Už jste členy mého nového klubu? Mám pouze 300 míst a už se nějaké rozebrali, tak nevím kolik z vás se tam dostane. Pro více informací kliknetě zde.

Věštba na rok 2022- 1. část, znamení

Rok 2022 je rok Tygra. Podle Taoistické astrologie je Tygr (lovec) mocnější než lev. Osoba narozená ve znamení Tygra je urozená a v kteroukoli chvíli je připravena ujmout se své vůdcovské role odvážně, nezadržitelně ale i lstivě. Tygr míří většinou vysoko a pokud si věří a je odhodlaný, může dosáhnout všeho, co si předsevzal. Na první pohled Tygr vypadá, že se nedovede zapojit do konverzace, ale není to tak, Tygr si vystačí sám. Nesnese omezování a pokud nemůže být vůdcem, stáhne se do ústraní. Pokud čelí problému, jeho pýcha mu nedovolí žádat druhé o pomoc. Žena – Tygr touží být hýčkána, je většinou velmi romanticky založená a za „železnou fasádou“ se skrývá citlivá a chápající duše. Bohužel, množství neustálých požadavků, a navíc potřeba vládnout, jí může způsobit mnoho komplikací. Tygr se přátelí s tím, kdo je čestný a přímý. Někdy je těžké snášet jeho divoký temperament a pokud Tygra popadne vztek, je lepší se mu vyhnout. Vzhledem k tomu, že Tygr dosti často jedná ukvapeně, měl by krotit svoji vášeň a myslet dřív, než jedná.

Nejdříve pro lepší pochopení, co čeká osoby narozené v konkrétních znameních popíši, jak si s Tygrem rozumí. Kdo neví, v jakém je narozen znamení, tabulku mám na svých stránkách www.stanleybradley.eu , v kapitole „Články, z 12.8. – věštba na rok 2021.

Použitá literatura: Taoistická astrologie, Susan Levitová, Jean Tang, nakl. Destiny Books ve Vermontu 1997.

Krysa

Krysa s Tygrem

Krysa se necítí dobře ve společnosti Tygra, protože mu nedůvěřuje a nesnáší jeho spontaneitu a impulsivitu. Na to, aby sama jednala ukvapeně, je příliš uvážlivá a vypočítavá. A Tygr zas ve své extravaganci vidí krysí šetrnost jako něco laciného. Když Krysa označí Tygra za egoistu, Tygr jí začne spílat a možná sáhne po odvetné akci. Povrchní společenská známost na této bázi je možná, avšak hlubší vztah mezi těmito dvěma je problematický.

Pro osoby narozené ve znamení Krysy bude rok Tygra převážně dobrý, i když Krysa může být zaskočena impulsivitou tygřího vlivu. Proto je dobré se držet při zemi a vyhnout se střetům a zejména soudním sporům. To se netýká cestování a partnerských vztahů, i když se žárlivostí je dobré počítat. Bylo by dobré nepodceňovat nepřátele. Ve vztazích je možné plánovat rodinu a bude to rok na prosazování změn a získávání nových zkušeností.

Buvol

Buvol s Tygrem:

Buvol bude zřejmě vnímat Tygra jako nedůvěryhodnou, troufalou a příliš impulzivní osobu. Tito dva se neshodují ve svých názorech a cílech a nenalézají jeden pro druhého porozumění. Buvol bude sklíčen neúspěchy, když se bude pokoušet přimět Tygra k přijetí disciplíny, a Tygr bude reagovat zlostně na tyto buvolí snahy, protože nesnáší omezování. Tygr chce vášeň a Buvol je rezervovaný a není ochoten ani schopen Tygrovi vyhovět. Jelikož jsou oba silní, mocní a nehodlají ustoupit ze svých pozic, dá se očekávat, že se spolu střetnou. Buvol bude trvat na svém vítězství a také vyhraje.

Buvol je s Tygrem v nepříjemném spojení pán-sluha. I když je Buvol v tomto spojení pán, výhody to přinášet nemusí, v takovém spojení není prostor pro cit. Proto by mohlo ve vztazích dojít k ochlazení emocí. V roce 2022 lze očekávat zvraty, a to jak negativní, tak pozitivní. Vidím rok 1022 jako na „houpačce“. Proto je lepší se snažit udržet co máme a vyhnout se riskování a experimentům. Ve vztazích by mohlo dojít k zablokování různých sil a energií, v důsledku toho k zahořklosti a odcizení. Proto by bylo dobré hodně sportovat a meditovat, což by mohlo přinést poznání o potřebě pokory a přesvědčení o vlastní pomíjivosti. 

