Moje teorie vzniku nemocí

Na úvod si můžete odpovědět na otázku – odpověď se bude hodit v průběhu knihy v mnoha kapitolách, jako např. proč se nemohu seznámit, uzdravit, najít „štěstí“, práci, atd. Mohu se ptát na mnoho věcí na nevědomé úrovni a Vy můžete nyní odpovědět. Za otázkou si napište  odpověď. Vysvětlení je za kapitolou – Moje teorie o vzniku nemoci….
Bez přemýšlení řekněte číslo, které vás jako první napadne (čísla si napište za otázky tužkou), budou se hodit až budete chtít řešit některé problémy dále uvedené.
1.    Řekněte  první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vás???  ………………
2.    Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na vašeho partnera? ………..
3. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na vaše děti ? Od nejstaršího po nejmladší:  1. …   2. …    3. …    4. . …    5. …      6. …
4.    Řekněte první číslo, které Vás napadne v souvislosti s partnerem na vás? (kdo    nemá  partnera, tak na někoho, o kom sníte jako o potencionálním partnerovi) …………….
5. Řekněte první číslo, které Vás napadne v souvislosti s vámi  na partnera?
(kdo nemá partnera, tak v souvislosti s potencionálním partnerem) ………………………..
6. Řekněte první číslo, které Vás napadne na Vás, v souvislosti s prací?………………………
 
7. Řekněte první číslo, které Vás napadne na práci v souvislosti s Vámi…………………
8. Řekněte první číslo, které Vás napadne na Vás, v souvislosti se životem?…………………
 
9. Řekněte první číslo, které Vás napadne na život v souvislosti s Vámi…………………
 
10. Řekněte první číslo, které vás napadne, když ptám na vás znova?………………………
MOJE TEORIE O VZNIKU NEMOCI  – ukázka z knihy Jak se dožít 140 let  (4. vydání 2011)
Jsem přesvědčen, že jsem přišel na příčinu vzniku nemocí – tím na „elixír mládí“. Jedině když odhalíme příčinu problému, lze odstranit důsledek s trvalým efektem. Například impuls k hádce mezi partnery je většinou starý 3 dny až 30 let, impulsem mohla být modelová situace starého problému, který v okamžik hádky vyvrcholil. Stejné je to u nemocí. U většiny například rakovin jsem zjistil, že se organismus „zablokoval“ (stresem, při úrazu, nákazou atd.)  před mnoha lety (6 – 12 let), nějakou dobu šlo pouze o dysfunkci „oslabených orgánů“, po dalších letech se teprve projevila nemoc. Než se rakovina projeví, může to trvat od zárodku rakoviny jeden rok, než je tato nemoc diagnostikovatelná a i 6 let, než naplno propukne. Zjištění příčiny považuji za důležité proto, že pokud se příčina neodstraní, může se například vyoperovaný nádor znova objevit, protože nebyly odstraněny podmínky pro vznik nádoru, jak vnější – například radon v bytě, silné geopatogenní zóny, plísně, ale i strava, vzduch atd., tak vnitřní – například rakovinové viry, karcinogenní látky, těžké kovy, trvalý nedostatek vitamínů a minerálů, energií, amalgamové plomby, stres atd. Pokud jde o psychiku, hromadí se v nás problémy již od početí, dost problémů nastává při porodu. Všechny tyto problémy se pokusím rozvést podrobně v této knize. Přišel jsem na to, že existuje jen 4% lidí, kteří se nikdy „nezablokují“ pro příjem vitamínů, minerálů, energií, to jsou lidé, kteří se dožívají vysokého věku. Všichni ostatní (týká se i zvířat a všeho živého) se buď stresem, úrazem, nemocí atd.( viz text dále) „zablokují“ pro příjem vitamínů, minerálů, energií, a to se může stát buď jednorázově či postupně. To je podle mne základní příčinou vzniku nemocí, ale i smrti. Našel jsem způsoby, jak „mechanicky“ pomocí akupresur organismus znovu „otevřít“. Přišel jsem na to, že pokud se organismus postupným uzavíráním (nebo jednorázově například při úrazu) pro příjem vitamínů, minerálů, energií uzavře pod určitou hranici, nelze jej již žádnou metodou „otevřít“, nastává smrt.  Na to jsem přišel jako na první svůj objev.
Živý organismus je chemická továrna, proto se léčí chemickými léky, ale organismus je i malou elektrárnou. Proto jsem přesvědčen, že bude možná i léčba elektrickou energií. Myslím, že to, co mystici nazývají aurou, je energetický obal okolo živých organismů. Jak jsme na tom dobře či špatně, a to jak zdravotně tak psychicky, se odráží ve velikosti a barevnosti „aury“. Pokud máme nějakou nemoc či zánět, rovněž se to projevuje na barvách a tvaru aury, protože v místě, kde je nemoc či zánět, dochází k nerovnováze energií a na „fotografiích aury“ by tyto nemoci mohly být patrné, pokud by se porovnala fotografie zdravého organismu a později nemocného organismu téhož člověka.
V médiích jsem nazýván psychotronikem. Myslím, že to slovo nevystihuje dobře činnost, kterou dělám. Psychotronika je slovo volně přeložené patrně z řeckého psyché = duše, tron = vláda. Já se považuji spíše za vizionáře, (mám vize zejména při držení kyvadla – kyvadlem podle mého názoru nejlépe  „vybudím“ intuici) .
Nepovažuji se za léčitele, ale za diagnostika, vizionáře. Tvrdím, že nejlépe se vyléčí každý sám, když ví, co má dělat. Alternativními způsoby léčby nelze nahradit klasickou léčbu, za ideální považuji spojení obojího.
     Moje původní profese je elektrotechnik, vystudoval jsem střední školu elektrotechnickou s maturitou. Až když jsem se začal zabývat diagnostikou zdravotního stavu, ocenil jsem znalosti z elektrotechniky, protože každý živý organismus je „malá elektrárna“ a mnoho zdravotních problémů se dá proto lépe vysvětlit.
     Asi před 20 lety jsem zjistil, že jsem schopen odhadnout budoucnost na dlouhou dobu a zjistit téměř cokoli o komkoli (samozřejmě nejsem dokonalý, mohu se mýlit a ne ve 100% být úspěšný) a zaujalo mne nejvíce využití této schopnosti v diagnostice zdravotního stavu. Bohužel nemám žádné vzory ani učitele, proto jsem napsal sám knihu Škola psychotroniky, protože jsem se nikde nedočetl tak podrobně, jako jsem to sám ve své knize popsal, o práci s podvědomím. U všech dostupných knih chyběla logika určitých popsaných kroků a nezapadalo vše do sebe.
     Profesionálně jsem se začal zabývat „psychotronikou“ po 12 letech zkoušení a ověřování, konkrétně od r. 1999. Před tím jsem „jen“ od dětství věštil.
Přednosti způsobu mé práce spatřuji v tom, že mnou doporučované alternativní léčebné metody neodporují vědecké praxi, (vše se dá dokázat a vysvětlit, jen třeba ne hned). Jsem přesvědčen, že mé metody „samoléčby“ nemohou nikoho poškodit, všem klientům však i přesto doporučuji, aby mé rady konzultovali s lékaři. Problém je v tom, že většině mých klientů lékaři nepomohli a proto se obrátili na mne.
Princip mé „léčby“ spočívá pouze v provedení akupresur (provádíme sami), „odblokováním“ páteře (provádí odborník), organismu a energetických drah zubů (provádíme sami), doplňováním energie, vitamínů, minerálů, bylin v určité kombinaci a dávkování, v konkrétních časech. Myslím, že jsem schopen u většiny živých organismů zjistit množství vitamínů, minerálů, ostatních důležitých látek, energie apod. v jednotlivých orgánech  živého organismu, (zatímco vědeckými metodami lze totéž zjistit jen v krvi, v ostatních orgánech až po odebrání jejich vzorků) a zjistit příčinu nemoci. Proto je možné mé způsoby „léčby“ aplikovat při jakékoliv léčbě. Že se nejedná o PACEBO-EFEKT jsem schopen dokázat tím, že se mými metodami vyléčila i batolata,  mnoho zvířat od koček, psů, po koně.
