Ukázka z knihy Jak najít toho pravého a jak se jej udržet

Ukázka z druhého doplněného vydání připravované knihy – Stanley Bradley- Jak najít toho pravého a jak si jej udržet. 
(www.stanleybradley.eu) Kde žít, s kým žít, s kým spolupracovat.
 
Snažil jsem se zjistit, v jakých státech a proč by se nám líbilo, dařilo, kde nebudeme mít problémy, pokud si je nezpůsobíme svojí chybou a nerozvážností. Pořád jsem přemýšlel, proč se mi v Česku nelíbí, i když daří, proč nerozumím „ Česku“, ale naopak proč se cítím dobře třeba ve Španělku, v Indii, Kambodži, a jiných státech. Neuměl jsem si vysvětlit, proč mě to nikdy netáhlo do USA, kde jsem měl nabídky na spolupráci, proč jsem nikdy nevzal lukrativní nabídku na spolupráci do Ruska a jiných států. Dokonce jsem nebyl schopen jet za dcerou do Londýna a nechápal, proč jsem měl odpor tam jet. Ale už to vím. Abych mnoha lidem usnadnil hledání sama sebe, vhodného partnera, míst k žití, spolupráci, s hledáním místa na dovolenou, sestavil jsem tabulku států (týká se i firem, lidí, atd.) podle Taoistické astrologie, o které jsem se léty zkušeností přesvědčil, že je přehledná, čitelná a je možné se podle ní řídit. Je samozřejmé, že vlivů na nás působí více, a to i geografických, které zde zohledněny nejsou, ale budu hledat i tyto souvislosti. Ale zatím mám první poznatky pro jednoduchou orientaci.
 
      
Podrobně jsme popsali některé zajímavé souvislosti v knize Záhady a taje (nakl. Brána 2015) s mojí partnerkou Mgr. Lucií Kaiserovou. V knize OSUD (nakl. Brána 2014) jsou vložené vykládací karty a můžete si vyvěštit, zda je vaším osudem žít tam či jinde (mimo jiné).
Je tedy jasné, že záleží na datu vzniku života, vztahu, založení firmy, založení města, státu, politické strany. Na našich stránkách je základní tabulka Taoistické astrologie, takže kdo neví, v jakém se narodil znamení, může se podívat. Na konci článku je tabulka kompatibility, kterou rovněž máme na našich stránkách. 
 
Základní a nejdůležitější aspekt je vždy znamení. Když víte, v jakém znamení jste narozeni, snadno najdete státy (kamarády, milence, partnery, v jakém roce mít potomka, abyste si s ním rozuměli), kde se vám může líbit. Není zde kompletní seznam všech států, zejména neklidné Afriky, ale to si každý může najít sám, co zde chybí. Je jasné, že jsou zde i státy, kam bychom nikdy jet neměli, i když jsou z pohledu astrologie pro nás vhodné, jako je Afganistán, Sýrie, atd. To už je na každém, aby si zjistit situaci ve státě, který hodlá navštívit. V posuzování vhodnosti států (partnerů, firem) je třeba brát v úvahu „živel“, ve kterém jsme narozeni. Ten je dán posledním číslem roku narození. Ideální jsou státy (partneři) na prvních místech, v závorkách jsou znamení, se kterými je za určitých okolností kompatibilita možná. Z níže uvedeného příkladu hledání ideálního státu pro život se ukázalo, že když je „problém“ ve výběru partnera, je následně i problém v nalezení společného ideálního prostředí pro život. 
 
Další důležitý aspekt je živel. Já jsem narozen v živlu „Zem“ (poslední číslo roku narození 8.), partnerka v živlu „Voda“ (poslední číslo roku narození 2.). Zem „dělá přehradu vodě“, proto partnerka cítí moje projevy jako útok na její osobu. Já už mnohdy cítím, že moje věty bere dvojsmyslně a proto jsem v napětí, jak zase bude reagovat na moje argumenty. U států by se takový nepříznivý aspekt projevoval při jednání na úřadech.
 
