Je třeba jít (zvesela) dál

Je třeba jít dál, čas nevrátíme, ani nezastavíme.

Už před rokem jsem napsal, že „Všechno bude jinak“, že nastala „nová doba“. A ukazuje se, že to tak je. Největší problém současné situace je, že „naštvaných“, je podle mne, cca 65 % populace. Už jsem několikrát opakoval průzkum, který si nechala udělat ČT a zjistilo se, že 75 % lidí v česku někomu něco závidí. Protože to je většina, je jasné, že toto množství lidí ovlivňuje své okolí. Je nutné si uvědomit, že koncem r. 2019 začala nová, nikdy nevyzkoušená situace a dodnes se s jistotou neví, co se kdy z toho vyvine, kam to dojde, a kdy to bude. A to dělá mnoha lidem problémy – nejistota. Je jasné, že jistota nebyla, není a nikdy v ničem nebude, jen jsme si to dříve nepřipouštěli. Jediná jistota je ta, že zemřeme. Já ve 140 ti. Najednou se ukázalo, že je větší nejistota, než kdy byla. Což znamená zásadní změnu, se kterou si mnoho lidí neporadilo. To souvisí se přizpůsobivostí. Stále se ukazuje, že se máme co učit. např. V USA dost lidí nekupuje domy, byty, ale pronajímá si je. To proto, že se nechtějí vázat. Chtějí být připraveni na změnu. Jsem přesvědčen, „že změna a pohyb je život.  Stejné je to s prací. Hodně lidí svojí práci v USA často mění. A stejnou mentalitu mám já. Když jsem vyplňovat dotazník na důchod, spočítal jsem celkem cca 36 zaměstnání, 65 aut, bydlel jsem v sedmi městech, na čtyřiceti adresách, a tak bych mohl pokračovat. Nikdy jsem na ničem (ani na nikom) nelpěl. Tehdy jsem byl považován za „fluktuanta“, ale v dnešní době mi moje „toulavé boty“ pomohly tak, že jsem nepocítil nejmenší problém, necítím žádnou zátěž, nemám problémy, nemám stres, a nic se pro mne nezměnilo. Raduji se ze života, dělám práci, která je mým koníčkem. A to považuji za největší štěstí mého života. A přitom je to jednoduché, je třeba „odpustit, neočekávat, nelpět“. To jsem nevymyslel já, jen se tím řídím a říkají to Budhisté. Když jsem vydal knihu „Jak se dožít 140 let“, tak mi mnoho lidí říkalo: „Toho bych se dožít nechtěl, to už bude každý nemocný a podobně. Ale to je onen příkladný špatný program, kterým se ti, co mi oponovali, vlastně negativně „programovali“: že stáří = nemoc atd. Přišel jsem již dávno na to, že pokud chceme „zhmotnit“ něco špatného, tak jsme schopni vydat maximum energie= 100 %. Ale pokud chceme „zhmotnit“ něco pozitivního, jsme schopni “pozitivní energie“ vydat jen polovinu oproti té „negativní energii“. Patrně to dáno historií, o tom, že dříve byl život jen o přežití. Doba se samozřejmě změnila, ale některé „pudy a programy“ v nás stále přetrvávají. Jak si jinak například vysvětlit vegetariánství, když každý ze základní školy ví, že dříve byli „sběrači a lovci“ a tyto dvě skupiny se za tisíce let spojili v jednu skupinu. Když se narodí dítě, tak si věří na 50 %. A je na rodičích, zda jeho sebedůvěru potlačí, či posílí. 

Test č. 1: Jaké vás napadne písmeno z písmen A, B, C, D, když se na vás ptám? Odpověď bude ke konci článku.

Proto ze své zkušenosti vím, že nic není zadarmo, někdo dostal do vínku obchodní talent, někdo ne, někdo má „osud“ pozitivně nakloněný, někdo ne. Ale se vším lze něco dělat, vše lze, když už ne změnit, tak vylepšit. Proto tvrdím, že „ve správně pojmenovaném problému se nachází jeho řešení.“ Je nutné neohlížet se zpět, to nikam nevede, včerejšek nevrátíme. Pokud chceme být šťastní, je třeba plánovat budoucnost a žít přítomností. Je nutné nezpůsobovat nerovnováhu, když se to stane (nikdo není neomylný), tak je třeba se k tomu postavit a vyřešit problém, stejně od problému nikdo neuteče.  Nevyřešený problém je břemeno.

Test č. 2: Jaké vás napadne číslo z čísel jedna až pět?