Podle mne vznikne nemoc čtyřmi základními způsoby :
A/ Nákazou
B/ Úrazem
C/Trvalým nedostatkem vitamínů, minerálů (buď proto, že nejíme tak pestrou  stravu nebo je náš organismus není schopen ze stravy přijímat) v určitých (podle mé terminologie oslabených) orgánech. Podle mne se nedědí dispozice k nemocem, ale dispozice například k nepřijímání jódu do žláz ze stravy. Pokud lidé s dispozicí k nepřijímání jodu ze stravy nebudou 2x týdně doplňovat jod, hrozí zdravotní problémy – ženám gynekologické, mužům s prostatou, všem se štítnou žlázou, lymfatickými žlázami a pod. Lidé s předpokladem k nepřijímání vápníku ze stravy mají problémy s osteoporózou, ti musí jíst vápník navíc s hořčíkem a vitamínem C. Podle mne alergie, akné, lupenka, ekzémy, plísně jsou způsobeny dysfunkcí jater, žláz, případně střev pro nedostatek B3, C, fosforu, zinku, selenu, jodu.
Za svůj zatím největší objev považuji to, že podle mé praxe rakovina nevznikla u lidí, kteří měli v organismu dostatek koenzymu Q10, B3 a C, rutinu, i když u nich předpoklady k rakovině byly. Vyzkoušel jsem určitou kombinaci bylin (viz v kapitole Rakovina), díky které se podařilo některým nemocným rakovinou se této nemoci zbavit. Tím jsem přišel i na to, proč dochází k recidivě – v organismu stále zůstávají původní podmínky pro vznik rakoviny- rakovinové viry, nedostatek B3,C, Koenzymu Q10, při infekce (nejčastěji –z 80ti% Chlamydie, či podobné, původně od domácích zvířat).
D/  Stresem – podle mé teorie se organismus stresem (velkým stresem jednorázově, menšími, ale trvalými stresovými situacemi postupně) „zablokuje“ pro přijímání energie, vitamínů, minerálů a jiných důležitých látek. „Zablokovaný“ organismus proto „nepracuje“ na plno, ale jen na tolik procent, na kolik je zablokován. Pokud stav „zablokovaného“ organismu trvá, nejdříve dochází k dysfunkci oslabených orgánů, po určité době (4 až 10 let) vznikne nemoc v organismu neschopném se bránit nemocem. Při stresu se podle mé teorie organismus „zablokuje“ vůči vydání „poslední kapky“ energie, vitamínů, minerálů (z pudu sebezáchovy – abychom nezemřeli), ale současně se zablokuje vůči přijímání výše uvedených médií. Pokud bychom žili cca 3 roky v naprosté pohodě a klidu, náš organismus by se postupně sám opět „odblokoval“. Bohužel si myslím, že v dnešní době je problém být 3 roky bez stresů a v klidu, proto jsem přišel na „razantní“ způsob „odblokování“ – níže popsané akupresury. Tím jsem vysvětlil i vznik vrozených vad, protože pokud je matka „zablokovaná“, zablokuje se i plod a nevyvíjí se jeho oslabené orgány. Mnoho žen ani nemohlo otěhotnět  jenom pro nedostatek energie díky „zablokovanému“ organismu.
Podle mé teorie sestává tělo ze dvou energetických polovin (pravá – levá), každá polovina by měla mít ráno 45 – 50% životní energie, t.j. dohromady 90 – 100% (večer 60 – 70%, abychom se dobře vyspali, je nutné minimum životní energie 40 – 50%. Ženy na donošení plodu musí mít minimálně 65% životní energie.  Při „zablokovaném“ organismu je jen jedna polovina těla  „otevřená“ pro příjem energie, vitamínů, minerálů, ale i léků (tím jsem vysvětlil, proč lidé ochrnou většinou nejdříve na jednu stranu těla, praváci na levou, leváci na pravou stranu těla, proč je každá polovina těla jiná – zejména je to patrné na obličeji). „Zablokovaný“ organismus nepřijímá vitamíny a minerály (ale ani léky) s maximální účinností, i kdybychom je doplňovali.
Touto teorií vysvětluji, proč od r. 1994 (cca po třech letech od začátku problému = stresu) se začaly projevovat na zdravotním stavu lidí v ČR stresy ze změny systému po r. 1989. Stejně tak se projeví později zdravotní problémy u lidí z povodňových oblastí, válečných konfliktů atd.
Další příčinou zdravotních problémů jsou vrozené vady, jejichž větší procento vzniká ne geneticky, ale tím, že matka je „zablokovaná“ pro příjem vitamínů, minerálů, energií, tím se „zablokuje“ i plod a v důsledku toho(nedostatku energie, vitamínů, minerálů a ostatních biologicky účinných látek) se dostatečně nevyvíjí „oslabené“ orgány. Naštěstí mnoho žen má v sobě „zakódován ochranný systém“ ještě nenarozených dětí a pro výše popsaný problém nemohou otěhotnět, případně dochází k potratům, aby se nenarodilo poškození dítě. Podrobněji v kapitole o problémech s početím, neplodnosti.
Nejdůležitější pro mne je uvedení mých vizí do praxe a jejich vyzkoušení. Chci docílit toho, aby mé objevy byly uznány vědeckou obcí. Proto své objevy publikuji a dokazuji jejich logiku a funkčnost v praxi, spolupracuji již s mnoha lékaři. Začínám realizovat své objevy ve výrobě léků, potravinových doplňků  a bylinných extraktů na prevenci a léčení zdravotních problémů, na které zatím věda nestačí (rakovina, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, epilepsie, duševní poruchy, alergie, ekzémy, lupenka atd.). Své objevené postupy v alternativní léčbě zkouším již 20 let s velkými úspěchy.
Mým zájmem a koníčkem je má práce, psaní a publikování výsledků mé práce. Hnacím motorem jsou lidé vyléčení z rakoviny a ostatních „nevyléčitelných nemocí“, ženy, které i po dvaceti letech neplodnosti  po aplikaci mých rad uvedených v této knize otěhotněly či donosily plod atd. Pořád je co vylepšovat a stále co objevovat.
Jsem přesvědčen, že většina lidí má nedostatek pohybu (je dobré 3x týdně 50 minut aktivního pohybu), špatně dýcháme (je dobré aspoň 4 dny provádět dechová cvičení 5 – 15 minut denně), asi polovina populace neumí správně dýchat – nosem, zhluboka nadechovat až „do břicha“, vydechovat ústy, mnoho lidí má špatně rostlou přepážku v nose, někdo má i zvětšené nosní mandle, které rovněž brání správnému dýchání.
Máme trvalý nedostatek určitých vitamínů a minerálů (jsou tučně vytištěny v přiložené tabulce- ty je dobré užívat trvale jednou až dvakrát týdně – v létě méně a v zimě častěji). Tyto tři aspekty (nedostatek pohybu, špatné dýchání a nedostatek vitamínů a minerálů)  snižují věkovou hranici cca o polovinu. Mnohdy stačilo doplnění energie, vitamínů, minerálů a organismus začal sám vytvářet obranné látky proti rakovině a s touto nemocí si poradil. Mnohdy operace urychlila konečné řešení nemoci, proto je nutné vážit, kdy operovat. Nikdy nedoporučuji vynechat lékařskou péči, ale např. před operací doporučuji „mými potupy“ (akupresury, doplnění vitamínů a minerálů, zbavení se infekce) učinit organismus obranyschopnějším, aby zásah vydržel.
Čím jsme starší, tím potřebujeme více pohybu, doplňovat více vitamínů a minerálů uměle, protože podle mých objevů, čím jsme starší, tím hůře jsme schopni určité vitamíny a minerály v dostatečné míře přijímat ze stravy. Také je nutné si přiznat, že čím jsme starší, tím máme méně pestrou stravu.
Pokud připustíme existenci bývalých životů (já na jejich existenci nevěřím a o této problematice jsem napsal knihu – O životě a smrti), nevěřím tomu, že některý z bývalých životů má výrazný vliv na naše zdraví. Mnoho lidí si tak zjednodušuje či vysvětluje nevysvětlitelné. Ale věřím na „paměť buněk“, ve které máme všechny informace z rodinného systému od počátku života dosud. Nejvíce náš ovlivňuje prostředí ve kterém žijeme, jídlo, které jíme a genetické předpoklady. Jednu zvláštnost jsem vysvětlil- že existence energií zemřelých mnohdy život ovlivňuje. Zejména energie potratů chce matku, která ve finále ukončila život svým rozhodnutím, zabít, nejlépe rakovinou ženských orgánů (gynekologické orgány, prsní žlázy), pokud je odolná vůči fyzickým nemocem, tak energie potratu „útočí“ na psychiku takové ženy.   
