Věštba na rok 2023

Rok Zajíce 2023. Numerologicky č. 7

22.1.2023 začne rok „mírumilovného“ Zajíce. Rok Zajíce by měl být rokem klidu, tichosti, peníze by se měly vydělávat dobře. Je předpoklad, že budou vznikat mírové dohody díky diplomacii. Bohužel, numerologicky bude rok 2023 v čísle 7 = „osud, samota“. Co podle mne číslo 7 v numerologii může znamenat je níže. Dal jsem dohromady více tabulek z internetu a doplnil svým názorem (je to součást mé rozepsané knihy Duše, byznys a úspěch a všechny zdroje budou v knize uvedeny). 

„Osobní číslo“ spočítáme, když sečteme celé datum, například narození. Nebo konkrétní datum dne, případně od narozenin do narozenin.   V tom případě sečteme den + měsíc + rok. Např. – Vladimir Vladimirovič Putin * 7. října 1952 Leningrad (– osobní číslo 7, vše v jeho životě je „osudové“ a hlavně znamená „samotu“.) 

Od narozenin, 7.10.2021, do narozenin 7.10.2022, je Putin numerologicky v čísle 4 = problém.  

Např: Iveta Bartošová nar. 8. dubna 1966 (–29. dubna 2014 =4. Proto jsem přesvědčen, že V. Putin zejména v tomto čase dělal špatná rozhodnutí, která budou mít nejenom pro něj negativní dopady i budoucně. Nepříznivé období čísla 4 může doznívat ještě půl roku.

I když člověk s osobním číslem 7 s někým žije, může si připadat „osamoceně“), a podle mne může znamenat i „větší osudovost“ dění okolo lidí s osobním číslem 7, než je obvyklá. To může znamenat, že vše se děje „osudově“ mnohdy bez vlastního přičinění. Lidé s „těmito čísly“ by se měli chovat poctivě, rozvážně, „nejít proti proudu“, neriskovat, poslouchat intuici. Andrej Babiš (* 2. září 1954 Bratislava, os.č.3) je český politik a podnikatel slovenského původu, od narozenin 12.9.2021 do narozenin 2.9.2022 byl právě numerologicky v čísle 7 a proto mohl mít problémy. Ty ale odezněly 2.9.2022, kdy se „numerologicky posunul do čísla 8= Numerologický význam: Materiální moc, Originalita, prudkost, představivost, rozhodnost, zodpovědnost, disciplína, velké peníze, obchod, sex, vůdcovství, síla, vytrvalost. Vlastnosti: Dominance, úspěšnost, realista, zná svoji cenu, síla, schopnost, efektivní

dobrodružná cesta“ a proto se pustil znova do politického soupeření. Naopak, např. pan Petr Fiala, * 1. září 1964 Brno (os. číslo 3 = Obratný talent, Mág“), je český politik, se od narozenin 1.9.2022 (do narozenin 1.9.2023), posunul z čísla 6 (= rodina) do čísla 7 = mohly by se během následujícího období ukázat větší problémy.

Proto by bylo dobré v roce 2023 být obzvláště opatrný.

Toto osobní číslo 7 měl (či má) například Karel Gott, Jiří Schelinger, Marylyn Monroe, Romy Schneider, Diana, Robert Hossein, Olga Havlová, Dagmar Havlová, Aneta Langerová, Ondřej Brzobohatý, Heidy Janků, Václav Havel, Olga Havlová, Dagmar Havlová, Markéta Adamová Pekarová, Olga Menzelová, Veronika Žilková, Dagmar Patrasová, Simona Monyová, Jan Tříska, Elon Reeve Musk, Freddie Mercury, Prince Rogers Nelson, Jiří Suchý, Marek Eben, Karel Svoboda, Tomáš Holý, Andrea Absolonová, a další (zdroj Wikipedie).

