Vydané knihy

S KÝM A KDE ŽÍT

Předmluva ke knize:

Stanley BRADLEY

Nejnovější sociologické a psychologické průzkumy potvrzují, že kvalita partnerského vztahu přímo ovlivňuje kvalitu života i stupeň štěstí dvojice, která v něm žije. Co ovlivňuje jeho kvalitu a co naopak zapříčiní postupné odumírání a nakonec konec vztahu? Hrají zde roli genetické a geografické faktory? Do jaké míry je mohou partneři ovlivnit? Jak, kde a s kým vytvořit dobrý partnerský vztah, jak si ho maximálně užít a jak si ho udržet?

Na tyto a další otázky odpovídá známý vizionář Stanley Bradley ve své nejnovější knize S kým a kde žít. A nebyl by to Bradley, aby svou knihu nezasadil do širšího kontextu. V knize popsal své zkušenosti ze seznamovací agentury, ze své poradny, ale zúročuje zkušenosti ze skupinových terapií. Opírá se jak o poslední vědecké výzkumy, tak i o Taoistickou astrologii. Píše živým, čtivým jazykem, nechybí mu i humor a nadhled. Tak se čtenář nejen poučí, ale i pobaví.

Bradleyho novou knihou prolíná jeho myšlenka, že vztah je „dobrovolný dar“. Je už jen na nás určit, komu ho věnujeme.

PhDr. Luba Svobodová

 

Cena knihy (balné + poštovné)  318 Kč

Písemné objednání knihy:

Dodavatel: Londa s.r.o.

„Kniha“

Ortenovo náměstí 15a

170 00 – Praha 7

Internetová objednávka: koular.impuls.cz

 

Anotace ke knize:

V knize „S kým a kde žít“ jsem se snažil podat ucelený obraz „z jiného úhlu pohledu“, než na jaký jsme zvyklí. Díky zkušenosti z mé seznamovací agentury, Rodinných konstelací i z Taoistické astrologie, jsem se snažil pojmenovat příčiny problémů ve vztazích. Bez toho nelze s trvalým efektem odstranit důsledky. Informace pro tuto knihu jsem sbíral 40 let. Pro zajímavost jsem popsal i nejnovější vědecké studie.

Tvrdím, že něco jiného říkáme, něco jiného děláme a něco jiného chceme. To proto, že nás ovládá naše „naprogramované podvědomí“ naším rodinným systémem a společností. V knize jsem i popsal několik základních rituálů, kterými se těchto „nechtěných programů“ můžeme zbavit.

Ve správně pojmenovaném problému se nachází jeho řešení a o tom je moje nová kniha.

Nevyřešený problém je břemeno a je škoda, že mnoho lidí se má rádo, milují se, ale nerozumí si, nejsou schopni se pochopit. To v důsledku vede k neschopnosti komunikovat, žárlivosti, nenávisti, rozpadu vztahů. Pokud v této atmosféře žijí naše děti, je to katastrofa pro budoucnost nejenom rodin, ale i lidstva.

Budu se těšit, že díky popsaným informacím, poznáním určitých zákonitostí, které vztahy ovlivňují ať chceme či ne, pochopíme lépe sebe, tím i druhé. Troufám si tvrdit, že tolik informací pohromadě, které pomohou v řešení problémů ve vztazích, zatím není v žádné knize.

Na vyřešení problému se zdravím, prací, si stačíme sami. Ale na řešení problému ve vztazích musí být dva, lépe tři. Ten třetí je nestranný pozorovatel. Tím by měl být v ideálním případě dobrý psycholog. Třeba se k němu nebudete muset objednávat po přečtení mé knihy.  A na to se budu těšit.

Všem přeji hodně štěstí, radosti a pohody.

Stanley Bradley

 

 

 

ŠKOLA PSYCHOTRONIKY

Známý psychotronik a vizionář Stanley Bradley se zabývá ve své stále žádané knize skrytými a nerozvinutými intuitivními schopnostmi většiny lidí a uvádí poznatky, které nám mohou pomoci naučit se odkrývat budoucnost. Autor vychází ze svých zkušeností z práce s klienty a je přesvědčen, že naučit se předpovídat je jen otázkou času a pevné vůle. Podle autora jsou dobrými vizionáři všichni úspěšní obchodníci, finančníci či spisovatelé a učit se předvídat a vidět do budoucnosti je stejně užitečné jako učit se cokoliv jiného. A v některých případech i mnohem užitečnější. Kniha má 272 stran a byla vydána v únoru 2017.

