Rodinné konstelace. 
 
Termíny v roce 2024: Čekal jsem, až pominou všechny infekce, ale to asi nebude nikdy, tak znova začínám s konstelacemi 31.8. od 13:00 hodin začínáme, další termín 28.9., dále 19.10, a 30.11.2024. Prostor je u metra na Praze 5, v budově Ženských domovů, Ostrovského 253/3,,  v prostoru Distribučního centra Finclubu. Je nutné se předem přihlásit na e-mail: stanley.bradley@email.cz nebo sms tel. 777 119 600. 

Bude to vždy v poslední sobotu v měsíci, od cca 13:00 hodin do večera.

Konstelace jsou i „Kurzem využívání informací z podvědomí", tyto informace je pak možné využívat v běžném životě. U dobrého vína a u kávy  jsme vyřešili více podnikatelských záměrů, a dokonce i zdravotní problémy, se kterými si zatím věda neví rady.
 
V dnešní složité době je nutné mi potvrdit aspoň 5 dní před konáním, zda Váš zájem trvá, abych stačit všechny obeslat a potvrdit termín a místo konání, kde se konstelace budou konat.  
Současně by bylo dobré při přihlášení sdělit, kdo chce konstelaci, jakou formu anebo zda chcete přijít jen jako aktivní divák, což je stále zatím zdarma. Konstelace jsou spojeny vždy s krátkou přednáškou. 

Musím poděkovat všem, kteří se na Rodinné konstelace dostavili v lednu a únoru, v květnu 2023. Jsem přesvědčen, že jsme vyřešili hodně závažných problémů. Konstelace jsou i  "Kurzem využívání informací z podvědomí", tyto informace je pak možné využívat v běžném životě. U dobrého vína jsme vyřešili více podnikatelských záměrů a dokonce i zdravotní problémy, se kterými si zatím věda neví problém, jako Tinitus.

V dnešní složité době je nutné mi potvrdit aspoň 5 dní před konáním konstelací, zda Váš zájem trvá, abych stačit všechny obeslat a potvrdit termín  a místo konání. To proto, že nevíme jaká bude situace s infekcí.

Současně by bylo dobré při přihlášení sdělit, kdo chce konstelaci, jakou anebo chcete přijít jen jako aktivní divák.

Je možné se hlásit na mém emailu: stanley.bradley@email.cz nebo sms, tel. 777119600.

Pokud to umožní situace, budeme se těšit na opětovné pravidelné setkávání s přáteli radostného a úspěšného života", u dobrého moku a jídla. Zkrátka, oslava života, jak má být. Navázal jsem v lednu 2022 na dřívější Rodinné konstelace, které jsem prováděl 20 let. Bohužel, „kovid“ vše přerušil na rok 2020 a 2021, ale budu se těšit na příjemné setkávání se s příjemnými lidmi.

 Tvrdím, že všichni jsme „roboty naprogramovanými rodinným systémem, společností a prostředím“. Konstelace jsou jedním z mála způsobů, jak pojmenovat, odhalit a současně se zbavit „nevhodných programů v podvědomí“. Účelem konstelací je zlepšit využívání intuice, naučit se řešit neobvyklé situace, najít způsob, jak se orientovat ve vztazích, v životě, v práci. Lze posílit sebedůvěru a díky tomu se nenechat ovlivňovat a být sám sebou. Díky sebedůvěře lze využít lépe svých schopností, být úspěšnější, lze najít způsob, jak přijít k penězům, jak se zbavit problémů. V konstelaci najdeme způsob, jak využít „síly přítomného okamžiku a zhmotňovat myšlenky“, atd. Proto je tato metoda poučná i pro ty, kteří se konstelací jen zúčastní. Konstelacemi lze nejenom odpovědět na nezodpovězené otázky, ale „napravit a ovlivnit důsledky“ chyb v rodinném systému. Podle mne je každý́ strůjcem svého štěstí, ne osudu. Ale i osud lze změnit, a to právě konstelacemi. Můžeme změnit jen to, o čem víme. Konstelace umí problém pojmenovat. A ve správně pojmenovaném problému se nachází jeho řešení.