Jsem ale přesvědčen, že cca 25% lidí by mělo žít na jiném místě než ve své zemi. Někdy je problém to zjistit, jindy to citliví lidé cítí a odcestují, jiní z různých důvodů zůstávají (bojí se riskovat, nemají odvahu to zkusit, nemají na to peníze, vazba na rodinu jim nedovolí experimentovat atd.). Například lidé, kteří mají oslabený imunitní systém, který se „přizpůsobuje“ špatně a dlouho nízkým teplotám či prudkým výkyvům teplot, by měli žít v  „teplejších krajinách“ nebo aspoň v klimaticky stabilním prostředí, jako je například na Kanárských ostrovech, kde je po celý rok přibližně stejná teplota. Takovým lidem chybí i vitamíny a minerály, které jsou v těchto oblastech zastoupeny ve stravě (a přímořském ovzduší –hlavně jod) domorodců a je nutné je doplňovat v tabletách. To se týká i psychiky, kdy v našem pásmu není tolik slunce a světla jako na jihu, dále vitamínu D, který ze slunce organismus přijímá, takže pro psychicky citlivé a labilní jedince je vhodnější jih než sever planety.
Souhrnný přehled příčin nemocí (dřívějšího úmrtí, než by bylo nutné):
1.    Nedostatek vitamínů.
2.    Nedostatek minerálních látek.
3.    Nedostatek bílkovin.
4.    Nedostatek tuků.
5.    Nedostatek sacharidů.
6.    Nedostatek vlákniny.
7.    Nedostatek energie životní.
8.    Nedostatek energie fyzické.
9.    Velké množství cizorodých látek, virů, bacilů,  bakterií,  atd.
10. Špatné prostředí (geopatogenní zóny, radon, radioaktivní záření, elektromagnetické vlnění například z vysílačů energie, výpary z lepidel například u nábytku, některé nátěrové hmoty, plísně, závadné stavební materiály, například i panely, suché prostředí, vlhké prostředí atd.).
11.  Nevhodné prostředí – podle mého názoru by asi 25% populace mělo žít na jiném místě, než žije. Někdo více na jihu, někdo více na severu atd.
12.  Psychika  (například i v panelových domech, kde díky „uzavřenému“ a malému prostoru ze železobetonu trpí psychika přecitlivělých lidí, jsem přesvědčen, že velké množství drátů  v konstrukci panelového domu působí jako vysílač, ale i přijímač nejenom vysílaných signálů televizních, rozhlasových, telefonních, ale i signálů „vysílaných“  lidmi v oněch domech). Z praxe víme, že například  myši se v malém prostoru sežerou, aby svůj životní prostor zvětšily. Psychiku ovlivňuje negativně i nedostatek světla, nedostatek slunce, dysfunkce jater, nedostatečná hormonální činnost, černá barva, atd. Psychika se podle mne podílí na zdravotním stavu více než strava. Bohužel se na naší psychické pohodě podílí rodinný systém a „programy“ z dětství. Těch je nejobtížnější se zbavit a z praxe nejenom Rodinných konstelací se potvrzuje, že např. nechtěné děti to mají v životě těžší než je průměr, protože aspekty ,které si díky nechtěnému bytí nesou sebou, jsou velikou zátěží. Podle mé statistiky je těchto lidí asi polovina – viz kapitola Akt vymazání nevhodného programu z dětství.  Psychický šok jednorázový můžeme zažít při autohavárii, při požáru, při úrazu, atd., postupný stres je nenápadný, ale postupně se organismus díky němu také časem zablokuje. Je to např. když děláme práci, která nás nebaví, školu, která nás nebaví, když skončí přitažlivost k partnerovi a neumíme odejít, u týraných dětí, atd.
13. Nákaza.
14. Partner jako bacilonosič.
15. Páteř („bloky“ mohou být mechanické, ale i psychické!) pro průchod energií vznikají mechanicky, psychicky, zánětem, nemocí. V místě například zánětu ledvin se utvoří „blok“ v oblasti bederní páteře, který způsobí to, že neprochází energie touto částí páteře dál, tím i zpětně míšními nervy do ledvin- viz obr.- TOK ENERGIÍ ).
Např. u naražené kostrče se stane, že nejde energie nejenom dál do hlavy, ale zejména do spodní části těla, takže nemá energii tlusté střevo, ledviny, pohlavní orgány, klouby, dolní končetiny. Mnohdy je tím způsobena neplodnost nejenom u žen, ale i u mužů. Ověřil jsem v praxi i zajímavou souvislost- díky „bloku“ na křížové kosti či kostrči mnoho žen nedosáhne orgasmu. Nejenom v ledvinách,  bez energie se drží záněty a nepomohou ani antibiotika, stejně tak se nečistí tlusté střevo a proto se hromadí cizorodé látky v tlustém střevě. U rakoviny tlustého střeva, ledvin i pohlavních orgánů jsem téměř vždy diagnostikoval jako příčinu v mládí naraženou či zlomenou kostrč. Kdo tento úraz má, doporučuji minimálně jednou za půl roku reflexní masáže kostrče, protože i při narovnání kostrče či odstranění bloku se tyto bloky po zažití stresu či úrazu vrátí při zažití stresu Stejně velký problém je blok na krční páteři, zejména mezi 1-2 případně 3. Krčním obratlem. Tyto bloky jsou ve většině případů psychického rázu, ale mohou být i mechanicky způsobeny a to zejména při porodu! Pokud je blok psychického původu, můžeme masírovat krční páteř sami, kdo má dispozice k oslabení krční páteře, doporučuji cvičit s krční páteří aspoň 3x denně minutu, kývat hlavou vpřed, vzad, do stran.  Podle mne celkové odblokování páteře je možné s trvalým efektem až po odblokování organismu, srovnání energie pravé a levé strany těla. Blok na krční páteři způsobuje dysfunkci štítné žlázy, která ovlivňuje psychiku, hormonální činnost a trávení. Blok mezi 1.,2., 3. Krčním obratlem ovlivňuje činnost mozku a centrální nervové soustavy (CNS). To jsou všechny dysfunkce mozku, jako např. lehká mozková dysfunkce, koktání, dysgrafie, neschopnost se učit, soustředit se, dyskalkulie, nádory na mozku, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc,  cukrovka, noční pomočování, atd.
16. Zuby (zánět, váček, plomba, cysta, můstek atd. mohou způsobit neprůchodnost energetické dráhy od zubů, které podle mé teorie vedou od každého zubu ke všem orgánům). Jedna klientka nemohla otěhotnět a zjistil jsem jako příčinu cystu na zubu č.4. vlevo nahoře. Po vyjmutí cysty do měsíce otěhotněla. Někdo má problémy se zuby díky nemoci orgánu, jehož „energetická dráha“ s určitým zubem souvisí a někdo obráceně- díky nemoci zubu dojde i onemocnění orgánu, který s dráhou zubu souvisí.
Některé energetické dráhy zubů
Energetické dráhy zubů jsou propojeny podle mé teorie na levé i pravé straně se stejnými orgány, zuby se počítají od středu ke kraji.
Horní zuby:
1. Ledviny, žlázy, slepé střevo
2. Ledviny, močový měchýř, mízní uzliny
3. Játra, žlučník,, páteř
4. Dýchací ústrojí, páteř, mozek, žlázy
5. Dýchací ústrojí, páteř, žlázy, klouby
6. Slezina, slinivka břišní, žaludek
7. Tlusté střevo, hltan, jícen, slezina
8. Tlusté střevo, tenké střevo, srdce
Spodní zuby:
1. Ledviny, močový měchýř, žlázy
2. Ledviny, močový měchýř, žlázy
3. Slezina, nadledviny, slinivka břišní
4. Játra, žlučník, slinivka břišní, páteř
5. Žaludek, dvanácterník, tlusté střevo
6. Dýchací ústrojí, brzlík, mozek, tlusté střevo
7. Tlusté střevo, klouby, páteř
8  Slezina, krevní oběh, srdce
17. Úrazem. Úraz vyvolá stres, proto v určitém časovém úseku po úrazu nastávají zdravotní problémy stejně jak při stresu
18. Nevhodná strava. Nevhodných potravin je více a společné mají to, že obsahují sice důležité látky pro organismus, ale obsahují i nevhodné látky, kterých se organismus některých lidí (viz 3. stravovací skupina) nedokáže přirozeným způsobem zbavit. Proto tvrdím, že tyto nevhodné potraviny můžeme jíst, i když ne často (max. 1x týdně), ale musíme „uměle provádět očistu těla“ pomocí určitých směsí bylin, alespoň 1x ročně.
