„Blbá doba“ pokračuje, co dál?

Cesta ke štěstí, jak s z blbé nálady. 

Kovidová doba roku 2020, 2021 i válka na Ukrajině ovlivnila život mnoha lidí.  

„V letech 20 a 21 žil člověk neustále v kolektivu stejných osob, mnozí byli ze strachu z nakažení o samotě. Lidé, které strach neovládal, nemají problém se vrátit do „obvyklého způsobu života, takových je podle mé „křišťálové koule“ 50 %. Největší problém pro lidi, kteří jsou přecitlivělí a ovlivnitelní, mají a budou mít větší problém v „restartu“ života jaký vedli do r. 2019. 

V roce 2019 jsem předpovídal krizi na rok 2020 a s tím, že může trvat pět až sedm let.  „nastala nová doba“ a plno profesí díky krizi skončila a ještě skončí, mnoho jiných a nových však vznikne. Takový je „koloběh života“. Vždy platilo a bude platit, že aby mohlo začít něco nového, musí „to staré“ skončit. Možnosti nápravy či zvýšení uplatnění ve společnosti jsou velmi dobré díky možnostem, které okolo nás existují. Mnoho lidí se dostalo „na dno“, ale právě to je zkušenost, která by mohla mnohým ukázat nové možnosti. Nejde tvrdošíjně chtít dělat to, co přestalo „fungovat“, ale je nutné udělat změnu. A proto se bude lépe dařit lidem, kteří jsou flexibilní a schopní učinit rychlé rozhodnutí. Odjakživa tvrdím, že nemá smysl na něco čekat, je to čekání na smrt. Žijeme teď a tady a je třeba plánovat budoucnost, ne se stále ohlížet a žít minulostí. Ani nejde žít ve strachu a očekávat, že se naplní katastrofické scénáře denně omílané v médiích. Lidé vyčítají médiím, že negativních zpráv už je mnoho. Média zase tvrdí, že jejich povinností je informovat aktuálně a o všem. Problém je, že ani politici, natož běžný člověk, nemá tolik ověřených a správných informací, aby byl schopen odpovědně posoudit, zda a do jaké míry je pravda v podávaných informací v médiích. Mezi zprávami se mnoho lidí předhání v senzacích a falešných zprávách, které zejména lidé, kteří se nudí, rozesílají dál jako ty zaručené prověřené informace. Zprávy poslouchá jen ten, kdo chce v sobě přiživovat strach. A bohužel, asi podle přísloví, že „sdělená radost je dvojnásobná radost a sdělený problém je poloviční problém“, šíří nepravdivé zprávy a tvrzení dál. Sám dostávám takových zpráv cca dvacet denně! Samozřejmě to nečtu a pár šiřitelům jsem dokázal, že šíří bludy, protože zmíněné „odborníky“ jsem nikde na netu (kde je všechno), ani nenašel a mnoho webů šiřitelů „zaručených zpráv“ bylo vymazáno pro šíření štvavých či lživých informací. Hodně lidí je naivních, jinak by se nemohly stále dokola objevovat zprávy, jak lidé posílají peníze (a většinou půjčené) na smyšlené příběhy podvodníků, mnohdy se opakují stejné příběhy – jako například „chudákům americkým vojákům do Afganistánu“ atd. Mnoho lidí nemá základní právní vědomosti, stejně tak mnoha lidem chybí finanční gramotnost. A vzhledem k naivitě a problémům s psychikou, stále více zneužívají této situace podvodníci.

Test č.1: Jaké vás napadnou znaky z možností: čtverec, elipsa, kruh?

