Vybrané rituální věty

Věty na „dospělost“ –  jak napravit problém – je nutné opakovat cca 20 dní – 3 až 7 dní po sobě, v poledne cca 12 x formou „rituálu“, nestačí jen opakovat jako básničku nebo jen číst.
Základní věty k rituálu, které se opakují a doporučuji je minimálně v této kombinaci.

1. Dospělosti, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe kolik budu potřebovat, abych brzy „dospěl/a“ na svůj věk, přijmul/a odpovědnost odpovídající mému věku a tím se zbavil/a strachu, nejistoty a nesebedůvěry a závislosti.
2. Mužský a ženský principe, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás kolik budu potřebovat, abych s sobě vyrovnal hladinu mužského a ženského principu, abych se cítil a choval jako dokonalý muž (žena), věřil/a sobě i druhým, vážil/a si sebe i druhých a dokázal/a si vážit žen (mužů), dokázal/a je ctít a dokázal/a s nimi žít.
3. Harmonie, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe kolik budu potřebovat, abych zharmonizoval/a svoji duši i tělo, našel/a svůj vnitřní klid a rovnováhu a narovnal/a nerovnováhu mého rodinného systému.
4. Radosti ze života, lásko, štěstí, cite, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás kolik budu potřebovat, abych dokázal/a radost, lásku, štěstí a cit nejenom přijímat, ale i rozdávat.
5. Budoucnosti, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe kolik budu potřebovat, abych dokázal/a plánovat budoucnost, užívat života, radovat se ze života a našel/a svůj pevný bod a smysl života.
6. Úspěchu a bohatství, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás kolik budu potřebovat, abych byl/a ve správný čas na správném místě, využil/a všech kontaktů, možností a příležitostí, byl/a ve správný čas na správném místě a byl/a úspěšný/á a bohatý/á.
7. Léku zdraví, přijímám vás jakou součást svého života, vezmu si z vás kolik budu potřebovat, abych se vyléčil/a a zdraví abych si dokázal/a udržet.
8. Zbavení se závislosti na odešlém partnerovi:
Je nutné zapálit tři svíčky- červenou, bílou, modrou. Dát je na plechový podnos, vzít fotku člověka, kterého chceme „vymazat z podvědomí“. Pokud nemáme fotku, můžeme si jej namalovat a napsat jméno. Tento rituál je třeba provádět o půlnoci, aspoň dvanáctkrát opakovat a při tom čmárat přes fotku:
„Závislosti (na tom a na tom… – vyjmenujeme) zbavuji se tě, už nebudeš součástí mého života, protěžemi překážíš ve štěstí a radosti ze života a vím, nemá pro mne smysl plýtvat citem k někomu, kdo můj cit neopětuje a neváží si jej, navíc mi závislost brání v tom, abych byl/a ve správný čas na správním místě a potkal/a tu správnou/správného partnera, který si bude vážit mne, mého citu a můj cit bude opětovat.“
Po té je třeba spálit začmáranou fotku nad červenou svíčkou („spálení citu k někomu, kdo si náš cit=dar nezaslouží). Druhý den je třeba opět o půlnoci rituál (zimního času) opakovat, ale fotku spálit nad bílou svíčkou (spálen=zbavení se závislosti). Třetí den opakovat totéž ale spálit fotku nad modrou svíčkou (naděje na něco nového a lepšího). Pokud rituál děláme okolo úplňku, stačí 3dny, pokud mimo úplněk, je nutné opakovat 6x.
9. Přijímám sílu, abych mohl/a změnit, co změnit mohu a přijímám sílu, abych unesl/a tíhu toho, co změnit nemohu. Přijímám moudrost, abych jedno od druhého rozlišil/a.
Na závěr rituálu doporučuji uspořádat oslavu dospělosti- za 3 týdny a ž 3 měsíce po skončení rituálu.
Žena, která měla potrat, jak umělé přerušení těhotenství, tak spontánní, je nutné si „usmířit“ energie zemřelých. Za tím účelem je nutné pořídit kamínek za každý potrat, ten položit na louku či do lesa jako pomyslný hrob. Tam je nutné provést rituál usmíření a odpuštění:
„Je mi líto že nežiješ a já ano a omlouvám se za to, co se tehdy stalo. Tehdy jsem to bohužel neuměla jinak a teď se za to omlouvám a chci to napravit. Budu se těšit, že až nastane můj nebo tvůj čas, že se znova sejdeme, ale teď je čas se rozejít, ty tím dojdeš svého klidu a získáš tím možnost se znova narodit a já tím dojdu svého štěstí a uzdravení“.
Tento rituál doporučuji opakovat 12x u „pomyslného hrobu“, potom je třeba totéž opakovat doma se zapálenými svíčkami (tolik svíček, kolik bylo potratů) a opakovat cca 12x. Tento rituál je třeba provádět 12 dní, nemusí být nutně den po sobě. Podrobně je vše uvedeno v kapitole Rodinné konstelace na www.stanelybradley.eu .
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.