 

ZÁHADY A TAJE 

Každou novou avizovanou knihu známého a zkušeného vizionáře a psychoanalytika Stanleyho Bradleyho (pseudonym Stanislav Brázda) čtenáři vždy s napětím očekávají. Nejenom proto, že autor své knihy píše svěžím, srozumitelným, ale zároveň poutavým jazykem, ale důvodem je, že vždy přichází s něčím novým. Předmětem jeho zájmu je sice vždy  psychická a fyzická podstata člověka a způsoby jejího rozkrytí a zlepšení, ale pokaždé autor toto téma nahlíží z jiného úhlu a zaměřuje se na jiné aspekty.
Všechny jeho zajímavé publikace byly vždy v krátké době rozprodány. Jmenujme například tituly „Škola psychotroniky“, „O magii, lásce a sexu“, „Jak najít toho pravého a jak si ho udržet“ . Ve své úspěšné knize Jak se dožít 140 let využil svých vizí k odkrytí tajemství, kterými každý z nás může výrazně ovlivnit své zdraví, psychiku, přizpůsobit stravu.
Právě vycházející knihu Záhady a Taje svým způsobem předešla publikace „Tak to nebylo“. Té se prodalo ve dvou vydáních
20 000 výtisků a autor zde poprvé odbíhá do historie. Poutavě vysvětluje nevysvětlené záhady mnoha známých osob, například Adolfa Hitlera, Jana Masaryka a dalších.
Jeho nejnovější kniha, kterou pod názvem Záhady a Taje, jejíž spoluautorkou je MGR. LUCIE KAISEROVÁ, se také obrací do historie.
Je určena všem, které přitahuje tajemno a záhady. Týká se nevyřešených záhad z minulosti. Autor rozkrývá, pomocí svých věšteckých a vizionářských schopností, ale i díky solidní znalosti historie, tajemství jak různých osobností, tak hradů, zámků, klášterů, kostelů, poutních, ale i dalších zvláštních a zajímavých míst. Na tato místa a s nimi spojené nevysvětlené záhady vnáší nový, nečekaný, mnohdy až provokativně jiný než tradiční pohled. Jedním z takových míst je bezesporu například Karlův most. Čtenář se dozví o negativních psychosomatických zón z desítek zemřelých z bojů, ale i o dvou místech na tomto známém , která přitahují turisty a mají přinášet štěstí a splňovat skrytá přání. Ovšem podle autora jen jedno z těch míst přináší štěstí, dotyk s tím druhým naopak znamená pro návštěvníka neštěstí.
Známý psychotronik se věnuje místům i osobám , opředených pověstmi a záhadami, rozkrývá jejich tajemství a vysvětluje, co nebylo dosud vysvětleno.
Právě vycházející kniha se zaměřuje na záhady, spojené nejenom se známými hrady a zámky. Zařazen je Český Krumlov, Dobříš, Duchcov, Houska, Kost, Trosky, Litomyšl, Rožmberk, Chrám v Panenském Týnci, Svojanov, osobnost Karla IV. a další nevyřešené záhady.
A nebyl by to Stanly Bradlay, autor, který tak rád překvapuje I šokuje, aby na závěr nezařadil jeden “bonbónek” navíc, a to komplexní rozbor osobnosti a život Grigorije Jefimoviče Rasputina.
Žádnou ze svých knih autor nepíše samoúčelně, vždy ji zasazuje do širšího kontextu a pakliže otevře knihou jedno téma, má vždy už před čtenářem náskok a promýšlí její pokračování.
V dalším pokračování knihy chce přijít na kloub, mimo jiné, například záhadám, odehrávajícím se v historii na známých i méně známých místech, ale i osob. Kniha NE-vyřešené záhady je tím pravým čtením pro milovníky historie, kteří se o tajemné minulosti chtějí dozvědět něco, co se v dějepise neučí.

 

OSUD – MŮŽEME JEJ ZMĚNIT?

