Testy z mé poradny

Test pro klienty A:
 
1. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vás?……………………………………..
                                                                                                                                       
2. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vašeho partnera ?…………………………..
 
3. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vás  v souvislosti s partnerem ?…………..
 
4. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na partnera v souvislosti s Vámi ?…..………..
 
5. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vás v souvislosti s prací?……………………….
 
6. Řekněte první číslo,  které Vás napadne, když se ptám na práci v souvislosti s Vámi?……………………… 
 
7. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vás v souvislosti se životem?………………….
                                                                                              
8. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na  život v souvislosti s Vámi?… ………………
 
9.                                                                                na Vás v souvislosti  s budoucím  dítětem……
 
10.                                                                               na budoucí dítě v souvislosti s Vámi?………….
 
11.                                                                               na Vaše děti :  nejstarší, mladší, nejmladší…………………………
 
 
 
 
Výsledek testu:
 
Otázka č. 1. byla: Jak se cítíte být starý /á, jako kolika-letý/á se chováte, v kolika letech jste „zamrzlý/á“
 
             č.2.        :  Jak  starého/starou  ( b/ „velkého/velkou“) vidíte svého partnera/partnerku .
 
             č.3.        :  Jak se cítíte být starý/á („velký/á) oproti partnerovi/partnerce
 
             č.4.        :  Jak vidíte  starého/starou ( b/velkého/velkou) partnera/partnerku oproti sobě
 
            č.5.        :  Jak  se vidíte být velký/á v souvislosti s  prácí
 
            č.6.        :  Jak  vidíte velkou práci v souvislosti se  sebou
 
             č.7.        :  Jak se vidíte být velký/á v souvislosti se životem
 
             č.8.        :  Jak vidíte velký život v souvislosti se sebou
 
             č.9.        :  Jak vidíte velký/á v souvislosti s budoucím dítětem
 
             č.10       :  Jak vidíte velké budoucí dítě v souvislosti se sebou
 
             č.11        : Jak staré vidíte Vaše děti
 
     Pokud vidíte PARTNERA, přibližně stejně „starého“,  je vztah v rovnováze. Pokud je rozdíl čísel velký, nebo jsou čísla menší než osmnáct, je problém.
     Pokud vidíte PRÁCI, ŽIVOT, BUDOUCÍ DÍTĚ větší“ (v pomyslných jednotkách) než jste Vy, nejste schopen zvládat vztah, život, práci, POTOMKA,  atd. Bojíte se. Je třeba hledat příčinu, ale většinou je to problém z dětství
 
 
 
Návod, jak „dospět“ jak změnit život.
 
     Je třeba si uvědomit, že „nedospělost“ je chyba rodičů. 
 
     Pokud vás stále vidí jako děti, nemůžete dospět. U rodičů dětství začalo, tam by mělo skončit. Kdo má rodiče, aspoň jednoho, doporučuji jej navštívit, mít předem napsanou otázku: Mámo /táto/, na nevědomé úrovni se vás ptám, jako kolika – letého /letou mne vidíš? Každého zvlášť. 
     A říci otázku- Mámo táto, jaké číslo tě napadne, když se na sebe ptám? Až číslo řeknou, napsat je k otázce, kterou jste nevyslovili (jen napsali, jinak by neřekli pravdu) a potom jim říci, na co jste se ptali. K tomu dodat? Děkuji vám rodičům za svůj život, co jste pro mne nemohli, či neuměli udělat, o to se postarám sám/sama, vždy vás budu ctít jako své rodiče, ale teď je čas, abyste na mne hleděli jako na dospělého /dospělou, protože dospělý /á jsem a teď oslavíme mé osmnácté narozeniny a budu odcházet jako dospělá/ á.
 
 
   Věty na „dospělost“ –  jak napravit problém -je nutné opakovat cca 20 dní –  3 až 7 dní po sobě, v poledne cca 12x formou „rituálu“, nestačí jen opakovat jako básničku, nebo jen číst. Jde o rituál, proto je dobré jej prožít tak, abychom  mohli „myšlenku na změnu zhmotnit“.
 
 
Základní věty k rituálu, které se opakují a doporučuji je minimálně v této kombinaci. 
 
1. Dospělosti, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe kolik budu potřebovat, abych brzy „dospěl/a“ na svůj věk, přijmul/a odpovědnost odpovídající mému věku a tím se zbavil/a strachu, nejistoty a nesebedůvěry a závislosti. 
 
2. Mužský a ženský principe, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás kolik budu potřebovat, abych s sobě vyrovnal hladinu mužského a ženského principu, abych se cítil a choval jako dokonalý muž (žena), věřil/a sobě i druhým, vážil/a si sebe i druhých a dokázal/a si vážit žen (mužů), dokázal/a je ctít a dokázal/a s nimi žít.
 
3. Harmonie, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe kolik budu potřebovat, abych zharmonizoval/a svoji duši i tělo, našel/a svůj vnitřní klid a rovnováhu a narovnal/a nerovnováhu mého rodinného systému.
 
