Koronavir (ze dne 21.3.2020)

Co to vše „přinese či odnese“ nikdo neví, což většinu lidí znervózňuje – nejistota. Tak se pokusím si zavěštit, jak by to mohlo být podle mého názoru. 

Musím přiznat, že jsem se bál to dříve napsat, aby mne někdo nechtěl žalovat pro šíření poplašné zprávy. Ale když bylo 19.3. 2020 ve zprávách, že náměstek ministerstva zdravotnictví řekl předpoklad, že by do poloviny dubna 2020 mohlo být nakažených 15000 osob, tak už mohu napsat svojí vizi. Jeho odhad vychází pravděpodobně ze statistiky, že cca polovina lidí nedodržuje pravidla určená vládou, což ukazuje i moje věštba. Ale i díky této zprávě to nevidím tak negativně, věřím, že lidé začnou dodržovat doporučená opatření, až uvidí statistiky. 

Asi nemusíme brát do ruky ani kalkulačku, abychom zjistili realitu. Můžeme si vzít příklad z Itálie. Tam se zdá, že doporučení vlády lidé moc nedodržovali. K 20.3.2020 je v Itálii nakažených 778 na 1 milión obyvatel. Úmrtnost je tam varujících 8,57 %. Ve Švýcarsku je nakažených 620 na 1 milion obyvatel, úmrtnost 1,04 %. Kritizovaná Čína, má sice nakažených 80 967, ale na 1 milion je to pouhých 56 osob a úmrtnost 4,01 %. Španělsko má 437 nakažených na 1 milion obyvatel a úmrtnost 5,11 %. V Anglii je nakažených 48 osob na 1 milion obyvatel, úmrtnost 5,63 %. V Česku je 833 nakažených, což je 88,3 na 1 milion obyvatel. A tak je nutné vše počítat.  A tak se ukáže, kdo má nejlepší zdravotnictví a jsem přesvědčen, že až to skončí, budeme mít další důvod se radovat, že žijeme zrovna v Česku.

Úvodem jsem v minulém příspěvku dobré připomenul, že měsíčně umírá 50 lidí při autohaváriích, cca 200 lidí na chřipku atd. Je celkem 12 bakterií, které se současnými antibiotiky „jen utlumí do latentní formy. Mezi ně patří i Chlamydie, Borelióza a podobně. Už se začínají objevovat „konspirační teorie“, že tento vir byl vytvořen uměle. Podle mne nebyl tento vir vytvořen uměle, i když se ví (viz rozhovory v TV s vědkyní), že by to šlo. Ale podle mne není zatím očkování, tak by to bylo sebedestruktivní, něco podobného „vypustit do světa“. A když už by se někdo takový našel, udělal by asi něco jiného než koronavir.

Podle mého věštění to vzniklo jako kombinace virů ze zvířat a možná z více zvířat najednou a přenosem ze zvířat na člověka. Na You Tube je mnoho ukázek, jak se v Asii konzumuje například krev z „čerstvě zabitého hada a jiné. I když se později maso tepelně upraví, může vzniknout problém při zpracování, když se kuchař, který zpracovává syrové maso, dostatečně nechrání. I z našich podmínek je známo, že když neomyjeme dostatečně zeleninu, může se na nás přenést infekce e-coli, stejně jako ze syrového masa, když neomyjeme dobře prkénko, na kterém maso připravujeme a dáme na toto neomyté prkénko třeba zeleninu. Proti infekci e-coli, která může být i na kuchyňské lince, se doporučuje čištění octem. Už v knize Jak se dožít 140 let (r.2000) jsem napsal, že podle mého názoru je většina infekcí ze zvířat. A protože vše mutuje, tak i viry, infekce i na zvířatech. Podle mého názoru vznikla i infekce HIV přenosem od zvířat, konkrétně z opic. A člověk hlavně díky stresu, má více oslabenou imunitu, než tomu bylo dříve. Např. Chlamydie jsou známy podle vědeckých teorií více než 70 let, ale největší problémy s touto nejvíce rozšířenou infekcí se u lidí začaly projevovat až před cca deseti, maximálně dvaceti lety, kdy se mohlo začít projevovat oslabení imunitního systému díky dlouhodobému „porevolučnímu stresu“. I z tohoto důvodu se proto delší dobu nedoporučuje konzumovat syrová masa, už ani mořské produkty, které nejsou tepelně zpracované. 

Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že těchto 12 bakterií má vrozené vlastnosti nacházet nové způsoby, jak se bránit antibiotikům, a dokáží předávat genetický materiál, který umožňuje dalším bakteriím získat vůči antibiotikům imunitu.
Nejnebezpečnější jsou v nemocnicích bakterie odolné vůči většině antibiotik, například MRSA. Problém je, že bakterie a viry mutují.