Mnoho lidí svádí své chyba a neúspěchy na osud, ale stejně tak mnozí říkají, že jejich úspěch je dán osudem. Protože je rychlá doba a přibývá problémů, katastrof, nemocí, byl jsem nucen se zamyslet nad slovem OSUD. Začal jsem se zajímat o to co je osud, jak vzniká a kdy osud vzniká, zda vůbec existuje, jak rozlišit, co je či byla náhoda, nebo osud. Indovi, když nastane problém, řekne, že to byl/je osud a dál to neřeší. Většina Indů se nezabývá příčinou, ani důsledkem, neberou si ponaučení z minulosti. Jsem přesvědčen, že je to důsledkem pro nás nepředstavitelných podmínek života většiny Indů. Můj kamarád astrolog Štěpán Alexa tvrdí, že ze 70 % je nám vše dáno a máme jen 30 % na to s tím něco udělat. Astrologie je složitá věda, které málo kdo rozumí a navíc, aby byl výsledek dobrý, musí pracovat s přesnými údaji. A ty zná málo kdo. Navíc hraje roli to, kdy jsme se měli narodit. A většina lidí se narodila dříve či později, než byl správný termín. Rozdíl jsou minuty, ale i týdny. Podle mého kamaráda astrologa je třeba zpětně spočítat datum početí, potom teprve udělat horoskop a posoudit s horoskopem sestaveným na základě faktického data nerození. To umí málo kdo a je to pracné. Zaujala mne proto jiná metoda ověření dosud nevysvětleného, což je skupinová terapie – Rodinné konstelace. Ty lze provádět v různých místech a s různými skupinami lidí a ověřovat tak výsledky. A touto metodou jsem se snažil najít odpovědi na nezodpovězené otázky, nejenom týkající se smrti (což jsem popsal v knize O životě a smrti), ale i osudu. A výsledky mého bádání jsou v této knize. Přílohou knihy je 13 karet, kterými si mohou zájemci odpovědět rychle a snadno na určité životní situace, zda to byla náhoda, chyba, či osud. Je to filosofické téma na širokou diskusi. Mým snem je najít vzorec, díky kterému bychom si mohli matematicky spočítat, co bylo či nebylo dáno osudem. Jsem přesvědčen, že  poměr – osud a naše možnost – i nepřízeň osudu zmírnit, když už ne změnit, což optimističtější poměr, než má můj kamarád astrolog. Podle mého názoru je nám dán předpoklad, co se okolo nás bude dít ze 60 %, naše možnost to změnit jsou 40 %. Přišel jsem na to, jak lze onen „program“ v podvědomí odhalit a změnit. Tím i měnit náš osud. Z praxe se ukazuje, že svojí leností a pohodlností neúspěchy svádíme na osud. Tato kniha by nás měla přimět k zamyšlení nad sebou samým a přispět ke zlepšení a zkvalitnění našeho života. Pokud kniha tento účel splní, budu se těšit, že životy mnoha lidí se změní k lepšímu a tím pádem si dokážou lidé život více užít, protože život je tu pro nás, nikoliv my pro život.
Kniha má 272 stran. 

 

ŠKOLA PSYCHOTRONIKY

 

    

 

První a jediná kniha v Česku, která odkrývá taje okolo věštění a magie. Jsou jasně a stručně popsány metody, jak věštit pomocí kyvadla, karet či jiných pomůcek. Kniha je doplněna mnoha tabulkami, které umožní zájemců o tuto vědu rychle se zorientovat. Díky návodům v knize ušetří mnoho začínajících psychotroniků čas pokusů a omylů.