Proto např. v Indii dělají obě rodiny horoskopy na partnery a pokud není vše naprosto ideální, vztah nevznikne. Všichni víme, že „láska je duševní porucha“ (viz můj článek v knize Jak se dožít 140 let) a dříve či později (3 dny až 3 roky) pomine. Potom se teprve ukáže, zda partneři pro sebe jsou vhodní ve všech aspektech, či ne. Čím méně vhodných společných aspektů, tím hůře pro trvalost vztahu. 
Poslední aspekt tvořící harmonii ve vztahu /jak s lidmi, tak se státy) je aspekt JIN-JANG (mužský a ženský princip). Samozřejmě se lépe k sobě hodí jin + jang, „zapadnou do sebe jako magnety“. 
 
V našem případě musíme čelit jen nepřízni dvou nevhodných aspektů pro dobrý vztah -„živlů“ a „jin-jang“. V hledání vhodného společného místa pro společný život je z tohoto důvodu pro nás nutné dělat kompromis. Dá se najít stát, kde nebude problém v „živlu“, ale vždy bude problém v jin-jang. Ale naštěstí to je zrovna ten nejmenší problém ze všech. Pokud se k sobě nehodíme znamením (to naštěstí není náš případ), není možný dobrý vztah. Pokud se nehodíme „živlem“, cítíme projev partnera (pokud se jedná o stát, tak ze strany úřadů) jako útok na svojí osobu. Pokud není soulad v aspektu jin-jang, tak to v praxi vypadá tak, že dva partneři s lichým číslem na konci roku narození (ženský princip) se při problému „hádají jako ženy“. Pokud oba partneři mají sudé číslo na konci roku narození, tedy aspekt „jang“ (náš případ), jdou si problémy vyříkat do hospody u piva. Další problém je v tom, že nesnáším zimu. V česku je průměrná teplota 7 stupňů a ideální pro moje tělo je 19 stupňů jako minimum. Proto pro mne nepřichází sever, ani země ve středním pásmu. Objel jsem toho dost při hledání toho správného místa k žití a asi není náhodou, že vyšla jako ideální zem pro mne Indie, jako druhá zen je Kambodža. 
 
Jak se po složitém vyhodnocení celého články ukázalo, moje intuice byla správná, že pro mne je Indie nejlepší zem a to bez nejmenších kompromisů. Je tam teplo, levně, vhodná kompatibilita co se týká jak znamení, tak živlu, tak symbolu JIN-JANG. Dokonce mi při věštění jednou v Hongkongu (vznik se datuje cca1500 let př.n.l.= znamení  Opice, dnes Čína) vyšlo, že Kerala (Indie) je nejlepší místo k žití pro většinu lidí na světě. Hodně se mi líbilo na Kypru, na Srí Lance, z EU se mi líbilo nejvíce ve Španělsku, ideální je Barcelona, ale tam v zimě také není moc teplo. Teplo v zimě je v Malaze, ale tam mne to netáhne. Do Španělska táhne mnoho lidí to, že Evropané pochází podle DNA z 1/3 ze tří rodin: Angličané, Baskové, Katalánci. Katalánci se podle mé věštby odtrhnou od Španělska, takže bude záležet kdy (mohlo by to být cca v roce 2019?=Zlatý Buvol), čímž vznikne nový stát.  Mojí partnerce se nejvíce líbí v Rakousku. Podle Taoistické astrologie číslo 9= přídavek „Zlatý“, což je štěstí, ochrana a požehnání z hůry“). To se týká jak lidí, tak států, politických stran, měst, atd.
 
Během staletí se se pouto mezi člověkem a zvířetem stalo nezbytným předpokladem k přežití. Taoističtí kněží vypozorovali zvláštní rysy a chování zvířat, jež odpovídali určitým povahovým a tělesným vlastnostem člověka. Během staletí vyvinuli systém dvanácti zvířat a dvanáctiletého cyklu. Tento systém se stal základem  dvanácti zemských znamení. V roce 2637 př. n. letopočtem I. Čínský císař Chuang-ti uzákonil taoistický dvanáctiletý kalendář, který se používá dodnes. Jin-jang. Tradičně je jin pojímáno jako tmavé, ženské, receptivní, jang reprezentuje vše světlé, mužské, aktivní. 
 
