Příklady vět, jak zhmotňovat myšlenky, zbavit se problémů

Příklady vět, jak zhmotňovat myšlenky, zbavit se problémů.


Mnoho lidí, nejenom mužů (kdo z dětí byl „povýšen do role partnera“ matky – otce tak to jsou všichni) zůstalo „zamrzlých“ na věku, kdy je matka (otec) začala zasvěcovat do svých problémů (domácnosti, vztahů, finančních problémů, …) což je cca 4-9 let. Proto je nutné dospět. Řekněte si pro sebe první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vás? Nečtěte dál, dokud to číslo neřeknete. Pokud jste řekli číslo jedna až sedmnáct, nejste „dospělí“. Ptal jsem se, na kolik let se cítíte, jako kolika-letí se chováte. Tak už víte, jak na tom jste. Takto se můžete zeptat svého partnera či rodiče, jak vás vidí. Na papír napište větu: Na nevědomé úrovni se tě ptám, kolika letech jsi „zamrzlý/á“, jako kolika-letý/á se cítíš být, případně se i chováš? Potom se zeptejte: „Řekni mi bez přemýšlení první číslo, které tě napadne, když se ptám na tebe?“ (Myslete při tom na otázku, kterou máte na papíře. Až tázající odpoví, číslo napište k otázce a předejte tomu, koho jste se ptali na nevědomé úrovni na jeho věk.“


1. „Odpouštím všem, co mi ublížili, už nechci nést břemeno, které mi tím způsobili, ať si jej již nese ten, kdo mi problém způsobil. Stejně tak odpouštím sobě, zbavuji se břemene neodpuštění, sebetýrání, sebetrýznění, sebemrskačství, pocitu viny, pocitu marnosti a zbytečnosti, samaritánství, atd.“
Např. když matka (otec) „vytvoří model partnera“ ze svého dítěte, je dobré pozvat potomka do restaurace na oběd a ve 12.00 zimního, 13.00 letního času mu říci:
2. „Omlouvám se, že jsem tě považovala za svého partnera, nebylo to na vědomé úrovni, tehdy jsem to neuměla jinak. Od této chvíle jsi volný /volná/ a budeš se ke mně chovat jako můj syn (dcera) a já k tobě jako tvoje matka. Rovněž k otci se nebudeš chovat jako jeho sok, ale jako jeho syn (dcera) a k sourozencům jako jejich sourozenec a ne druhý otec.“ Totéž je vhodné i od otce, pokud považoval ve své vizi dítě za partnera. Když matka považuje za partnera (většinou) prvorozené dítěte, otec nelení a na srovnání nerovnováhy v rodinném systému vytvoří neobvyklý vztah s druhým dítětem. Pokud je v rodině další dítě nebo děti, cítí se osaměle a necítí zájem rodičů.
Pokud to rodič nepřizná, nenapraví nerovnováhu, kterou tím způsobil a dítě se v roli partnera rodiče pozná, může i dítě říci (či napsat) rodiči větu:
3. „Odpouštím ti, že jsi mne považoval/a za svého partnera (partnerku), vím, že to nebylo na vědomé úrovni a že jsi to tehdy jinak neuměl/a , od nynějška se k tobě budu chovat jako tvůj syn (dcera) a ty ke mně jako moje matka (otec)“. Výše popsanou větu stačí říci osobně (či napsat) jednou. Pokud to není možné (bojíme se reakce rodiče, nebo již nežije), potom ji musíme opakovat 8x až třeba 40x v nižší hladině vědomí. Optimální je čas okolo poledne, či půlnoci, kdy jsme nejcitlivější.
Po výše popsané větě se zátěže (břemene) s odpovědností za vztah rodičů zbavíme. Mnoho dětí, které jsou rodiči do této „role“ postaveny neunáší tíhu odpovědnosti za vztah a problémy rodičů a onemocní, či berou drogy, utíkají z domova, a když dospějí, často odjíždí. Většinou zůstávají „zamrzlí“ ve věku, kdy je rodič začne do role partnera zasvěcovat, což je asi 7-8 let.