Mezi základní byliny vhodné na očistu trávicí soustavy od cizorodých látek patří kopřiva, heřmánek, zlatobýl, třezalka. Tyto byliny (všechny v poměru 1.1, cca kávová lžička na 1/3 l) doporučuji užívat ráno mezi 7. až 9. hodinou,  jeden až tři týdny, pokud je nutné je užívat déle (pokud je velké množství nežádoucích látek v organismu), tak s přestávkami cca 3-5 dní po týdnu. Další byliny jako například šalvěj, zlatobýl, mydlice, jmelí bílé, paprika, aloe, hadí kořen jsou vhodné na zbavení organismu virů, ty je vhodné užívat (mezi 10. až 12. hodinou) delší dobu, až půl roku, ale max. 10 týdnů v jednom kuse, potom s přestávkami cca 10 dní. Jedovaté byliny lze užívat jenom v homeopatické formě (po poradě s homeopatem, většinou se opakuje ředění 9CH, užívat 6 granulí)), mnoho bylin snese jen nízkou teplotu a nesmí se přelít vroucí vodou, heřmánek snese teplotu vody jen 50 °C, stejně jako med, citron,  většina ostatních bylin snese teplotu max. 70°C, některé byliny je nutné užívat syrové, protože jakýmkoliv tepelným zpracováním se důležité látky v těchto bylinách zničí. Očistný je i půst, podle mne je ideální jedenkrát za měsíc 2,5 dne. Další účinnou metodou jsou výplachy střev, které by podle mne mohly být jedenkrát za dva roky (někde se doporučuje 2x v měsíci, což se mi nezdá být vhodné).
Čištění těla a krve je důležité. Ověřil jsem si v praxi, že  organismus lidí (cca od 40ti let) není schopen dobře přijímat vitaminy a minerály ze stravy, je i horší  samočisticí schopnost organismu, zejména u „zablokovaného“ organismu. Proto před čistící kůrou doporučuji „mé akupresury“, každou cca 20 minut, první akupresuru doporučuji opakovat všem až do smrti cca 14 minut jednou týdně (u nemocných lidí 10 minut denně), po té aspoň 4 masáže páteře. Ideální jsou  reflexní masáže. U většiny případů rakoviny tlustého střeva (pohlavních orgánů, ledvin, kyčelních kloubů) jsem zjistil jako jednu z příčin v mládí naraženou kostrč. Tím není energie ve spodní části těla a nečistí se tlusté střevo, ledviny a pohlavní orgány. Pohyb je ideální součástí čistící kůry, protože podporuje metabolismus. Proto doporučuji minimálně 2x až 3x v týdnu alespoň jednu hodinu plavání, jízdy na kole, rotoped, běh. 1 hodinu běhu nahradí 2,5 hodiny chůze. Neméně důležité je dýchání. Většina lidí dýchá slabě, povrchově, jejich orgány potom také pracují slabě, neprokysličí se. Hluboký dech zvyšuje množství okysličené krve, tím podporuje nejenom vylučování jedů z těla. Hlubokým dechem se dostává do organismu i energie. Neméně důležité je čištění nosu, podle mne je dostačující sprej s mořskou vodou, který se prodává v lékárnách.  Asi nejméně příjemná a nezvyklá je očista těla, zejména žaludku,  zvracením. Tímto způsobem se v Orientu léčila průdušková onemocnění a astma.
Z výše uvedeného je patrné, že moje teorie o prevenci a léčení spočívá v tom, že je nutné uvést organismus do stavu (odblokováním organismu, páteře, drah zubů), ve kterém bude schopen přijímat maximální množství vitaminů, minerálů, energie (vhodnou stravou a umělým doplňováním  látek, které organismus není schopen přijímat ze stravy ). Potom se organismus stane obranyschopným a poradí si i s těžkými nemocemi, resp. obranyschopnému  organismu se nemoci vyhnou a jsme schopni zemřít zdraví a soběstační v maximálním možném věku – cca 140 let.
Podle mé teorie potvrzení dvacetiletou praxí je to tak, že každý orgán v těle musí mít maximální množství energie, aby byl schopen přijmout maximální množství vitamínů, minerálů a biologicky účinných látek.
Další příčny vzniku nemocí:
 
19. Špatná chůze, nevhodná obuv.
20. Nevhodné lůžko na spaní (příliš měkké, většina lidí musí spát cca 50 cm nad zemí)
21. Plísně
22. Houby
23. Záněty
24. Nedostatek pohybu
25. Infekce
26. Trvalý stres
27. Nedostatek pohybu
28. Nevhodná práce
29. Nemoc – infekce od zvířat – chlamydie, leptospiróza, toxoplasmóza, atd.
30. Problémy v rodině, v dětství, př. vrozené dispozice
31. Zamrzlost v dětství, nedospělost, fobie
32. Jiná možnost
Je možné vyložením tří karet zjistit, co je příčinou nemoci u vás.
V úvodu jsem zmínil „Elixír mládí“. Ten šel doposud nahradit „mými akupresurami“(kapitola Akupresury), které doporučuji opakovat:  Č. 1. – ruce křížem, zápěstí na zápěstí  – jednou týdně 12minut (jaro – léto) až 14 minut (podzim-zima, stres). Druhou a třetí akupresuru, kterou musí provádět někdo nám, jednou za dva měsíce, 14 + 14 minut. Tím se docílí toho, že se organismus trvale udrží otevřený pro příjem energie, vitamínů a minerálů. Elixír mládí je bylina, která docílí téhož efektu, ale ne akupresurami, ale užíváním bylinného extraktu. Přišel jsem na to, že stres „zablokuje základní dva orgány v různém poměru a jejich dysfunkce následně „zablokuje“ celý organismus. Jsou to játra a ledviny. U někoho játra, u někoho ledviny a to se projeví nejčastěji tak, že dysfunkce ledvin kolísavým tlakem (problémy s kyčelními klouby a koleny), dysfunkce jater problémy s psychikou, kůží (alergie, lupenka, znaménka), očima. Elixír mládí“ je směs bylin, která při pravidelném užívání zamezí „zablokování“ činnosti obou těchto důležitých orgánů a tím se organismus udrží trvale odolný proti „zablokování“ pro příjem energie, vitamínů a minerálů a tím i stresu. Tím bude organismus trvale odolný proti infekcím, nemocem a bude plný energie a biologicky účinných látek.
 
Odpověď na otázky z první strany: (čísla nebyla omezena žádnou hranicí)
Na nevědomé úrovni jsem se ptal:
Otázka č. 1. byla: Jak se cítíte být starý /stará, jako kolika-letý/á se chováte.
             č.2.        :  Jak starého (mladého) vidíte svého partnera.
             č.3.        :  Jak staré (mladé) vidíte své děti.
             č.4.        :  Jak se vidíte „velký/á“ (v pomyslných jednotkách) oproti svému partnerovi
             č.5.        :  Jak vidíte „velikého“ svého partnera oproti Vám.
             č.6.        :  Jak se vidíte „velcí“ oproti práci.
             č.7.        :  Jak vidíte práci „velikou“ oproti Vám
             č.8.        :  Jak se vidíte velcí oproti životu
             č.9.        :  Jak vidíte život „veliký“ oproti Vám
             č.10.    : Zda žijete ve snu- pokud jste odpověděli sudé číslo (odpověď ano-, žijete ve snu
 Č.1. a 2. by mělo být u dospělých od osmnácti výše, kdo řekl méně, chová se jako nedospělý (na tolik let, jaké číslo řekl) ve vztazích, v práci, ale patrně i v životě a není schopen využívat svých možností a schopností. Takový člověk je naivní a je snadným „terčem“ podvodníků. Většinou řečené číslo v otázce č. 1. Znamená i věk, kdy se stalo něco zásadního, co člověka ovlivnilo, což je i důvod, proč jste zůstali „viset“ v onom věku.
