Co je dobré, aby věděli lidé s „osobním číslem“ 4 a 7.

„osobní číslo lze snadno spočítat sečtením všech čísel data narození, nebo čísel přiřazených ke jménu a příjmení.  Na stránce https://numerologie.najdise.cz/numerologie-jmena?narozeni stačí do kolonek jen vypsat a sečte se samo.

Je těžká doba, a proto bych řekl, že níže uvedené dnes platí pro všechny, obecně, ale zejména pro „nositele os. čísla 4 a 7., 

že je dobré si ze všeho vzít to pozitivní, dále: 

 = žít

v realitě, ne ve snu, a snažit se „potlačovat to negativní. Prověřovat dobře

všechny projekty, smlouvy, než něco podepíšeme, než se do něčeho pustíme

nerozhodovat se hned a spontánně, vše delší dobu vážit. Nedělat co nechceme,

nejezdit kam nechceme. Je dobré „jít po proudu života“, nevyvolávat spory, žít

spořádaně a „v harmonii- „odpustit, neočekávat, nelpět“, narovnat případnou

nerovnováhu v rodinném systému“, případně problémy hned řešit a nenechávat

nic „náhodě“ a na „pozdější dobu“, kdy už problém „zajde příliš daleko, než aby

šel snadno řešit. A to se týká hlavně zdravotních problémů. Důležité je být

„ostražití́“, právní záležitosti a věci kterým nerozumíme, řešit s odborníky.

nepůjčovat peníze, nepůjčovat si peníze zejména ne od nebankovních subjektů a

mít dobré smlouvy, hodně vážit investice, poslouchat intuici a neriskovat, vyhýbat

se adrenalinovým zážitkům, vyhýbat se situacím, kdy hrozí „faktor hromadného

osudu (shromáždění mnoha lidí). Určitě by pomohl amulet v příloze, čtverec

z červeného kamene cca 2,5 x 2,5 cm. Na výšku postavený. pozitivních vlivů je hodně, (ruší negativní vibrace pocitu samoty, pomáhá k poslouchání intuice, „dává signály“ když hrozí nebezpečí, pomáhá udržet energii v těle, brání negativním energiím negativních lidí, aby se dostaly do podvědomí.  Aby byl účinný musí být spojen s tělem. Je jedno, zda na ruce, nebo na krku jako přívěšek.

Protože „negativní myšlenky se lépe „zhmotňují“! Je dobré mít na paměti, že vždy

je něco za něco. Proto když jsem se snažil „rozkódovat za pomoci čínské

astrologie a tarotu, smysl a vliv některých čísel na náš život jsem v rozepsané

knize „Duše byznys a úspěch popsal pro inspiraci mnoho známých a úspěšných

lidí, z jejichž životních příběhů je možné díky tomu, že jsou známí=více viditelní“, proto lze lépe

vypozorovat co dělali dobře a co špatně, co je potkalo dobrého, ale i špatného.

Osobní číslo: 4 je podle mě číslo, které může „nositelům osobního čísla 4 přinést

nejvíce komplikací v životě a o to více pomůže „být připravený“. To už také

někdo řekl, že „štěstí přeje připraveným, stejně tak se dá se říci, že „problémy se

vyhnou připraveným“. V obou případech je patrné, že život lidí s os.č.4 a 7 je

jejich život „ovládán“ více osudem než jejich vlastní vůlí, i když je filosofická

otázka, zda naše vůle existuje. U č. 4 může navíc hrozit „za nepříznivých

okolností předčasné úmrtí, význam přiřazené tarotové karty Věž docela

srozumitelně napovídá, na co si dát pozor a co může hrozit. Ale ani toho nemá

smysl se obávat, protože podle mé teorie je v dnešní době lidské tělo „nastavené

na dožití se minimálně sta let, a proto všechna úmrtí před věkem sta let považuji

za předčasné úmrtí.

Numerologický význam: Spolehlivost, praktičnost, hodnověrnost, spolehlivost,

vytrvalost, vzpurnost, nekonvenčnost, samostatnost, pevná zem, pořádek, půda,

jistota, práce, tělo, rozvážnost, houževnatost, poživačnost.

Pozitivní vlastnosti: Spolehlivý́ a stabilní, pracovitý́, svědomitý́, oddaný́, přesný́

a rozvážný́, milují vzrušení.

V opačném případě netrpělivost, nedbalost, neemotivnost, vulgárnost, žárlivost,

nabubřelost, neústupnost se určitě nevyplatila „nositelům os. č. 4 a 7!

panu Dominiku Ferimu (* 11. července 1996=7! Kadaň) a panu MUDr. Ráthovi (* 25. prosince 1965=4!!!Praha) je český lékař

má jít (2.11.2023 seznamzpravy.cz) nepravomocného

rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3 na tři roky do vězení za dvě

dokonaná znásilnění a jeden pokus. Navíc má třem poškozeným ženám

zaplatit 300 tisíc, 150 tisíc a 60 tisíc korun jako nemajetkovou újmu.