V souvislosti s tím je užitečné říkat:
4. „Odpovědnosti za celý Svět a problémy rodičů, zbavuji se tě, už nebudeš součástí mého života, protože mi překážíš ve štěstí a radosti ze života. Nechám si z tebe jenom tu nepatrnou část, která mi náleží.“
Dobrou větou na zbavení se strachu (závislosti, netolerance, závisti, zloby, atd.) je:
5. „Strachu, zbavuji se tě, už nebudeš součástí mého života, už tě nebudu potřebovat, protože bys mi bránil v radosti a štěstí. Nechám si tě jen nepatrné množství nutné k životu, ostatního přebytečného strachu se zbavuji“.
Na přijetí sebedůvěry, jistoty:
6. „Sebedůvěro, jistoto, rozhodnosti, vnitřní sílo, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si kolik budu potřebovat, abych si věřil/a, abych si byl/a jistý/á sám/a sebou, abych byl/a rozhodný/á a měl/a dostatek vnitřní síly k realizaci svých snů a přání“.
Mnoho lidí se neumí radovat:
7. „Radosti, lásko, štěstí a cite, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás tolik, kolik budu potřebovat, abych dokázal/a radost ze života, lásku, štěstí a cit přijímat, ale i rozdávat“.

Pro přijmutí budoucnosti:
8. „Budoucnosti, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe tolik, kolik budu potřebovat, abych dokázal plánovat budoucnost, užívat život, nacházet inspiraci a seberealizaci v životě, abych našel/šla svůj pevný bod a smysl života.“

K uzdravení:
9. „Léku, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe tolik, kolik budu potřebovat ke svému uzdravení a udržení zdraví nejenom fyzického, ale i duševního, abych dokázal zharmonizovat duši a tělo.“
10. „Nemoci, zbavuji se tě, už nebudeš součástí mého života, protože mi
bráníš v přijímání života“.
Mnoho lidí, nejenom mužů (kdo z dětí byl „povýšen do role partnera“ matky – otce tak to jsou všichni) zůstalo „zamrzlých“ na věku, kdy je matka (otec) začala zasvěcovat do svých problémů (domácnosti, vztahů, finančních problémů, …) což je cca 4-9 let. Proto je nutné dospět. Řekněte si pro sebe první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vás? Nečtěte dál, dokud to číslo neřeknete. Pokud jste řekli číslo jedna až sedmnáct, nejste „dospělí“. Ptal jsem se, na kolik let se cítíte, jako kolika-letí se chováte. Tak už víte, jak na tom jste. Takto se můžete zeptat svého partnera či rodiče, jak vás vidí. Na papír napište větu: Na nevědomé úrovni se tě ptám, kolika letech jsi „zamrzlý/á“, jako kolika-letý/á se cítíš být, případně se i chováš? Potom se zeptejte: „Řekni mi bez přemýšlení první číslo, které tě napadne, když se ptám na tebe?“ (Myslete při tom na otázku, kterou máte na papíře. Až tázající odpoví, číslo napište k otázce a předejte tomu, koho jste se ptali na nevědomé úrovni na jeho věk.“
11. „Dospělosti, přijímám tě jako součást svého života a vezmu si z tebe tolik, abych během krátké doby (je to možné cca do tří týdnů) dospěl/a z dětského věku na svůj reálný věk. Tím abych dokázal/a přijmout i odpovědnost odpovídající mému věku.“

Další možná věta:
12. Změno, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe tolik, abych dokázal/a udělat změnu ve svém životě, udělat čáru za minulostí, tím se dostal/a do budoucnosti, z fáze snění a chtění do fáze činu.