Po roce 1990 jsem předpovídal, že „duševně nemocných je cca 20 %, a za 30 let bude hrozit, že se poměr „zdravých a nemocných“ začne otáčet tak, že „duševně nemocných začne být více, než těch „zdravých“. A zamýšlel jsem se nad tím, co potom bude „normální“, když na „normální“ se považuje to, co dělá většina. A podle mne, ta doba přišla. U duševně nemocných jsem si za roky své práce ověřil, že oni jsou přesvědčeni, že problém mají všichni „ti okolo“, jen oni ne, a proto jim není pomoci. Jsou přesvědčeni, že pomoc nepotřebují, a proto nic dělat pro vyřešení situace, do které se dostali vlastní vinou, dělat nebudou. Horší je, že krize může trvat dalších pět let, a to mnozí nemusí zvládnout dobře. Proto není na škodu zkoušet doporučené návody odborníků, kterých je všude dost, jen je třeba si vybrat „ten správný“ pro naši mentalitu.

Čím delší dobu člověk v izolaci stráví, tím je jeho zapojení do života na svobodě složitější. To znají zejména lidé, kteří byli ve vězení. 

Postupy alternativních způsobů léčby, které mám za posledních 30 let ověřené praxí, doporučuji stále dokola ve svých článcích, i knihách. Průměrný věk se za posledních sto let téměř zdvojnásobil. Lékaři umí léčit mnoho nemocí, které ještě před pár desítkami let platily za smrtelné. Podle mé teorie je v dnešní době lidské tělo „nastaveno“ na dožití se minimálně sta let ve zdraví. Ale je nutné pro zdraví něco dělat, samo to nemůže být, protože nám k dožití se maximální věku brání zejména nedostatek pohybu, stres, nedostatek biologicky účinných látek, které nemáme v běžné stravě. Dříve se mělo za to, že hlavní roli v dlouhověkosti lidí hraje genetická predispozice. Podle vědců ale geny přispívají jen zhruba 8 %. Evropané žijí v průměru 81 let. Před 30 lety se Češi dožívali v průměru 71,5 roku. Nyní je to v průměru 79,5 roku. Kromě Japonska žijí lidé déle v Singapuru, Španělsku a také Švýcarsku. Nejvíce let se ve zdraví dožívají lidé na Maltě a ve Švédsku. Nejméně pak v Lotyšsku.

Velkou roli v dožití se vysokého věku hraje spokojenost v životě

Nejšťastnější zemí světa se ve výročním žebříčku sestavovaném pro OSN už popáté za sebou stalo Finsko, Česko si udrželo loňské 18. místo. To je dobrá zpráva, protože je vidět, že se posouváme sice pomalu, ale jistě k první desítce.

Důležité krok ke štěstí je najít rovnováhu mezi dáváním a braním. Všude musí být rovnováha, jakmile více „dáváme, než bereme“, můžeme onemocnět. Když není rovnováha ve vztahu, rozpadne se, když není rovnováha v postaveném domě, zbortí se, když není rovnováha v našem těle, onemocníme, zemřeme předčasně. Když neumíme nastolit rovnováhu mezi prací a rodinou, jedno z toho skončí. Když není rovnováha mezi příjmem a výdejem peněz, zkrachujeme.  

Cestu ke štěstí – radost, je třeba umět hledat v maličkostech. Je nutné být pozitivní. Stále opakuji, že na jednoho negativního člověka okolo sebe musíme na „vyrovnání energií“ mít okolo sebe tři pozitivní lidi. Předvádím to na přednáškách „konstelací“. Kdo si to chce vyzkoušet, je to jednoduché. Postavil jsem při konstelaci do řady deset lidí. Jednoho jsem nechal vystoupit z řady s tím, že představuje sině negativní energii. Abych neovlivnil účastníky konstelace, napsal jsem to na papírek a dal tomu vystoupivšího z řady do ruky, že to je to, co představuje. A potom jsem dal ostatním pokyn, ať se k němu přidávají další s tím, že opět bylo na papírku pro každého, kdo chtěl vystoupit z řady, že je pozitivní energie nutná na „vytlačení“ oné negativní energie. Když vystoupili dva, energie se vyrovnaly, ale na „vytlačení negativní energie z našeho „teritoria“ musel přijít další účastník pokusu. Člověk, který představoval negativní energii řekl, že mu „v oné společnosti dalších energií“ není dobře a odešel. A takto zkouším všechny aspekty života (i neživota), protože když věští jednotlivec, vždy může udělat chybu. Ale v konstelacích vše souvisí „se skupinou“, kde je menší pravděpodobnost chyby. Proto konstelace považuji za ideální způsob k řešení problémů. 