Numerologický význam čísla 7: Hledající poznání, léčení, poradenství, jasnovidectví, astrologie, analýza, meditace, rezervovanost, lhostejnost, uzavřenost, puntičkářství.

Vlastnosti: Intuitivnost, duchovnost, originalita, inteligence.

Sedmička reprezentuje planetu Neptun. Je to číslo cesty a okultismu. Není to jen šťastné číslo. Lidé s tímto životním číslem jsou duchovně založení a touží po skutečném a hlubokém poznání. Sedmička věří, že nic není ve skutečnosti takové, jaké se jeví na povrchu.

Související tarotová karta: Ve většině výkladů je jako související Tarotová karty popisována karta – POUSTEVNÍK- „Hledající poznání“, číslo karty je 9.

Další významy: Otec času, Hrbáč, Stařec, Saturn, Mudrc, Kapucín, Sv. Antonín, Zahalená lampa.

Klíčová slova: Cesta, samota, hledání.

Význam karty: Rada, samota, zdrženlivost, diskrétnost, sebezapření, moudrost, spoléhání sama na sebe, intelektuální činnost, zpomalení, nalezení směru, čistota, absence partnerského vztahu, celibát, askeze, stáří, meditace, ticho.

Podle mé vize by odpovídala i karta – KOLO ŠTĚSTÍ – Síla osudu, č. karty 10.

Další významy: Kolo života, Kolo osudu, Rota, Šance, Mandala, Zvěrokruh, Fortuna.

Význam karty: Osud, zákon odplaty, osudová křižovatka, vyvrcholení, blížící se konec problémů, různorodé vlivy, nevyhnutelnost, změna osudu, bludný kruh, osudový vztah, vliv osudu na život.

V opačném případě: Neúspěch, smůla, nejistá situace, náhlá změna, dobrodružství, riziko, prolomení bludného kruhu.

Podle mé teorie, i díky výše uvedenému, by mnoho věcí, které se stanou, být dané „osudem“ a bude malá možnost je ovlivňovat. Ale k dobru je zaječí mírumilovná povaha, strach z konfliktů, zajíc se nepouští do boje. Dává přednost bezpečí, nerad riskuje, cílem zajíce je prolamovat a přeměňovat. Rád vytváří harmonické prostředí a pohodu. I když se Zajíc nezdá, ale mám ve svém okolí mnoho lidí ve znamení zajíce, kteří jsou úspěšnými obchodníky. 

Rok Draka, který bude od 10.2.2024 bude hektický a vyčerpávající. Proto bude dobré využít příštího roku ke zklidnění se a dobře zvažovat co dál. 

Věřím, že díky „energii pohodového Zajíce“ se situace nejenom u nás, ale i jinde vyřeší a zklidní, a tudíž dopady, kterými média a politici straší, se nenaplní v takové míře, jak to nyní vypadá. 

Všem přeji hodně tvořivé invence a síly překonávat všechny překážky, v roce Zajíce k tomu bude příležitost. A protože „štěstí přeje připraveným“, je dobré už plánovat.

Zajíc je symbolem dlouhověkosti (stejně jako Jeřáb či Želva). Proto by mohl být rok 2023 rokem diplomacie, mírových dohod a poklidu, ale i možností uzdravení těch, co mají problémy. Lidé narození ve znamení Zajíce jsou umělecky založeny, jsou přátelští a citliví. Neradi bojují obecně, natož se svým partnerem. Proto předpokládám, že se energii roku Zajíce podaří zastavit či zmírnit „válečnou vřavu a agresi“. 

Zajíci nebývají rádi sami, proto se dokáží přizpůsobit prostředí, v němž žijí. Díky citlivosti dokáží vycítit blížící se nebezpečí. A dokáží rychle reagovat. Mírumilovná povaha dělá z lidí narozených ve znamení Zajíce týmové hráče. Jsou konzervativní a neradi riskují. Dávají přednost klidu a harmonii. V mnoha kulturách je Zajíc symbolem plodnosti. 