S dospělostí souvisí i přijmutí (rovnováha) mužského a ženského principu:
13. „Mužský a ženský principe, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si, kolik budu potřebovat, abych v sobě vyrovnal /a hladinu mužského a ženského principu, abych se choval/a a cítil/a jako dokonalý muž (abych se cítila a chovala jako dokonalá žena), dokázal/a si vážit žen, ctil je a dokázal s nimi žít /dokázala si vážit mužů, ctila je a dokázala s mini žít/“
14. „Živote, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe tolik,
abych se ve zdraví dožil 100, 120, 130, 140-ti let atd.“
15. „Harmonie, usmíření, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe tolik, abych dokázal/a zharmonizovat svoji duši i tělo, najít svůj vnitřní klid a rovnováhu a došel k usmíření se všemi, kdo o to stojí, ale i sám se sebou.“

Přijímání duše:
16. „Duše moje, přijímám tě jako součást své osobnosti, vezmu si tě a už se tě nikdy nepustím, protože bez tebe nejsem v realitě života, ale ve snu. Nerad/a bych na konci života zjistil/la, že jsem prosnil/a celý život. Budu tě mít stejně rád/a, jako sebe.“
Zbavení se woodoo, uřknutí, uhranutí, kletby.
17. „Zbavuji se veškerého negativního ovlivnění, beznaděje, bezmocnosti, neschopnosti, energií, které mi škodily a negativně mne ovlivňovaly, zbavuji se vás, už nebudete součástí mé psychiky a mého života, už mi nebudete překážet ve štěstí, zdraví, lásce. Současně vytvářím okolo svého těla mentální ochranu proti všem negativním vlivům, jak od lidí, tak od věcí.“ (To mohou být dárky, fotografie, obrazy atd., které mohl dát člověk, který vás chtěl ovlivnit).
18. Rozloučení se zemřelými, potraty: Je dobré zapálit několik (podle počtu zemřelých – kdo neví, je vhodné zapálit 12 svíček) svíček, vhodný čas je poledne či půlnoc. Věta zní: „Je mi líto, že vy nežijete a my ano, ale nadešel čas našeho rozloučení, protože nám bráníte ve štěstí a radosti ze života. Budeme se těšit, že až nastane váš nebo náš čas, že se znovu setkáme, ale teď je čas se rozejít. Vy tím dojdete svého klidu, získáte tím možnost se znova narodit a my tím dojdeme svého štěstí a uzdravení. Akt doporučuji opakovat 12x při dvanácti zapálených svíčkách, dvanáct dní. Je jedno, zda den či více po sobě. Pokud jde o zemřelého partnera, je dobré se rozloučit slovy: „Děkuji ti za ty krásné chvíle, co jsme spolu prožili, vždy tě budu ctít jaké svého (bývalého) partnera a vždy budeš mít místo v mém srdci, ale teď nadešel čas našeho rozloučení, ty musíš jít cestou ke smrti, já cestou k životu. Budu se těšit, až nastane tvůj nebo můj čas, že se znova sejdeme, ale teď je čas se rozejít. Ty tím dojdeš svého klidu, já svého štěstí. Tobě čas neběží, proto máš čas čekat. Já musím žít.“
Pokud je to rozloučení s potratem, je nutné přidat větu: „Omlouvám/e se za to, co se tehdy stalo, ale tehdy jsem to neuměl/a jinak. Teď se snažím to napravit. Je mi líto že ty (vy) nežiješ a já ano, ale nadešel čas našeho rozloučení a budu se těšit, až nastane můj nebo tvůj čas, že se spolu sejdeme. Ale teď je čas se rozejít, ty odchodem dojdeš svého klidu a získáš tím možnost se znova narodit a já tím dojdu svého štěstí a uzdravení.“
Při rituálu a je třeba zapálení svíček. Svíček tolik, kolik bylo potratů a 12x, 12 dní. Rituál je třeba potom opakovat už jen jednou ročně a jednou, buď v den jeho smrti – potratu, nebo 2. 11. nebo 24. 12.
19. „Lenosti, pohodlnosti, zbavuji se vás, už nebudete součástí mého života, protože mi překážíte v seberealizaci, radosti ze života.“
20. „Teplo domova, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe, kolik budu potřebovat, abych dokázal/a teplo domova vytvořit a udržet.“
21. „Vnitřní sílo, energie, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás kolik, budu potřebovat, abych měl/a dostatek vnitřní síly a energie na realizaci svých snů a přání.“
22. „Problémy, zbavuji se vás, už nebudete součástí mého života, už vás nebudu potřebovat, protože jste mi překážely v radosti ze života, užívání života, uzdravení.“
Pokud se chceme zbavit citu k někomu, kdo o náš cit nestojí (opustil nás), doporučuji „rituál“ o půlnoci, který je nutné opakovat aspoň 3 x (3 dny po sobě) a ideální je to při úplňku. Zapálíme tři svíčky – červenou, bílou, modrou. Vezmeme fotku toho, kdo nás opustil (pokud ji nemáme, můžeme jeho obličej sami namalovat na papír). Vezmeme tmavě modré propisovací pero a při větách níže uvedených čmáráme přes fotografii tak dlouho, až není vidět, co bylo na fotce. Potom fotografii spálíme nad červenou svíčkou (tím se zbavíme citu k odešlému partnerovi). Celý rituál druhý den opakujeme a fotku spálíme nad bílou svíčkou (tím se zbavíme závislosti), třetí den totéž a fotku spálíme nad modrou svíčkou (tím se otevřeme novým možnostem naději na něco nového a hezkého). Pokud „akt zbavení se závislosti“ provedeme dobře, do tří týdnů až tří měsíců se dostaví výsledek. Věty zní:
23. „Závislosti (na tom a na tom… – vyjmenujeme) zbavuji se tě, už nebudeš součástí mého života, protože nemá pro mne smysl plýtvat citem k někomu, kdo můj cit neopětuje a neváží si jej, navíc mi závislost brání v seznámení s někým, kdo si mne i mého citu bude vážit a bude jej opětovat. Navíc mi cit/závislost na odešlém partnerovi brání v tom, abych byl/a ve správný čas na správním místě a potkal tu správnou/správného partnera, který si bude mého citu vážit a bude jej opětovat.“
24. „Závislosti na alkoholu, drogách, cigaretách, automatech, zbavuji se tě, protože mi bráníš v radosti ze života, ve zdraví, v užívání života, plánování budoucnosti, nalezení smyslu života.“
25. „Porušený pude sebezáchovy (případně pojmenovat jiný problém), zbavuji se tě, protože mi bráníš v uzdravení, radosti ze života, plánování budoucnosti, nalezení sama sebe.“