 


 

DÁRKOVÝ SET – MAGICKÉ OBRÁZKY + ŠKOLA PSYCHOTRONIKY

 

Obsahuje:
Sadu vykládacích karech 32 ks.
1× kyvadlo
DVD1 – Škola psychotroniky + Práce s kyvadlem a virgulí
DVD2 – Výklad z karet
KNIHA1 – Škola psychotroniky (V. doplněné vydání)
KNIHA2 – Magické obrázky (návod na vykládání karet) III. doplněné vydání

 


O MAGII, LÁSCE A SEX 

(Protože název popuzoval puritány, druhé doplněné vydání vyšlo pod názvem)

 

JAK NAJÍT TOHO PRAVÉHO A JAK SI HO UDRŽET

 

 

V této knize shrnul autor své poznatky ze své seznamovací agentury a psychotronické poradny. Jsou podrobně popsány situace a děje v mozku při zamilování. Jsou popsány i rituály, které zvláště ženy provádí či si na tuto činnost hledají čarodějnice, aby získaly vysněného muže.
V knize autor přiblížil čtenářům poznatky, které by mohly být inspirací a současně ponaučením, jak řešit problémy ve vztazích. Stejně jsou popsány i jeho teorie o zákonitostech ve vztazích. Podle autora jsme schopni určité situace a období jen zkrátit či prodloužit, ale ne ovlivnit zda budou či nebudou.

 


 

LÁSKA, ZDRAVÍ, ÚSPĚCH

 

Publikace,ve které jsou stručně shrnuty poznatky z psychotronické poradny. Už podle názvu je jasné, že se téma týká témat, která klienty autora nejvíce zajímají – jak se seznámit, jak si udržet vztah a jak být šťastný. Další téma je o zdraví, kde jsou stručně zásady jak předcházet nemocím, jak se vyléčit, když už k nemoci dojde.

 


 

CO NÁS ČEKÁ A CO NÁS NEMINE

 

Tato kniha vznikla na popud nakladatele. Jsou popsány politické (i jiné) události budoucí a to od roku vzniku knihy do roku 2008, tedy asi na deset let dopředu. Tuto knihu doplnil horoskopy kamarád autora – astrolog Štěpán Alexa.

 


 

TAK TO NEBYLO

 

Zajímavá kniha, kde se autor vyzkoušel, jak umí vyplnit mezery v dějepise. V knize vysvětlil záhadné smrti M. Monroe, E. Presleye, J. Masaryka, Hitlera, Stalina, J. F. Kenedyho. Není náhodou, že čtyři roky po napsání knihy se potvrdila teorie autora, že J. Masaryk byl vyhozen z okna tak, jak ji popsal podle svých vizí autor knihy. NA důkaz, že E. Presley žije si budeme muset ještě počkat. Podklady pro knihu připravil známý autor a scénárista P. Markov.

 


 

JAK SE DOŽÍT 140 LET

     