Rok 2023 je rok šedého Zajíce, což je vodní Zajíc. Jeho charakterové vlastnosti jsou stejné, jako Zajíci narození v roce 1963. Zajíc narozený v r. 1963 i 2023 je jedním z nejcitlivějších osob taoistického zvěrokruhu.  Proto by se měl vyhnout agresi a najít v sobě harmonii a pohodu. Osobnosti narozené v roce Zajíce potřebují do sebe natahovat duchovní vibrace, ne agresi. Zaječí větví země je dřevo, které pomáhá jeho růstu. Ve svém životě může Zajíc udělat velký pokrok ve svém citovém a duchovním vývoji. Tento Zajíc má zájem na tom, aby i druzí rozvíjeli své duševní kvality a všemožně je v tom podporuje. 

Když jsem vyložil karty Runové magie s dotazem na rok 2023, co dělat, abychom zvládli tuto zvláštní dobu, vyšla karta s čísle 15. Už číslo karty 15= numerologicky 6= rodina, napovídá, že těžiště všeho je v rodině. Připomínám mnohdy opomíjenou hierarchii rodinného systému: Na prvním místě musí být partner (předpokládá se, že s ním budeme až do smrti), na druhém místě naše dítě, na třetím místě rodič, na dalším sourozenci, a až na dalších místech další. Kdo tuto posloupnost poruší, poruší „rovnováhu v rodinném systému“ a proto potom není možné dosáhnout „stálých hodnost“, které stojí za přijetí do našeho života. 

Karta varuje, že existuje nebezpečí stát se obětí klamu je veliké. Hrozí nebezpečí ztroskotání našich projektů a je třeba se chránit tím, že odoláme zásahům a útokům zvenčí, ale i zevnitř, kterým budeme vystaveni bez jakékoli předcházející reflexe. Je nutné odolat tlakům na zneužití našeho vlastního potenciálu. Karta radí, abychom vždy důkladně prozkoumali základy a kořeny všech nabídek a možností, které se nabízí. Je nutné si uvědomit, že každá krize je hnacím motorem pokroku, ale i velké množství podvodníků zneužívá „oslabení“ a nepozornosti lidí. Je třeba připomenout si, že existuje „zákon o příčině a následku“, který by nás měl nutit k neustálému posuzování našich plánů a nabídek zvěnčí. Vyplatí se naše plány vystavovat zkouškám průběžně, vždy před tím, než uděláme závažné rozhodnutí. Vše, co se děje, bychom měli chápat jako výstrahu, ne jako neštěstí a pohromu. Je dobré „nejít proti zákonům karmy“, každá nerovnováha, kterou způsobíme, se nám vymstí. Každým špatným skutkem narušíme přirozený řád věcí a znovunastolení vyžaduje oběť, což si málo kdo uvědomuje. Stále dokola opakuji, že „vše máme v hlavě“ a negativní skutky se „zhmotňují snadněji než pozitivní. Proto je dobré mít jasno v uspořádání hodnot a hierarchie v našem životě. Uspět v těžké době může každý, kdo dospěje k neutrálnímu a „vyššímu“ pohledu „na problémy světa“. Energie „zajíce“ bude poskytovat důvěru v působení vyšších sil Stvoření a Tvoření, i když se nám může zdát, že naděje na lepší budoucnost je v nedohlednu. 

Rada „Runové magie“ pro příští rok. Vytáhl jsem kartu s č. 17 = Bůh Tygr. Symbolizuje nebeskou klenbu podpíranou pilířem. Hesla: Právo, zákon, oprávnění vítězství, sebeobětování, duchovní ukázněnost. Karta říká, že je třeba se zbavit duševních bloků, které se vytvořily strachem a nejistotou, závislostí (díky čemuž jsme oslabeni a nemáme velký vliv na věci budoucí), abychom se dostali do harmonie. Měli bychom si položit otázku, zda jsou naše myšlenky a skutky aspoň trochu v „rovnováze s kosmickým řádem“. Upřímnost a čestnost by měly být určující při jednání s našimi bližními, protože se nám vše vrátí stejnou měrou. Věrnost, důvěra, spolehlivost a cílený postup vedou k zaslouženému vítězství.

