Pán – sluha

V knize Čínský horoskop o partnerství jsem objevil jednu teorii, která stojí za zmínku. Mohlo by to vysvětlit mnohé problémy ve vztazích, které jsou jinak nevysvětlitelné. Už jsem se zmínil o mnoha faktorech, které vztahy ovlivňují, tady uvedu jeden, o kterém se moc neví.
Podle této knihy ke každému znamení východního horoskopu náleží jedno, jehož je pánem a další, jehož je sluhou. To podle autorů knihy platí v případě svatby. Proto se podle autorů knihy svatební obřad mezi dále uvedenými znameními nedoporučuje. Kdo neví v jakém  znamení východního zvířetníku je,  může tuto informaci najít v závěru knihy v příloze.
 
 Krysa     je pánem Koně     sluhou Opice
 Buvol      je pánem Tygra      sluhou Psa
 Tygr      je pánem Kozy (Ovce)      sluhou Buvola
 Králík      je pánem Kohouta     sluhou Draka
 Drak      je pánem Králíka     sluhou Prasete
 Had      je pánem Opice     sluhou Kozy (Ovce)
 Kůň      je pánem Prasete     sluhou Krysy
 Koza (Ovce)      je pánem Hada     sluhou Tygra
 Opice      je pánem Krysy     sluhou Hada
 Kohout      je pánem Psa     sluhou Králíka
 Pes      je pánem Buvola     sluhou Kohouta
 Prase       je pánem Draka      sluhou Koně
Podle výše uvedené knihy se těchto vztahů týká tzv. VEKTOROVÝ KRUH, který zobrazuje především energetické vztahy v čínském horoskopu. Výše uvedené páry mají charakter vztahu „pán a sluha“. Vektorový kruh podle této knihy je nejmocnější vztahovou strukturou čínské astrologie. Vektorový kruh překrývá zákony manželských typů. V případě vektorových neexistuje žádná vůle, žádná logika či intuice. Takové vztahy nejsou ovládány rozumem, vznikají a rozvíjejí se mimo vůli člověka, nezávisle na jeho přáních, tedy nevědomě. Vektorové vztahy jsou energetickou bouří, při které se nedá nastolit rovnováha. Život v takovém vztahu se podobá životu na sudu střelného prachu, kde se může každou chvíli stát něco zcela neočekávaného. Takové vztahy jsou většinou definovány jako „osudová láska“, vášeň. Jen kdo to okusil (bohužel i já) ví, že to není láska, je to něco nevyslovitelného.
Jedním z paradoxů vektorového manželství je to, že nedokáží žít jeden bez druhého, bohužel nedokáží žít ani spolu. Pokud je pánem muž a sluhou žena, má takový vztah větší šanci na přežití, než když je to opačně. Lidé si vytvořili normu chování, která počítá s člověkem jako svobodnou bytostí, ale vektorový kruh člověka svobody zbavuje. Neustálé nervové vypětí v takovém vztahu vyvolává hádky, nevěru, žárlivost, snahu utéct pomocí alkoholu a drog. Ukázalo se v praxi, že sluha „vypuštěný z vektorového svazku“ začne být okamžitě úspěšný a to i v oblastech, ve kterých to ani nikdo nepředpokládal.
Autoři knihy tvrdí, že život ve vektorovém vztahu se dá zmírnit velkým věkovým rozdílem mezi partnery, častějším odloučením, vykoupením se pánovi velkými příjmy. Problém je v tom, že pán má vždy pravdu, proto nemá cenu nic dokazovat. Osud nejde zlomit a nelze vybojovat prvenství. Lepší je znehybnět. V takových vztazích se často vyskytuje rozvod s opětovným návratem. Tolik autoři.
Protože jsem se v takovém vztahu ocitnul bohužel i já, hledal jsem možnosti, jak se zbavit nepříjemného pouta- pán-sluha. Řešení jsem našel, i když pro můj vztah pozdě – 3 měsíce po jeho skončení. Ale ani to není náhoda a autoři v knize píší, že po rozpadu takového vztahu najednou „sluhové“ ožijí a dosahují obrovských úspěchů a prožívají znovuzrození. Protože jsem tento aspekt- pán-sluha nikdy nebral v úvahu, začal jsem se více zajímat o tento problém až když nastal u mne. U jedné klientky jsem našel toto spojení s její matkou, kdy matka byla pán, dcera sluha. I v tomto případě se projevoval nepříjemný aspekt dosti výrazně a to tak, že matka dceru zneužívala finančně a dělala z ní opravdu doslova svého sluhu. Brala si půjčky a úvěry, na které nutila dceru dělat ručitele. Ani se nenamáhala půjčky platit, dceři se nesnaží dodnes peníze splatit. Vypozoroval jsem, že se toto spojení PÁN-SLUHA  nepříjemně projevuje bez ohledu na svatbu  i mezi kamarády a přáteli, rodinnými příslušníky, ale i v pracovních vztazích.
Přišel jsem na řešení, kterým se toho zrůdné spojení zruší – AMULET – skleněný kříž, delší rameno 30 x 3 cm, kratší 12 x 3 cm, stačí slepit vteřinovým lepidlem, doprostřed kříže (na tloušťce skla nezáleží) doporučuji vlepit skleněné červené srdíčko, do všech čtyřech rohů modré sklo nebo kámen. Nemusí být kříž v bytě vidět, může být položen na skříni.
