S kým vám bude dobře a komu se máte raději vyhnout?

Čtenářku Renatu V. zajímá: „Dá se nějak zjednodušeně říci, jak si mezi sebou (vztahově) budou rozumět jednotlivá znamení čínského horoskopu?“

Psychotronik, věštěc a spisovatel Stanley Bradley, na kterého jsme se s dotazem obrátili, nás upozornil, že existuje jistý důležitý aspekt, který vztahy hodně ovlivňuje a o němž se moc nemluví.
Říká: „Ke každému znamení čínského horoskopu je jedno spojení ‚pán – sluha‘. Podle knihy Čínský horoskop o partnerství autorů Žanny Akuratovové a Grigorije Kvaši se totiž vztahů týká tzv. vektorový kruh, který zobrazuje především energetické vztahy. Vektorový kruh je podle této knihy nejmocnější vztahovou strukturou čínské astrologie, překrývá i zákony manželských typů. V případě vektorových vztahů neexistuje žádná vůle, žádná logika či intuice. Takové vztahy nejsou ovládány rozumem, vznikají a rozvíjejí se mimo vůli člověka, nezávisle na jeho přáních, tedy nevědomě. V praxi jsem pak přišel na to, že se z ‚pána‘ snadno může stát i ‚sluha‘. Jde o to, kdo po kom více touží, kdo koho více potřebuje. Sluhou je potom jedinec, který toho druhého více potřebuje, více jej chce.“
Řekl jste, že vektorové vztahy nemají logiku. Mají vůbec nějakou perspektivu?
„Tyto vztahy jsou energetickou bouří, při níž se nedá nastolit rovnováha. Život v takovém vztahu se podobá životu na sudu střelného prachu, kdykoli se může stát cosi neočekávaného. Takové vztahy bývají definovány jako ‚osudová láska‘, jsou plné vášně. Jen kdo to okusil, bohužel, stalo se to i mně, ví, že to není láska, v podstatě je to jen o závislosti. K paradoxům vektorového vztahu patří fakt, že partneři nedokáží žít jeden bez druhého, ale nedokáží žít ani spolu. Pokud je pánem muž a sluhou žena, má takový vztah větší šanci na přežití, než když je to opačně. Lidé si vytvořili normu chování, která počítá s člověkem jako svobodnou bytostí, ale vektorový kruh člověka svobody zbavuje. Neustálé nervové vypětí v takovém vztahu vyvolává hádky, nevěru, žárlivost, snahu utéci pomocí alkoholu a drog. Autoři knihy tvrdí, že život ve vektorovém vztahu se dá zmírnit velkým věkovým rozdílem mezi partnery, častějším odloučením, vykoupením se ‚pánovi‘ velkými příjmy. Problém je v tom, že ‚pán‘ má vždy pravdu, proto nemá cenu nic dokazovat. Osud nejde zlomit a nelze vybojovat prvenství. Lepší je znehybnět. V takových vztazích se často vyskytuje rozvod s opětovným návratem. To říkají autoři. Když jsem se v tomto vztahu ocitl, hledal jsem možnosti, jak se pouta ‚pán – sluha‘ zbavit. Řešení jsem našel, i když pro můj vztah pozdě, až tři měsíce po jeho skončení. Ale ani to není náhoda, autoři v knize uvádějí, že po rozpadu takového vztahu najednou ‚sluhové‘ prožívají znovuzrození, začnou být úspěšní, a to i v aktivitách, kde by to nikdo nečekal. Po osobní zkušenosti jsem se o aspekt ‚pán – sluha‘ začal více zajímat. Našel jsem toto spojení u jedné klientky, ve vztahu s matkou. Matka byla ‚pán‘, dcera ‚sluha‘. Také v tomto případě se projevoval nepříjemný aspekt dosti výrazně. Matka dceru zneužívala finančně, opravdu si z ní dělala doslova svého sluhu. Brala si půjčky a úvěry, dceru nutila, aby jí dělala ručitele. A nenamáhala se půjčky platit, dodnes dceři peníze nevrátila. Vypozoroval jsem, že se spojení ‚pán – sluha‘ nepříjemně projevuje i mezi kamarády a přáteli, rodinnými příslušníky, ale také v pracovních vztazích.“
 
Co s tím, když se v takovém vztahu ocitneme?

