Nejčastěji opakující se základní věty rituálů

Je nutné opakovat  minimálně 12, až 30  dní – 3 až 7 dní po sobě, v poledne cca 12x formou „rituálu“, nestačí jen opakovat jako básničku, nebo jen číst.
1. „Dospělosti, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe, kolik budu potřebovat, abych brzy „dospěl/a“ na svůj věk, přijal/a odpovědnost odpovídající mému věku a tím se zbavil/a strachu, nejistoty a nedostatku sebedůvěry a závislosti.“
2. „Mužský a ženský principe, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás, kolik budu potřebovat, abych v sobě vyrovnal hladinu mužského a ženského principu, abych se cítil a choval jako dokonalý muž (žena), věřil/a sobě i druhým, vážil/a si sebe i druhých a dokázal/a si vážit žen (mužů), dokázal/a je ctít a dokázal/a s nimi žít.“
3. „Harmonie, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe, kolik budu potřebovat, abych zharmonizoval/a svoji duši i tělo, našel/a svůj vnitřní klid a rovnováhu a narovnal/a nerovnováhu mého rodinného systému.“
4. „Radosti ze života, lásko, štěstí, cite, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás, kolik budu potřebovat, abych dokázal/a radost, lásku, štěstí a cit nejenom přijímat, ale i rozdávat.“
5. „Budoucnosti, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe, kolik budu potřebovat, abych dokázal/a plánovat budoucnost, užívat života, radovat se ze života a našel/a svůj pevný bod a smysl života.“
6. „Úspěchu a bohatství, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás, kolik budu potřebovat, abych byl/a ve správný čas na správném místě, využil/a všech kontaktů, možností a příležitostí, byl/a ve správný čas na správném místě a byl/a úspěšný/á a bohatý/á.“
7. „Léku, zdraví, přijímám vás jakou součást svého života, vezmu si z vás, kolik budu potřebovat, abych se vyléčil/a, a abych si zdraví dokázal/a udržet a dožil se ve zdraví a soběstačnosti do 140ti let.“
8. „Přijímám sílu, abych mohl/a změnit, co změnit mohu a přijímám sílu, abych unesl/a tíhu toho, co změnit nemohu. Přijímám moudrost, abych jedno od druhého rozlišil/a.“

Zbavení se závislosti na odešlém partnerovi:
     Je nutné zapálit tři svíčky- červenou, bílou, modrou. Dát je na plechový podnos, vzít fotku člověka, kterého chceme „vymazat z podvědomí“. Pokud nemáme fotku, můžeme si jej namalovat a napsat jméno. Tento rituál je třeba provádět o půlnoci, aspoň dvanáctkrát opakovat a při tom čmárat přes fotku:
 „Závislosti (na tom a na tom… – vyjmenujeme) zbavuji se tě, už nebudeš součástí mého života, protěžemi překážíš ve štěstí a radosti ze života a vím, nemá pro mne smysl plýtvat citem k někomu, kdo můj cit neopětuje a neváží si jej, navíc mi závislost brání v tom, abych byl/a ve správný čas na správním místě a potkal/a  tu správnou/správného partnera, který si bude vážit mne, mého citu  a můj cit bude opětovat.“      
     Po té je třeba spálit začmáranou fotku nad červenou svíčkou („spálení citu k někomu, kdo si náš cit = dar nezaslouží).  Druhý den je třeba opět o půlnoci rituál (zimního času) opakovat, ale  fotku spálit nad bílou svíčkou (spálen=zbavení se závislosti). Třetí den opakovat totéž ale spálit fotku nad modrou svíčkou (naděje na něco nového a lepšího). Pokud rituál děláme okolo úplňku, stačí 3dny, pokud mimo úplněk, je nutné opakovat 6x.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.