Pozitivní zóny más nabíjejí, negativní mohou i usmrtit

Ve svém posledním článku jsem psal o pozitivních zónách, které nabíjejí lidský organizmus. Řada čtenářů mi volala i psala, kde nejčastěji jsou pozitivní zóny.

Odpověď na tyto dotazy není složitá. Pozitivní zóna vzniká na základě záření shora a je v kostele, chrámu, kde se lidé cítí velmi dobře. Proto se do těchto míst rádi vracejí. Pokud chce někdo zhmotnit své myšlenky, pak mu doporučuji navštívit nějaký chrám. Pozitivní zóna může být různě velká a to od 3 až do 25 metrů. Když navštívíte takové místo, zůstane ve vašich paměťových buňkách právě tato pozitivní energie, a proto máte tendenci vracet se na taková místa.

Při svých věštbách jsem dále zjistil další zajímavost. Pokud se někde najdou tři pozitivní zóny, tak vždy tvoří rovnoramenný trojúhelník. Proto se v těchto místech stavěly chrámy, jako například Týnský chrám v Praze a další stavby jako zámky a hrady. Ovšem vlivem posunu planet se může stát, že jedna pozitivní zóna zmizí. Tím se porušil rovnoramenný trojúhelník a vždy došlo k nějaké negativní události. Například chrám vyhořel nebo přírodní katastrofa poničila zámek, hrad a podobně. Je zajímavé, že panovník už nikdy neměl vůli a chuť takový poškozený objekt znovu opravit. To je ta zvláštnost, ale podle mě vysvětlitelná. Už tam nepůsobila pozitivní energie.

V jedné ze svých knih jsem popsal vibrace působící na lidský organizmus v těchto třech pozitivních zónách nebo jinak řečeno v tomto rovnoramenném trojúhelníku. Na základě svého věšteckého zkoumání jsem došel k závěru, že se člověk v takovém prostoru obrazně řečeno téměř vznáší a pozitivní energie má blahodárné léčivé účinky. Už hodinový pobyt v takové zóně dokáže zharmonizovat tělo i duši. Léčebné účinky pocítíte tak po dvou až třech hodinách a doporučuji opakovaně navštěvovat toto místo a to nejméně 12krát.

Vedle pozitivních zón máme i negativní. Mezi ty nejjednodušší patří patogenní zóny. Jedná se o záření, které vychází ze země a to z pravého a levého břehu spodních pramenů. To není škodlivé. Ovšem když se kříží a jsou místa, kde to křížení je mnohačetné, pak ten prostor není vůbec vhodný pro zdraví a život člověka. Výhodné je pouze na tomto místě udělat studnici. Negativním zónám jsem dal stupnici od 1 do 8. Tam, kde je záření 6, 7, 8 už může způsobit u člověka rakovinu, když na takovém místě má postel. Protože záření jde ze země, tak se nedá odrušit. Vím, že někteří lidé si pod matrace dávají hliníkové fólie, ale to není řešení. Zbavit se těchto patogenních zón znamená hliníkovou fólii dát pod celou podlahu, ale nejlépe pod celý barák. A ještě nemáte jistotu.

Záření ze země se vám může objevit na jakémkoli místě. Pak máme psychosomatické zóny po zemřelých. Cítí je zejména přecitlivělí lidé a těm mohou i ublížit. Může se stát, že energie zemřelých převládne nad osobností člověka a pokud je dotyčný psychicky i energeticky oslaben, může spáchat sebevraždu. Ty příklady jsou známy a popsal jsem je ve svých knihách.

Jsou místa na našich dálnicích a silnicích, kde velmi často dochází ke smrtelným dopravním nehodám. Z hrůzou jsem zjistil, že na těchto místech kdysi dávno došlo k nějakému zabíjení, například za války. Působí zde silná energie zemřelých lidí, kteří k sobě lákají další. Přišel jsem na to, že když člověk projíždí autem tímto místem a zamyslí se, může se mu stát, že se uvede do nižší hladiny vědomí. Přestane se věnovat řízení a dochází k dopravní nehodě. Například tyto psychosomatické zóny jsem objevil na dálnici u Humpolce. Místo má průměr 100 metrů a v 15. století zde zemřelo v boji něco přes 100 vojáků. Tím jsem došel k závěru, že často nehody způsobují psychosomatické zóny. Těch je na našich dálnicích a silnicích hodně, a proto nedoporučuji řidičům snít za jízdy. Je potřeba být stále ve střehu. Psychosomatické zóny díky svým silným negativním energiím vás uvedou do nižší hladiny vědomí a chvilka nepozornosti může být pro vás osudná.

Rozhled 10/2016

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.