Pro vysvětlení něco málo z historie (Taoistická astrologie, od Susan Levittové a Jeana Tanga, Volvox Globator 1998). Podle starých taoistů je všechno v našem životě propojené. Toto propojení, nazývané tao, symbolizuje známý obrazec jin-jang. Tyto dva principy vplouvají nekonečně jeden do druhého, definujíce tak každý zrození svého vlastního protikladu. Bez existence tmy by pojem světla ztrácel na významu jinové a jangové cykly se donekonečna opakují. Například poledne, nejvíce jangový čas, směřuje postupně k nejjinovější části dne a tou je půlnoc. Letní slunovrat, nejdelší den v roce, je extrémní jang. Postupně ale spěje k nejdelšímu noci roku, tím je zimní slunovrat. Potravu a podnebí je rovněž možné rozdělovat podle principů jin a jang. Prostředí v polární oblasti je jin a domorodý kmen ono jinové prostředí kompenzuje jangovou stravou- syrovým masem. Lidé žijící v horkém prostředí tropů se udržují ve zdraví přijímáním potravy jinové – ovocem.
 
Každý z nás má v sobě kvality jin i jang. Když se od sebe odtrhnou, nastává smrt.
 
Uvedu příklady:
 
Já jsem narozen v roce Krysy, poslední číslo roku narození 8 = živel zem, jang. Bude se mi proto více líbit ve státech kompatibilních s tímto znameních, živlech, které nekolidují s mým živlem a s lichým číslem na konci roku vzniku.
 
Buvol, Drak, Pes, Kanec, ale ideální bude, když budou v živlu, který nekoliduje s živlem mého živlu=zem. Zem „dělá přehradu vodě“, tedy není dobré, když poslední číslo státu (kamaráda, milenky, partnerky, potomka) nebude č. 2. a 3.= voda, ale ani 4. a 5. = živel dřevo. Takže se výběr zužuje na státy (kamarády, partnerky, firmy, atd.) s číslem posledního roku vzniku:
0. a 1. (kov), 6. a 7.(oheň), 8. a 9.(zem). Ideální spojení je se státy (kamarády, partnerkami, atd.) „ženského principu=jin“, tedy s lichým číslem na konci roku vzniku, protože já jsem ve znamení mužského principu´jang. To každý ví, že k sobě přilnou magnety s opačnými póly, tedy „plus“ a „mínus“.
Takže výsledek je, že by pro mne bylo ideální žít (jet na dovolenou, pracovat) ve státech dle tabulky níže uvedené (které jsem vybral podle svých představ):
 
Znamení Buvola: Španělsko, Švédsko, Čína, Kuvajt, Austrálie, 
Ve znamení Draka: Dánsko, Holansko, (= Curacao, Malé antily, Aruba, Bon Aire, Závětrné ostrovy), Dominikánská republika
Ve znamení Psa:Thaisko, Filipíny
Ve znamení Kance: Indie
 
Moje partnerka je narozena ve znamení psa, poslední číslo roku narození č. 2.= živel voda.
Pro partnerku jsou vhodné státy: Tygrem, Zajícem, Koněm, Krysou, Psem, Kancem
Ideální jsou státy v živlu Kov, Voda, Dřevo, ideální je liché číslo. Protože je žena, může být i sudé číslo posledního roku vzniku.
Ve znamení Tygra (není žádný stát s lichým číslem vzniku):Jamajka, Kuba, Řecko
Ve znamení Zajíce (není žádný stát se sudým číslem):Švýcarsko, Kapverdy
Ve znamení Koně (není žádný stát s lichým číslem vzniku):Francie (Tahiti), Belgie, Brazílie
Ve znamení Krysy:Kypr, Madagaskar, Nový Zéland, Tchaj-wan, (Madeira)
Ve znamení Psa:Egypt 
Ve znamení Kance:Indie, Bangladéš, Turecko, Spojené arabské emiráty
 
