Nepodléhejme strachu, panice, ale věřme si

Nepodléhejme strachu, panice, ale věřme si.

Mnoho klientů, kteří za mnou přicházejí, se nemohou vyrovnat s tím, jak kolem sebe vidí narůstající nenávist a to i u svých přátel a blízkých. Ptají se, čím to je, kde se v lidech najednou bere tolik nepřátelství. Vraťme se na počátek 90. let minulého století. V té době většina národa se doslova přes noc stala podnikateli. Všem se dařilo a měli dojem, že to tak navždy zůstane. Ale nestalo se a postupně začali krachovat. Už v té době jsem věštil, že u nás má obchodní talent jen 25 až 30 procent lidí. Naproti tomu například v USA je to 65 procent.

Ta nespokojenost, která přerostla v nenávist, pramení z toho, že ti bez obchodního talentu mají pocit, že musejí pracovat na úspěšné podnikatele. Závidí jim úspěch a bohatství. Zlomový rok, který rozdělil společnost, byl podle mé věštby rok 2008, kdy byla ve světě krize a nás také zasáhla. Věštil jsem, že potrvá 10 let, takže ještě nemáme vyhráno. Komu se daří a má jakousi jistotu, jsou státní úředníci. Dostávají přidáno a někteří si myslí, že si mohou dělat co chtějí a nic se jim nestane, zejména na vedoucích postech. Zapomněli, že jsou tady pro nás. Už samotný název Služební zákon vypovídá o tom, že vykonávají službu pro nás. Skutečnost tomu však neodpovídá a mnohdy si připadáme, že je obtěžujeme. Dalším molochem je zdravotnictví. Tvrdím, že v roce 2008 naše společnost onemocněla, ale neklesejme na mysli. Podlé mé vize se z těchto problémů dostaneme. Nebude to hned. Tak za 10, 11 let se opět staneme právním státem a lidé budou spokojeni. Zatím jsme ve světovém žebříčku spokojenosti na 39. místě. Jasně vede Dánsko, Holandsko je čtvrté, Rakousko deváté. V naší české společnosti převládá nervozita z nejistoty, co bude dál. Jedinou jistotu, kterou máme, je ta, že umřeme. Jiná vlastně ani neexistuje. Nicméně ze slov mých klientů vyplývá, že chtějí mít alespoň nějakou i malou jistotu. Proto se například berou a myslí si, že svatbou získají jistotu. Ale to je omyl. Místo jistoty jim přibudou zase další starosti a problémy. Obdobně je to i s půjčkami. Neuvažují, co bude za měsíc, rok, pět let. Do nepříjemné situace se dostávají vlastní nezodpovědností.

S partnerkou jsem napsal knihu Záhady a taje, ve které se zabývám historií. Zjistil jsem, že jediným úspěšným panovníkem byl Karel IV. Měl vynikající intuici a k sobě tři astrology. Když dělal svá rozhodnutí, museli se shodnou alespoň dva astrologové a jeho intuice. Ve správný čas byl na správném místě. Před ním i po něm jsme už nikdy neměli tak osvíceného panovníka a dlouho nebudeme mít. Tím také odpovídám lidem, kteří se mě ptají, kdy doženeme vyspělé evropské státy. Podlé mé věštby se tak nestane. Nečekají na nás, až se společně srovnáme na startovní čáře. Na jejich současnou úroveň se dostaneme za 20 let, zatímco oni budou zase o velký kus před námi. Proto také někteří mladí lidé odcházejí odtud, protože nechtějí stále čekat, ale už žít v právním státě, který má řád a pořádek. Ti, kteří neodejdou a bude jich převážná většina, se musí smířit s tím, že budujeme kapitalismus. Podlé mé vize jsme na dobré cestě a bude se nám dařit dobře. Nepodléhejme strachu, panice, ale věřme si. Česká ekonomika nabírá dech a to je dobré znamení.

Radujme se ze života a najděme si sami pro sebe poměr mezi prací a odpočinkem. Přeji vám hodně zdraví, štěstí, lásky a peněz. Ať se vám daří.

Stanley Bradley

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.