Čtyřka je číslem, které reprezentuje Uran, čtyři roční doby, směry kompasu,

čtyři živly.

„čtyřky“ Jsou rádi sami a nesnášejí hlupáky.

Pokud se podíváte na tvar číslice 4, uvědomíte si, co vše napovídá o typologii

svého nositele. Ostré a rovné hrany jsou příznačné pro jednoduché a přímočaré

myšlení i jednání. Tento tvar předznamenává však i možný́ nedostatek fantazie.

Čtyřka může snadno připomínat nůž s čepelí otočenou vlevo. Symbolizuje tak

manuální zručnost a schopnost použít správný́ nástroj k řešení problému.

Čtyřka má ráda disciplínu, řád a je loajální. V určitých případech však může touha

po řádu a přehnané uctívání pravidel vyústit v panický strach z jejich nedodržení.

Přecitlivělé čtyřky, nebo ty s chatrnými nervy, proto snadno propadají

depresivním představám o tom, že svět zachvátí chaos.

Související tarotová karta: VĚŽ také hodně napovídá, v Tarotu má číslo 16

Číslo čtyři považuji za problémové, viz příklady v textu v knize. V negativním

významu připomíná pozice čísla čtyři Tarotovou kartu Císař, který́ má v Tarotu

číslo 4.

Další názvy karty Věž: Dům, Stánek boží, Lamezon, Ďáblův dům, Věž zasažená

bleskem, Babylonská věž, Nebeský oheň, Nemocnice, Atlantida, Sťatá hlava,

Plutonův hrad.

Význam karty: Falešné iluze, vratký základ, neoprávněné ambice

Věž reprezentuje vzdušné zámky, plány, vztahy, a projekty mající vratký

základ. Věž je symbolem lidské touhy být blízko moci boží. Namísto propojení

prostřednictvím našeho vnitřního božství, je to však jen plod lidské snahy povýšit

se na Boha pomocí materiálních nástrojů. Blesk na kartě symbolizuje božskou

spravedlnost. Rozmetá vše, co si přisvojujeme neprávem. Tato karta je varování

a zároveň nezbytný předpoklad k probuzení nových potencí. Mnoho z nás ustrne

na určitém stupni vývoje a setrvává v bludném kruhu. V takovém případě je nutný

násilný, někdy bolestivý zásah osudu. Jeho účelem je prohlédnutí falešných iluzí.

Zásah přichází jakoby zvenčí, ale ve skutečnosti je přitahován naší neúnosnou

situací.

Význam karty: Varování, náhlá změna, bolestivá událost, rozvod, nepřátelství,

pád, bankrot, ztracená stabilita, katastrofa, krize.

V opačném případě: Přehlédnuté iluze, neschopnost zbavit se iluzí, nutnost

pokory, nemoc, možnost skandálu, pýcha.

Čínská numerologie: Čtyři (Číslo 4) je pro svou podobnost se slovem 死

(pinyin: sǐ, český přepis: s‘), jenž znamená smrt, často označováno jako to

nejnešťastnější. Proto se čínská kultura číslu čtyři vyhýbá, jak je to jen možné.

Například v budovách je čtvrté patro nahrazováno patrem 3A. To též platí i pro

čísla pokojů, domů, poznávací značky aut atd. Dále také darování jakéhokoliv

dárku, jenž obsahuje číslo čtyři, je chápáno jako ne příliš příznivé (4 jüan, 4 růže

atd.), protože si to příjemce může vyložit jako přání smrti.

Podle mé intuice se lidé s osobním číslem 4 mohou cítit stejně osamoceně (i když

s někým žijí), jako lidé s osobním číslem 7. Podle mé intuice by tento problém

pomohl vyřešit amulet, z červeného kamene ve tvaru čtverce 3×3 cm, na výšku

postavený- viz obr. Měl by podpořit intuici a zbavit „nositele“ osobního čísla 7 (a 4)„osudového pocitu samoty“.

Osobní číslo: 7

Numerologický význam: Hledající poznání, léčení, poradenství, jasnovidectví,

astrologie, analýza, meditace, rezervovanost, lhostejnost, uzavřenost,

puntičkářství, osobní zdraví

Vlastnosti: Intuitivnost, duchovnost, originalita, inteligence.

V opačném případě: Zbabělost, nespolečenskost, introvertnost, apatie, nestálost,

rezervovanost, nezúčastněnost.