Tygr

Tygr s Tygrem:

Dva tuláci Tygři potřebují prostor pro své toulky. Pokud chtějí žít vedle sebe, musí umět slevit ze svých mocenských požadavků a ze své neústupnosti a nalézt kompromis přijatelný pro oba. Protože oba také rádi a hodně utrácejí, je na místě, aby si hlídali svůj finanční rozpočet. Jinak je spojují jejich cíle, ideje a obdobné hodnoty.

Rok 2022 je osobním rokem pro Tygra, proto je dobré do svých narozenin dořešit nevyřešené, aby nic nebránilo „nastartování dobrého období. Proto by mohly osoby narození ve znamení Tygra očekávat štěstí, uznání, podporu, velkorysost, tvořivost, dobré nápady. Tvořivá síla může být využita ke zbavení se psychických, ale i fyzických „okovů“.  Ale finance je dobré mít pod kontrolou, mohlo by se to „vymknout z ruky“. Stálo by za to zkusit štěstí i v obchodním světě a třeba i v loterii. Pokud budete postupovat moudře, splní se vaše sny. To se bohužel netýká soudních sporů, těm je lepší se vyhnout.

Zajíc

Zajíc s Tygrem:

Ačkoli Zajíc se může obdivovat dynamičnosti Tygra, Tygr si nebude Zajíce vážit. Tygr nemá chuť přizpůsobovat svůj temperament jemné zaječí povaze. A tygří odvaha a nezávislost Zajíce děsí. Zajíc touží po klidu a bezpečí a žít po boku Tygra by pro něj byla nekonečná oběť a utrpení.

Je dobré si uvědomit, že Tygr je schopen Zajíce sežrat. Energie roku Tygra se dostává do přímého rozporu s mírumilovnou povahou Zajíce. Proto je dobré se jako Zajíc držet toho, co máme a určitě neriskovat a nezkoušet nové věci. Je třeba být „nenápadný“, abychom neupoutali pozornost Tygra, proto by to nemuselo dopadnout dobře. 

Drak

Drak s Tygrem:

Nebojácný Drak a odvážný Tygr sdílejí společnou lásku k cestování, pokrokovým idejím a žízeň po napětí. Oba dva si váží nezávislosti a svobody, takže ani jeden z nich se nestává dominantním vůči druhému. Pokud spolupracují, tvoří dobrý a vyrovnaný tým, horší je to, když spolu začnou soutěžit. Oba mají velké plány a sny, ale společně započaté projekty nechávají nedokončené a žádné velké dílo za sebou nezanechají.

Rok tygra bude Drakovi přinášet pohyb, změny, díky tomu prchavá přátelství. Je dobré počítat s tím, že nebude vše běžet tak hladce, jak je Drak zvyklý, v tomto roce bude platit, že „vždy je něco za něco“. To bys nemuselo týkat rodiny a stávajících vztahů, pokud budeme jednat s tolerancí a ohleduplností, protože vše se stejnou měrou vrátí. Ale v jiných oblastech života na štěstí spoléhat není dobré. Očekávat můžeme jen tolik, kolik budeme ochotni dát. 

Had

Had s Tygrem:

Had obdivuje Tygrův fyzický zjev a Tygr bývá uchvácen okouzlujícím půvabem Hadí samičky (Tygr miluje lov). Ale Had se v zásadě k Tygrovi nehodí. Had si rád pokládá otázky a zvažuje co a jak, zatímco Tygr jedná impulsivně a přemýšlí až potom (pokud vůbec). Tygr svým nakažlivým elánem dovede mírnit Hadovu přepjatou citovost, problémy ale nastávají ve chvíli, kdy se Hadí samička stane příliš majetnickou a začne svobodomyslného Tygra omezovat.