Dvanáct nejnebezpečnějších bakterií je zde: 

Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae , Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus Helicobacter pylori, několik druhů Campylobacteru, Salmonellae Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, několik druhů Shigelly

A to nikoho kupodivu neznepokojuje. Jsem přesvědčen, čínští představitelé nemluví pravdu, což je příčina paniky. Nakažených je podle mne dvakrát tolik, než se uvádí a je to i proto, že ti nakažení to zatím nevědí. A protože se ví, že dosavadní léčba (zatím se léčí jen teploty a kašel známými léky, které neléčí novou infekci, protože lék zatím není) nemoc nevyléčí, je pravděpodobné, že může u „samovyléčených“ za určitých okolností znova propuknout. To je další příčina paniky. Jsem přesvědčen, že až bude lék, mohou být všichni nemocní znova léčeni či přeléčeni novým lékem. V Česku se vyvíjí a zkouší nový lék, který by mohl být účinný na 95 %, v USA a Izraeli nový lék by mohl být účinný na 100 %. Účinné léky podle mé věštby budou do léta 2020. 

Podle mne není důvod k panice a to zejména proto, že s tím moc dělat nemůžeme. Můžeme to brát jako osud (viz jeden ze starších příspěvků). Ale osud není neodpovědnost lidí. Můžeme se chránit dle doporučených opatřeních v TV (ne na internetu, kde je 80 % nesmyslů), kterých je dostatek natolik, že není třeba zatěžovat telefonní linky s informacemi. Důvod k panice by mohlo být spíše to, že podle mé věštby 40 % nakažených a 50 % lidí obecně, nedodržuje doporučená opatření. 


Ale na odlehčení mne napadl v souvislosti s tím, co se děje, test „sebepoznání“.
Otázka: Na “nevědomé úrovni“ se na vás něco ptám, jaké vás napadne písmeno: J, T, C?

Výsledek testu je na konci článku

 

Tvrdím, že vše špatné je pro něco dobré. Aspoň si díky tomu, co se děje, budeme moci všichni uvědomit, případně změnit, hierarchii hodnot. 

Když jsem si zavěštil, jak dlouho nutná opatření ona „tvrdá opatření“ budou trvat, tak předpokládám, že dva až tři měsíce. Poté se ne vše, začne vracet do „původních kolejí“, což by mohlo trvat opět dva až tři měsíce. Takže celkem 6 měsíců. Podle mého názoru bude méně nakažených, než je oficiální předpoklad, ale je dobré počítat s horší variantou cca 8000 nakažených, když lidé doporučená opatření nebudou dodržovat. Pokud lidé budou dodržovat doporučená opatření, mohlo by to být podstatně méně, třeba polovina. Problémem je, že mnoho lidí ani neví, třeba se ani nedozví, že nakaženi byli, či jsou, podle mne může jít o pár tisíc lidí. 

Je třeba počítat budoucně s tím, že viry a bakterie mutují a vždy se může něco staro-nového objevit a aspoň na to budeme připraveni. Už ve své věštbě v knize s kým a kde žít (první vydání 2000) jsem vyslovil předpoklad, že věk budou snižovat duševní poruchy a infekce. 

Cítím, že již nic nebude, tak jak bylo, všichni chtěli všechno, všeho bylo moc a vytrácel se cit. Lidé budou opatrnější, ceny nemovitostí se „srovnají“ na reálné ceny a dost změn nastane v oblasti podnikání, zejména cestovního ruchu. Lidé budou více rozlišovat, co je a co není důležité. Zatím vždy skončilo přibližně tolik firem, jako vzniklo nových. Nyní by mohlo více firem skončit, než vznikne, předpokládám třetina podnikatelů skončí svoje podnikání. Podle mne lidé už toho nebudou „tolik a všechno“ chtít, jako dřív, více budou vážit, do čeho budou investovat.  

Koruna šla „dolů“, tím se sice zlevnily úvěry, podpořila se ekonomika, podpořil se import, ale lidé přichází o peníze a může se zdražit dovozové zboží, což by mohlo způsobit inflaci. Tento divný stav by se mohl vracet až dva roky na úroveň osmdesáti procent současného stavu. Vždy je něco za něco.

Dosud bylo více pracovních nabídek než lidí bez práce, což podle mé vize bude obráceně. Mám pocit, že koncem roku bude skutečná nezaměstnanost a lidé si více začnou vážit práce. Ale nejenom to, podle mne si budou lidé více vážit sami sebe, svého života a tím i druhých. Už před dvaceti lety jsem věštil, že nové století a tisíciletí (od 1.1.20001) bude více „duchovním“. Že nastane čas, kdy se opět vrátíme k původním hodnotám rodiny, kamarádství. To je sice v nás všech, ale od r. 90 se to projeví vždy jen při velkých problémech. Společnost je rozdělena, a to na celém světě, jak je vidět u voleb. S tím se „ti co prohráli“, nechtějí smířit nikde, ale u nás jsou slyšet více než jinde, např. v Anglii. A i tam polovina chtěla zůstat v EU, polovina nechtěla. A ti, co „prohráli“, se s tím smiřují lépe než u nás, což je dáno zřejmě jejich vyšší schopností tolerance a vyšším EQ. EQ tvoří schopnosti jako vciťování, jak se vyznáme ve svých emocích, jak kontrolujeme své city, jak se sami motivujeme, jak chápeme užitečnost společenských vztahů, jak jsme optimističtí, jak umíme ovládat svoji impulsivnost, jak jsme sociální, jak uznáváme autority. Jak jste na tom vy, si můžete otestovat v připraveném testu. Zejména v uznávání autorit (respektování výsledků voleb) a impulsivnosti máme patrně ještě co dohánět, jak se ukazuje zejména na silnicích, kdy dost lidí auto používá jako zbraň. Lidé se vždy v Česku dokáží semknout a podporovat se, když nastane problém, ale jakmile pomine, závist, zloba a arogance se znova začíná projevovat. Předpokládám, že díky tomu, co se děje, by mohlo začít být více lidí tolerantních. Právě nyní si máme možnost uvědomit svoje priority, je čas si uvědomit, že mohou být horší věci, než politika a jiné podružné záležitosti, jako „hmota“, když jde o víc. Je čas si uvědomit, že náš názor není „světonázor“ a každý má právo s názorem druhých nesouhlasit, a proto je bezpředmětné pomlouvat ty, se kterými nesouhlasíme, nebo nesouhlasí s námi. K vyjádření názoru na politiku jsou snad volby, aspoň jsem si to myslel. Ale připadá mi, že mnoho lidí má „politiku“ jako smysl života, místo radosti ze seberealizace, či rodiny.