„Přišel jsem na řešení, kterým se toto spojení zruší. Pomůže amulet, skleněný kříž s delším ramenem 30 x 3 cm, kratším 12 x 3 cm, na tloušťce skla nezáleží. Stačí je slepit vteřinovým lepidlem a doprostřed kříže doporučuji vlepit skleněné červené srdíčko, do všech čtyř rohů pak modré sklo nebo kámen. Kříž nemusí být v bytě vidět, stačí ho položit na skříň, jen nesmí být ničím přikrytý. Výše popsané spojení omezí i svatba v kostele. Nevím, jak je to možné, ale věřím tomu, že to tak je a doporučuji to k vyřešení problému. Po svatbě v kostele ‚pánovitost‘ mizí, takže by tento aspekt neměl překážet v životě a ve vztahu. Pokud by první svatba byla rovnou v kostele, nepříjemný aspekt ‚pán – sluha‘ by se zrušil hned. Ale pomáhá i svatba v kostele později uskutečněná, po zjištění, že jste v takovém vztahu. Proč zrovna v kostele? Nemusí to být kostel, ale stánek instituce, která má dostatek členů. Přemýšlel jsem mnohokrát, jak je možné, že mi za doby komunistů prošlo více, než bylo v té době obvyklé. Nebyl jsem chráněncem nikoho, nebyl jsem ani ‚dobře zapsán‘. Ale když jsem začal docházet na konzultace k jednomu faráři, došlo mi, že velký podíl na mém ‚štěstí‘ má skutečnost, že jsem pokřtěn. Patrně jsem se tím dostal pod ochranu energetického pole skupiny lidí – křesťanů. Je jedno, co dělali a dělají její představitelé, jak se chovali a chovají a k jakému účelu křesťanství vzniklo. Důležité je, že aktem křtu jsem se stal členem velké rodiny, která, aniž si to uvědomuje, chrání své členy. Proto asi stejná skupina chrání své ‚ovečky‘ po aktu svatby v kostele. A vypozoroval jsem i to, že jsou určité situace v životě, které mohou partnery spojit i proti jejich vůli a někdy až do smrti.“
Můžete uvést příklad?
„V mé praxi bylo několik mužů, kteří kamarádce, milence, partnerce svojí duchapřítomností, dobrou intuicí či shodou náhod zachránili život. Jejich vztah se stal nerozdělitelným. Není to tak jednoduché a musejí se sejít tři aspekty, které tuto konstelaci podpoří, aby k tomu došlo. Dalším aspektem nerozdělitelnosti je dítě nebo potrat. Neznamená to, že se takoví lidé nemohou rozejít, ale v duchu zůstanou díky počatému dítěti spojeni na duchovní úrovni až do smrti. Dalším zajímavým aspektem může být akt svatby ve správný čas na správném místě. Jsem přesvědčen, že akt svatby třetině lidí vztah vylepší, třetině lidí urychlí rozpad vztahu a třetině lidí ani nepomůže, ani neuškodí. Při rodinných konstelacích jsem ověřil svou teorii, že vztahy do určité fáze ovlivnit můžeme, od určitého momentu ne. Aby se začali bavit dva lidé na ulici, musí se u nich sejít jeden společný prvek. Aby se sešli lidé ve škole jako žáci, musí být společné dva. Spolupracovníci už musejí mít tři společné aspekty a aby se lidé stali kamarády, musí se sejít čtyři společné aspekty. Až do této fáze mohou všichni zúčastnění vše ovlivňovat. Aby se ale dva lidé stali milenci, musí se přidat další, pátý společný aspekt, jehož vznik může ovlivnit pouze žena. Zajímavé bylo při přechodu kamarádského vztahu do mileneckého to, že z těch, co představovali společné aspekty nutné pro navázání vztahu, jeden odešel a dva přišli. Tím se stal z kamarádského vztahu milenecký a bylo přítomno pět aspektů nutných pro vznik mileneckého vztahu. Odchodem jednoho aspektu tvořícího kamarádský vztah se vysvětluje, proč se z bývalých milenců již nemohou stát kamarádi. Metodou rodinných konstelací, kterou praktikuji dva roky, jsem si potvrdil teorii, že nemůžeme ovlivnit, zda a kdy budeme mít trvalý vztah, ani to, jak dlouho vydrží. Tím zároveň dávám za pravdu astrologovi Štěpánu Alexovi, který tvrdí, že osud náš život ovlivňuje na šedesát procent a co s ním uděláme, je omezeno čtyřiceti procenty. Neznamená to, že naše kroky, které například pro seznámení děláme, jsou zbytečné. Pokud je neuděláme, nemůžeme potkat jiného partnera, třeba toho pravého. Jestliže nezvolíme správnou možnost seznámení, rovněž dobu, než ‚toho pravého‘ potkáme, prodloužíme. Špatnou či dobrou volbou našeho konání jen zkrátíme či prodloužíme určité období. Stejně tak jsem přesvědčen, že je jen na nás, zda budeme spokojeni, šťastní, pohodoví atd., a to jak před vztahem, ve vztahu, tak po ukončení vztahu.“
Lze nějak shrnout vaše poznatky a říci, která znamení čínského horoskopu si mohou a naopak nebudou rozumět?