S tím souvisí to, co rovněž stále opakuji, seberealizace ve vztahu a pracovní oblasti

Co se týká vztahů, tak na to musí být dva a ve své knize S kým a kde žít jsem se snažil popsat všechny aspekty, které ovlivňují naše vztahy. To proto, že mnoha problémům se dá předejít pochopením „osudových setkání“, kterých je tolik, že je to na celou knihu. Zde hraje roli například datum narození, znamení čínské astrologie a mnoho dalších. Podle mé teorie je většina vztahů založena na sexuální přitažlivosti= závislosti. A když sexuální přitažlivost skončí, končí vztah. Nemusí se rozejít, ale je logické, že sex je nejvyšší pud, a proto potkáváme sexuálně přitažlivější subjekty. Je nutné si uvědomit, že sex je „léčebná metoda“, která hraje důležitou roli v udržení zdraví, jak fyzického, tak hlavně duševního. Po orgasmu se v těle vytváří pětinásobek steroidu DHEA, který je známý jako hormon proti stárnutí. Proto lidé, kteří častěji provozují sex, vypadají mladší.

Proto není divu, že mnozí neodolají „tlaku přírody“, což může vést k ukončení vztahu. Proto tvrdím, že vztah je dar a je jen na nás, na jak dlouho a komu jej darujeme. Je jasné, že kdo ze vztahu odchází (když pro něj partner přestal být sexuálně přitažlivý, což je většinou dáno „osudem“ a moc s tím dělat nejde), je volný, nezávislý a už mu za to nestojí se omezovat. A každý vztah je omezování, jinak to nejde. A vždy je ten opuštěný (= závislý) ublížený. Kdo nechce, aby mu nebylo ublíženo, musí být sám. Takový je život, že většina vztahů končí jednostranně. A sexuální přitažlivost nejde vyloudit, vynutit, vytrucovat. Sex jde koupit, ale to bude patrně jednostranná záležitost jen na dobu určitou. Proto je zbytečné a mnohdy trapné, jak opuštění lidé divně a nepřiměřeně reagují. Většinou, zejména opuštěné ženy říkají, že „kvůli mladší jí manžel opustil“, což není pravda. Příčina odchodu je skončená sexuální přitažlivost. A většinou „odcházení“ trvá nějakou dobu, a to tak dlouho, než dotyčný smíří s tím, že „přitažlivost = závislost“ skončila a je „volný“, nezávislý a než potká „sexuálně přitažlivější objekt svého sexuálního zájmu. Proto nová známost není „příčina rozpadu vztahu, ale důsledek“. Opuštění se chovají divně a zejména ve „veřejném prostoru“ se ztrapňují, protože jsou závisí a mnohdy považují odcházejícího partnera za svůj majetek a nechtějí připustit, že každý má právo do vztahu vstoupit, ale i vystoupit. Jinak si nejde vysvětlit to, že se rozhodnou odcházejícího partnera „veřejně zničit“, jak vidíme a čteme posední dobou v „bulváru“. Nebylo by špatné si uvědomit, že vždy když něco skončí (netýká se to jen vztahů, ale například i práce), tak proto, aby mohlo začít něco nového a lepšího. Ovšem jen za předpokladu, že se se situací smíříme a zbavíme se závislosti.