Cena dílčí konstelace je 2500 Kč, trvá cca 30-60 minut. Klasická, celá konstelace na celý "rodinný sysém", trvá cca 2 hodiny, stojí 5000 Kč. Ostatní účastníci, kteří se přijdou aktivně zúčastnit konstelací to mají zdarma, jako to bylo vždy.

St. Bradley

KONSTELACE (ukázka z knihy OSUD 12/2014)

Úvodem je třeba připomenout, že se jedná o náročný rituál a měl by jej provádět terapeut, který dané problematice rozumí, ideální je psycholog, případně psychiatr. Je možné touto terapií i klienty poškodit. Ten základní problém je, že špatné zážitky „podvědomě odsuneme do podvědomí“, aby nás to psychicky neničilo. Konstelací se „podvědomě uzavřené okno“ musí otevřít“, což není problém. Ale velký problém je to potom dobře a smysluplně uzavřít správně – vyřešením problému. A to už každý neumí. Po špatně provedených konstelacích za mnou chodilo dost lidí, kterým při konstelaci terapeut „uzavřené okno“ otevřel“, ale neuměl správně uzavřít a vyřešit, což bylo pro klienty horší, než kdyby se nic neřešilo.

Kdo neumí najít vhodného terapeuta na „Uzdravení rodinných kořenů, nebo nechce jít na Rodinné konstelace, může tento problém řešit tím, že nechá sloužit mši „za uzdravení rodinných kořenů“ dobrým farářem. Při mši je dobré opakovat rituální vět, jejichž příklady jsou v závěru článku.

Začal jsem v roce 2002 s Rodinnými konstelacemi (skupinová terapie, tzv. psychodrama), abych získal odpovědi na otázky, které nedostaneme klasickými metodami. Je to např. mnoho otázek okolo smrti, které jsem chtěl ověřit do knihy O životě a smrti. Stejně tak jsem se zabýval otázkami, co je osud a jak jej můžeme změnit či ovlivnit, o čemž je tato kniha. I to jsou témata, která lze ověřovat při konstelacích, včetně předpokladů budoucnosti. Kapitolu o rodinných konstelacích jsem začal psát právě pro tuto knihu, protože je to téma, které je spíše filosofické a nejsou vědecké metody, kterými by se tato problematika dala vysvětlit a dokazovat. Téma rodinných konstelací patří do kategorie rituálů, kterými je jako jednou z mála možností osud ukázat a změnit.

Po mnohaletém řešení problémů v rituálech rodinné konstelace jsem přesvědčen, že v rodinném systému existuje „kolektivní odpovědnost“. Z konstelací se ukazuje stále častěji, že neseme odpovědnost i za naše předky (potomky samozřejmě), pokud způsobili nerovnováhu a nebyli za to potrestaní.

Další možnosti, jak změnit život k lepšímu („zbavením se břemen minulosti“) je například změna jména (příjmení či obojího), změnou bydliště – ale to musí být o tolik kilometrů, aby se změnil zásadně horoskop, tedy buď na sever, nebo jih nepomůže, musí to být na západ či východ atd.). Protože vše souvisí se vším, i tato zdánlivě nepatrná změna jednoho aspektu z mnoha v součtu osudu může znamenat hodně.

Při rodinných konstelacích jsem „postavil“ do jedné role, kde se řešilo početí a smrt, osud. Nedokázalo se, že by osud hrál v těchto událostech významnou roli. Větší roli než ostatní aspekty, jak se ukázalo v konstelacích, má smrt. To bylo významné zjištění, protože mnoho lidí se neumí „odpoutat“ od energie zemřelých a v takovém případě „nežijí svůj život“. Mohou to být energie potratů, které neumožní matkám (i otcům, pokud o tom věděli) „žít dobrý život“. V takových případech jsem popsal „rituál“ odpuštění“, kterým se dá tento problém řešit. V mnoha případech se neumí odpoutat lidé od energií zemřelých rodičů, což je nepochopitelné, je to „koloběh života“. V těchto případech je dobré si připomenout „hierarchii rodinného systému“, že na prvním místě musí být partner/partnerka, na druhém naše děti, až na třetím místě jsou rodiče.