Nastává problém, pokud bychom se měli shodnout na státě, kde bychom mohli žít společně. Jet na dovolenou, když je tam člověk cca měsíc, není asi problém, ale žít trvale, to musí vyhovovat oběma. Z toho vyplývá to, že by se jeden musel omezit. A kdo by to měl být je patrně dáno tím, kdo koho bude živit?
Společné vhodné státy, kde ani jeden z nás nemusí dělat kompromis  jsou ve znamení PSA a KANCE. Ve znamení PSA je jen Egypt a ten nepřipadá v úvahu na trvalé žití, snad jen na dovolenou. 
 
Takže zůstává zem vzniklá ve znamení Prasete, což je jen INDIE. Pokud by to byla Indie, umím so to představit, jediný stát, odkud se mi nechtělo domů. Ale to si neumí představit moje partnerka. Proto je nutné vzít v úvahu horší variantu, kdy bych mohl žít s menšími kompromisy ve státech ve znamení Krysy, Zajíce, kdy by život ve státech vzniklých v těchto znameních mohly vyhovovat i mé partnerce.
 
To jsou státy:
Ve znamení Krysy (ale živel, který vyhovuje oběma): Kypr, Madagaskar
Ve znamení Zajíce: Švýcarsko (Ale tam bych nešel)
Z toho vyšly tyto státy: 1. Indie, 2. Kypr, 3. Madagaskar
Kypr známe a může být, neplatí se tam daně, domluvíme se anglicky. Madagaskar je možná super, neznáme a pojedeme prozkoumat. Nevýhoda je úřední jazyk- Francouzština.
 
 
Živly:
1.a 0. = Kov,  2. a 3. = Voda, 4. a 5. = Dřevo, 6. a 7. = Oheň,  8. a 9. = Zem
 
Kov „seká“ do dřeva, proto lidé v živlu „dřevo“ budou cítit projevy lidí (úřadů ve státech státech) „v kovu“ jako útok na svojí osobu.
Voda „hasí“ oheň, proto lidé v živlu „oheň“, budou cítit projevy lidí (států) v živlu voda, jako útok.
Dřevo „hnije v zemi“, proto lidé v živlu „země“ budou cítit projevy lidí (států) v živlu dřevo jako útok na svojí osobu.
Oheň „taví kov“, proto lidé narození v živlu „kov“ budou cítit projevy lidí (úřadů ve státech státech) narozených (vzniklých) v roce oheň jako útok na svojí osobu.
Zem dělá „přehradu „vodě“, proto lidé v živlu „voda“ budou cítit projevy lidí (států)v živlu „zem“ jako útok na svojí osobu.
Další aspekt, který hraje roli ve vztazích jak států, tak lidí, je Jin= ženský princip (liché číslo) na konci roku narození) a Jang ´mužský princip (sudé číslo) na konci roku narození). Lépe se k sobě hodí mužský a ženský princip.  Přitahuje se „plus“ a „mínus“.
 
Krysa:
Albánie……….. 28.11.1912 Černá Krysa, Voda
Izrael………….  14.5.1948 Žlutá  Krysa, Zem
 Kypr………. ….16. 8.1960   Bílá Krysa, Kov
Madagaskar. …..26.6.1960   Bílá Krysa, Kov 
Madeira……………… 1420   Bílá Krysa, Kov ale patří Portugalsku = Opice
Myanmar………… 4.1.1948 Žlutá  Krysa, Zem 
Nový Zéland……  6.2.1840   Bílá Krysa, Voda 
Nepál…………  21.12.1768 Žlutá  Krysa, Zem 
Nigérie…………. 1.10.1960  Bílá Krysa, Kov
Senegal……………. 4.4.1960  Bílá Krysa, Kov  
Srí Lanka……….  4.2.1948 Žlutá Krysa, Zem
Tchaj-wan… ……  1.1.1912 Žlutá Krysa, Voda
 