U č. 4 a 5. (a dalších dvojic otázek, které spolu souvisí) by neměl být velký rozdíl čísel, jinak je nerovnováha ve vztazích tak velká, jak velký byl vámi napsaný rozdíl v číslech. Pokud práci vidíte větší (v pomyslných jednotkách) než jste Vy, nezvládáte ji a bojíte se jí, nejste schopni využít svých možností, talentu, obchodního talentu, atd. Stejné je to se životem- pokud život vidíte větší než jste Vy, nezvládáte život a všechny problémy se životem spojené, děláte stále stejné chyby. Pokud vidíte partnera „většího“, než jste vy, cítíte v něm oporu, pokud jste napsali vyšší číslo na vás než na partnera, jste oporou vy jemu (podle vás, on to může napsat a cítit jinak). Pokud partnera vidíte „dospělého“ – číslo 18. a vyšší (hranice dospělosti je č. 18), na sebe jste napsali číslo menší než 18., tak partnera berete jako náhradu za rodiče a ne partnera. Stejně je to i obráceně, pokud jste na sebe napsali číslo  18. a vyšší, na partnera menší než 18., vidíte sebe jako rodiče a svého partnera jako své dítě.
Jak „dospět“ je v kapitole Rodinné konstelace
 
 Ideální podmínky pro život, některé příklady toho, co ovlivňuje délku našeho života. Kdo má talent na výklad z karet, může vyložit tři karty s otázkou: Kde mám „problém“, případně :Ve které oblasti mám učinit změnu, abych se dožil maximálního věku?
1.   Teplota vzduchu od  17°C   do 26°C
2.   Vlhkost vzduchu od 30%    do 50%
3.    Maximální rozpětí teplot během dne 6°C
4.   Maximální rozpětí teplot během roku  15°C
5.   Začátek spánku od 20.00 až 14.00
6.   Ideální počet hodin spánku- v létě – 6 až 8,5 hodiny
7.   Ideální počet hodin spánku v zimě – 7 až 9 hodin
6.   Seberealizace v maximální úrovni dle talentu a předpokladů
7.   Vhodná strava dle stravovací skupiny (1.2.3.)
8.   Uspokojení pudů dle dispozic ( děti, počet dětí ..)
9.    Partnerský vztah dle dispozic
10.  Vhodná práce
11.  Bydlení ve správném státě
12.  Bydlení ve správném místě (vesnice,  město, samota)
13.  Vzdělání dle talentu a dispozic
14.  „Správné“ jméno podle předpokladů
15.  „Správné“ příjmení podle předpokladů
16.  Dostatečné množství tekutin
17.  Správné množství stravy
18.  Dostatečná pohybová aktivita
20.  Změny  – Někdo více, někdo méně změn potřebuje k životu.  (K životu patří pohyb a změna)
21. Rovnováha v rodinném systému
22. Vrozené dispozice
23.  Sociální postavení
24.  Umět zdolávat stres
25. Udržení zdraví fyzického
26. Udržení zdraví psychického
27. Odpočinek, relaxace
28. Umět zdolávat problémy a překážky
29. Umět se přizpůsobit
30. Uspokojení pudů (sex,….)
31. Přiznání sexuální orientace
32. Jiná možnost
Další možnosti jsou v následující kapitole a v kapitole Moje teorie o vzniku nemoci.
Pokud nebudeme spokojeni s výsledkem věštby, můžeme zjistit, co nejvíce ovlivňuje délku (tím i kvalitu) našeho života. Otázka by měla znít jednoznačně. Můžeme se ptát: Co mi nejvíce zkracuje život? Vyložíme tři karty a  čísla karet budou znamenat čísla odpovědí. Tím se dozvíte, v jaké oblasti máte rezervy. Otázek může být více, např. co mi ovlivňuje negativně život, v jaké oblasti mám udělat změnu, atd.
Délku života ovlivňuje mnoho faktorů, např.:
1.   Prostředí doma
2.   Prostředí pracovní
3.   Dědičnost
4.   Výchova
5.   Rodina,ze které jsem vzešel
6.   Rodina, kterou jsem založil či hodlám založit
7.   Výživa z dětství
8.   Výživa současná
9.   Vzdělání
10.  Sociální postavení
11.  Povolání dřívější
12.  Povolání současné
13.  Společnost
14.  Klima
15.  Makroklima
16.  Mikroklima
17.  Bydlení
18.  Životní situace
19.  Vztahy (rodina, práce, okolí)
20.  Zážitky z dětství, „program“ z dětství
21.  Zážitky ze života
22.  Viry, bacily, bakterie, infekce, záněty, atd.
23.  Nedostatek vitamínů a minerálů
24.  Jedy, kovy a toxické látky v organismu
25.  Nedostatek  antioxydantů v organismu (ve stravě)
26.  Neschopnost organismu bojovat s volnými radikály
27.  Neschopnost organismu přijímat lépe energii
28.  Neschopnost organismu vytvářet zejména růstový hormon (hormonální činnost)
29.  Naražená  (či zlomená) páteř
30.  Cizopasník
31.  Neschopnost organismu bojovat se  stresovými faktory, psychický problém
32.  Jiná možnost
     Pátrání po elixíru mládí začíná v nitru buňky. Působení škodlivých látek v jejím obsahu vede k většině změn, které nazýváme stárnutí. Kdyby se nám podařilo škodlivý vliv těchto látek omezit, mohli bychom stárnutí zpomalit. Vědci nedávno prokázali, že je možné u živočichů prodloužit život na dvojnásobek. Odborníci věří, že i věk člověka lze zdvojnásobit, někteří vědci si myslí, že by to bylo možné i více. Prof. Lee Silver z Princetonské univerzity tvrdí, že už dnes existují metody, jak prodloužit život buňky. Léky, které zdvojnásobily život zvířat se brzy začnou zkoušet na lidech. Někteří teoretici se ptají, zda je na to člověk připraven. Podle mé zkušenosti se asi 55% lidí těší, že jejich předkové zemřou a buď že bude od nich pokoj a nebo že po nich budou dědit. Někteří živočichové už dávno přišli na to, jak si prodloužit život. Například nezmar má schopnost udržet buňky živé i při rozdělení onoho živočicha.  Každý den vznikne sto sedmdesát miliard nových červených krvinek přenášejících kyslík. Vytvoří se i deset miliard bílých krvinek, které bojují s nemocemi. Buňky zanikají a vznikají. Některé buňky, jako například nosu a uší se obnovují tak energicky, že rostou celý život. Po nějaké době naše buňky začínají slábnout. Stárneme asi od 25 let. Někteří lidé dělají hodně pro to, aby zůstali mladí. Většina hodně cvičí, někdo požívá lidský růstový hormon. V dětství a během dospívání je naše tělo zaplavováno velkým množstvím růstového hormonu. Tato látka podporuje růst svalů a náhradu poškozené tkáně. Hladina růstového hormonu dosahuje ve 25 letech vrcholu, pak neustále klesá. V pokročilém věku jej naše tělo vytváří v minimálním množství. Jedna žena z dokumentu BBC si píchá ve svých 56 letech tolik růstového hormonu, aby měla stejnou hladinu jako ve svých 25 letech, což je asi 2 injekce denně, což stojí něco přes tisíc dolarů měsíčně. Tím si jako první odstranila jeden příznak stáří- pas jí brzy zeštíhlel. Lékaři vědí, že díky zvýšenému množství růstového hormonu ubude tuk a zvýší se množství svalové hmoty. Růstový hormon ale podporuje růst rakovinových buněk. Jiní se snaží dietou zabránit degenerativním změnám v organismu, které většinou začínají v šedesáti až sedmdesáti letech. Ovoce a zelenina jsou nejlepším zdrojem vitamínu A,C, E, což jsou dobré antioxydanty. Tyto látky pomáhají likvidovat volné radikály. Další možnost, jak snížit hladinu volných radikálů ,je jíst o hodně méně jídla. Člověk z jednoho dokumentu BBC přijímá denně méně, než  1500 kilokalorií. Pokusem na myších, které žijí asi 2 roky, nechali jednu myš jíst kolik chtěla, druhé množství stravy omezovali. Ta, která jedla kolik chtěla,za dva roky zemřela. Ta druhá, která dostávala jen poloviční množství kalorií ve stravě, se dožila tří let.  Tím se řídil jeden člověk z dokumentu BBC o zdraví. Šel na vyšetření zdravotního stavu a  zjistilo se, že např. tepny měl ve stavu, jako lidé o deset let mladší. Při výšce 180 cm váží 58 kg. Dále se ale zjistilo, že dieta škodila jeho kostem. Kosti byly oslabené zejména v oblasti kyčlí a páteře.