V této knize, jejíž první vydání v nákladu 10.000 ks bylo rozebráno do šesti měsíců, popsal autor své vize, jak vzniká nemoc. Autor v knize popsal své zkušenosti z psychotronické poradny, tentokráte se problémy týkají zdraví. Jak nemoci předejít, jak se léčit alternativními způsoby a jeho zkušenosti s léčbou. Brázda tvrdí, že nejlepším léčitelem je každý sám sobě a on prý jen radí, jak to udělat. Své teorie popsané v knize zkoušel s velkým množstvím klientů po dobu deseti let. Po úspěšném vyléčení i klientů s rakovinou, roztroušenou sklerózou, lupenkou, duševními chorobami a jinými je přesvědčen, že můžeme při dodržení jeho rad v knize zemřít zdrávi po dovršení minimálně sta let života. Vypozoroval, jaký je rozdíl mezi dlouhověkými lidmi a ostatními a v knize popsal, jak docílit stejného efektu, jak se stát dlouhověkými. Za základní objev autor považuje to, že stresem či dlouhodobým nedostatkem vitaminů a minerálů se organismus „zablokuje“ pro přijímání energie, vitaminů a minerálů. V takovém stavu není schopen organismus biologicky důležité látky přijímat a po určité době dochází k dysfunkci orgánů, později k nemocím. V „zablokovaném“ stavu nelze s trvalým efektem odblokovat páteř a dochází k recidivě nemocí, protože v organismu pořád zůstává původní příčina nemoci. Jak organismus odblokovat je v ukázce na této stránce pod kapitolou AKUPRESURY. Teorie o vzniku nemoci je v kapitole Zkušenosti z poradny.
Protože se doprodává i druhé doplněné vydání, které vyšlo v lednu 2005, je připraveno třetí opět doplněné vydání o nové zkušenosti. Od prvního vydání dodnes se již některé skutečnosti popsané v knize potvrdili, na což je autor hrdý a těší se na to, že se jednou potvrdí vědeckými metodami i jeho teorie o vzniku nemoci.
Dr. Svobodová (týdeník KNIHY) do úvodu jeho knihy napsala:
Ve své knize Jak se dožít 140 let odkrývá tajemství, kterými každý z nás může výrazně ovlivnit své zdraví, psychiku, přizpůsobit stravu, vybudovat partnerské vztahy a prostředí, ve kterém žije, aby se „ve zdraví a svěžesti“ dožil co nejvyššího věku. Každý z nás možnost dožít se vyššího věku než je průměrný věk má, pokud svůj život tomu vhodně přizpůsobí.
V knize Jak se dožít 140 let se dozvíte o netušených možnostech, jak předcházet civilizačním nemocem, rakovině, srdečním chorobám, alergiím, cukrovce, stresu, depresím, jak se vyléčit z rakoviny. Dozvíte se jak si prodloužit mládí a oddálit stáří.
Poučíte se, jak si naplánovat dobu početí a pohlaví Vašeho dítěte, jak se zbavit problémů ve Vašem partnerském vztahu, jak najít partnera a jak si ho udržet, jak se zbavit programů z Vašeho podvědomí, které nepříznivě ovlivňují Váš život, chování, myšlení, jednání.
Autor při psaní této knihy vycházel ze zkušeností z práce s tisíci klientů, kteří ho vyhledávají. Tato kniha je výsledkem jeho dlouholetého zkoumání příčin nemocí a problémů v partnerských vztazích. Nabízí neocenitelné návody, jak se stát šťastným, úspěšným, vyléčit se z nemocí.
Při její četbě pocítíte sami proměnu a pochopíte, že můžete každý okamžik svého dlouhověkého života prožít naplno a spokojeně.
Navíc je přidána možnost pro ty, kteří vládnou umem výkladu karet, aby si odpověděli na otázky, které při čtení knihy vzniknou. Díky jednouchým odpovědím to mohou zkusit i ti, kteří to nikdy nezkoušeli.ouchým odpovědím to mohou zkusit i ti, kteří to nikdy nezkoušeli.
Speciálně pro toto poslední 5. doplnění vydání prozradil věštec Stanley Bradley alternativní lék na rakovinu, na který přišel již před patnácti lety.Tento lék se zkoušel na jedné soukromé  klinice a zjistilo se, že sám rakovinu nezničí, ale v organismu dokáže vyvolat látky, které rakovinu do půl roku zahubí. Je to Muchomůrka červená, latinsky Amanita Muscaria. Protože je jedovatá, doporučoval jsem klientům užívání v homeopatické formě, ředění CH9, 6 granulí, ve 12.00 zimního času.

 


 

O ŽIVOTĚ A SMRTI

 

