10.5.2020 Den matek, svátek Blaženy a Vikrórie

Dnes bych chtěl připomenout nejenom den matek (Den matek byl poprvé slaven v USA, v Graftoně v Západní Virginii10.5.1908),

ale i den otců (Den otců, který se slaví vždy třetí neděli v červnu), 

narozeniny zajímavých osob, svátek Blaženy a Viktorie,

to, že uteklo 130 dní letošního roku a do konce roku zbývá 235 dní, 

abychom si uvědomili, jak to letí.

Když jsem vyložil kartu z Runové magie na následující týden, vyšla velice dobrá karta č. 18, který říká, že karta přináší zprávu o nějaké formě nového začátku. Změny s touto runou přicházejí pozvolna a pokojně. Karta je ukazatelem životní etapy, v níž bychom se plni optimismu a nové energie měli věnovat vlastním nápadům, plánům a záměrům. Kdo se teď nechá vést svou vůlí a odvahou ke změnám a nepotlačí v sobě tyto intenzivní pocity, bude odměněn nově získanou životaschopností a životní energií, ačkoliv první kroky mohou být provázeny pochybnostmi a strachem.  

Vhodnou pomocí jsou přitom dlouhé procházky přírodou. Otevřeme se s důvěrou, nikoli však naivně, této tvořivé energii a nechme ji plynout skrze sebe. Potom budeme mít dostatek energie na prosazení změn, získání nových zkušeností a osobní růst. Díky tomu může dojít k pozitivní proměně (pozitivní změně, nový způsob nazírání v oblasti partnerství, zaměstnání), fyzického, emocionálního či tvůrčího života.

A to se nyní hodí.

Kdo se stane pasivním „čekatelem na řešení“, bude jen nadávat, kritizovat, hrozí stagnace, která ve výsledku může vést k bolestným, zraňujícím zklamáním a zahořklosti, v nejhorším případě až k zatvrzelosti popírající život a ke chladu. To hrozí zejména lidem závislým (kdo se chce zbavit závislosti, je v kapitole Články, Návody“ na mých stránkách www.stanleybradley.eu), kteří nemají ochotu převzít na sebe plnou odpovědnost.

Proto je obzvláště nyní nutné postavit se včas svým problémům a nesnázím tváří v tvář, sami, nebo za pomoci druhých a je nutné převzít iniciativu dříve, než budeme postiženi zvenčí. Díky energii dnešního dne (i náhradních zdrojů energie, jako stromy, voda) a hlavně chuti ke změně k lepšímu, máme šanci vyhnout se nechtěným následkům.

Tvrdím, že všechno máme v hlavě, viz poslední kapitola v mé knize „S kým a kde žít“ (ukázka zdarma je ke stažení na mých stránkách www.stanleybradley.eu). Co si do „hlavy= podvědomí“ dáme, to můžeme zhmotňovat. 

Pokud chcete někdo vědět, co jsem vyvěštil na následující období „matkám, otcůmk svátku Blaženám a Vikóriím,  celý článek je na mých stránkách www.stanleybradley.eu v kapitole „Články-věštby“).

Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic.

Česku se slaví (podle amerického vzoru) druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám květiny nebo jiné dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. 

Když jsem vyložil v Runové magii kartu na to, co čeká „matky“ v následujícím období, vyla karta s číslem 3. 

Ta říká, že nastává obrat k lepšímu, který bude ohlašován nějakou dobrou zprávou, nebo podpořen vaším důležitým rozhodnutím. Energie vhodného amuletu (jaký to je můžete zjistit v kapitole („Inspirace a videa – další pomůcky, kapitola Amulety), vás bude chránit před všemi nepříznivými situacemi. Současně runa Thurisaz nabádá, abyste neodkládali potřebná rozhodnutí, ale jednali teď a tady. Jelikož při vás stojí mocná runa Thurisaz, nemusíte už mít strach řešit problémy a vzdorovat věcem, které ve vás doposud vyvolávaly směs respektu, obav, pochybností, nedůvěry, sebepodceňování, a podobných odrazujících pocitů. Rozhodujícím faktorem se zde stává zdravá míra pozitivní agresivity. 

Obdobou dne matek je Den otců, který se slaví vždy třetí neděli v červnu. Tradici oslavy otců založila Američanka Sonora Smart Doddová, která chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně první oslava Dne otců se konala v americkém městečku Spokane ve státě Washington 19. června 1910, v den narozenin Sonořina otce.

V roce 1966 se díky prezidentovi Lyndonu Johnsonovi stala třetí červnová neděle oficiálně Dnem otců.

Wikipedia: Den otců je svátek na počest otců, oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců ve společnosti. V mnoha zemích včetně České republiky se slaví třetí neděli v červnu, v některých státech se ale tradičně váže ke svátku sv. Josefa (19. března) či ještě k různým jiným datům. V severských zemích, například ve Finsku, je Den otců oslavován druhou neděli v listopadu a červnový termín je vyhrazen Mezinárodnímu dni mužů, tedy i těm bezdětným.