Stejně jako Drak musí lidé narození ve znamení Hada počítat s tím, že se vše „co zasejeme“ vrátí a okolí bude dělat potíže. Tygří neotesanost se bude dotýkat citlivé a umělecky založené povaze Hada. Je dobré se vyhnout sporům a soudním jednáním, ani na úřadech to nedopadne dle představ Hada. Proto je dobré zůstat v klidu, tvořit „do šuplíku“ a s nápady vyrukovat až v lepších časech. 

Kůň

Kůň s Tygrem:

Silný Tygr se může stát tím nejlepším partnerem Koně. Odpovídají si emočně i sexuálně. Oba sdílejí stejnou sympatii vůči radovánkám, mají rádi vzrušení, divoké dobrodružství a cestování. Dokud oba touží po volnosti, ani jeden z nich se necítí být omezen tím druhým. Baví se spolu otevřeně a přímo. Ve společnosti Tygra Kůň jen kvete a má příležitost rozvíjet své kvality. Jejich počáteční sexuální přitažlivost nevyprchá ani po letech.


Protože Tygr je nejlepším přítelem Koně, bude se vše dařit. Kůň je dost temperamentní, tak by neškodilo se trochu ovládat, protože pokazit se vše může lehce, hůř se to napravuje. I když se něco hned nepodaří, není dobré se vzdávat předem, vše nakonec dopadne dobře. Neměl by být ani problém se zdravím, bude dost zábavy a bude možné vydělat i hodně peněz. Pokud nebudou cíle lidí narozených ve znamení Koně orientovány výhradně na sobecké „já, a budou-li sloužit „vyšším záměrům“, minou se snahy osob, které by chtěli dělat potíže a problémy, účinkem.

Ovce (Koza)

Ovce s Tygrem:

Tygr má mnoho co nabídnout svému ovčímu partnerovi. Předvádí mu svou odvahu chopit se rizika, ukazuje mu, jak pěstovat sebedůvěru a jak se vyvíjí co největší úsilí. Ale Tygr bude Ovci považovat za příliš sentimentálního partnera. Ledaže by byla Ovce narozená v hodině vlády nějakého silného zvířete – např. Tygra, Draka, Hada nebo Opice.

Ovce (Koza) je „sluhou“ Tygra, bohužel, ne dobré spojení. V tomto vztahu není prostor pro cit a je jen o závislosti. Proto je dobré dávat větší pozor, protože lidé narození ve znamení Ovce by mohly přijít o peníze. Stejně tak hrozí, že se promrhá vynaložená energie na cokoliv, vztahy, práce, podnikání. Proto je dobré si užívat toho, co máte.  Není dobré riskovat, do investic se raději nepouštět a nezačínat nové projekty. Ale je to dobrý rok na utužení zdraví a pokud už nějaký zdravotní problém je, je dobré období na uzdravení. 

Opice

Opice s Tygrem:

Tygr je nejhorším společníkem Opice. Je příliš dominantní, autoritativní a majetnický, než aby mohl žít po boku Opice, která se odmítá komukoliv klanět. Tygr touží po tom, aby se s ním zacházelo jako s veličenstvem, a zuří, když se tomu Opice nechce podvolit. Tygr nerozumí „opičím motivům“ a spílá Opici za to, že mu hatí jeho plány. Jelikož jsou oba tvrdohlaví a neústupní ze svých pozic, lze očekávat mocenský boj. Pro Opici je lepší se vyhnout svému protivníku, Tygrovi!

Opice je v opozici s Tygrem, proto „všechno bude jinak“. Ale bude to čas výzev. Opice je zvyklá, že vše se točí jen okolo ní, ale tentokrát to bude obráceně. Proto je nutné v roce Tygra spíše ustupovat, což se Opici nechce. V roce 2022 bude pro Opici platit, že když uteče, vyhraje. Není dobré se pouštět do nových věcí, bude rozumnější užívat co máme a nesnažit se riskovat nová dobrodružství. Lidé ve znamení Opice mají umělecký a „detektivní“ talent. Mohou tvořit „do šuplíku“ a až budou lepší časy, tak se realizovat. Hrozí ztráta schopnosti jasného vnímání, při urputném „boji s Tygrem“ může dojít k zablokování životní energie a díky tomu k průtahům, zpomalení. To by Opice těžce nesla a díky tomu hrozí bolestné zkušenosti, utrpení a odloučení. Opice by proto měla obzvláště v roce Tygra krotit svoji namyšlenost a povýšenost, protože při pozdě zpozorované beznadějnosti nějaké situace by mohlo dojít k onemocnění psychosomatického charakteru. 