Další rituál, který zruší výše popsané spojení je svatba v kostele. Nevím jak je to možné, ale věřím tomu, že to tak je a budu to doporučovat jako vyřešení výše popsaného problému. Po svatbě v kostele „pánovitost“ pána mizí, takže by tento aspekt neměl překážet v životě a ve vztahu. Pokud by první svatba byla rovnou v kostele, nepříjemný a zrůdný aspekt- pán-sluha by se zrušil hned, ale nevadí svatba v kostele později, třeba po zjištění, že jste v takovém vztahu po přečtení mé knihy. Pán přestane být „pánem“ hned po odchodu z kostela. Ze zvědavosti jsem „postavil“ Rodinnou konstelaci na vztah pán- sluha a vyšla zajímavá informace, že po svatbě v kostele se zruší takto sezdanému páru všechna ostatní spojení s pány i sluhy. Proč zrovna v kostele. Nemusí to být kostel, ale stánek instituce, která má dostatek členů. Přemýšlel jsem mnohokrát, jak je možné, že mi za doby komunistů prošlo více, než bylo v té době obvyklé. Nebyl jsem chráněncem nikoho, ani „dobře zapsán“. Ale až když jsem začal docházet na konzultace k jednomu faráři mi došlo, že velký podíl na mém „štěstí“ má to, že jsem pokřtěn. Byl jsem pokřtěn po narození a patrně jsem se tím dostal do „ochrany“ energetického pole této skupiny lidí- křesťanů. Je jedno,co dělali a dělají její představitelé a jak se chovali a chovají a k jakému účelu křesťanství vzniklo. Důležité je, že AKTEM KŘTU (kde jsem přesvědčen že záleží zejména na hodině tohoto aktu) jsem se stal členem velké rodiny, která aniž si to uvědomuje chrání své členy. Proto by mohla stejná nebo podobná skupina chránit své „ovečky“ po aktu svatby v kostele, co se týká zejména vztahů.
Z rodinných konstelací jsem vypozoroval další zajímavou skutečnost. Jsou určité situace v životě, které mohou partnery spojit proti jejich vůli, někdy až do smrti. Dám několik příkladů. V mé praxi bylo několik mužů, kteří své kamarádce, milence, partnerce svojí duchapřítomností, dobrou intuicí či náhodou zachránili život. Jejich vztah se stal nerozpojitelným. Není to tak jednoduché a musí se sejít tři aspekty, které tuto konstelaci podpoří, aby tomu tak bylo. Dalším aspektem nerozpojitelnosti vztahu je dítě, ale i potrat. Neznamená to, že se takoví lidé nemohou rozejít, ale v duchu zůstanou díky počatému dítěti spojeni na duchovní úrovni až do smrti. Dalším zajímavým aspektem může být akt svatby ve správný čas na správném místě. Jsem přesvědčen, že akt svatby třetině lidí vztah vylepší, třetině lidí urychlí rozpad vztahu a třetině lidí ani nepomůže, ani neuškodí.
Při Rodinných konstelacích jsem si ověřil svojí teorii, že vztahy do určité fáze ovlivnit můžeme, od určitého momentu ne. Aby se začali bavit dva lidé na ulici, musí se u nich sejít jeden společný aspekt. Aby se sešli lidé ve škole jako žáci, musí být společné dva aspekty. Spolupracovníci už musí mít tři společné aspekty, aby se lidé stali kamarády, musí se sejít čtyři společné aspekty. Až do této fáze mohou všichni zúčastnění vše ovlivňovat. Aby se dva lidé stali milenci, musí se přidat další- pátý společný aspekt, jehož vznik může ovlivnit pouze žena. Zajímavé bylo při přechodu kamarádského vztahu do mileneckého to, že ti, co představovali společné aspekty nutné pro navázání vztahu,  jeden odešel a dva přišli. Tím se stal z kamarádského vztahu milenecký a bylo přítomno pět aspektů, nutných pro vznik mileneckého vztahu. Odchodem jednoho aspektu tvořícího kamarádský vztah se vysvětlilo, proč se z bývalých milenců již nemohou stát kamarádi. Chybí jeden „kamarádský“ aspekt.
Pro názornost popíši, jak jsem konstelace prováděl. Postavil jsem jednoho muže a jednu ženu jako zájemce o vztah a do řady jsem postavil 12 lidí, kteří představovali 12 aspektů (při věštění mi vyšlo, že existuje dvanáct aspektů ovlivňující vztahy, když jsem postavil v konstelaci 20 lidí, kteří představovali aspekty nutné ke vzniku vztahů, dvanáct z dvaceti přišlo na můj pokyn, ať přijdou ti, kteří musí být u vzniku vztahů. Postupně jsem pojmenovával o jaký vztah jde a kdo z představitelů aspektů měl pocit, že musí přijít ke dvěma lidem, aby jasně definovaný vztah mohl vzniknout, přišel. Potom jsem se ptal představitelů aspektů ovlivňující vztahy, zda si  z nich může někoho  vybrat jedna z osob, která chce navázat vztah s druhou osobou, aby mohla navázat vztah. Do fáze kamarádské to bylo možné z obou stran, do fáze milenecké to už bylo možné jen ze strany ženy. Aby se dva lidé stali manželi, musí se sejít šest společných aspektů, aby vztah vydržel celý život, musí se sejít sedm aspektů. Další aspekty až do dvanácti znamenají nějaké společné úkoly obou partnerů vůči sobě či okolí.Touto metodou Rodinných konstelací, kterou provádím dva roky a přesvědčil jsem se o vysoké účinnosti a efektivitě této metody jsem si potvrdil teorii, že nemůžeme ovlivnit, zda a kdy budeme mít trvalý vztah, ani to, jak dlouho vydrží. Tím jsem musel dát za pravdu svému kamarádovi astrologovi Štěpánu Alexovi který tvrdí, že osud náš život ovlivňuje na 60% a náš „prostor“ co s tím uděláme je omezen 40%. Neznamená to, že naše kroky, které např. pro seznámení děláme, jsou zbytečné. Pokud neuděláme ty správné kroky, např.  pro zbavení se závislosti na partnerovi, nemůžeme potkat jiného, třeba toho pravého. Pokud nezvolíme tu správnou možnost seznámení, rovněž dobu, než jej potkáme, prodloužíme. Špatnou či dobrou volbou našeho konání jen zkrátíme či prodloužíme určité období. Stejně tak jsem přesvědčen, že je jen na nás, zda budeme spokojeni, šťastní, pohodoví, atd., jak před vztahem, ve vztahu, tak po ukončení vztahu.    
Přikládám z výše popsané knihy tabulku z čínské astrologie, jaký partnerům se vyhnout a jací jsou to ti praví. Více si rozumí opačné póly, tedy JIN + JANG a stejné prvky.