Co se týká práce, tak máme základní předpoklady dané vzděláním a tím, zda rodiče „odhadli“ správnou budoucí profesi u svého potomka, aby po dokončeném vzdělání mohl dojít k „seberealizaci“ a uspokojení z vykonávané činnosti. Čím vyšší vzdělání máme, tím máme více možností výběru. Důležitá schopnost v uplatnění našich schopností je, zda máme obchodní talent. Ten má v Česku jen 30 % populace. A ti mohou podnikat, a proto to mají s možností seberealizace jednodušší. A i kdyby lidé s obchodním talentem nechtěli podnikat, mají schopnost být „ve správném čase na správném místě“ a tím najít rychle a správně možnost uplatnění a tím seberealizace.

Výsledek Testu č.1: Jaké vás napadnou znaky z možností-čtverec, elipsa, kruh? Na „nevědomé úrovni jsem se ptal, zda umíte plánovat „růžovou budoucnost“. Čtverec v odpovědi= NE, elipsa trochu, cca na 50 %, Kruh= ANO.

Ke štěstí patří útulný domov, což je pro mnoho lidí problém. Je rozdíl mít útulný byt a útulný domov. Domov musíme vybudovat, pokud jsme ve vztahu, tak s partnerem, pokud jsme sami, tak sami. Jedině tak se můžeme cítit doma v bezpečí. Podle odborníků mají silné rodinné vazby pozitivní vliv na životní pohodu člověka a na délku jeho dožití. Častý kontakt s rodinou totiž pozitivně ovlivňuje jak množství socializace, kterému se vystavujeme, tak pocit, že náš život má nějaký smysl. Také jsem četl statistiku, že „zadaní“ lidé se dožívají vyššího věku než lidé, kteří žijí osamoceně. Stejně tak přátelství nás může výrazně podržet v krizových situacích či pravidelně zmírňovat pocity stresu a úzkostí. Tvrdím, že sám je jen ten, kdo chce být sám. Důvodů může být více a je to na knihu. Ale víme, že vztahy souvisí hlavně s tolerancí.

Test č. 2. Jaká vás napadnou čísla z čísel 1 až 5? 

Ke štěstí potřebujeme mít dobré zdraví jak fyzické, tak duševní. Jedině tak jsme schopni být „v pohodě“ a máme možnost poslouchat intuici. Mnohdy se staráme o tělo, ale zapomínáme na naši „duši“. Klidná mysl a dlouhověkost k sobě přitom neodmyslitelně patří. Dobrému psychickému zdraví pomůže „plánování růžové budoucnosti“. Nejenom podle mé teorie platí, „že všechno máme v hlavě“. Proto nemá smysl hledat smysl života, protože už žijeme (a to bez našeho přičinění, takže to stejně už nemůžeme změnit), ale žít teď, tady a naplno. A k tomu patří plánování budoucnosti. 

Podle mé teorie – „pohyb a změna je život“. Proto jako první krok ke změně je dobré se začít více „družit“ s rodinou, kdo nemá, tak s kamarády, kterým můžeme věřit a přátelství, ve kterém je samozřejmostí rovnováha a kamarád/ka je prověřen/a, zejména uplynulým obdobím největší krize. Jako další postup „k restartu života“ by mohla být zvýšená pohybová aktivita. Dobrá je meditace, například jógadechová cvičení (tím prokysličíme mozek, což v důsledku vede i k udržení dobré paměti). 

Výsledek Testu č. 2: Na nevědomé úrovni jsem se ptal, jak umíte žít. Čísla v odpovědi jsou jako známkování ve škole. 1= Super, na „jedničku“. 4-5= propadli jste.

Neméně důležitá je strava. Protože je čím dále tím více lidí alergických na pšenici a mléčné výrobky, doporučuji tyto ve stravě omezit a to hodně. Ve střevech se nachází dráhy všech orgánů a také velké množství neuronů. Ve chvíli, kdy dojde ve střevech k přemnožení mikrobů, mohou se objevit psychické problémy, jako je úzkost či deprese. Když jsem vynechal ve stravě mléčné výrobky a pšenici (hlavně bílé pečivo, vše z mouky), začal jsem konečně hubnout. Po užívání Ginkgo biloby se mi zlepšila paměť za dva měsíce.