Pokud se někdo neumí smířit se smrti dětí, což problém opravdu je, je to také špatné a je dobré si uvědomit, že předčasná smrt je daná buď „osudem“, nebo chybou v rodinném systému. A není smysluplné truchlit po zbytek života, protože zemřelým „čas neběží“ a „až nastane náš čas“ (naší smrtí), nebo „jejich čas“ (pokud se „znova narodí), tak se stejně setkáme. Další varianty, kdy se lidé nedokázali odpoutat od zemřelého partnera bylo také mnoho. V těchto případech mají problém nejenom samotní „pozůstalí“, ale i jejich partneři. V konstelacích se ukázalo, že „pozůstalý“ si sice našel partnera (partnerku), ale jen jako náhradu za zemřelého a v podstatě se v konstelaci ukázalo, že pozůstalý/á žil život zemřelého – katastrofa pro nového partnera. To vše lze v konstelacích řešit, lze i komunikovat s energiemi zemřelých.

Nemůžeme být opravdu šťastní, pokud naši předkové v našem rodinném systému trpí, protože díky „programu“ v podvědomí (a paměti buněk), který nám předkové předávají, trpíme i my. Rozhodneme-li se vědomě, svobodně, že se tohoto programu zbavíme, děláme to pro všechny generace – předchozí i budoucí.

Narovnáme tak nerovnováhu celého rodinného systému a dosáhneme rovnováhy v těle i duši, což je osudem většiny lidí, žít v harmonii a zemřít „sešlostí věkem“.

Práce s konstelacemi se zabývá našimi kořeny, naším přístupem k minulosti a tím i k budoucnosti, tedy k životu vůbec. Číňané tvrdí, že kdo chce znát budoucnost, má se ohlédnout do minulosti. Konstelace ovlivňují všechny oblasti života – společenské vztahy, vztah k našim dětem, partnerské vztahy, naši práci, zdraví atd. Z tohoto důvodu jsem začal dělat konstelace jinak než ostatní a našel jsem svoji cestu.

Každý z nás pochází z určitého rodinného systému, který má svůj přirozený řád. Ten není možné vidět běžným způsobem, ale ovlivňuje všechny členy rodinného systému. V rodinném systému jsou skryté síly, jež sahají až ke kořenům života a silně nás ovlivňují výrazněji od třetí či čtvrté generace zpět a někdy dokonce i více než desáté generace. Konstelací jsou ony skryté síly a problémy, vyneseny na povrch a uvolněny. To se děje bohužel bez našeho přičinění a možností děj ovlivňovat a řídit. Ale právě skupinové terapie – Rodinné konstelace umožní skryté energie a nerovnováhu odhalit, napravit. Proces správně a dobře vedených konstelací umožní zbavit se zátěže z rodinného systému, problémů, které jsme neuměli pojmenovat. Bohužel, konstelace provádí i lidé, kteří umí „otevřít problém“ (což není tak těžké), ale neumí jej správně zpracovat a vyřešit. To je potom horší, než když se konstelace nedělá a většinou takového jedince, kde se „otevře „okno“ s problémem a neuzavře, může dost poškodit a většinou také poškodí.

S narovnáním případné nerovnováhy v rodinném systému také přestáváme na nevědomé úrovni opakovat chyby, přestáváme trpět za chyby našich předků a tím dostáváme šanci žít svůj nový život.