     Celý život žijeme v napětí. Ohrožují nás nemoci, zranění, smrt. Tělo se dokáže mnoha nástrahám života bránit, dokáže se samo léčit, ale musí mít k tomu podmínky. Náš imunitní systém bojuje neustále s viry, bacily, bakteriemi, parazity, atd. Organismus je neustále napadán volnými radikály, všemi možnými jedy, které dýcháme, pijeme s vodou s či jíme s jídly, dýcháme ze vzduchu. Organismus je schopen rozvinout celou řadu obranných mechanismů proti těmto nebezpečím. Nejdokonalejší je antioxidační tělní obranný  systém, který se brání proti vedlejším toxickými produkty kyslíku. Zahrnuje látky jako vitamín A, E, C, Beta karoten, Selen,  řadu enzymů a bílkovin. Jsou strategicky umístěny v různých částech buňky, takže jakmile se vytvoří radikály, mohou je neutralizovat. Dva známé zdroje volných radikálů je sluneční světlo a tabákový kouř.
      Velká část procesu stárnutí je z velké části kumulativním efektem dlouhodobého působení radikálů. Proto hraje velkou roli strava. Např. platýz má velký obsah vitamínu D, což je dobré pro kosti. V játrech je vitamín A.  Asi 15kdg jater stačí zásobit organismus na měsíc.  V Curry je železo, stejně jako ve špenátu. V sýrech je kalcium nutné pro zdravý růst kostí a svalů, je vhodné denně asi 10dkg. V paraořeších je selen, denní dávka je ve dvou ořeších. V ovoci je nejvíce vitamínu C.
      Pokud se dostane krevním oběhem z výfukových plynů kyanid  k buňkám, má schopnost jim zabránit k používání kyslíku při jejich chemických reakcích. U oxidu uhelnatého je problém v tom, že hemoglobin jej má daleko raději než kyslík. Tím že vdechneme oxid uhelnatý hemoglobin jej nasaje a  nahradí jím veškerý kyslík. Tím buňky umírají.
     Další příčinou, kdy přestane tělo přijímat kyslík ,je požití jedů. Např. ricin je jed obsažený ve skočci obecném (Ricinus communis). Olej ze semen je považován za zázračný pro ty, kteří trpí úpornými zácpami. Strom je znám už mnoho tisíc let z egyptských královstvích, ale spíše z jiného důvodu. Semena kromě oleje obsahují jednu z nejjedovatějších látek na zemi- ricin. Konzumace pěti až deseti semen  může být smrtelná. Používání oleje není pro zdraví nebezpečné, ale nedoporučuje se předávkování. Zvláštností je, že jed nezanechává stopy. Ricin poškodí řídící systém srdce a nastává srdeční příhoda. V důsledku toho se zastaví přívod krve do mozku a nastává smrt. Ricin se užívá i k otrávení jednotlivých rakovinných buněk. Každý lék je jed a jedná se jen o to, jaký je stupeň jedovatosti- tvrdí Dr. Peter Amlot (z Royal Free Hospital Anglie).   
     Ztráta poloviny až dvou třetin krve způsobí zástavu srdce, protože nemá co pumpovat. Mozek nedostane dostatek krve a umírá. Smrt nastane proto, že ztratíme schopnost okysličovat naše buňky. Určitý druh chemické reakce se naprosto zastaví.
 Již staří Egypťané dosáhli velkého úspěchu v operační technice. Uměli narovnávat zlomené kosti, odstraňovat cysty a nádory. Egypťané byli první, kteří zmapovali anatomii těla patrně díky balzamování těl, protože při tom se vyjímaly vnitřní orgány, aby se zabránilo jejich rozkladu. V roce 1895 W. Rentgen využil tehdy tajemného záření k rentgenování těla. V roce 1928 se stal penicilin prvním antibiotikem. Nejdůležitějším objevem bylo odhalení struktury DNA v r. 1953. To otevřelo cestu k novému vědnímu oboru- Nanotechnologii. Je to kombinace biotechnologie a  elektronické techniky na atomární úrovni. Jejím cílem je konstruování miniaturních přístrojů a pomůcek, budoucně na molekulární úrovni.
     V roce 1000 n.l. mělo průměrné dítě nejisté, že se dožije dospělosti.
     V roce 3000 vědci předpokládají, že se nemoci již objevovat nebudou, či budou vzdorovat všem nemocem a naše těla budou naprogramována tak, aby žila  věčně.
     Zkoumal jsem, co mají Mayové navíc v organismu, že mají černé vlasy do stáří- je to více karotenů, vanadu, selenu, proteinů. To, že mají husté vlasy, způsobuje patrně více vitamínu B12, E, carnitinu, nikotinamidu, vanadu, selenu, koenzymu Q10, proteinů. Když jsem zkoumal čeho mají méně, co brání šedivění vlasů, tak je to méně vitamínu  a soli. A neměli tolik stresu, který se projevuje dysfunkci ledvin a dýchacího ústrojí, což jsou orgány, které kvalitu vlasů ovlivňují.
Shrnutí poznatků z knihy Jak se dožít 140 let
     Na závěr bych shrnul všechny své poznatky, jak se dožít vysokého věku. Podle posledních vědeckých výzkumů, které jsou v různých dokumentech rozdílné se říká, že člověk je schopen se dožít stočtyřiceti až dvěstěčtyřiceti let. Mě těší, že některé mé poznatky z prvního vydání knihy se mezi druhým vydáním této knihy již potvrdily a doufám, že brzy se potvrdí i další mé teorie. Jako uznání a pochvalu cítím vyjádření některých lékařů kteří telefonují s tím, že si moji knihu přečetli ze zvědavosti a říkají, že se ztotožňují s mojí teorií o vzniku nemoci.
     Nyní stručně zásady dožití se vysokého věku a rady, které dáváme našich klientům v naší soukromé klinice proti stárnutí.
      Kdo je zvědavý na jakou oblast se má nejvíce soustředit, je možné vyložit tři karty a čísla karet dají odpověď. Je nutné vyjmout z balíčku 32 karet tolik, kolik je odstavců + jednu kartu navíc- Jiná možnost.
1.    Od dětství užívat ke stravě některé vitaminy a minerály, které nejsme schopni ze stravy v maximální míře přijímat, či jich díky stresu má organismus neúměrně vysokou spotřebu. Je to zejména fosfor u dětí s atopickým ekzémem. Vitaminů a minerálů je více, jichž máme vysokou spotřebu i díky alergenům, je to zejména: B3, B6, C, Rutin, Fosfor, Zinek, Selen, Jod.
2.    Díky rychlému vývoji techniky a tím i stresu je oslaben imunitní systém, který lze podpořit některými bylinami a přírodními produkty, jako Guarana,  Echinacea , včelí produkty a směsi bylin proto stresu- viz text. Současně doporučuji provádět mé akupresury trvale až do smrti. První jednou týdně 14 minut, při stresových situacích (náročná práce, problémy ve vztahu, dovolená, vánoce, při nemoci, atd.) denně 10 minut. Druhou a třetí akupresuru., kterou musí provádět někdo nám doporučuji jednou za měsíc až dva, vždy 15 + 15 minut.
3.     Od cca patnácti let je nutné ve větší míře (aspoň jednou až dvakrát týdně) začít ke stravě přidávat vitaminy a minerály, protože nemáme tak pestrou stravu jak by bylo vhodné a navíc jsem přesvědčen, že cca od patnácti let již přestáváme mít schopnost přijímat snadno všechny vitaminy a minerály ze stravy. K výše popsaným (v bodě 1.) produktům je dobré začít přidávat zejména vápník, který většina organismů přijímá lépe v kombinaci Vápník + Hořčík+ vitamin C, dále Karoten, Koenzym Q10, Železo, vitamín K, Listové kyseliny, Karnitin, Rutin dohromady s vitamínem C, ostatní vitamíny řady B, Mangan, Imunoglukan. Od čtyřiceti let doporučuji užívání vitamínů a minerálů 3x týdně, od padesáti již denně.