České republice se tento svátek slaví dosud jen ojediněle. První akcí podporující Den otců je Tátafest, pořádaný v mnoha městech České republiky od roku 2007 Ligou otevřených mužů spolu s různými rodinnými a komunitními centry za podpory Unie center pro rodinu a komunitu. Od roku 2011 občanských sdružení i webový portál Střídavka, jehož akce se v posledních letech konají na Staroměstském náměstí v Praze

Když jsem vyložil runy na následující období pro otce, vyšla karta s číslem 4. Ta reprezentuje intelekt, moudrost, upřímnost, inspiraci a schopnost vyjadřování. Správně načasovaná, a správná informace, nás někdy osvítí nenadálým poznáním, nebo přinese náhlé pochopení a přiměje nás oprostit se od předsudků. Neuškodí ani přijetí dobré, vyžádané, rady od někoho, kdo se vyzná. Pokud si s něčím ani tak nebudete vědět rady, pomůže vhodný amulet (jaký to je můžete zjistit v kapitole („Inspirace a videa – další pomůcky, kapitola Amulety), který podpoří duchovní sílu, která může být využita ke zbavení se psychických a někdy též fyzických okovů a bloků. Pokud dál budete jednat sebekriticky, otevřeně, budou vaše rozhodnutí vždy jen ta nejsprávnější. 

Narozeniny mají dnes (wikipedia):

Donovan Phillip Leitch (* 10. května 1946) je skotský zpěvák a básník. Narodil se v Glasgow, ale v roce 1956 se přestěhoval do Anglie. Do svých zhruba 15 let byl bezproblémové dítě, kolem tohoto roku začal utíkat z domova.

Se zpíváním začínal v klubech, kde se doprovázel na kytaru a foukací harmoniku, tam byl také objeven pro nahrávací studia a stal se velmi populárním. V r. 1970 se zcela nečekaně usadil na britském venkově, kde se i oženil. Své hudební aktivity značně omezil, zaměřil se na tvorbu dětských písní. Do povědomí se vrátil roku 1996 albem Sutras. Koncertuje sporadicky a když už, tak pouze na hudebních festivalech či jednorázových akcích. V roce 1984 vystoupil v Praze v Paláci kultury (Kongresové centrum Praha) na hudební akci Planeta míru, která byla součástí XII. ročníku Festivalu politické písně Sokolov 1984. Jeho píseň To live in peace vyšla spolu s nahrávkami dalších interpretů na desce nazvané Planeta lidí – XII. Ročník Festivalu politické písně Sokolov, kterou vydal Supraphon roku 1985.

Bono, vlastním jménem Paul David Hewson (* 10. května 1960 DublinIrsko) je zpěvák irské skupiny U2. Je autorem většiny textů písní této skupiny, jež jsou často postaveny na politických, sociálních či náboženských tématech.

Měl několik přezdívek: první byla „Steinvic von Huyseman“, dále jen „Huyseman“, „Houseman“, „Bon Murray“, „Bono Vox of O’Connell Street“, a nakonec pak „Bono“. „Bono Vox“ je odvozen od Bonavox, obchodu s pomůckami pro neslyšící. V překladu z latiny to znamená dobrý hlas.

Linda Evangelista (* 10. května 1965St. Catharines) je kanadská supermodelka, jež se objevila na více než šesti stech titulních stranách časopisů a během modelingové kariéry pracovala pro řadu společností.

Svátek má Blažena. Jedná se o slovanskou variantu jména Beata.

Tak jsem k svátku vyložil kartu všem Blaženám a přeji jim hodně štěstí a zdraví a pohody:

Vyšla mi karta s číslem 2:

Runa znamená zdraví, dosažení stálých hodnost, které stojí za přijetí do našeho života. Projekty, které jsou zkouškou naší síly a vytrvalosti, budou nakonec úspěšné. Jsme pevně zakořeněni ve svém středu a můžeme se těšit ze skvělé vitality. Pokud tomu tak náhodou není, zkuste doporučená opatření k kapitoly „Návody“ a článek Návod na udržení zdraví, na mých stránkách). A pokud vyzkoušíte mnou doporučené rady, budete se brzy moci těšit z brzkého uzdravení. Vaše obranné síly se upevňují vně i uvnitř a vy prožíváte, či brzo budete prožívat, nový rozkvět či vzestup. Runa předznamenává vhodný okamžik pro léčení, pokud máte zdravotní problém, pokud jste fit, tak je dobrý okamžik začít něco nového.

Známé nositelky jména

Fiktivní Blažena

Na Slovensku slaví svátek Viktória, přeji hodně štěstí, zdraví a pohody, také jsem vyložil runy i těm a vyšla karta s číslem 24, která:

Věští blahobyt, nebo nabytí nemovitého vlastnictví. Slibuje bezpečí, i ochranu a představuje souznění mezi členy rodiny nebo partnery. Je taktéž vyjádřením zevnitř pramenícího sebevědomí, které bychom měli prezentovat i navenek. Je vhodné období pro seanci, kdy může dojít k hlubokým duchovním zážitkům a v průběhu seance může dojít také k navázání kontaktu s vlastní jasnozřivostí. Pokud to slečny či paní Viktórie sami nedokážete, stačí poslat email s tím, že k svátku Viktóriím pošlu zdarma emailem „Kurz otevírání třetího oka“, při kterém se o výše uvedené můžete pokusit.

Runa rovněž signalizuje vhodný okamžik pro vyjasňování a řešení nedorozumění v rodinném kruhu. Jste pevně zakotveny sami v sobě a můžete začít realizovat svá předsevzetí v souvislosti s opuštěním starých, nepochopených, nevyjasněných či nedořešených rodinných vzorců.

Jako základ k tomu všemu je třeba „být dospělá“ a jak na tom jste, můžete samy otestovat v kapitole „Návody“- Rituály.

Všem přeji hezkou neděli a hodně štěstí a zdraví

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.