 

Základní věty k rituálu, které se opakují a doporučuji je minimálně v této kombinaci.
Připomínám základní podmínky, aby se rituál /změna „programu v našem podvědomí“, povedl:
 
Provádět jej ve správný čas, na správném místě a s maximální možnou energií a musíme vědět, co chceme změnit.
 
1.       Dospělosti, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe, kolik budu potřebovat, abych teď hned „dospěl/a“ na svůj věk, přijmul/a odpovědnost odpovídající mému věku a tím se zbavil/a strachu, nejistoty, nesebedůvěry, závislosti a naivity.
2.       Mužský a ženský „principe“, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás, kolik budu potřebovat, abych v sobě vyrovnal/a hladinu mužského a ženského principu, abych se cítil/a a choval/a jako dokonalý muž/žena, věřil/a sobě i druhým, vážil/a si sebe i druhých a dokázal/a si vážit žen/mužů, dokázal/a je ctít a dokázal/a s nimi žít.
3.    Harmonie, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe, kolik budu potřebovat, abych zharmonizoval/a svoji duši i tělo, našel/a svůj vnitřní klid a narovnal/a nerovnováhu mezi tělem a „duší“.
4.       Radosti ze života, lásko, štěstí, cite, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás, kolik budu potřebovat, abych dokázal/a radost, lásku, štěstí a cit nejenom přijímat, ale i rozdávat.
5.       Budoucnosti, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe, kolik budu potřebovat, abych dokázal/a plánovat budoucnost, užívat života, radovat se ze života a našel/a svůj pevný bod a smysl života.
6.       Úspěchu a bohatství, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás, kolik budu potřebovat, abych byl/a ve správný čas na správném místě, využil/a všech kontaktů, možností a příležitostí, byl/a ve správný čas na správném místě a byl/a úspěšný/á a bohatý/á.
7.       Léku, zdraví, přijímám vás, jakou součást svého života, vezmu si z vás, kolik budu potřebovat, abych se vyléčil/a a zdraví abych si dokázal/a udržet.
8.   Přijímám sílu, abych mohl/a změnit, co změnit mohu a přijímám sílu, abych unesl/a tíhu    
       toho, co změnit nemohu. Přijímám moudrost, abych jedno od druhého rozlišil/a.
9.    Při rozchodu:
    Odcházející: Děkuji ti za ty krásné chvíle, co jsme spolu prožili, vždy tě budu ctít jako svého bývalého partnera /partnerku a vždy budeš mít místo v mém srdci a moji oporu, ale už jen jako otec /matka našich dětí (pokud je spolu máte). Bohužel to mezi námi nevyšlo, tak ponecháme „osudu“ co bude dál. Vztah je dar a už jej nechci a nemohu dávat.  Přeji ti hodně štěstí na tvé nové cestě životem.
   
Zbavení se závislosti na odešlém partnerovi:
Je nutné zapálit tři svíčky – červenou, bílou, modrou. Dát je na nehořlavý podnos, vzít fotku člověka, kterého chceme „vymazat z podvědomí“. Pokud nemáme fotku, můžeme si jej namalovat a napsat jméno. Tento rituál je dobré provádět o půlnoci, okolo úplňku aspoň dvanáctkrát opakovat tři až dvanáct dní a při tom čmárat na fotku s přáním na mentální úrovni:
„Závislosti (na tom a na tom… - vyjmenujeme) zbavuji se tě, už nebudeš součástí mého života, protože mi překážíš ve štěstí a radosti ze života a vím, že nemá pro mne smysl plýtvat citem k někomu, kdo můj cit neopětuje a neváží si jej, navíc mi závislost brání v tom, abych byl/a ve správný čas na správním místě a potkal/a tu správnou/správného partnerku/partnera, který si bude vážit mne, mého citu a můj cit bude opětovat.“
Potom je třeba spálit začmáranou fotku nad první den nad červenou svíčkou („spálení citu k někomu, na kom jsme závislí).  Druhý den je třeba opět o půlnoci rituál opakovat, ale fotku spálit nad modrou svíčkou (spálení = zbavení se naděje na vztah s někým, kdo o vztah s námi nestojí). Třetí den opakovat totéž ale spálit fotku nad bílou svíčkou („čára za minulostí“ a otevření se něčemu novému a lepšímu). Pokud rituál provádíme okolo úplňku, stačí 3dny, pokud mimo úplněk, je dobré opakovat 6 x až 12 x.
 
