Deprese

DEPRESE


Je duševní porucha způsobena nerovnováhou chemických látek v mozku. U nemocných depresí je trvale vysoká hladina stresových hormonů. U propuknutí deprese hraje rozhodující roli nefunkční regulace hormonů hypotalamem. V r. 1981 našli spouštěcí hormon deprese u krys-hormon uvolňující corticotropin, nazvaný později CRH. To se později potvrdilo i u lidí, ale neví se, zda deprese zapříčiní zvýšenou hladinu hormonu CRH, nebo zda zvýšená hladina CRH spouští depresi. Příčin může být více, např. dysfunkce jater, štítné žlázy, hormonální činnost.     
Příčina není známa, některé výzkumy svědčí o dědičné dispozici, svoji roli hraje stres. Důsledkem je stálý pocit napětí, podráždění, potíže při usínání, nerozhodnost a ztráta koncentrace, neklid, bolest končetin, hlavy, břicha, pocit úzkosti, nervozita, časté mračení se, lekání se, plačtivost, tiky, nezájem o sex, rychlá jízda autem a jiné riskování, návaly vzteku, stálá únava a letargie, potíže se soustředěním, pesimismus, přejídání se. Příznaky stresu jsou podobné, jako u deprese – špatné sny, náměsíčnost, zvýšená potřeba pití alkoholu, kouření. Rozdíl je ten, že u deprese smutek a špatná nálada trvá dlouho. Je dobré vyloučit návštěvou u psychologa depresi jako nemoc. Deprese mohou být způsobeny i zvětšenou štítnou žlázou, dysfunkcí ledvin či jater, takže je dobré nechat provést vyšetření štítné žlázy jater a ledvin, kontrolu hormonální činnosti. U mužů nad padesát let nedostatek testosteronu způsobí uvolnění svalstva, zvětší se prsa, vzniká deprese. Jsem přesvědčen, že deprese je způsobena ze 75% právě dysfunkcí jater či štítné žlázy. Množství ženského a mužského hormonu se dá rozborem krve zjistit, po té i léčit. Nejčastěji se jako příčina deprese – nemoci označuje prožité trauma z dětství jako pohlavní zneužívání, dramatické situace mezi rodiči, zanedbaná péče, smrt rodičů, atd. Varovným signálem je přetrvávající smutná nálada, poruchy spánku – neschopnost usnout, probouzení se v noci, velmi časné ranní vstávání, zvýšená potřeba spánku i během dne, horší nálada ráno než večer, hubnutí, opakující se myšlenky na smrt nebo sebevraždu. Příčinou depresí může být nepříjemný zážitek z dětství. Podle mé teorie se např. dítě (s dispozicí k tomuto problému – oslabená psychika, přecitlivělost, oslabená krční páteř) při silně stresové situaci „zablokuje“ pro přijímání vitaminů, minerálů, energie, stejně tak se „zablokuje“ krční páteř a mozek nemá dostatek energie a mimo depresí se mohou projevit i příznaky epilepsie, poruchy spánku, poruchy paměti. Deprese i příznaky epilepsie nemusí, ale mohou, při zlepšení situace ustoupit, ale vždy se při vyvolání vzpomínky na nepříjemný zážitek nebo podobné modelové situaci znovu objeví.      
Zde je obzvlášť dobré uplatnit protistresová opatření: dechová cvičení, pohyb, omezit tmavé barvy v oblečení i v interiéru, zejména černou barvu, bylinné čaje (třezalka, meduňka, brutnák lékařský, sporýš lékařský, rozmarýn), je třeba se věnovat tvořivé činnosti, mít hodně světla v místnosti, kde trávíme večery. Lze vyzkoušet i aromaterapii, například éterické oleje či třezalka, eukalyptus, ženšen, puškvorec, tymián, meduňková silice, levandule.     
Byl jsem 5 let léčen na depresi. Po pěti letech se zjistilo, že od narození mé tělo neprodukuje serotonin!!! Léčba Tryptofanem (přírodní potravinový doplněk volně k dostání v lékárnách) pomohla cca na rok. Začal jsem sám realizovat opatření, které v takových případech doporučuji (viz nemoci mozku, byly mi zjištěny Chlamydie, omezil jsem pracovní vypětí, atd.) a uzdravil jsem se.