Nemůžeme změnit něco, o čem nevíme. Proto jsem přesvědčen, že je třeba „vědět“, měli bychom začít poznáním našeho rodinného systému. Díky pandemii je byla a stále je, dobrá příležitost „utužovat vztahy“ v rodině, s kamarády. Tvrdím, že všechny „klady i zápory“ mají příčinu v rodinném systému a při skupinových terapiích (Rodinné konstelace) jsem si ověřil, že „spravedlnost“ neexistuje v rámci jednotlivce, ale v rámci celého rodinného systému. Pokud někdo cítí, že se mu stále nedaří, má stále problémy, vždy je důvodů více (věřím na tři), ale jedním a to základním, je nerovnováha v rodinném systému, kterou mohl způsobit někdo z našich předků. To lze napravit, například „nechat sloužit mši za uzdravení rodinných kořenů“. Kdo má schopnost meditovat, může to zkoušet, uvádím pár základních rituálů (úspěšně vyzkoušených v „Rodinných konstelacích“). v tomto článku. Základní rituální věty je třeba opakovat 12x, 12 dní, ideální ve 12 hodin, tři až sedm dní po sobě. Tímto způsobem jsme schopni, když rituál provádíme na správném místě, s maximálním soustředěním a s maximální energií, „přeprogramovat špatné programy v našem podvědomí, naprogramovat naše podvědomí na to, co si přejeme“. To „správné místo“ je třeba vybrat intuitivně, kde jste schopni se soustředit, kde nás nikdo nebude rušit (kostel, chrám, příroda, les, u vody, a jiné).

Test č. 3: Jaké vás napadne (jakékoliv) číslo, když se na vás ptám?

Moje přísloví je, že každý je strůjcem svého štěstí, ne osudu. Stejně tak tvrdím, že každý dělá to, co mu za to stojí. A poslední, že každý má právo do vztahu dobrovolně vstoupit, ale i vystoupit a na jen na nás na jak dlouho a komu vztah „darujeme“. Tvrdím, že sdílet s někým život, je největší dar. Proto je jen na nás, na jak dlouho a komu jej darujeme. Proto nám nikdo vztah „rozbít nemůže“, každý je přece svéprávný a může si rozhodnou s kým chce či nechce žít. A pokud se někdo nechá někým, nebo něčím ovlivnit (třeba k rozchodu), tak je jasné, že se chtěl nechat ovlivnit. Problém je, že je mnoho psychopatů, sociopatů a manipulátorů, kteří jsou schopni ovlivnit i ty, kteří by se jinak nenechali ovlivnit. A to souvisí s duševní poruchou a opět „programem“ z dětství. Většinou je to tak, že týraní lidí v dětství, v dospělosti týrají ty druhé. A někdy je obtížné na to hned přijít, že jsme potkali psychopata. Bohužel, podle statistik přibývá duševních poruch a tím i výše uvedených problémů, přibývá podvodů. Ale kdo je fit, není ve stresu, není v problémech, tak měl rozpoznat co je a co není dobré. Vzhledem k situaci je třeba být obecně, ve všech oblastech života, opatrnější, víc se radit s lidmi, kterým věříme. 

Test č. 4: Jaké vás napadne písmeno z písmen M, N, O?

Nastala doba velkých změn, mnoho profesí skočí, ale zase vzniknou nové příležitosti. Vše je v pohybu. Tak tomu bylo vždy, jen vše nepřicházelo tak rychle a najednou. A tomu se třeba se začít přizpůsobovat. Jsem přesvědčen, že je třeba plánovat budoucnost aspoň na pět let, i když je doba, že nevíme, co bude za týden, za měsíc. Je třeba naučit se novým věcem, novým dovednostem, neřešit minulost. To samozřejmě lépe umí lidé s obchodním talentem, ale těch je v Česku podle mne, cca 30 %. To mají to štěstí, že mohou dělat co je baví. Ostatním nezbývá než najít zalíbení v tom, co dělají, nebo co budou muset dělat. Je nutné více relaxovat, učit se novým věcem, hledat nové příležitosti. To jde snadno lidem s obchodním talentem, ostatní se to musí učit. Asi to není nic složitého, jen to není pohodlné a mnoho lidí zpohodlnělo. Ale nastala doba, která společnost rozhýbala a ještě rozhýbe, je dobré si uvědomit, že může být hůř. Odborníci varují, že bude docházet k mutacím a nikdo předem neumí odhadnout, co a kdy to s psychikou a zdravím udělá. Ale přece kvůli tomu nejde čekat, zda a kdy se tak stane. Třeba se nestane nic a často opakuji větu, že čekání na cokoliv (a kohokoliv) je čekáním na smrt. Je dobré žít naplno, teď a tady, jiná možnost stejně není. Kdo chce něco změnit, doporučuji nečekat a udělat to hned. 