Buvol:
Afganistán…… duben 1709     Zlatý Buvol, Zem
Austrálie………… 1.1.1901Stříbrný Buvol, Kov
Bahamy…… …..10.7.1973     Šedý Buvol, Voda
Čína…………………. 1949     Zlatý Buvol, Zem
1271 dinastie Juan Stříbrná Ovce, 1318 dinastie Ming Žlutý Kůň, 
1644 dinastie Čching Zelená Opice, 1912 republika Černá Krysa,
 1945 Čínská republika Modrý Kohout,
 1949 Čínská lidová republika Zlatý Buvol (současnost)
Kuvajt…………… 19.6.1961 Stříbrný Buvol, Kov
Laos……………… 19.7. 949     Zlatý Buvol, Zem
Rumunsko…. ……9.5.1877 Purpurový Buvol, Oheň  
Španělsko……… …… 1469     Zlatý Buvol, Zem 
Švédsko………………. 1409     Zlatý Buvol, Zem
 
 
 
Tygr:
Bulharsko……… 3.3.1878    Žlutý Tygr, Zem  
Chile……………   18.2.1818    Žlutý Tygr, zem
Jamajka…… …… 6. 8. 962  Černý Tygr, Voda
HongKong ……..29.8.1842 Černý Tygr
Kuba…………… 20.5.1902  Černý Tygr, Voda 
Řecko……………  3.2.1830     Bílý Tygr, Kov
 
Zajíc:
Kanada………….. 1.7.1867 Purpurový Zajíc, Oheň
Kapverdy…… …5.7.1975     Modrý Zajíc, Dřevo
Libye…………  24.12.1951   Stříbrný Zajíc, Kov 
Švýcarsko………  1.8.1291 Stříbrný Zajíc, Kov 
 
Drak:
Curaçao, Malé Antily, Aruba Bon aire, Závětrné ostrovy= Holandsko
Dánsko………..Okolo 980       Bílý Drak, kov
Dominikánská republika   27.2.1844 Zelený Drak, dřevo 
Holandsko……. 23.5.1568     Žlutý Drak, zem
Malta……… … 21.9.1964    Zelený Drak, Dřevo 
Palestina…….. 15.11.1988      Žlutý Drak, Zem
  
Had: 
Finsko………..  6.12.1917  Purpurový Had, oheň
Kambodža…… 9.11.1953           Šedý Had, Voda
Norsko…………  7.6.1905       Modrý Had, 
Peru…………… 28.7.1821    Stříbrný Had, Kov
Singapur……….. 9.8.1965       Modrý Had, Dřevo
  
 
 
Kůň: 
Anglie………………. 1066  Červený Kůň, Oheň 
Belgie……………….  1830        Bílý Kůň, Kov
Brazílie………… 7.9. 1822      Černý Kůň, Voda
Česko………………. 1918       Žlutý Kůň, Zem  
Estonsko……… 24.2. 1918       Žlutý Kůň, Zem 
Ekvádor……….. 24.5.1822     Černý Kůň, Voda
Francie, Tahiti…  4.9.1870        Bílý Kůň, Kov
Guyana………. 26.5. 1966   Červený Kůň, Oheň
Irsko…………  21.1. 1919       Zlatá Ovce, Zem
Kolumbie……..  20.7.1810         Bílý Kůň, Kov
Litva…………. 11.3. 1990        Bílý Kůň, Kov  
Lotyšsko……   18.11. 1918      Žlutý Kůň, Zem  
Maďarsko…… 16.11.1918      Žlutý Kůň, Zem
Mexiko……….. 16.9. 1810         Bílý Kůň, Kov
Polsko………   11.11.1918       Žlutý Kůň, Zem
Rakousko……  V roce 1918      Žlutý Kůň, Zem
Slovensko………….. 1918       Žlutý Kůň, Zem
 
