Noční pomočování

NOČNÍ POMOČOVÁNÍ

      Zejména u dětí, je z 80% psychická záležitost, kombinovaná s problémem v oblasti mozku. Svěrač je dysfunkční, protože mu mozek nedá impuls pro psychický „blok“ na krční páteři mezi 1-2 obratlem. Tento „blok“ z 90% vznikne jako dispozice a to většinou pro nechtěné těhotenství. Takže podstatě jde o problém mozku.  U takových lidí je součástí „bloku“ na páteři  nekvalitní spánek. Neprobudí se když cítí potřebu močit, protože ve spánku (mozek má jinou frekvenci, než by při zdravém spánku měl mít) není psychická síla k ovládnutí centra v mozku, které ovlivňuje svěrač močového měchýře. Je to proto, že lidé s výše popsaným problémem spí v hlubší hladině vědomí ( téměř bezvědomí), než je obvyklé a proto nejsou schopni se při potřebě močit vzbudit. Tento stav se pozná i podle toho, že takového člověka je problém probudit. U dospělého člověka kmitá mozek v průběhu dne v průměru na frekvenci 4-16Hz, ve spánku 1-3Hz. U dětí ve dne na kmitočtu 3-12Hz, ve spánku 0,5-2Hz. Pokud podle mého názoru ve spánku u dospělých klesne frekvence mozku pod 0,5 Hz a u dětí pod 0,3Hz, pudově ovládané funkce mozku jsou omezeny. Čím níže kmitá mozek pod hladinu Delta (do 0,5 Hz), tím jsme blíže k bezvědomí.   
U všech dětí (lidí i dospělých), které se pomočují jsem zjistil přecitlivělost. Většinou jsou takoví lidé v neklidu, ve  strachu, ve  stresu. U  některých dětí jsem měl podezření na týrání či  zneužívání. Ve většině případů jde o přecitlivělé tvořivé děti (př. dospělé) s velkou obrazotvorností. Proto se lidem s tímto problémem ve velice živém snu zdá, že jdou na toaletu a  ve skutečnosti močí ve spánku do postele. Ve většině případů jde o „zablokovaný“ organismus z onoho výše popsaného strachu či stresu a tím takoví lidé nemají dostatek životní energie (ale i fyzické) před spaním, proto  předpokládám, že jde i o poruchu spánku. Mozek nemá pro blok na páteři dostatek energie a tím i vitamínů a minerálů, zejména B12, a fosforu. Většinou takoví lidé potřebují více spánku, než se zdá být obvyklé. Proto se stává, že se jim špatně vstává. Další problém je, že dost dětí  chodí spát později než by organismus potřeboval. Proto v době okolo 4. – 5. hodiny ranní, kdy by už spánek neměl být tak „tvrdý“ a dítě (ale i dospělý člověk) by mělo být vyspáno na to, aby se vzbudilo při potřebě močit je tomu naopak. Další podmínkou kvalitního spánku je určitá osa těla při spaní (většinou hlava směr západ až sever, ne hlava k oknu). Navíc oslabeným orgánem těchto dětí je i močový měchýř a ledviny, takže je nutné dodržovat určitý pitný režim, pít nejpozději  v 17. hodin, pít určité byliny na posílení močových cest (ale i psychiky – meduňka, třezalka), mít správnou vlhkost a teplotu vzduchu v ložnici, využít hudební terapie či jiné relaxace před spánkem, chodit včas spát atd. V mnoha případech byl u takových lidí mimo bloku na krční páteři i „blok“ na spodní části páteře – křížové kosti či kostrči. Tyto „bloky“ mohou být jak mechanické- po úrazu, či psychické-pro nepřijetí sama sebe. Nikdy se nejednalo jen o jednu příčinu. 
Vyzkoušel jsem jednu metodu, která se osvědčila. Jednomu chlapci s výše popsaným problémem jsem poradil, aby se pokusil uvést do nižší hladiny vědomí před spaním postupem uvedeným v této knize. V této hladině vědomí se „naprogramuje“ tak, že až bude mít potřebu močit, vzbudí se, případně ať se vzbudí v okamžiku, ve kterém chce ( v určitou hodinu- např. ve 4.00). Když ví, že se pomočí např. v 5.00 ráno, tak je možné se pomocí „programu“ v nižší hladině vědomí naprogramovat tak, že se vzbudíme třeba ve 4.30. Další pomocná metoda je ta, že se můžou takové lidé „programovat“ před spaním tak, že ve spánku nebudou v tak nízké hladině vědomí, která nedovolí se probudit, když je třeba, či se dá „trénovat“ lepší spojení mozku se svěračem.. Pokud to nepomůže a takto postižený člověk se nevzbudí pomocí této metody, je nutné si nařídit budíka na tuto kritickou dobu, aby se člověk vzbudil a šel na toaletu.    Je to i problém drah jater, ledvin, bederní páteře a „čakry“ mozku, která je ve většině případů „uzavřená“. Takoví lidé nemají „duši v těle“, což lze dokázat a řešit při Rodinné konstelaci. Jiný problém je únik moči, to lze řešit malou operací. Možná by stálo za to vyzkoušet metodu, kterou popsal Bert Hellinger ve své knize Skrytá symetrie lásky. Poradil otci děvčátka, které se pomočovalo, aby jí vyprávěl pohádku, kterou pozmění. Např. O Červené Karkulce – Karkulka šla ke své babičce, když k ní přišla, všimla si, že střechou zatéká a dveře od chaloupky jsou celé mokré. Karkulka šla do stodoly, vzala slámu a díru ve střeše zacpala. Pak vešla do chaloupky se svým košíčkem. Babička byla velice šťastná, že ji viděla a obě se výborně bavily. Nebo příběh o kohoutku, který kapal a kapal, dokud jej Karkulka neutáhla. Nebo o malé holčičce, která seděla na záchodě, když se najednou otevřely dveře a dovnitř se podíval neznámý muž. Když ji uviděl, rychle zavřel dveře a odešel. Holčička, která zadržovala dech si oddychla.     