     Mezi  patnáctým a  osmnáctým rokem života doporučuji provést skupinovou terapii „Rodinnou konstelaci“ a tím docílit rovnováhy v rodinném systému, abychom předešli chybám rodičů, zbavili se „programu“ z rodiny a společnosti, z níž jsme vzešli. Tím docílíme duševní očisty, odhalení programu a problémů v podvědomí a začneme být sví. Od toho okamžiku nebudeme kopírovat model rodiny a partnerského modelu rodičů. Tím, že vše budeme mít vyřešeno, budeme mít šanci potkávat partnery, kamarády, spolupracovníky, kteří mají také vše vyřešeno. Podle starého českého přísloví- Vrána k vráně sedá mám ověřeno, že nejenom že potkáváme lidi stejné jako jsme my, ale i se stejným programem. Proto když jeden z partnerů konstelaci absolvuje a druhý nechce, začne ten co má problém vyřešen hledat někoho podobného a vztah může skončit. Tvrdím, že „program“ v podvědomí zabírá 70% kapacity našich možností, proto toto volné místo po Rodinné konstelaci jsme schopni lépe využít pro seberealizaci a tvořivou práci. Po konstelaci jsme schopni najít pro nás nejvhodnějšího partnera a tím najít vnitřní klid a rovnováhu, zbavit se všech „bloků“. Tím jsme schopni odolávat důsledkům stresu, což je v dnešní době největší problém. Tvrdím, že bude ještě hůře díky přírodním katastrofám a díky čím dál tím více nevyzpytatelnému chování labilních jedinců. Obecně se ví, že čím více se daří léčit fyzické nemoci,  bude přibývat duševních poruch.
4.     Od cca dvaceti až třiceti let doporučuji začít se zvýšenou pohybovou aktivitou, posilování zádového svalstva. Je známo, že od cca 25ti let začínáme stárnout, utlumuje se produkce růstového hormonu, který organismus nejlépe produkuje při pohybu. Pohyb je život, a protože se nemusíme hýbat díky technice tak jako v minulosti, je nutné to nahradit. Chybou je jednostranný pohyb třeba na zahrádce. Ideální je plavání, rotoped, jízda na kole. Čím jsme starší, tím je nutná vyšší pohybová aktivita, takže po šedesátce  v průměru  až tři hodiny denně. Pohyb je biologická potřeba.
5.    Protože většina lidí dýchá špatně, jen povrchově, doporučuji od mládí dechová cvičení. Nadechovat nosem zhluboka až do břicha, vydechovat ústy, vyměnit úplně obsah plic. Toto cvičení doporučuji zejména při stresu, ale i pravidelně, cca 3x týdně cca 10-15 minut v průběhu dne. Správné dýchání, pohyb a správná strava nám nejvíce prodlouží život.
6.    Při konzultacích zjišťuji, že stále více dětí má problémy s páteří díky nedostatku pohybu. V dětství nelezou denně po stromech (ale sedí u počítače), jako jsme to dělali my, což začíná mít katastrofální důsledky na zdravotní stav. Dále se u dětí projevuje díky nevhodné stavě nedostatek určitých vitaminů, minerálů a biologicky důležitých látek. Proto doporučuji razantní zásahy do složení stravy – viz třetí stravovací skupina, a nutit děti k pohybu a posilování, zejména zádového svalstva. Mám ověřeno, že dříve organismus přestal mít schopnost přijímat Jod cca ve čtyřiceti letech, nyní je to už v pubertě, což se projevuje dysfunkcí žláz, zejména štítné žlázy. To ovlivňuje psychiku, hormonální činnost a trávení, tedy hmotnost. To je mimo nedostatku pohybu, nevhodné stravy třetím důvodem nadměrné váhy dětí. Čím jsme starší, tím více potřebuje organismus doplňovat určité vitaminy a minerály, tím více potřebujeme pohybu a tím častěji jsou nutné masáže páteře. Asi v padesáti by měl každý jít v průměru jedenkrát za měsíc na masáž páteře, po sedmdesáti dvakrát za měsíc.
7.     Je nutné udělat vše pro to, aby děti měly správné vzdělání. Pokud nemáme správné vzdělání a správně vysoké, nemůžeme dělat práci, která nás baví a nemůžeme se seberealizovat. Proto nemůžeme být maximálně spokojení a hrozí stres z nevhodné a nezajímavé práce, s tím spojené důsledky na zdraví. Proto doporučuji rodičům využít všech možností jak zjistit talent a schopnosti dětí.
8.    Je nutné najít rovnováhu mezi prací a odpočinkem.
9.    Je nutné najít správné místo k žití.
10.    Díky nasycenému organismu energií, vitamínů a minerálů je možné udržet hladinu růstového hormonu, mužského a ženského hormonu a bojovat proti volným radikálům a organismus je schopen sám lépe bojovat se škodlivými látkami, které jsou obsahem našich některých buněk. Z toho důvodu doporučuji opakovat pravidelně akupresuru č. 1. jednou týdně 10 až 12 minut, po každé masáži 15 minut, po nachlazení, nemoci všechny tři akupresury 17 minut.
11.     Díky všem postupům v knize uvedených jsme schopni docílit produkce růstového hormonu do cca 42 let v maximální úrovni. Obvykle je to jen do 25 let a potom tvorba růstového hormonu klesá až na minimální hladinu. Výše uvedenými postupy jsme schopni docílit přirozeným způsobem, aby náš organismus produkoval růstový hormon  na maximální úrovni až do smrti.
12.    Je nutné mít  zájem o seberealizaci až do smrti, protože to je hnacím motorem našeho smyslu života.
13.    Je nutné stále něco studovat, učit se, protože tím se regenerují mozkové buňky.
14.     Pravidelně je nutné provádět akupresuru č. 1 1x týdně 10 až 12 minut, čímž se eliminuje důsledek stresu. Akupresuru č. 2., 3. doporučuji jednou za půl roku každou 17 minut, akupresuru č. 4. jedenkrát ročně. Tím docílíme schopnosti organismu přijímat na maximální úrovni vitamíny, minerály a energii.
15.    Omezit množství přijímané stravy na minimum, rozložit přijímání potravy na 6x denně. Při pokusu myš, která dostávala 2x méně než myš, která snědla co dostala se dožila o třetinu delšího věku. Pokud chceme vydržet déle sytí, je třeba užívat stravu v tekutém stavu.
16.    Trvale doplňovat silné antioxydanty – obranu proti volným radikálům, protože čím jsme starší, tím hůře se organismus brání. Než bude lék, může to být zatím vitamín A, C, E, beta-karoten, selen, řada enzymů a bílkovin, koenzym Q10, atd.
18. Je třeba dbát nejenom o fyzické zdraví, ale i o psychické, což lze pohybem, seberealizací, tvořivou činností, ale i změnami. Občas je třeba udělat změnu- viz níže. Nejenom pohyb, ale i změna je život.
     JAKO PRVNÍ DOPORUČUJI  ZMĚNU, od minimální, po velkou. To je rychlé a nejjednodušší. Minimální změna může být změna oblečení, střihu vlasů, barvy vlasů, stylu života,  změnu zaměstnání, místa bydliště, města, kraje, státu, partnera,  ale i změna jména, příjmení, případně obojího.
     Proto je třeba si dávat pozor na změnu příjmení po svatbě, určitě doporučuji změnu příjmení po rozvodu těm, kteří po svatbě přijali příjmení partnera. Nechat si příjmení muže (ženy) po rozvodu by bránilo v novém seznámení. Jak  nastartovat chuť k životu, jak se hnout  z místa – na straně 215
19.  Je třeba provádět čistící kůru- zbavovat se 1x ročně na jaře virů, aby se zabránilo vzniku rakoviny, čistit trávicí soustavu 1x ročně.
20.    Je třeba si sami masírovat častěji krční páteř a provádět cviky na krční páteř- rozpažit ruce – hřbetem nahoru, nadechnout a s výdechem otáčet hlavu na levou stranu a levou dlaň otočit dlaň dlaní nahoru. To samé na druhou stranu. Potom těžší cvik (na 1-2 krční obratel) Nadechnout, hlavu za ramena dozadu, otáčet kam až to půjde a potom úklon. Totéž na druhou stranu. Určitě si nemůže nikdo nevšimnout, jak se staří lidé „ohýbají“ a zmenšují se tím. Zejména v oblasti krční páteře. Proto je třeba zejména tuto část udržovat denním cvičením pohyblivou, protože když páteř „zatuhne“ (v jakékoliv oblasti), přestane být energeticky průchodná. A u krční páteře se vytvoří „blok“ pro přísun energie, vitamínů a minerálů nejenom do štítné žlázy, ale i do hlavy. Potom nastanou dobré podmínky pro nemoci mozku.