 
Ovce (Koza): 
Bělorusko……. 25.8. 1991  Stříbrná Ovce, Kov
Chorvatsko….. 25.6. 1991  Stříbrná Ovce, Kov
Gruzie………… 9.4. 1991  Stříbrná Ovce, Kov
Irák……………1.10. 1919      Zlatá Ovce, Zem
Irán…………… 11.2. 1979      Zlatá Ovce, Zem
Kazachstán….  16.12. 1991 Stříbrná Ovce, Kov
Libanon……… 22.11. 1943     Šedá Ovce, voda
Makedonie……  8.9. 1991  Stříbrná Ovce, Kov
Moldavsko…… 27.8. 1991   Stříbrná Ovce, Kov
Paraguay………. 14.5.1811 Stříbrná Ovce, Kov
Rusko……….. 25.12. 1991  Stříbrná Ovce, Kov 
Turkmenistán…27.10. 1991 Stříbrná Ovce, kov
Ukrajina………24.8. 1991  Stříbrná Ovce, Kov
Venezuela……..  5.7. 1811  Stříbrná Ovce, Kov
Slovinsko…….. 25.6. 1991  Stříbrná Ovce, Kov
 
Opice: 
Island…………… 17.6. 1944   Zelená Opice, Dřevo
Maroko………….. 2.3. 1956  Červená Opice, Oheň
Mauricius………..12.3.1968      Žlutá  Opice
Místokrálovství Nová Granada 1716 Červená Opice
Portugalsko………….  1128     Žlutá Opice, Zem
Portoriko………..celek pod (USA)    Opice, Oheň
Tunisko………… 20.3. 1956 Červená Opice, Oheň
USA……………..  4.7. 1776 Červená Opice, Oheň
Vanuatu………… 30.6. 1980        Bílá Opice, kov
Jde o územní dnešní Panamy, Kolumbie, Ekvádoru a Venezuely
 
Kohout:
Belize…………… 21.9. 1981     Stříbrný Kohout, Kov
Bolívie…………… 6.8.1825        Modrý Kohout, Dřevo
Indonésie………..17.7. 1945       Modrý Kohout, Dřevo
 
Itálie…………… 17.3.1861     Stříbrný Kohout, Kov
Malajsie……….. 31.7. 1957  Purpurový Kohout, Oheň
Místokrálovství Rio de la Plata 1777  Purpurový Kohout
Jde o území Argentiny, Uruguaye, Bolívie, Místokrálovství Peru vzniklo 1542 (Černý Tygr) a zaniklo v r. 1824. Po skončení peruánské války za nezávislost a kdy vznikla nezávislá peruánská republika -Zelená Opice
Uruguay……….   25.8.1825      Stříbrný Kohout, Dřevo
 
Pes:   
Egypt…………… 28.2.1922         Černý Pes, Voda
Filipíny…………. 12.6.1898          Žlutý Pes, Zem
Jordánsko………. 25.5.1946     Červený Pes, oheň 
Srbsko…………… 5.6. 2006    Červený Pes, Oheň
Sýrie……………. 17.4. 1946    Červený Pes, Oheň
Thajsko……………… 1238          Žlutý Pes, zem
 
 Kanec:
Bangladéš……… 16.12. 1971    Stříbrný Kanec, Kov
Barma ……………..4.1.1948         Zlatý Kanec, Zem
Datum založení barmského Pugamu uvádí r. 849 (Zlatý Had),
vznik pugamské říše začíná až s králem Anoratchou  1044 (Zelená Opice)–1077,
který odsud dokázal sjednotit podstatnou část celé Barmy a v r. 1057 (Purpurový Kohout) vyhlásil Pugamské království. 
Haiti ………………1.1.1804                   Kanec  dřevo
Indie ……………15. 8. 1947 Purpurový Kanec, oheň
Kamerun …………1.1.1960           Zlatý Kanec
Monako………………. 1419          Zlatý Kanec, Zem
Pákistán…………. 14.8.1947 Purpurový Kanec, Oheň 
Spoj. arabské emiráty 2.12.1971 Stříbrný Kanec, Kov
Turecko……….. 29.10. 1923         Šedý Kanec, Voda 
 