   
Žena, která měla potrat, jak umělé přerušení těhotenství, tak spontánní potrat, bylo by dobré si „usmířit“ energie zemřelých. Za tím účelem je nutné pořídit kamínek za každý potrat, ten položit na louku či do lesa jako pomyslný hrob. Tam je nutné provést rituál usmíření a odpuštění:
„Je mi líto, že nežiješ a já ano a omlouvám se za to, co se tehdy stalo. Tehdy jsem to bohužel neuměla jinak a teď se za to omlouvám a chci to napravuji to. Budu se těšit, až nastane můj nebo tvůj čas, že se znova sejdeme, ale teď je čas se rozejít, ty tím dojdeš svého klidu a získáš tím možnost se znova narodit a já tím dojdu svého štěstí a uzdravení“.
Tento rituál doporučuji opakovat 12x u „pomyslného hrobu“, potom je třeba totéž opakovat doma se zapálenými svíčkami (tolik svíček, kolik bylo potratů) a opakovat cca 12x. Tento rituál je třeba provádět 12 dní, nemusí být nutně den po sobě. Potom je dobré rituál opakovat už jen jeden den a 12x 2.11. či 25.12.
 
Rituál rozloučení se zemřelým: „Je mi líto, že nežiješ a já ano, ale nadešel čas našeho rozloučení, protože ty musíš jít cestou ke smrti a já cestou k životu. Budu se těšit až nastane můj nebo tvůj čas, že se spolu sejdeme. Ale teď je čas se rozejít, ty odchodem dojdeš svého klidu a získáš tím možnost se znova narodit a já tím dojdu svého štěstí a uzdravení. Tobě čas už neběží, mně ano“.
Při rituálu a je třeba zapálení tolika svíček, kolik bylo zemřelých, max. dvanáct, je dobré rituál opakovat 12x, 12 dní. Rituál stačí opakovat už jen jednou ročně, buď v den jeho smrti, nebo 2.11., případně 24.-25.12.
 
Pokud nemáme rovnováhu v rodinném systému, je to vina předků a lze nechat „sloužit mši za uzdravení rodinných kořenů. Kdo nechce do kostela, může zkusit podobný rituál jako u potratu. Je dobré zapálit 12 svíček.
 Minimálně 12x opakovat: Omlouvám se těm, kterým bylo ublíženo mým rodinným systémem a omlouvám se za ty, kteří vám problém způsobili. Je mi to líto co se vám stalo a tímto rituálem vše napravuji a budu se těšit, že odpuštěním dojdete svého klidu, získáte tím možnost se znova narodit a my tím dojdeme ke svému štěstí a uzdravení.
Toto lze opakovat i při případné mši „Za uzdravení rodinných kořenů“. Je dobré rituál už stačí jen jeden den opakovat o Velikonoční, nebo Vánoční svátky.
 

 

 

 

tNechcete si nechat žádnou akci ujít? Nechte mi na sebe kontakt  já se ozvu až zveřejníme novou akci či kurz.

Nebo mě sleduj na Facebooku

3 nejčtenější články:

Znamení v roce 2021 – Rok Buvola + Opravené a doplněné tabulky určení čínského znamení od r. 1900…
Celý článek
Věštba na rok 2021–2. část. Všechno je jednou poprvé a jednou naposledy. Doufám, že toto je poslední…
Celý článek
Výsledek věštby z pátku 22.12.2017
Výsledek testu ze dne 22.12. 2017Na nevědomé úrovni jsem se ptal, na jak dlouho plánujete budoucnost1 =…
Celý článek