Jak žít, nejenom přežít

Jak žít, nejenom přežít.

Podle mé předpovědi bude současná situace trvat dva až tři roky, což je dlouhá doba.

Nejdůležitější je zachovat si zdravý rozum a dobré zdraví. Jak udržet fyzické zdraví je mnoho návodů, já stručně zopakuji ten můj osvědčený návod.

Kdo si má chuť „zavěštit“ tak mám tři otázky „na nevědomé úrovni“: 

1. Jaké vás napadne písmeno: Σ, Ψ, nebo Ω ?

2. Jaké vás napadne číslo, když se na něco ptám?

3. Jaká varianta pro „ochranu rodinného systému“ je pro vás vhodná? Vyberte symbol:

Γ,  Δ,  Θ,  Λ,  Π,  Φ. 

Na konci článku je odpověď.

1. Doporučuji 2x týdně provádět „mé akupresury“- zápěstí na zápěstí, 22 minut. Tím napravíme důsledky stresu, který je „všudypřítomný“ a stres způsobí, že se z organismu rychle vytrácí energie a vitamíny, kterých máme při stresu větší spotřebu, než přirozeným způsobem jsme schopni doplňovat.

2. Užívat v doporučeném množství vitamíny a minerály, jako minimum je dobré alespoň multivitaminy.

3. Je dobré užívat „přírodní antibiotika“, kterých je více, ale podle mých zkušeností je důležité Oregano a Štětka lesní.

4. Ideální je 3x týdně aspoň 45 minut „aktivního pohybu“ (Běh, kolo, rychlá chůze a podobně).

Pro utužení psychického zdraví:

Zprávy je dobré sledovat jen na seriózních TV a to max. půl hodiny denně.

Ideální je alespoň obden 30 minut: relaxační cvičení (např. Jóga), poslouchat relaxační hudbu, šachy, společenské hry, nějaký koníček, věnovat se něčemu, z čeho budete mít radost. 

Utužovat vztahy s rodinou a kamarády. Radovat sed z toho, co máme a netruchlit proto, co nemáme. V dnešní době je nutné „najít zalíbení“ v tom, co máme možnost dělat, protože mnoho lidí nemůže dělat to, co je baví. Je dokázáno, že pozitivně naladění lidé najdou lepší práci a dříve než lidé v depresi.

Pro poučení připomenu pár citátů: David Baird – Tisíckrát štěstí

Ti, kdo nadávají na tento svět, jsou obvykle ti, kterým se nepodařilo žít.

Nezatěžujte se hněvem na nepřátele. Odpusťte jim. To je rozzlobí nejvíc.

Hmotný úspěch ke štěstí nevede.

Štěstí je ve schopnosti připustit, že některé věci nelze změnit.

Svět se nebude věnovat tomu, aby vás učinil šťastnými.

Štěstí je v tom, že se přestanete bát změn. Dopřejte si čas a prostor k tomu, abyste přijali změnu.

Čas od času musíte být připraveni začít znovu.

Štěstí je v tom, že najdete odvahu změnit věci, které se změnit dají.

Práce zahání nudu, neřest, a chudobu a tím také neštěstí. Práce je prokletím lenochů.

Já dodávám, že: Čekání na cokoliv a kohokoliv je čekáním na smrt.

                           Každý dělá to, co mu za to stojí.

                           Každý je strůjcem svého štěstí, ne osudu.

                           Netolerance je příčinou chaosu, strachu a paniky

Zrnka čínské moudrosti: Převlečení šatů člověka nezmění.

                                            Hlasitý křik ještě nenastolí právo

O blaho společnosti, domova i hospodářství je skutečně postaráno jen tehdy, žijeme-li v souladu s přírodními zákony. Symbol našeho spojení s duchovním dědictvím našich předků představuje runa Othala. Její znak (římská číslice X a nad X „stříška – viz obr karty z Runové magie č. 24) byl a dodnes někde je, na štítech hospodářských budov. K ochraně „domova“ se používají i jiné „ochranné amulety či talismany“, jako např.: Jmelí, Vánoční hvězda, Barborka, Cesmína a jiné. 