 
 Kovové roky končí číslicemi  0.  Jangový kov je bílý,         1.  Jinový stříbrný.
              symbolizuje úspěch, rozhodnost, tvrdost a nekompromisnost
                                                    
 Vodní roky končí číslicí         2. Jangová voda je černá,      3. Jinová šedivá.
                komunikace, telepatie, naslouchání a intuice
                                                     
 Dřevěné roky končí číslicí     4. Jangové dřevo je zelené,    5. Jinové modré.
                     symbolizuje pevnost, věrnost a silné morální cítění
                                                  
 Ohnivé roky končí číslicí       6. Jangový oheň je červený,  7.  jinový  purpurový
                  symbolem vůdcovských schopností, energie a odvahy
 
 Zemské roky končí číslicí      8. Jangová země je žlutá,       9. Jinová zlatá
                   přináší inteligenci, tvůrčí a logické myšlení a zodpovědnost
                                                   .
Váš prvek:   Vás živí:  Váš přítel:   Nemáte konflikt:     Vy živíte:      Máte konflikt:
Oheň            Dřevo         Kov              Oheň                  Země              Voda
Země           Oheň          Voda             Země                 Kov                Dřevo
Kov              Země         Dřevo            Kov                    Voda              Oheň
Voda            Kov            Oheň             Voda                  Dřevo             Země
Dřevo           Voda          Země            Dřevo                 Oheň              Kov 
 
Krysa si  rozumí   s Buvolem, Drakem, Psem, Kancem, (Krysou, Zajícem, Hadem)
    měla by se vyhnout:  Koni, Opici  (s koněm je navíc v opozici!, bude soupeřit vždy)
Buvol si  rozumí  s Krysou, Kohoutem,  Buvolem, Zajícem, (Hadem)  
    měl by se vyhnout:    (s   Ovcí je v opozici) , Tygrovi, Psovi
Tygr si rozumí s Kancem, Koněm, Psem, (Tygrem, Drakem) 
    měl by se vyhnout:  (s  Opicí je v opozici), Koze, Buvolovi
Zajíc si rozumí se Psem, Kancem, Zajícem, Ovcí, Buvolem, (Hadem, Krysou)
    měl by se vyhnout:   Kohoutovi, Drakovi (s Kohoutem je v opozici)
Drak si rozumí s Kohoutem, Krysou,  Opicí, Drakem, Ovcí (Koza), Hada
    měl by se vyhnout:  (se Psem je v opozici), Zajíci, Kanci
Had si rozumí s Buvolem, Kohoutem, Hadem, Drakem, (Krysou, Zajícem)
    měl by se vyhnout:  (s Kancem je v opozici), Opici, Koze
Kůň si rozumí s Tygrem, Psem, Ovcí (Koza), (Koněm) 
    měl by se vyhnout: Praseti,  Kryse  ( s krysou navíc soupeří)
Ovce si rozumí s Zajícem, Kancem, Koněm, (Ovcí (Koza), Drakem)
    měla by se vyhnout:  (s Buvolem v opozici), Hadovi, Tygrovi
Opice si rozumí s  Drakem, Hadem (Ovcí, Psem, Opicí, Kancem)
    měla by se vyhnout:  (s Tygrem v opozici), Kryse, Hadovi
Kohout si rozumí s Drakem, Buvolem, Hadem, Kancem
    měl by se vyhnout:     Psovi,  Zajíci ( se zajícem navíc soupeří),
Pes si rozumí s Tygrem, Zajícem, Koněm, Krysou, Psem, Kancem (Opicí)     
    měl by se vyhnout:   (s  Drakem v opozici), Buvolovi, Kohoutovi
Kanec si rozumí s Tygrem, Zajícem, Ovcí (Koza), (Krysou, Psem)
    měl by se vyhnout:    (s  Hadem v opozici), Drakovi, Koni
 
Pro určení znamení podle taoistické astrologie nalezenete ZDE KLEPNUTÍM NA ODKAZ!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.