Spouštěčů je mnoho, např. počasí, období – jaro, podzim, zima. Dále jsou to stresy, nezdary, neschopnost se vyrovnat se změnou (rozvod, ztráta zaměstnání, úmrtí v rodině, výkyvy počasí, změna systému, neschopnost se dostat do reality – žití ve snu, atd.), žádná seberealizace, problémy obecně, byt, stát, město, partner, rodič, atd. nenápadné spouštěče jsou situace zakódované v naší paměti buněk, které můžeme zdědit po našich předcích. Takové „programy“ v podvědomí (stejně jako woodoo) se dají odhalit při věštění či při Rodinné konstelaci. Při Rodinné konstelaci je možné se takových nevhodných „programů“ zbavit. Existují různé typy osobnosti, které vznikly jako reakce na změny prostředí, ve kterém žili. Lidé se stále museli přizpůsobovat změnám prostředí. Nejlépe přežívali ti, kteří se nejlépe dokázali svému prostředí přizpůsobit. To podle mne platí i dnes s tím rozdílem, že si „své prostředí“ má možnost většina lidí najít a přemístit se, aby lépe přežili.      
Podle mého názoru cca 15% populace prožije nějakou formu deprese. Depresí – nemocí trpí cca 7% populace, vědecké výzkumy potvrzují, že se tato nemoc nejvíce projevuje u citlivých a tvořivých lidí. Ne všichni si nemoc připustí a léčí se asi jen polovina nemocných.      
Moji teorii, že jednou z podmínek dožití se vysokého věku je žít na správném místě, potvrzují i poslední vědecké výzkumy. Vědci dokazují, že změny okolního prostředí ovlivňují tvorbu neuronů. Vliv okolí má souvislost s rozdílem osobností u zkoumaných jednovaječných dvojčat žijících v rozdílném prostředí. Proto jsem přesvědčen, že v jednom prostředí se dispozice například k duševní poruše (či jiné nemoci) projeví, na jiném, správném místě nemusí. U většiny lidí s psychickými problémy jsem zjistil, že jsou citlivější, labilnější a měli by žít v teplotně stabilnějším prostředí, kde je hodně slunce – u jižních moří.     
Stejně jako v jiných kapitolách i v této je dobré zjistit otázkou nemocnému, v kolika letech „je zamrzlý“, na kolik let se cítí – viz otázka v úvodu knihy. Většina nemocných řekne číslo menší než osmnáct. Jestliže se člověk dospělý cítí na nižší věk než je dospělost, má strach, že nezvládne úkoly na něj kladené jako na dospělého. Podobný důvod je příčinou i jiných zdravotních problémů, zejména anorexie, bulimie, pomočování, neplodnosti, a jiných.      
Podle posledních výzkumů má cca 68% Američanů a 98% Japonců nejméně jeden gen, který je činí citlivějšími nebo nervóznějšími. Myslím, že v Česku se to týká minimálně poloviny populace. Podle posledních vědeckých výzkumů je onen gen v mozku sebevrahů. Jednou z příčin je nedostatek histaminu, serotoninu, nerodrenalinu a dopaminu v mozku. Vědci se zaměřili na gen související s metabolismem serotininu. Tento gen vytváří bílkovinu nazvanou přenašeč serotoninu. Množství přenašeče serotoninu je v mozku sebevrahů nízké. Vědci tímto dokazují, že sklony k sebevraždě jsou dědičné a vyvolávají je poruchy serotoninového systému. Úzkost je rovněž spojena s abnormalitami genu pro přenašeč serotoninu. Důsledkem je obsedantní – nutkavé jednání. Dnes se už ví, že úzkost je spojena s nadměrnou aktivací okruhu, který spojuje frontální lalok s hypotalamem. Při aktivaci tohoto okruhu dostává mozek signál, že se děje něco zlého. Vědci se domnívají, že příčinou depresí jsou traumatické zážitky z dětství. U pokusů s krysami se potvrdilo, že když jen na tři hodiny denně brali mládě krysy od matky, čímž se simulovalo zanedbávání, nastaly trvalé změny na mozku „zanedbávaných“ krys díky zvýšenému množství stresového hormonu, které způsobují tzv. neurochemické jizvy na mozku. Vědci nevědí, co je dříve. Zda deprese, které způsobí tvorbu zvýšeného množství stresového hormonu, či zvýšené množství stresového hormonu způsobí depresi. Podle mne je to tak, že deprese, vyvolaná konkrétní situací, způsobí tvorbu stresového hormonu. Ten podporuje depresi a jde to dokola. Představuji si, jak díky depresi zvýšené množství stresového hormonu podporuje depresi a dokud se nezastaví blokádou působení stresového hormonu na mozek, deprese se prohlubuje.     