Na závěr všem přeji hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti. A uvádím pár rituálů.

  1. Dospělosti, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe, kolik budu potřebovat, abych teď hned „dospěl/a“ na svůj věk, přijmul/a odpovědnost odpovídající mému věku a tím se zbavil/a strachu, nejistoty, nesebedůvěry, závislosti a naivity. 
    1. Mužský a ženský „principe“, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás, kolik budu potřebovat, abych v sobě vyrovnal/a hladinu mužského a ženského principu, abych se cítil/a a choval/a jako dokonalý muž/žena, věřil/a sobě i druhým, vážil/a si sebe i druhých a dokázal/a si vážit žen/mužů, dokázal/a je ctít a dokázal/a s nimi žít.

3.    Harmonie, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe, kolik budu potřebovat, abych zharmonizoval/a svoji duši i tělo, našel/a svůj vnitřní klid a narovnal/a nerovnováhu mezi tělem a „duší“.

  • Radosti ze života, lásko, štěstí, cite, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás, kolik budu potřebovat, abych dokázal/a radost, lásku, štěstí a cit nejenom přijímat, ale i rozdávat.
  • Budoucnosti, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe, kolik budu potřebovat, abych dokázal/a plánovat budoucnost, užívat života, radovat se ze života a našel/a svůj pevný bod a smysl života.
  • Úspěchu a bohatství, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás, kolik budu potřebovat, abych byl/a ve správný čas na správném místě, využil/a všech kontaktů, možností a příležitostí, byl/a ve správný čas na správném místě a byl/a úspěšný/á a bohatý/á.
  • Léku, zdraví, přijímám vás, jakou součást svého života, vezmu si z vás, kolik budu potřebovat, abych se vyléčil/a a zdraví abych si dokázal/a udržet.

8.   Přijímám sílu, abych mohl/a změnit, co změnit mohu a přijímám sílu, abych unesl/a tíhu    

       toho, co změnit nemohu. Přijímám moudrost, abych jedno od druhého rozlišil/a.

9.    Při rozchodu:

    Odcházející: Děkuji ti za ty krásné chvíle, co jsme spolu prožili, vždy tě budu ctít jako svého bývalého partnera /partnerku a vždy budeš mít místo v mém srdci a moji oporu, ale už jen jako otec /matka našich dětí (pokud je spolu máte). Bohužel to mezi námi nevyšlo, tak ponecháme „osudu“ co bude dál. Vztah je dar a už jej nechci a nemohu dávat.  Přeji ti hodně štěstí na tvé nové cestě životem.

Žena, která měla potrat, jak umělé přerušení těhotenství, tak spontánní potrat, bylo by dobré si „usmířit“ energie zemřelých. Za tím účelem je nutné pořídit kamínek za každý potrat, ten položit na louku či do lesa jako pomyslný hrob. Tam je nutné provést rituál usmíření a odpuštění: 

„Je mi líto, že nežiješ a já ano a omlouvám se za to, co se tehdy stalo. Tehdy jsem to bohužel neuměla jinak a teď se za to omlouvám a chci to napravuji to. Budu se těšit, až nastane můj nebo tvůj čas, že se znova sejdeme, ale teď je čas se rozejít, ty tím dojdeš svého klidu a získáš tím možnost se znova narodit a já tím dojdu svého štěstí a uzdravení“.

Tento rituál doporučuji opakovat 12x u „pomyslného hrobu“, potom je třeba totéž opakovat doma se zapálenými svíčkami (tolik svíček, kolik bylo potratů) a opakovat cca 12x. Tento rituál je třeba provádět 12 dní, nemusí být nutně den po sobě. Potom je dobré rituál opakovat 2.11. či 25.12.

Odpověď na test č. 1: Kdo je pro vás největší nepřítel?

A= Vy sami sobě, B= Necháváte se ovlivnit negativním okolím, C= Někdo blízko (rodina, kamarádi) Vás, D= Nemáte nepřítele.

Odpověď na test č. 2: Na nevědomé úrovni jsem se ptal, jak umíte žít. Čísla v odpovědi jsou jako hodnocení ve škole. Kdo řekl 1= umí žít na „jedničku“.

Odpověď č. 3: Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda umíte zvládat změnu, zda jste přizpůsobiví. Kdo odpověděl „sudé číslo“, tak umí, kdo odpověděl „liché číslo“, tak změnu nezvládá. 

Odpověď na test č. 4: Na nevědomé úrovni jsem se ptal, v jaké fázi jste: M= Fáze snění,

N = Fáze chtění, O= Fáze činu. A jedině v té jsme schopno „akce“.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.