Rodičům (ať se stalo cokoli, vždy vděčíme rodičům za svůj život):
26. „Děkuji vám za svůj život, co jste mi nemohli, neuměli či nechtěli dát, o to se postarám sám/sama. Vždy vás budu ctít jako své rodiče a vždy budete mít místo v mém srdci. Teď je ale čas, abych šel/šla svojí cestou.“
27. „Marnosti, zbytečnosti, prázdnoto, osamělosti zbavuji se vás, už nebudete součástí mého života, protože mi bráníte ve štěstí a v radosti ze života.“
28. „Sne a snění, zbavuji se tě, už nebudeš součástí mého života, protože mi překážíš v realitě, v užívání života a v řešení problémů. Vím, že pro mne není dobré, abych na konci života zjistil/a, že jsem prosnil/a celý život.“
29. „Žárlivosti zbavuji se tě, už nebudeš součástí mého života, už žárlivostí nebudu ničit sebe i druhé, protože už si budu vážit sám sebe a tím i druhých, už si budu věřit a tím věřit i druhým.“
(Pokud žárlíme, podvědomě chceme, aby partner odešel. Je pro to více důvodů. Buď jsme díky nedostatku sebedůvěry přesvědčeni, že by mohl mít náš partner někoho lepšího a stále cítíme ohrožení ze strany někoho lepšího, nebo cítíme blížící se konec vztahu ze strany partnera
a nechceme se dál týrat jednostrannou přitažlivostí a chceme, aby se vztah již déle neprotahoval a partner raději odešel hned. V obou případech se může docela dobře a rychle podařit tuto myšlenku zhmotnit, i kdyby to tak být nemělo.)