Naši předkové byli v případě potřeby připraveni podělit se o svůj majetek a vlastní půdu s pokrevními příbuznými. V rodovém uspořádání (základ slova – rodové společenství označoval mír a přátelství) uspořádání společnosti byli všichni členové povinni si poskytovat vzájemnou pomoc. Význam runy Othala se mnohdy dává do souvislosti s pojmem rodina, ale představuje rovněž svobodu a práva jednotlivce v rámci společnosti. Ke kořenům našich předků se už v původní podobě nelze vrátit, ale základní myšlenka je určitě dobrá. Jeden významný psychiatr Bert Hellenger tvrdí, že v rámci rodiny lze odpustit vše. Já tvrdím, že všechny problémy pramení z nerovnováhy v rodinném systému a když kdokoliv z předků způsobil nerovnováhu, která nebyla „narovnána spravedlivým trestem“, trpí tím potomci. A „osud“ si dříve nebo později najde způsob, jak způsobenou nerovnováhu v rodinném napraví. To se může zdát nespravedlivé, ale je to tak a proto tvrdím, že neseme odpovědnost v rámci rodinného systému i za činy, které jsme nezpůsobili. Proto tvrdím, že neexistuje spravedlnost v rámci jednotlivce, ale v rámci celého rodinného systému. Na to jsem přišel při skupinových terapiích – Rodinné konstelace, když se řešila například smrt dětí, ale i dospělých, kteří nikdy nezpůsobili žádný problém. Ale ukázalo se, že jejich předci ano a nebyli potrestáni. Jeden příklad, který za způsobenou nerovnováhu většina lidí nepovažuje, je potrat. Ukazovalo se stále dokola, že když matka měla potrat, energie zemřelého plodu nepřeje tomu, kdo to způsobil, dobrý život. Za ideální „narovnání nerovnováhy“ energie potratu považuje smrt matky. Pokud se to nepovede, tak alespoň aby matka měla velké psychické potíže a pokud ani to se nepovede, tak energie zemřelého začne útočit na žijící potomky, protože žárlí, že „oni žijí a on ne“. Ale stejně tak se to ukazovalo s energií zemřelých cizím zaviněním třeba při nešťastných událostech, autohaváriích a podobně. Nikdo není neomylný, vše lze napravit a v některých knihách (S kým a kde žít, Osud, Jak se dožít 140 let) jsem popsal rituály, kterými „narovnání způsobené nerovnováhy“ lze docílit.  Protože mnohdy neznáme historii rodinného systému, je možné nechat sloužit mši „za uzdravení rodinných kořenů“.

Vše se v dnešní době vrací a podle mé teorie dříve, než tomu bylo před rokem 2000, který považuji za zásadní zlom – nejenom začalo nové století, ale i tisíciletí.

Otázky a odpovědi z úvodu článku:

1. Jaké vás napadne písmeno: Σ, Ψ, nebo Ω ? Na nevědomé úrovni jsem se ptal, jakou máte rovnováhu v rodinném systému. Σ =Nemáte rovnováhu v rodinném systému a bylo by dobré to napravit. Kdo odpověděl- Ψ =Na 50 %, nebude to stát tolik úsilí to napravit. Kdo odpověděl Ω = může si gratulovat, nemáte problém. 

2. Jaké vás napadne číslo, když se na něco ptám? Ptal jsem se, zda je pro vás dobrý nějaký amulet či talisman na ochranu rodiny. Kdo řekl sudé číslo, tak ano, kdo řekl liché číslo, tak nic nepotřebuje, protože si stačí ochránit rodinu svojí mentální energií.

3. Jaká varianta pro „ochranu rodinného systému“ je pro vás vhodná? Vyberte z možností:

 Γ, Δ, Θ, Λ, Π, Φ. 

Kdo na otázku č. 2. odpověděl sudým číslem, což znamená, že by amulet byl dobrý a ochrání rodinu a rodinný systém před negativními energií, tak v odpovědi č. 3. je odpověď na to, jaký amulet by byl vhodný. Γ= Znak Othala,  Δ=JmelíΘ = Vánoční hvězdaΛ=Barborka

Π= CesmínaΦ= Jiná možnost, která vás napadne. 

Je dobré připomenout, že krize jsou součástí života a dává impuls k pokroku. Proto je třeba se krizí nebát, ale naučit se je překonávat, protože díky krizi se rozvíjíme, posouváme dál.

Všem přeji hodně štěstí, úspěchů, zdraví a radosti ze života.

Stanley Bradley

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.