Popíši vám tyto vztahy v tabulce s tím, že na prvních třech místech budou vhodná znamení. Vyhnout se jiným je nutné proto, že s těmi dalšími (ve druhém řádku – pozn. red.) je dané znamení buď ‚v opozici‘, to znamená bude tu tendence stále soupeřit, nebo ve spojení ‚pán – sluha‘. Toho prvního ‚pán‘, druhého ‚sluha‘.
+ Krysa si rozumí s Buvolem, Zajícem, Drakem, Psem, Vepřem, Krysou, Hadem.
Měla by se vyhnout Koni, Opici (s Koněm je navíc v opozici, bude soupeřit vždy).
+ Buvol si rozumí s Krysou, Kohoutem, Buvolem, Zajícem, Hadem, Opicí.
Měl by se vyhnout (s Kozou je v opozici) Tygrovi, Psovi.
+ Tygr si rozumí s Kancem, Koněm, Psem, Tygrem, Drakem.
Měl by se vyhnout (s Opicí je v opozici) Koze, Buvolovi.
+ Zajíc si rozumí se Psem, Krysou, Zajícem, Kozou, Vepřem, Buvolem, Hadem.
Měl by se vyhnout Kohoutovi, Drakovi (s Kohoutem je v opozici).
+ Drak si rozumí s Kohoutem, Krysou, Opicí, Drakem, Hadem, Tygrem, Kozou.
Měl by se vyhnout (se Psem je v opozici) Zajíci, Vepři.
+ Had si rozumí s Buvolem, Kohoutem, Hadem, Drakem, Krysou.
Měl by se vyhnout (s Vepřem je v opozici) Opici, Koze.
+ Kůň si rozumí s Kozou, Tygrem, Psem, Koněm.
Měl by se vyhnout Vepři, Kryse (s Krysou navíc soupeří).
+ Koza si rozumí s Koněm, Zajícem, Vepřem, Kozou, Drakem.
Měla by se vyhnout (s Buvolem je v opozici), Hadovi, Tygrovi.
+ Opice si rozumí s Drakem, Opicí, Psem, Buvolem, Kozou.
Měla by se vyhnout (s Tygrem je v opozici) Kryse, Hadovi.
+ Kohout si rozumí s Drakem, Buvolem, Hadem, Vepřem.
Měl by se vyhnout Psovi, Zajíci (se Zajícem navíc soupeří).
+ Pes si rozumí se Zajícem, Krysou, Tygrem, Koněm, Psem, Opicí, Vepřem.
Měl by se vyhnout (s Drakem je v opozici) Buvolovi, Kohoutovi.
+ Vepř si rozumí s Tygrem, Zajícem, Kozou, Psem, Krysou, Vepřem, Kohoutem.
Měl by se vyhnout (s Hadem je v opozici) Drakovi, Koni.
Autor článku: Lucie Zemanová (Spirit)
Kontakt: www.stanleybradley.eu
Zdroj: http://www.spirit.cz/index.php/64-titulni2/15924-s-kym-vam-bude-dobre-a-komu-se-mate-radeji-vyhnout
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.