Sedmička reprezentuje planetu Neptun. Je to číslo cesty a okultismu. Není to

jen šťastné číslo. Lidé s tímto životním číslem jsou duchovně založení a touží po

skutečném a hlubokém poznání. Sedmička věří, že nic není ve skutečnosti takové,

jaké se jeví na povrchu. Toto číslo si můžete představit jako mudrce či badatele,

který́ se snaží v ústraní odhalit reálnou povahu věcí a jevů. Životní číslo sedm je

typické pro intelektuály, kteří mají poněkud nekonvenční pohled na svět. Mnoho

sedmiček se rovněž zajímá o duchovní otázky. Člověk s číslem sedm je obvykle

rezervovaný́. Důležitější než hmotné statky nebo společenské postavení je pro něj

smysl, pravda nebo poznání. Peníze chápe především jako prostředek a nikoli cíl

své životní cesty. K lidem čísla sedm přicházejí ostatní pro radu a pomoc, většinou

je ostatní lidé uznávají jako mentálně nadřazené.

Související tarotová karta: Ve většině výkladů je jako související Tarotová karty

popisována karta – POUSTEVNÍK- „Hledající poznání“, číslo karty je 9.

Další významy: Otec času, Hrbáč, Stařec, Saturn, Mudrc, Kapucín, Sv. Antonín,

Zahalená lampa.

Klíčová slova: Cesta, samota, hledání. Poustevník symbolizuje osamění nebo

někoho, kdo si jde svou cestou bez velkého ohledu na okolí. Světlo lucerny, kterou

drží v ruce ukazuje poustevníkovi cestu a je zároveň majákem pro ostatní, kteří

hledají pravdu a moudrost. Jeho hůl je symbolem cesty, kterou musí ujít, ale je i

symbolem ochrany proti nebezpečí.

Význam karty: Rada, samota, zdrženlivost, diskrétnost, sebezapření, moudrost,

spoléhání sama na sebe, intelektuální činnost, zpomalení, nalezení směru, čistota,

absence partnerského vztahu, celibát, askeze, stáří, meditace, ticho.

V opačném případě: Samota, strach, smutek, chudoba, závist, špatná rada,

přetvářka.

Podle mé vize by odpovídala i karta – KOLO ŠTĚSTÍ – Síla osudu, č. karty

10.

Další významy: Kolo života, Kolo osudu, Rota, Šance, Mandala, Zvěrokruh,

Fortuna.

Kolo štěstí je znázorňováno jako točící se kolo osudu se třemi bytostmi

podobným opicím, z nichž jedna stoupá na kole vzhůru, druhá sedá na vrcholu a

třetí klesá dolů. Tři bytosti v kole mohou též znázorňovat instinkt, inteligenci a

duchovno. Sestupující netvor nalevo je ovládám instinktem a smysly. Zapadá do

hmoty. Jeho energie vychází z jeho zvířecí podstaty Vystupující netvor vpravo je

vědomý a inteligentní. U něj energie aspiruje k vyšším cílům. Nad kolem sedí

další bytost, která je svou podstatou duchovní. Její křídla jí umožňují se povznést.

V pravé ruce drží meč spravedlnosti osudu a zákona odplaty.

Kolo štěstí reprezentuje věčnou proměnlivost života a vyjadřuje heslo: Jednou jsi

nahoře a jindy dole.

Podle mé teorie, když dojde k problému, musí se sejít minimálně tři negativní

aspekty. A právě ty tři bytosti na kole osudu vidím ve své vizi jako ty tři aspekty.

Význam karty: Osud, zákon odplaty, osudová křižovatka, vyvrcholení, blížící

se konec problémů, různorodé vlivy, nevyhnutelnost, změna osudu, bludný́ kruh,

osudový́ vztah, vliv osudu na život.

V opačném případě: Neúspěch, smůla, nejistá situace, náhlá změna,

dobrodružství, riziko, prolomení bludného kruhu.

Čínská numerologie: Sedm (Číslo 7) může být chápáno jako šťastné i

nešťastné. Ve svém šťastném významu je především asociováno se slovem 齐

(pinyin: qí, český přepis: čchi) – jednota, jednotný, tudíž je chápáno jako dobré

číslo pro mezilidské vztahy. Oproti tomu ve svém nešťastném smyslu je

spojováno se slovem 欺 (pinyin: qī, český přepis: čchi) – klamat.

Podle mé intuice se lidé s osobním číslem 7 mohou cítit stejně osamoceně (i když

s někým žijí), stejně jako lidé s osobním číslem 4.

Podle mé intuice by problém „osudového pocitu samoty“ mohl zmírnit amulet

z červeného kamene, ve tvaru čtverce 3×3 cm na výšku postavený. Měl by

podpořit intuici a zbavit „nositele“ osobního čísla 7 (a 4) „osudového pocitu

samoty“.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.