Bohužel s touto nemocí mám i své zkušenosti a nemoc jsem bral jako svoji neschopnost. Střídala se období neklidu, bezmocnosti, beznaděje a strachu ze všeho, což jsem „přebíjel“ prací, sexem a utrácením peněz. Že jde o depresi, jsem si uvědomil až o mnoho let později, když jsem psal tuto knihu a jako „pracovní materiál“ jsem zhlédl dokument o depresi. U mne nemoc diagnostikoval lékař, majitel soukromé kliniky GHC v Krakovské 8, Praha 1, náhodou z výsledků jaterních testů, které se mu nezdály (podle obvodní lékařky byly v pořádku). Ani jsem si neuvědomil, kdy nemoc začala ale minimálně „po revoluci“ v r. 90 a mám podezření, že jsem byl nemocen celý život – už od dětství. Nikdy jsem nebyl nemocen ani fyzicky ani duševně, ale traumatické zážitky z dětství mám. Ty jako příčinu deprese u sebe nevidím (ale nejsem si jist, zda jsem schopen to sám posoudit). Spíše považuji za příčinu nerovnováhu v rodinném systému, která nejvíce dopadla na mne. Nevím o tom, že by někdo z příbuzných depresí jako nemocí trpěl. Jako u většiny nemocných i já si zpětně uvědomuji, že nejvíce trpělo mé blízké okolí.     
Zpětně si uvědomuji, že se u mne nemoc projevovala nezájmem o vše mimo práci a sex. Všechno mi bylo jedno a žádné problémy jsem za problémy nepovažoval, protože jsem nic neviděl, nebyl jsem schopen se radovat ze života, i když k tomu nebyl očividný důvod, protože se mi vždy a ve všem dařilo. Neschopnost radovat se života a užívat život = ztracené roky života. Lékař a majitel jedné soukromé kliniky přišel na to, že nešlo o depresi, ale o poruchu tvorby serotoninu. Nemoc odhalil a vyléčil mne infuzemi a léky za čtyři roky. Zejména u deprese je nutná léčba a doporučuji (jako i u více nemocí – rakovina, nemoci mozku, anorexie, psychické poruchy, atd.) i psychoterapii a alternativní způsoby, např. Rodinné konstelace. Zejména při skupinové terapii konstelace odhalí příčinu a pomůže řešit důsledek.     
Světová banka a mezinárodní zdravotnická organizace zařadila depresi a bipolární poruchu (dříve se tak označovala maniodepresesivita) mezi první desítku onemocnění, která představují velké společenské břemeno. Podle mých zkušeností se nemoc týká více tvořivých lidí. Podle mé teorie je možný způsob léčby depresí docela jednoduchý – opiáty v homeopatické formě. Ale aby byl efekt vyléčení trvalý, je třeba zjistit příčinu – a odstranit důsledky, což je možné např. Rodinnou konstelací.     
Kdo si chce zkusit najít příčinu pomocí karet, může to zkusit pomocí dvou tabulek, níže popsaných, v nichž jsem se snažil popsat možné příčiny stresu, případně deprese.      Stresové faktory – a) (stejně dobře se lze ptát, co nám přeje kamarád, partner, bývalý partner, co nám brání v maximálním výkonu, ve vztahu, v práci, atd.)      
Lze se ptát, co nás čeká, co přinese změna, jakého problému se zbavíme, když…, co je příčinou depresí, co bylo původem mých zdravotních problémů, atd. Doporučuji vyložit tři karty. On-line výklad karet – výklad na tři karty zde.