21. Pokud někomu v úvodním testu vyšlo, že je „nedospělý“, tak doporučuji pomocí rituálu v kapitole Rodinné konstelace „dospět na svůj věk a přijmout odpovědnost odpovídající jeho věku“. To se týká 95ti% lidí z třetího světa a postkomunistických států a 70ti% lidí z vyspělých států. Lidé „zamrzlí v dětství jsou snadným terčem podvodníků, nemají reálné představy o životě a zejména o vztazích, žijí více ve snu než v realitě, nevyužívají svých schopností a možností, mohou snadno udělat chybu, atd.
Chlamydie
Chlamydie se častěji vyskytují u lidí, kteří jsou nebo byli ve styku se zvířaty (savci a ptáky). Zvířata jsou patrně zdrojem nákazy a předpokládá se, že tuto infekci má 80% populace, podle mne je to 65%. Tato infekce je ve většině případů v latentní formě a nemusí se projevovat. Proto většinu lékařů nenapadne uvažovat o tom, že příčinou zdravotních problémů (např. níže uvedených) je  infekční onemocnění. Chlamydie způsobují různé zdravotní potíže a je dokázáno, že  lidé s touto infekcí častěji onemocní rakovinou i jinými nemocemi, dožívají se nižšího věku, atd. Tuto infekci může přenést matka na plod a u lidí se přenáší podle lékařů pohlavní cestou, podle mne ještě i kapénkovou infekcí. Diagnostika chlamydióz se běžně neprovádí a i když se provede, tak spolehlivost výsledku chlamydií v latentní formě je na nízké úrovni.Souběžně s protilátkami na chlamydie se totiž většinou objeví i protilátky na jiné infekce, např. boreliozu, toxoplazmy, cytomegaloviry, atd. Proto je problém chlamydie rozeznat a určit s jistotou, že chlamydie jsou prapůvodní příčinou zdravotních problémů. Akutní stavy jsou vyvolány stresem, fyzickou únavou, jinou nemocí, změnou počasí, změnou prostředí, jinou nemocí, atd.
Zdravotní potíže, které  mohou způsobovat chlamydie.   
 
    Bolesti kloubů a páteře
    Ztuhlost kloubů
    Bolesti zubů, citlivost zubů
    Třes rukou a končetin   
    Nemoci srdce
    Poruchy srdeční činnosti
    Častější zvýšení tělesných teplot
    Potraty, riziková těhotenství
    Pokašlávání
    Náhlé rýmy   
    Nevolnosti a pocity na zvracení
    Častější nutkání na stolici
    Únava, ospalost, malátnost   
    Astma
    Bolesti hlavy   
    Cukrovka
    Svědění kůže i očí   
    Dna
    Občasné chřipky, angíny   
    Nemoci prostaty
    Brnění, mrtvění končetin   
    
    Defektní děti
    Revmatické potíže   
    Odumření plodu
    Dýchací potíže   
    Nervové potíže
    Ekzémy, alergie   
    Rakovina, leukémie
    Stavy jako při angíně, chřipce   
    Invalidita
    Otoky kloubů   
    Psychika
    Noční pocení   
    Záněty spojivek, nervů, žil   
    Bolesti břicha
    Záněty ledvin a močových cest
    Záněty dýchacích cest
    Záněty žlučníku   
    Závratě – stavy jako opilosti   
    Záněty gynekologické   
     O chlamydich se začíná mluvit až nyní, i když tato infekce je již delší dobu známa. Jsem přesvědčen, že existují další dva druhy infekcí, o kterých se zatím neví a budou teprve objeveny. Tu jednu formu má podle mne asi polovina populace a tu druhou 40% populace. Všechny výše uvedené infekce mají na svědomí většinu zdravotních problémů. Tyto infekce jsou příčinou oslabení živých  organismů a tím horšího průběhu běžných nemocí.
Léčba patří zásadně do rukou lékaře. Bez testu citlivosti chlamydií může být zvoleno nevhodné ATB a léčba bude neúčinná.
Chlamydie může být léčena od praktického lékaře, venerologa, přes urologa a na infekčním v nemocnici konče.
 
Léčba chlamydie patří do rukou lékaře! Chlamydie může být léčena od praktického lékaře, venerologa, přes urologa a na infekčním v nemocnici konče. Pokud se jedná o uretritidu (zánět močové trubice), léčbu provádí urolog, venerolog a skládá se z následujících procedur.
(Jako důkaz infekce Chlamydie, ale i Borelioza, stačí v krvi protilátky!!)
    Správná diagnóza! Chlamydie často doprovází kapavku a je třeba udělat všechny testy, aby se vyloučila jiná infekce. Diagnóza chlamydií se provádí použitím fluorescenčních technik či testem monoklonálních protilátek na čerstvém uretrálním výtoku. Definitivní průkaz Chlamydia trachomatis se provede kultivací na Mc Coyových buňkách s následnou identifikací barvením dle Giemsy, či jodem, či technikou gen-probe. Dále je dobré provést test citlivosti na ATB (antibiotika).
    Správně zvolená terapie je klíčem k úspěchu. Léčit a vyšetřen musí být i sex. partner, či pokud je jich více, tak všichni!, kapénkovou infekcí se nakazí i děti.
    a)   nekomplikované infekce je možné léčit ATB: Před užíváním ATB 6 dní Acc-long
    Azitrox  – je nutná dvojnásobná dávka, pro dospělého 1000mg užívat 3 dny
    Summamed
    Doxybene
    Abaktal   Doxycyclin
    Erytromycin (EMU – V
    Roxithromycin (Rulid
    Klacid
    Ritomicin
    Minocyklin
    Ciplox
    Canesten
    Macmiror
    Augmentin
Bylinné preparáty: (alternativní léčba)
    Chlamydil Prus-meda s.r.o.
    Vironal ( Energy)
    Gynex  (Energy)
    Candimin (finclub – 380,-Kč, možno objednat u nás) – nutné užívat 6 měsíců
b)    u komplikovaných infekcí je možné užívání Summamedu zopakovat, dále doxycyclinovou  či erythromycinovou terapii prodloužit na 14 dní.
         3.  Kontrolní laboratorní vyšetření 1 až 2 týdny po skončení ATB léčby.
Svěř se do rukou lékaře a trvej na správných diagnostických postupech a kontrolách. Všechny ATB jsou hrazeny pojišťovnou a není  možné je koupit v lékárně, proto je návštěva lékaře nutná! U některých osob není možné podávat všechny ATB z důvodů alergických reakcí, či u onemocnění jater atd. Např. Summamed má velmi dlouhou dobu setrváni v tkáni – asi 11 dní, což v případě alergické reakce je životu nebezpečné, pokud lékař nebude informován, z jakého důvodu se objevily případné potíže. Bez testu citlivosti chlamydií může být zvoleno nevhodné ATB a léčba bude neúčinná.
Podle jednoho pramene z internetu se diagnóza chlamydií se provádí použitím fluorescenčních technik či testem monoklonálních protilátek na čerstvém uretrálním výtoku. Definitivní průkaz Chlamydia trachomatis se provede kultivací na Mc Coyových buňkách s následnou identifikací barvením dle Giemsy, či jodem, či technikou gen-probe. Dále je dobré provést test citlivosti na ATB (antibiotika).
Správně zvolená terapie je klíčem k úspěchu. Léčit a vyšetřen musí být i sex. partner, či pokud je jich více, tak všichni, doporučuje se vyšetření i rodinných příslušníků. Většinou je doporučována dvojnásobná dávka, jinak hrozí, že se chlamydie jenom „uspí“.
 Ze všech způsobů léčby se osvědčilo toto:
6 dní užívat ACC-LONG (šumivá tableta na odhlenění) a potom dvojnásobnou dávku ATB, kterou určí lékař. Většinou se opakují  v textu uvedená ATB. Dále doporučuji užívat preparát Candimis (v dostání v našem e-shopu, stejně jako všechny vitamíny, minerály, byliny) 6 měsíců, u dospělých 2x denně  -3 kapky do vody ráno, 2 kapky do vody  v poledne.
 
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.