Další věty mohou být:
„Zlosti, závisti, zbavuji se vás, už nebudete součástí mého života, protože mi překážíte v radosti ze života, v užívání života.“
30. „Pocite viny, zbavuji se tě, už nebudeš součástí mého života, protože mi překážíš v radosti, užívání života.“
31. „Nerovnováho v rodinném systému, tímto aktem narovnávám nerovnováhu v rodinném systému, omlouvám se za ty, kteří nerovnováhu způsobili tomu, komu bylo ublíženo. Už nechci nést důsledky nerovnováhy rodinného systému, protože jsem tuto nerovnováhu nezpůsobil/a a pokud jsem k této nerovnováze přispěl/a, tak se za to omlouvám i těm, kterým jsem tím ublížil/a já.“
32. Jiná možnost
To jsou jen některé příklady a další věty je možné dle výše popsaných vzorů vytvořit po uvedení se do nižší hladiny vědomí. Věty je nutné opakovat 8- 20x, 3 až 7 dní po sobě. Je potřeba nechat vše zažít a to min. 3 dny. Proto je třeba „programování“ opakovat nejdříve po 3 dnech, ne déle než po 7 dnech, aby se „program“ zachoval v podvědomí. Za 3 týdny až 3 měsíce máme šanci na splnění našich přání. Protože konstelace je psychicky náročná, všem účastníkům doporučuji po konstelaci si provést „mojí první akupresuru“, to je ruce křížem, (puls na puls)
a držet 15 minut.
Kdo má pocit, že zůstal po konstelacích „v roli“, tak studenou sprchu, stačí jedna minuta, pokud to nestačí, doporučuji sprchu opakovat vícekrát. Může to být stejná situace jako u divadelních herců, kteří zůstávají „v roli“ po představení.
Doporučuji 3 týdny po konstelaci více sportovat, častěji se sprchovat, relaxovat, masírovat krční páteř. Je dobré být více opatrný, protože se může projevit silný účinek konstelace. Je dobré i užívat větší dávky vitamínů a minerálů.
Provádění „rituálu“ zhmotňování myšlenek je nejúčinnější ve 12.00 hodin zimního času (13.00 letního času), někdy je to možné i o půlnoci, zejména „zbavování se energie zemřelých“. Podrobně jsem tuto problematiku popsal v knize O životě a smrti, podle mne jde o paměť buněk, kde zůstává ona energie zemřelých, která je většinou negativní a to i v případech, kdy jde o „anděla strážného“. Tato energie nám nedovolí se radovat ze života.
Je dobré se dostavit do prostředí, kde chceme akt „vymazání špatného programu“ a „vložení nového programu“ provádět. Je dobré chodit stále na stejné místo, na které se již potom vracet nebudeme, protože tam zůstane náš problém. Nemusí to být kostel, chrám, i když je to ideální prostředí (protože v těchto místech jsou positivní zóny, ve kterých se lépe cítíme a jsme schopni se lépe odreagovat, uvést do nižší hladiny vědomí), může to být les, louka, moře atd. Když je to jen trochu možné, ne doma, protože bychom si problém „nechali“ doma. Pokud „akt“ zbavování se nějakého špatného programu provádíme doma, je nutné si zapálit několik svíček, abychom negativní energii, které se aktem zbavujeme „spálili“. U nových „programů“ nevadí, že AKT je třeba provádět tam, kde jsme schopni se soustředěním uvést do nižší hladiny vědomí. Doporučuji vypsat věty, které se nás týkají na papír a vždy okolo poledne (12.00 zimního času, 13.00 letního času) neodříkat, ale prožít formou meditace cca 12x, potom vždy tři až sedm dní po sobě. Neškodí časem poznámky znova zopakovat.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.