Hypnoterapeutické pozadí je v tom, že když si holčička představí neznámého muže, instinktivně sevře svěrač močového měchýře. Přišel jsem ještě na další důvody nočního pomočování. Jeden psychický, jeden pro „blok“ mezi 1.,2., př. 3. krčním obratlem. Je vždy vhodné dítě vyzkoušet na kolik let se cítí, v kolika letech je „zamrzlé“ otázkou z úvodu knihy. Přišel jsem na to, že někteří lidé se ve spánku uvedou na nevědomé úrovni do téměř bezvědomí (v hladinách pod 0,5 Hz) a to vlivem nemoci či emocionálního poškození (viz str. 92). V takovém stavu se nejenom nevzbudí a necítí potřebu jít na toaletu, ale uvolní se svěrač bez jejich vědomého přičinění. To se dá snadno poznat podle toho, že člověka v takovém stavu vědomí nelze vzbudit, nevzbudí je ani budík. Příčin může být více, infekce (Chlamydie, Mycoplasma, atd…), zánět mozku, blok na krční páteři mezi 1-2 obratlem, atd.. Tyto aspekty mohou být i příčinou všech nemocí mozku, jako roztroušená skleróza, atd. Nejčastěji je to ale „blok“ mezi 1. a 2. krčním obratlem. V takovém případě nemá mozek dostatek energie, proto není schopen přijmout biologicky  důležité látky pro dobrou funkci mozku a proto je i frekvence mozku nižší než je obvyklé. Tím neovládá svěrač. Děti, které mají výše uvedený „blok“ na krční páteři  jsou většinou i trvale nepozorné,  nevnímají své okolí, mohou být i nezvladatelné, nebo naopak apatické. Bohužel se to projevuje i ve škole v jejich výsledcích. V několika případech jsem se zeptal matky na první číslo, které matku napadne, když se ptám na jejich dítě (viz text v úvodu). Matky řekli číslo jedna! Na nevědomé úrovni jsem se jich ptal, jak staré vidí svoje dítě. Šlo o děti ve věku 6 až 14 let. Stejně tak se doporučuji zeptat i dětí. Je jasné, že matky viděli své děti (6 až 14 let) jako roční. Také se tak k dětem chovali a víme, že děti do cca roka nemají funkční svěrač, proto nosí pleny. Je patrné, i toto hrálo roli „na nevědomé“ úrovni. Je to podobný případ, jako bulimie, anorexie, př. jiné poruchy. Proto jde o kombinaci více problémů najednou. Již jsem se zmínil u nemocí mozku obecně je  „blok“ na krční páteři mezi 1 a 2 obratlem a to je důsledek z části dědičný, může to být i důsledek nechtěného těhotenství.Většinou člověku s takovou dispozicí stačí malý úraz, či nepozornost při manipulaci s nemluvnětem hlavně při a po porodu, kdy svalstvo krční páteře není ještě dostatečně silné, aby hlavu udrželo. Blok na krční páteři způsobuje i problém s chováním „zablokovaného“ člověka, takoví lidé jsou často nezvladatelní. Podle mé teorie takový blok je i příčinou většiny nemocí mozku, jako svalová atrofie, roztroušená skleróza, atd.-blíže v kapitole nemoci mozku. Po odblokování krční páteře např. reflexní masáží je hned první noc možné ověřit účinek. Jednak se dá dítě snadno vzbudit, dále se nepomočí, protože díky dobře fungujícímu  mozku funguje i svěrač močového měchýře. Jako „vedlejší efekt“ „zamrznutí“ v dětství (u všech lidí, i dospělých) je i nepozornost např. při přecházení ulice, nesebedůvěra, neschopnost využít svých schopností, naivita, atd. Jedna klientka (28 let) neměla vlasy ani žádné ochlupení. Byla podle mé teorie „zablokovaná“, bez energie, vitamínů, minerálů. Ale ani doplnění vitamínů, minerálů a energie nepomohlo a to proto, že se neudržela ani dva měsíce „odblokovaná“. Základní problém byl ten, že byla „zamrzlá“ v jednom roce. Na moji otázku na nevědomé úrovni  jak stará se cítí být odpověděla jedna!  
Po „dospění“ (viz kapitola Rodinné konstelace) se cítí dobře a vlasy začaly růst. Takových příkladů mám hodně a je vidět, že i tento „skrytý“ problém hraje větší roli, než by se na první pohled mohlo zdát. Samozřejmě je dobré se pro orientaci zeptat i rodičů, jak staří se cítí být (90% z nich řeklo jedna až osm!). Je třeba se samozřejmě ptát „na nevědomé úrovni“, protože by jinak pravdu nikdo neřekl. Když někdo nevěří mému zjištění, pozvu jej na skupinové terapie Rodinné konstelace, kde si každý sám vybere za sebe zástupce. Toho se mohu zeptat přímo, jak starý se cítí být a protože ten nemá důvod neříci pravdu, řekne přímo odpověď, kterou nikdo s klientů slyšet nechce- číslo menší než osmnáct = potvrzující „nedospělost“.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.