1. Úmrtí dítěte, potrat, úmrtí partnera
2. Woodoo, či ovlivňování jinými lidmi
3. Úmrtí rodiče či ostatních členů rodiny
4. Duševní práce na vysoké úrovni
5. Soudní jednání
6. Vyšetřování na policii
7. Jednání na finančním úřadě, na úřadě obecně
8. Vydírání 9
. Nevěra
10. Hádka s partnerem, špatný partnerský vztah
11. Rozchod, rozvod 1
2. Záplavy, požár, tornádo a jiné přírodní katastrofy, autonehoda
13. Propuštění z práce, změna zaměstnání, nevhodná práce, problémy v práci
14. Krach firmy
15. Pohlavní zneužívání 1
6. Svatba
17. Těhotenství
18. Týrání
19. Odchod do důchodu
20. Finanční ztráta, ztráta majetku
21. Nemoc, trvalé následky úrazu
22. Problém v sexu
23. Narození dítěte
24. Dítě opouštějící domov
25. Maturita, závěrečné zkoušky, státní zkoušky, apod.
26. Změna bydliště
27. Dluhy, pasiva, jsme v minusu
28. Půjčka
29. Dovolená
30. Vánoce
31. Spory, vleknoucí se nevyřešené problémy, neschopnost odpustit
32. Jiná možnost
 
Stresové faktory – b) proč máme deprese. Jsou možné stejné otázky, jako v odstavci a).
Doporučuji vyložit tři karty, někdy může být důvodů více. Protože psychika ovlivňuje zdraví, můžeme se ptát, co bylo příčinou fyzické nemoci.
1. Dysfunkce štítné žlázy
2. Dysfunkce mozku (např. pro „blok na páteři“)
3. Nedostatek mužského hormonu
4. Nemoc, nádor
5. Potlačená agrese
6. Potlačený smutek
7. Neschopnost žít a zemřít
8. Útěk před tlakem 9
. Nedostatek životní energie
10. Problém, kterého jste se nezbavili, neschopnost řešit problémy
11. Zablokování mezi smutkem a vztekem
12. Strach z odpovědnosti
13. Zabýváte se smrtí
14. Uvolnění na nesprávné rovině
15. Nevhodná práce
16. Nepříjemný zážitek z dětství, týrání, zneužívání
17. Zážitek ze života
18. Nedostatek ženského hormonu
19. Pohlavní zneužívání
20. Nedostatek Dopaminu
21. Nedostatek Histaminu, Serotoninu
22. Nedostatek Noradrenalinu
23. Genetické předpoklady
24. Problém ve vztahu, v rodině, náš rodič (rodiče) je někdo jiný, než si myslíme, jsme  nechtění, případně chtěli rodiče jiné pohlaví, než jsme
25. Změny v oblasti neuroendokrinní
26. Poruchy neurofyziologické
27. Změny psychosociální
28. Změny počasí
29. Změny na Slunci
30. Dlouhodobý stres, nedostatek spánku
31. Poškození mozku úrazem, atd.
32. Jiná možnost, případně bez příčiny
 
 Jak se zbavit deprese (Samozřejmě myšleno spolu s lékařskou péčí)     
Mnoho lidí zaměňuje nemožnost tvorby serotoninu v těle s depresí. I já byl omylem léčen na deprese a nakonec se zjistilo, že mám vrozenou vadu tvorby serotoninu.  (Doporučuji vyložit tři karty)
1. Koupit si něco hezkého
2. Udělat si menší výlet do okolí, procházka
3. Dechová cvičení (viz kapitola Krev)
4. Jít na dobrý oběd, případně večeři
5. Fyzická práce
6. Vzít si na sebe (do ruky) amulet
7. Pustit si hezký film
8. Jít do kina, do divadla
9. Odblokovat „stresem zablokovaný organismus a krční páteř (nejčastější příčina!!)
10. Jít na návštěvu
11. Vzít si vitamíny a minerály (dvojnásobnou dávku)
12. Rozsvítit hodně světla
13. Jít do solária
14. Jít na výstavu
15. Jít si zacvičit
17. Koupit si něco drahého
18. Relaxovat ve vaně sám
19. Relaxovat ve vaně s partnerem
20. Relaxovat s partnerem v posteli
21. Rozsvítit modré světlo
22. Rozsvítit bílé světlo (nejčastěji se léčí bílým světlem!!!)
23. Rozsvítit světlo jiné barvy
24. Relaxovat s knihou
25. Jít na masáž
26. Relaxovat při hudbě
27. Jít se vyzpovídat kamarádovi, kamarádce
28. Tvořivě pracovat, fotografovat
29. Malovat, modelovat, vyšívat, ruční práce, atd.
30. Rodinná konstelace
31. Sníst čokoládu, atd.- př. změna jídelníčku viz kapitola Serotonin)
32. Jiná možnost, léčba, antidepresiva, atd. – více v kapitole Štěstí

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.