4. Radosti ze života, lásko, štěstí, cite, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás kolik budu potřebovat, abych dokázal/a radost, lásku, štěstí a cit nejenom přijímat, ale i rozdávat.
 
5. Budoucnosti, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe kolik budu potřebovat, abych dokázal/a plánovat budoucnost, užívat života, radovat se ze života a našel/a svůj pevný bod a smysl života.
 
6. Úspěchu a bohatství, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás kolik budu potřebovat, abych byl/a ve správný čas na správném místě, využil/a všech kontaktů, možností a příležitostí, byl/a ve správný čas na správném místě  a byl/a úspěšný/á a bohatý/á.
 
7. Léku, zdraví, přijímám vás jakou součást svého života, vezmu si z vás kolik budu potřebovat, abych se vyléčil/a a zdraví abych si dokázal/a udržet.
 
8. Zbavení se závislosti na odešlém partnerovi:
Je nutné zapálit tři svíčky- červenou, bílou, modrou. Dát je na plechový podnos, vzít fotku člověka, kterého chceme „vymazat z podvědomí“. Pokud nemáme fotku, můžeme si jej namalovat a napsat jméno. Tento rituál je třeba provádět o půlnoci, aspoň dvanáctkrát opakovat a při tom čmárat přes fotku:
 „Závislosti (na tom a na tom… – vyjmenujeme) zbavuji se tě, už nebudeš součástí mého života, protěžemi překážíš ve štěstí a radosti ze života a vím, nemá pro mne smysl plýtvat citem k někomu, kdo můj cit neopětuje a neváží si jej, navíc mi závislost brání v tom, abych byl/a ve správný čas na správním místě a potkal/a  tu správnou/správného partnera, který si bude vážit mne, mého citu  a můj cit bude opětovat.“
Po té je třeba spálit začmáranou fotku nad červenou svíčkou („spálení citu k někomu, kdo si náš cit=dar nezaslouží).  Druhý den je třeba opět o půlnoci rituál (zimního času) opakovat, ale  fotku spálit nad bílou svíčkou (spálen=zbavení se závislosti). Třetí den opakovat totéž ale spálit fotku nad modrou svíčkou (naděje na něco nového a lepšího). Pokud rituál děláme okolo úplňku, stačí 3dny, pokud mimo úplněk, je nutné opakovat 6x.
 
9. Přijímám sílu, abych mohl/a změnit, co změnit mohu a přijímám sílu, abych unesl/a tíhu toho, co změnit nemohu. Přijímám moudrost, abych jedno od druhého rozlišil/a.
 
 
10. Při rozchodu:
 
Odcházející: Děkuji ti za ty krásné chvíle, co jsme spolu prožili, vždy tě budu ctít jako svého bývalého partnera /partnerku a vždy budeš mít místo v mém srdci a mojí oporu, ale už jen jako otec /matka našich dětí. Bohužel to mezi námi nevyšlo, tak ponecháme osudu co bude dál. Vztah je dar a už jej nechci a nemohu dávat.  Přeji ti hodně štěstí na tvé nové cestě.
 
 
 
Na závěr rituálu doporučuji uspořádat oslavu dospělosti- za 3 týdny a ž 3 měsíce po skončení rituálu.
     Žena, která měla potrat, jak umělé přerušení těhotenství, tak spontánní, je nutné si „usmířit“ energie zemřelých. Za tím účelem je nutné pořídit kamínek za každý potrat, ten položit na louku či do lesa jako pomyslný hrob. Tam je nutné provést rituál usmíření a odpuštění: 
     „Je mi líto že nežiješ a já ano a omlouvám se za to, co se tehdy stalo. Tehdy jsem to bohužel, neuměla jinak a teď se za to omlouvám a chci to napravit. Budu se těšit, že až nastane můj nebo tvůj čas, že se znova sejdeme, ale teď je čas se rozejít, ty tím dojdeš svého klidu a získáš tím možnost se znova narodit a já tím dojdu svého štěstí a uzdravení“.
Tento rituál doporučuji opakovat 12x u „pomyslného hrobu“, potom je třeba totéž opakovat doma se zapálenými svíčkami (tolik svíček, kolik bylo potratů) a opakovat cca 12x. Tento rituál je třeba provádět 12 dní, nemusí být nutně den po sobě. 
 
     Rituál rozloučení se zemřelým: Je mi líto že nežiješ a já ano, ale nadešel čas našeho rozloučení, protože ty musíš jít cestou ke smrti a já cestou k životu. Budu se těšit až nastane můj nebo tvůj čas, že se spolu sejdeme. Ale teď je čas se rozejít, ty odchodem dojdeš svého klidu a získáš tím možnost se znova narodit a já tím dojdu svého štěstí a uzdravení. Tobě čas už neběží, mně ano.
     Při rituálu a je třeba zapálení svíček. Svíček tolik, kolik bylo zemřelých a je dobré rituál opakovat 12x, 12 dní. Rituál je vhodné opakovat už jen jednou ročně a jednou, buď v den jeho smrti, nebo 2.11., případně 24.12.
 
 
Podrobněji je vše uvedeno v kapitole: 
 
Rodinné konstelace na www.stanleybradley.eu
 
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.