Co náš čeká a nemine.

Abych byl upřímný, moc se mi do věštění budoucnosti nechtělo, protože „každý ví“, že jsme v největší nejistotě od r. 90. Roste agresivita, lidé ztrácí víru ve svojí růžovou budoucnost“. Nikdo neví, co bude a jak to bude trvat dlouho. Nechci hodnotit politickou situaci, všichni vidíme bezradnost vlády a proto hrozí, že vláda příští rok může své vládnutí skončit.

Předpovídat budoucnost v politice není mým koníčkem. Baví mě rozebírat jednotlivé osobnosti, případně partnerské vztahy (o tom je kniha S kým a kde žít), alternativní způsoby léčby, pojmenovávat příčiny problémů (bez toho se nedá s trvalým efektem odstranit důsledek), ale není jednoduché řešit budoucnost světa, státu, města atd. Když po mně v rádiu chtěli předpovídat výsledky sportovních klání, musel jsem půl roku sport sledovat, abych měl aspoň 80 % úspěšnost, a to mne nebavilo. Ale nechtěl jsem si pokazit jméno, tak jsem sport po dobu, co jsem v radiu byl, sledoval a úspěšně předpovídal i výsledky ve sportu. Ale to mi za to nestálo. Ale je to důkaz, že vše jde naučit, když o tom aspoň něco víme. 

Podíval jsem se zpět na některé předpovědi a v r. 2019 jsem na své stránky napsal:

„Nový stavební zákon vidím až v roce 2025 a díky politice státu v letech od r. 90 dosud, hrozí v bytové politice do čtyř let kolaps“.

„V ČR má strach z budoucnosti 35 % žen a 25 % mužů. I když bude krize, která začala v r. 019 pokračovat (4 roky), počet strachujících se nezvýší“. 

„Navíc hrozí nová infekce, nazvaná zatím jako „nemoc X“, na kterou rovněž nejsou vhodná ATB. Upozornila na tuto infekci WHO 20.10.019. Tato infekce by se mohla začít šířit už příští rok. Další ne běžná infekce- „Opičí neštovice“ se již objevila ve Velké Británii a byla zanesena z Nigérie. Podobných exotických nemocí se objeví více, v r. 2020 předpokládám minimálně jednu další“.

Na sociální síť jsem tehdy napsal, že od r. 20 předpokládám krizi podobnou té z r. 2008.

To jsou momenty, pro které jsem se nechal přemluvit, abych občas něco předpověděl. 

Malý test: Jaké vás napadne písmeno z možností A, B, C? 

Asi nejvíce všechny zajímá, kdy skončí válka na Ukrajině. Je problém zjistit, kdo za tím stojí, podle mne to je 10 lidí a nevím kteří. Podle Čínské astrologie bude rok 2023 rokem Zajíce, což je velký „usmiřovatel“ a proto předpokládám, že se Rusko do léta vyčerpá a tím by to mohl základní problém ustat. Horší bude, že Rusové nebudou chtít opustit okupovaná území a z naší zkušenosti víme, že u nás byli Rusové 20 let a tak to vypadá, že se budou držet i okupovaných území. Vidím to podobně, jako když Rusové prohráli Krymskou válku v r. 1853 až 1856, či Japonskou válku, v r. 1904 až 1905.Obě Rusové prohráli. 