Dr. Svobodová (týdeník Knihy) napsala do předmluvy knihy:
Brázdova kniha O životě a smrti je stoprocentní obhajobou života
Stanislav Brázda, úspěšný diagnostik, vizionář, který se profesionálně zabývá psychotronikou a své zkušenosti publikuje, svou novou knihou O ŽIVOTĚ A SMRTI opět překvapuje.
Po knize ,,Jak se dožít sto čtyřiceti let“, v níž podrobně odkrýval skryté a nevyužité možnosti prodloužení lidského života, se zaměřuje na téma zdánlivě opačné – smrt.
V čem je kniha o smrti jedinečná?
Smrt analyzuje z hlediska života. Tím, že pro tohoto muže je život úžasný, on si jako člověk i diagnostik stoprocentně věří, svou víru v život předává dál, i za hranice smrti.Zamýšlí se nad smrtí a posmrtným životem se všemi souvislostmi, v úvahu bere životní prostředí, způsob smrti, akcentuje rodinné prostředí. Logicky si neodpouští statě o vzniku života, minimum o přírodě a umíraní v ní. Závažné kapitoly věnuje i předpovězení smrti a zúročení zkušeností ze své praxe, zejména ze skupinových terapií, tzv. Rodinných konstelací. Jedná se o skupinovou terapii, při které je možné odhalit problém a zároveň jej vyřešit a napravit nerovnováhu v rodinném systému. Příběhy z Rodinných konstelací, které sestavil, opakovaně dokazují existenci energie živého organismu i po smrti včetně ovlivňování živých. To, jak energie zemřelých pomáhá, škodí či ovlivňuje, je ústředním tématem nové knihy.
Autor se věnuje, v souvislosti se smrtí i tématům osudu, woodoo, aury, meditace, víry, jevům, které bezprostředně souvisejí se vznikem i zánikem člověka, stavům, které jsou pro něj pouhými dvěma miskami vah.
Kniha O životě a smrti seznamuje s poznatky vědy i vizionářů a s pohledy různých náboženství na vznik a zánik života.
,,Když pochopíme život, pochopíme i smrt, když pochopíme sebe, pochopíme druhého“, je mottem jeho knihy i praktického konání.
Akcentuje skutečnou pokoru, dokazuje, že zatímco řídíme svůj osud, náš život je řízen naším osudem. A pro autora je pokora správnou reakcí na správné i nesprávné zvraty osudu.
Je přesvědčen, že naše konání ovládá naše podvědomí a udržuje tak trvalé vztahy se zemřelými.
Smrt je podle něj přirozeným pokračováním života, život volně přechází do smrti.
Vnímavému čtenáři Brázdova kniha O životě a smrti pomůže, aby tento přirozený koloběh dokázal pochopit a čelit mu.
Součástí knihy je i objevné schéma lidské duše, schémata psychosomatických zón, tabulky negativních a pozitivních vlivů, talismany, amulety a ukázka z jeho vykládacích karet, což mnoha zájemcům může pomoci odpovědět si na otázky, které kniha vyvolá.
PhDr. Luba Svobodová
Týdeník Knihyscénárista P. Markov.

 


 

RODINNÉ KONSTELACE – JAK SE ZBAVIT PROBLÉMŮ

 

V této malé publikaci je popsána metoda Rodinných konstelací tak, jak je provádí Stanislav Brázda. Stejně tak jsou popsány jeho zkušenosti z této skupinové terapie a je popsán způsob, jak „zhmotňovat“ myšlenky, jak se zbavovat problémů, jak se nově „programovat“, abychom změnili svůj život k lepšímu. Publikace stojí 50,-Kč.
Stručný obsah této publikace je v kapitole na této stránce pod názvem – Rodinné konstelace.

 

 


 

ÚSPĚCH A BOHATSTVÍ  JAK NA TO…

 

Neexistuje mnoho informací o způsobech, jak dosáhnout úspěchu a bohatství, od odborných vědeckých studií až po osobní vyznání nejúspěšnějších mužů a žen ze všech oblastí lidské činnosti z celého světa. Můžete však také využít tajemstvím opředených rad a vizí, které poskytují lidé zabývající se astrologií či výkladem karet. V prvním případě půjde o suchou teorii, jejíž aplikace na váš konkrétní případ bude asi dosti zdlouhavá a zajisté náročná. V druhém případě se dozvíte informace šité vám přímo na tělo, konkrétní a jasné, nicméně vás to bude stát určitý finanční obnos a zejména čas, než podobného odborníka naleznete, než se objednáte a než se s ním setkáte.
My vám přinášíme, díky panu Bradleay, českému psychotronikovi s anglickým jménem a dlouholetou praxí, možnost hned tady a teď zjistit, jaké jsou vaše šance na poli úspěchu a bohatství, případně kudy se dát, abyste zbytečně neztráceli síly na neperspektivních cestách.
V tomto případě vám k tomu stačí naučit se přesně vyjadřovat své otázky, poznat čísla od 1 do 32, součástí publikace je 32 kartiček ve formě bankovek.

 


 

ŠKOLA VÝKLADU KARET

 

Zajímá Vás, kde najít vhodného partnera a jak si ho udržet, jak být zdraví a šťastní, kdy si vsadit a vyhrát nebo v jaké oblasti vyděláte nejvíce peněz? Potom je tato kniha s přiloženými kartami určena právě Vám. Součástí této knihy jsou „MAGICKÉ OBRÁZKY“, které jsou určeny skutečně pro každého, protože k jejich výkladu není zapotřebí jasnozřivých schopností. Jsou připraveny tak, aby jejich použití bylo co nejjednodušší.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.