 

Kdo chce najít i v těžké době něco pozitivního, tak najde. 

 

Většina lidí jen nadávala, všechno hodně lidem připadalo špatné. Příklad řekl moderátor na Nově – když nenosily ve vysílání roušky, tak psali lidé, proč nejdou příkladem a nenosí je. Když si roušky vzali, psali lidé, proč nosí roušky, když jich je v nemocnicích nedostatek. Zkrátka, lidé si hledali důvody, proč nadávat, místo aby hledali důvody, proč se radovat ze života. 

Žijeme v úžasné zemi. Přemýšlel jsem, proč zde lidé vše zvládli, navzdory těžkým dobám, kterých bylo hodně. Podle mne je to tím, že okolo Česka je téměř nejsilnější pozitivní zóna, která chrání nás, ale i vše okolo nás. Podobných zón jsem našel ve světě pouze šest, těchto zóna je Irsko, Katalánsko (podle genetického výzkumu z DNA má třetina Evropanů za předky Katalánce), Tchaj-wan, Kambodža, Kostarika. 

Pozitiva se týká zejména možnosti se radovat ze života, přeje „uzavření rodinného kruhu“. Týká se to i vydělávání peněz, ne náhodou bylo Česko na předních místech v možnostech podnikání, podle vyjádření cizinců. Vysvětluje to, proč zdejší lidé mají lepší intuici než jinde, jsem přesvědčen. Kdo zde žije, má větší tvořivou a duchovní sílu než v jiných místech. Nedaří se tem, kteří by chtěli narušovat „rovnováhu nekalým jednáním a skutky. Pozitivní zóna napomůže jejich rychlému odhalení a potrestání. Jsem přesvědčen, že díky výše uvedenému jsou v Česku rychleji odhalováni pachatelé trestných činů než jinde. 

Mohlo by to vysvětlovat, proč zde žili Keltové (a Keltští druidové). Obývali zejména západní a jižní Čechy. Tím jsem si vysvětlil, proč jsem v těchto oblastech prodal nejvíce výtisků svých knih a vykládacích karet. PNS mi udělala marketing, díky kterému jsem zjistil, kde se prodalo nejvíce mých produktů. 

Všem přeji hodně štěstí a zdraví.

Stanley Bradley

 

 

 

 ———————————————————————

 

Odpověď na první test „na nevědomé úrovni“ – test „sebepoznání“: 
Otázka na nevědomé úrovni byla, jak jste tolerantní: 

J =  Jste tolerantní, T = Trochu, na půl, bylo by dobré se zlepšit, C = Nejste tolerantní, to je už problém zamyšlení

Všem přeji hezký den, příjemný víkend, hodně štěstí, zdraví a pohody a co nejméně zbytečného strachu. Je dobré si připomenout, že „strašáci jsou jenom z hadru“.

 ——————————————————————————-

Jak jste na tom s IQ, můžete otestovat zde:

 

Představme si řadu čísel 1 až 10. Jaká čísla v té řadě od 1 do 10 v testu nechcete?  Můžete vyřadit kolik čísel chcete, nemusíte vyřadit žádná. Důležité je i pořadí čísel, jaké dáte.

 

 

 —————————————————————-

Odpověď na test:

 

Odpověď na otázku, která na nevědomé úrovni zněla: Jaká schopnost EQ vám chybí:

 

Pokud jste nevyřadili žádnou, máte vysoké EQ a jste v pohodě. Pokud jste nějaká čísla vyřadili, tak tyto schopni EQ vám chybí: 

1. Vciťování

2. Jak se vyznáme ve svých emocích 

3. Jak kontrolujeme své city

4. Jak se sami motivujeme

5. Jak chápeme užitečnost společenských vztahů

6. Jak jsme optimističtí

7. Jak umíme ovládat svoji impulsivnost

8. Jak jsme sociální

9. Jak uznáváme autority.

10. Jiná schopnost, která zde není uvedená

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.