Teď patrně nevyhraje nikdo, jen se „Rusové vyčerpají“. Patrně 20 let bude potom trvat s novou vládou v Rusku vyjednávání o tom, co bude dál. S tím souvisí mnoho faktorů, jako ceny potravin a energií. Nikdy se nestalo, že by cena energií (potravin) šla dolů, proto to nepředpokládám. Na podobnou životní úroveň, jako byla v r. 2019, se nedostaneme nikdy, ale přiblížíme se za cca 7 let dostaneme dál.  Je už teď logické, že se budou zvedat daně, a to i takové, na které nejsme zvyklí, jako daň z nemovitostí. Ta se platí, ale cca 1-2 tisíce, tak do sedmi let předpokládám, že to bude z bytu cca 10 tisíc a z domů cca 40 tisíc. Tím to zahýbe s cenami nemovitostí. Je dobré se podívat, jak je to u „sousedů“ (Německo, Rakousko) a podobně to bude i u nás. 

V r. 2019-2020 jsme platili (pro dva lidi)každý týden za pravidelný nákup potravin (Košík) cca 1200 Kč, teď je to za zhruba stejný nákup 2400 Kč, což je o 100 % dražší. Za elektřinu jsem platil v r. 2020 zálohy v r. 2020 – 800 Kč, půl roku po zdražení 1200 Kč, což je zdražení o 50 %, nevím, co přijde od ledna 2023. Za teplo a teplou vodu za zafixovanou sazbu plynu (0,56 Kč/ 1kWh – cca 2 roky zpět?), platím 1725 Kč měsíčně. Předseda SVJ na schůzi řekl, ať si od ledna zvýšíme zálohy 5x tolik než platíme nyní, protože nově cena plynu je 3 Kč (= cca 5x dražší-o 500 %). 15.12.22 mi přišel rozpis záloh na služby (za byt 2+1 70 m2 1. kategorie, cihla, v centru Prahy 6). Do konce roku 2022 to bylo 4258 Kč (+ elektřina 1200 Kč). Os 1.1.2023 je rozpisu na 7671 Kč a to teprve budou teď v prosinci odečty a vyúčtování a podle toho nová úprava záloh podle nedoplatků, až v březnu 2023. To je zatím 180 %. To je ta inflace 15 %?

Tak to už si připadám jak v Turecku.

Příbuzní z Irska mi začátkem prosince 2022 říkali, že jim zdražili energie o 50 %.

Doufám, že mi (státu?) tato druhá část předpovědi nevyjde, protože to by Česko přestalo být dobrým místem k žití.

Inflace by se mohla snížit do roka na jednocifernou částku. Je dobré si přiznat, že je největší krize od r. 1990 a už v r. 2018 jsem ji předvídal s tím, že bude trvat 5 až 7 let. Ekonomická situace se bude „rovnat dlouho“ a to tak, že ceny energií dolů nepůjdou, ale bude se zvedat příjem obyvatelstva, nerovnoměrně, a tím bude vznikat rozdíl mezi bohatými a chudými ( kterých bude přibývat). Bohatých, kterých se krize až tak netýká (jak je vidět z vánočních trhů ve Vídni a Německu, kde je slyšet hodně čeština), tak z nacpaných obchodních domů, či horských hotelech. Ale střední třídě hrozí, že zchudne. Když se mne klienti ptají, co mají dělat, že nemohou najít práci, tak jim přeposílám nabídky, které mi chodí na můj mobil. Oni potom reagují, že to je v Praze a ne např. v Č. Budějovicích. Tak jim dokola opakuji, že práce nemá nožičky a za prací se musí dojet, např. Amazon nabízí i ubytovnu, 4denní pracovní týden a plat cca 35 tisíc. Podobné podmínky nabízí mnoho firem, které se zabývají distribucí například potravin v různých městech. Jen je třeba hledat a nebát se práce. Je krize, tak je jasné, že si nejde vybírat.

Výsledek testu: Otázka na „nevědomé úrovni byla: Jste pohodlní? Odpověď A=ANO, B= na půl, C=NE.