Kohout

Kohout s Tygrem:

Tyto dvě osobnosti nevědí, jak se k sobě přiblížit, aniž by to mezi nimi jiskřilo napětím, a to na bázi i té nejprostší konverzace, Kohout rád zazáří, ale dominantní Tygr zastíní i toho nejjasnějšího Kohouta. A tak není divu, že se mezi nimi odehrává boj o moc. Kohout by si měl hledat partnera jinde a pro tentokrát ustoupit.

Kohout je bojovník a v roce Tygra nemá šanci něco vybojovat a mohl by utrpět ztráty, na které není zvyklý. Jeho „stádu slepic“ by mohl bojovný Tygr hodně nepříjemně načechrat peří. Proto je lepší se stáhnout do svého teritoria a utužovat co vybudoval. Bude dobré období na vztahy, do jeho „kurníku“ Tygr nepoleze. Asi by nebylo dobré moc cestovat, lépe bude pro Kohouta „dělat se neviditelným“.

Pes

Pes s Tygrem:

Tygr může být tím nejvhodnějším partnerem Psa. Je tvořivý, podněcující a zábavný. Navíc tito dva jsou oddáni altruistickým a humanitárním idejím, takže se většinou shodnou na společných cílech a hodnotách. Hodí se k sobě jak po stránce fyzické, tak po stránce emoční. V Tygrovi najde Pes skutečného partnera.

Lidem narozeným ve znamení Psa se bude dařit na co sáhnout, protože Tygr je jejich nejlepší společník. Obecně jsou lidé narození ve znamení Psa hodně kompatibilní i s ostatními znameními. Do roku 2018 měly problémy zejména ve vztazích lidé narození v r. 1982, ale jejich problém rokem Psa (2018) skončil. O to více si mohou užívat „dobré časy“. Energie Tygra bude Psa motivovat v mnoha jeho postojích a díky svému nadšení se tak Pes zbaví pesimismu a negativistického smýšlení nastřádaného v uplynulých letech. Bude to rok radosti, dobrých a realizovatelných nápadů, setkávání se se zajímavými lidmi. Jediné, na co bude třeba dávat pozor je to, aby v náhlé euforii někdo nedal podepsat špatnou smlouvu, či nepodlehli jste špatné či dokonce podvodné nabídce, která může na první pohled vypadat fantasticky. Ohledně peněz bude platit, ne dvakrát, ale „třikrát měř a jednou řež“. Proto varování, nevystavovat se riziku, žádné loterie, žádné hazardní hry, drogy. V oblasti vztahů je také třeba dávat velký pozor, ne všichni jsou „tak dobří, jako Psi“, může se stát, že budete vystaveni s nespolehlivostí, náladovostí, neupřímností. 

Kanec (Vepř)

Kanec s Tygrem:

Kanec a Tygr spolu budou šťastní. Kanec má porozumění pro vznešené idealisticko-humanistické ideály Tygra a Tygr vítá stabilitu a integritu, kterou do vztahu vnáší Kanec. Tygr dává Kanci možnost vyniknout a za to si užívá slastných chvil v jeho potěšující blízkosti. Tito dva si vzájemně poskytují možnost radovat se ze života jeho darů.

Pro Kance, stejně jako pro Psa, je Tygr nejvhodnějším společníkem. Proto rok 2022 bude pro Kance dobrý. Bude to vzrušující rok, vhodný na cestování a nové začátky. Jen je dobré mít pod kontrolou finance, protože v „kolotoči zábavy“ by mohlo něco utéct, aniž byste si toho Kanec všiml. A jak známo, „pozdě bycha honiti“. V roce 2022 budete mít štěstí na nové partnerské vztahy, můžete potkávat zajímavé lidi. Bude platit, že „štěstí přeje připraveným“ a pokud vaše jednání zůstane v souladu s organickými zákony, úspěch a výnos budoucích projektů je zabezpečen. Nastal také vhodný čas na sklizeň plodů své práce.

Všem přeji hodně štěstí. Stanley Bradley

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.