V další tabulce jsou  na prvních třech  místě jsou vždy ti praví. Těm co je třeba se vyhnout je proto, že s těmi dalšími v druhém řádku  je znamení  „ v opozici“, to znamená tendenci stále soupeřit a  dalšími ve spojení pán – sluha. Toho prvního pán, druhého sluha.

Protože se toto zvláštní spojení projevuje i díky hodině narození, je třeba brát v úvahu i to. Mnoho lidí, kteří nezná hodinu narození (nebo je zkreslená, špatně zapsaná) můžete se výkladem z karet zeptat i na to. Otázka zní: Hraje v našem vztahu spojení „Pán-sluha“ významnou  roli ? Vyložíte tři karty a větší počet „plusových karet“ je odpověď ANO.
 
Krysa si  rozumí   s Buvolem, Zajícem, Drakem, Psem, Kancem, Krysou, Hadem
měla by se vyhnout Koni, Opici  (s Koněm je navíc v opozici!, bude soupeřit vždy)
Buvol si  rozumí  s Krysou, Kohoutem,  Buvolem, Zajícem, Hadem, Opicí
měl by se vyhnout (s Ovcí je v opozici) Tygrovi, Psovi
Tygr si rozumí s Kancem, Koněm,  Psem, Tygrem, Drakem,  
měl by se vyhnout (s Opicí je v opozici) Koze, Buvolovi
Zajíc si rozumí se Psem, Krysou, Zajícem, Ovcí, Kancem, Buvolem, Hadem
měl by se vyhnout Kohoutovi, Drakovi (s Kohoutem je v opozici)
Drak si rozumí s Kohoutem, Krysou,  Opicí, Drakem, Hadem, Tygrem, Ovcí
měl by se vyhnout (se Psem je v opozici) Zajíci, Kanci
Had si rozumí s Buvolem, Kohoutem, Hadem, Drakem, Krysou
měl by se vyhnout (s Kancem je v opozici) Opici, Koze
Kůň si rozumí Ovcí, Tygrem, Psem, Koněm
měl by se vyhnout Praseti, Kryse (s krysou navíc soupeří)
Ovce si rozumí s Koněm, Zajícem, Kancem, Ovcí, Drakem
měla by se vyhnout (s Buvolem v opozici), Hadovi, Tygrovi
Opice si rozumí s  Drakem, Opicí, Psem, Buvolem, Ovcí
měla by se vyhnout (s Tygrem v opozici) Kryse, Hadovi
Kohout si rozumí s Drakem, Buvolem, Hadem, Kancem
měl by se vyhnout Psu, Zajíci (se zajícem navíc soupeří)
Pes si rozumí se Zajícem, Krysou, Tygrem, Koněm, Psem, Opicí, Kancem
měl by se vyhnout (s  Drakem v opozici) Buvolovi, Kohoutovi
Kanec si rozumí s Tygrem,  Zajícem, Ovcí, Psem,  Krysou, Kancem, Kohoutem
měl by se vyhnout (s  Hadem v opozici) Drakovi, Koni
Pozn. OVCE = KOZA,            ZAJÍC = KRÁLÍK,          KANEC = PRASE
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.