Co je důležité je zdraví, jak duševní, tak fyzické. Když je zdraví, je vše a jak si zdraví udržet v této době píši stále dokola. Podstatné je, myslet pozitivně, protože myšlenky lze zhmotňovat a věřit tomu, co si přejeme. Musím připomenout, že negativní myšlenky se „zhmotňují lépe“, proto je jasné, že je třeba myslet pozitivně. Potom můžeme myšlenky zhmotnit, pokud jsou naše představy reálné. 

Jak se bude dařit různým znamením v roce zajíce:

Znamení v roce Zajíce. Vzhledem k výše uvedenému je patrné, že se bude dařit všem znamením, protože Laskavý Zajíc nemá rád „boj“. Proto i znamení, jako Kohout a Drak, které si ze Zajícem nerozumí, mohou těžit z příjemné energie pohodového Zajíce.

Krysa si s pokojným Zajícem rozumí, lidé narození ve znamení Krysy se budou užívat poklidu, budou úspěšné i v pracovní oblasti.

Buvol si se Zajícem také rozumí, proto to bude pohodový rok. Jen by Buvol neměl tolik kritizovat, mohl by přijít o přátele.

Tygr si může užívat příjemného období, kdy laskavý zajíc nebude provokovat, a tudíž lidé narození ve znamení Tygra nemusí být ve střehu a mohou se soustředit na práci. Proto bude možné dosáhnout svého cíle.

Zajíc si může užívat svého „osobního roku“, který se opakuje pro všechny znamení jednou za dvanáct let. Proto to bude pro osoby narozené ve znamení Zajíce jeden z nejlepších roků. Je možné čerpat energii ze svého osobního roku. Bude dobré využívat nových příležitostí, které se jistě budou objevovat. Stejně tak je dobré užívat „rodinného kruhu“ a vyplatí se utužovat vztahy s přáteli.

Drak je „pán Zajíce“, proto nebude problém zvládnout jakoukoli situaci. Tvořivý a umělecky založený Zajíc by mohl inspirovat a je dobré využít a realizovat nové nápady. Zbyde čas i na zábavu.

Had je stejně jako Zajíc, umělecky nadaný, navíc dobrý diplomat. Proto by bylo dobré hledat inspiraci a realizovat dobré nápady. Co se týká zábavy, je dobré kontrolovat výdaje.

Kůň je neposedný cestovatel a bude se dařit i v roce Zajíce, který by mohl přinést štěstí nejenom v obchodní sféře. Proto se vyplatí investovat do dobrých projektů a je možné uspět i v politice. Dařit se bude i ve vztazích.

Ovce (Koza) je stejně citlivá, jako Zajíc. Proto i pro zrozence ve znamení Ovce (Kozy) to bude jeden z nejlepších roků dvanáctiletého cyklu. Bude to pro mnohé rok zábavy a společenských událostí. Komu se dříve nedařilo, může si být jist tím, že bude mít možnost zažít opravdové štěstí.

Opice má šanci napravit pokaženou reputaci z minulého roku, pokud využije nových příležitostí. Energie Zajíce pomůže Opici najít ztracenou sílu a sebedůvěru. Zejména v pracovní oblasti se bude dařit.

Kohout bude mít nové příležitosti, kterých by bylo dobré využít, ale je bodré spoléhat více na sebe než na druhé. Proto se více příležitostí objeví pro individualisty.

Pes se bude v roce Zajíce cítit hodně dobře, druhý rok po sobě. Proto to bude oddechový rok vhodný pro společenské večírky a utužování vztahů. 

Kanec si také může užívat pohody druhý rok po sobě, protože si rozumí jak s Tygrem (rok 2022), tak se Zajícem (rok 2023). Zejména to je dobrý rok na uzdravení či utužení zdraví, proto nebude na škodu vyrazit třeba do lázní. Určitě bude dobré nezapomínat na společné chvíle s rodinou a přáteli.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.