+
6.2.195126.1.1952Stříbrný králík
27.1.195213.2.1953Černý drak+
14.2.19532.2.1954Šedý had
3.2.195423.1.1955Zelený kůň+
24.1.195511.2.1956Modrá ovce
12.2.195630.1.1957Červená opice+
31.1.195717.2.1958Purpurový kohout
18.2.19587.2.1959Žlutý pes+
8.2.195927.1.1960Zlatý vepř
28.1.196014.2.1961Bílá myš+
15.2.19614.2.1962Stříbrný buvol
5.2.196224.1.1963Černý tygr+
25.1.196312.2.1964Šedý králík
1964 – 1984  
datum oddatum doznamenínáboj 
13.2.19641.2.1965Zelený drak+ 
2.2.196520.1.1966Modrý had 
21.1.19668.2.1967Červený kůň+ 
9.2.196729.1.1968Purpurová ovce 
30.1.196816.2.1969Žlutá opice+ 
17.2.19695.2.1970Zlatý kohout 
6.2.197026.1.1971Bílý pes+ 
27.1.197114.2.1972Stříbrný vepř 
15.2.19722.2.1973Černá myš+ 
3.2.197322.1.1974Šedý buvol 
23.1.197410.2.1975Zelený tygr+ 
11.2.197530.1.1976Modrý králík 
31.1.197617.2.1977Červený drak+ 
18.2.19776.2.1978Purpurový had 
7.2.197827.1.1979Žlutý kůň+ 
28.1.197915.2.1980Zlatá ovce 
16.2.19804.2.1981Bílá opice+ 
5.2.198124.1.1982Stříbrný kohout 
25.1.198212.2.1983Černý pes+ 
13.2.19831.2.1984Šedý vepř 
1984 – 2004 
datum oddatum doznamenínáboj
2.2.198419.2.1985Zelená myš+
20.2.19858.2.1986Modrý buvol
9.2.198628.1.1987Červený tygr+
29.1.198716.2.1988Purpurový králík
17.2.19885.2.1989Žlutý drak+
6.2.198926.1.1990Zlatý had
27.1.199014.2.1991Bílý kůň+
15.2.19913.2.1992Stříbrná ovce
4.2.199222.1.1993Černá opice+
23.1.19939.2.1994Šedý kohout
10.2.199430.1.1995Zelený pes+
31.1.199518.2.1996Modrý vepř
19.2.19966.2.1997Červená myš+
7.2.199727.1.1998Purpurový buvol
28.1.199815.2.1999Žlutý tygr+
16.2.19994.2.2000Zlatý králík
5.2.200023.1.2001Bílý drak+
24.1.200111.2.2002Stříbrný had
12.2.200231.1.2003Černý kůň+
1.2.200321.1.2004Šedá ovce
2004 – 2026 
datum oddatum doznamenínáboj
22.1.20048.2.2005Zelená opice+
9.2.200528.1.2006Modrý kohout
29.1.200617.2.2007Červený pes+
18.2.20076.2.2008Purpurový vepř
7.2.200825.1.2009Žlutá myš+
26.1.200913.2.2010Zlatý buvol
14.2.20102.2.2011Bílý tygr+
3.2.201122.1.2012Stříbrný zajíc
23.1.20129.2.2013Černý drak+
10.2.201330.1.2014Šedý had
31.1.201418.2.2015  Zelený kůň+
19.2.20157.2.2016Modrá ovce
8.2.201627.1.2017Červená opice+
28.1.201715.2.2018Purpurový kohout
16.2.2018 4.2.2019Žlutý pes+
5.2.201924.1.2020Zlatý vepř
25.1.202011.2.2021Bílá krysa+
12.2.202131.1.2022Stříbrný buvol
1.2.202221.1.2023Černý tygr+
22.1.20239.2.2024Šedý zajíc
10.2.202428.1.2025Zelený drak+
29.1.202516.2.2026Modrý had
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.