Dalším problémem jsou infekce. Já například dostal boreliózu (kterou přenáší nejenom klíšťata, ale i komáři), z ovčího sýra, který jsem snědl ve vinárně. Tím jsem si ověřil, že pokud mají zvířata boreliózu, je infekce i v produktech z těchto zvířat. A u zvířat nevím, že by někdo pravidelně kontroloval, zda mají zmíněné infekce. Infekce se dostane z produktů pasterizací, ale pokud jsou to například sýry za studena zrající, borelióza v nich zůstala, a to se mi stalo osudným. Patrně proto bylo oficiálně zakázáno prodávat čerstvě nadojené mléko v „mlékových automatech“. A borelióza, stejně jako chlamydie jsou neléčitelné. Podle mé teorie má chlamydie témě každý (moje teorie že od zvířat) a stejně jako jsem četl, že chlamydie, tak i borelióza je přenosná i při sexu. Chlamydie i líbáním. Neléčitelných infekcí je podle světové zdravotnické organizace cca dvanáct. Na utlumení bakteriální chlamydiové infekce jsem vyzkoušel přírodní ATB, -oregano, na „utlumení boreliózy štětku lesní. Oboje doporučuji na poprvé užívat dva měsíce denně, potom preventivně. Ve své knize Jak se dožít 140 let, 1. vydání v r. 2000, jsem napsal, že největším problémem dožití se vysokého věku v budoucnosti budou infekce a duševní poruchy. 

V současné době je problémem i „virová zátěž“, nejenom díky kovidové infekce. Na zbavení se virů doporučuji směs tří bylin, užívat dohromady, nejlépe v extraktech: rakytník + šalvěj + zlatobýl. Tuto směs doporučuji užívat denně cca 6 týdnů a dvakrát ročně doporučuji opakovat. |Komu se viry „zatížilo tlusté střevo“ (což je cca třetina lidí), doporučil bych hydrokolonterapii (výplach tlustého střeva). Sám jsem to absolvoval na doporučení lékaře (abych se zbavil virů po očkování) a je nutné to absolvovat 3x po sobě (platil jsem 3×1000 Kč). 

Deprese a blbou náladu způsobuje mimo infekcí a „bloků“ na krční páteři i vysoký tlak, kterým trpí čím dál více lidí. Vysoký tlak = blbá nálada. To souvisí i s případnými nemocemi srdce, ledvin. Onemocněl jsem poprvé a doufám naposledy v životě po očkování („podlehl tlaku světa a „odborníků“ protože jsem chtěl cestovat) a neposlechl svojí intuici, že se nemám nechat očkovat -11.8.1021), což mně mále zabilo. Skončil jsem v nemocnici s arytmií srdce. Už jsem díky dvěma zákrokům („kardioverze“) ve Vojenské nemocnici vyléčen. Ale asi jsem to měl zažít, bych pochopil nemoci srdce. Očkování mi porušilo „pud sebezáchovy“, strašné deprese, tak strašnou únavu jsem nikdy nezažil, zmizela svalová hmota, zmizela mi chuť, strašné pocení hlavně noční, ale i po malé námaze, a další velké problémy. A to vše ze dne na den! Díky lékařské péči v ÚVN jsem se dal do pořádku, ale samozřejmě jsem léčbu podpořil „mými alternativními způsoby léčby, což je má „akupresura a užívání potravinových doplňků (které denně užívám 30 let).

V únoru 2022 se moje partnerka v práci nakazila kovidovou infekcí a když jsme šli na testy, byli jsme pozitivní. Byl jsem absolutně bez příznaků a kdybych testem nezjistil pozitivitu, ani bych nevěděl, že infekci mám.

Test č.3: Jaká vás napadnou dvě čísla? 

Věřím, že k vyléčení mi pomohly i má doporučení – jak se uzdravit a zdraví si udržet, což sám 30 let realizuji. Jsou to jednoduché postupy – akupresura, „zápěstí na zápěstí“, 24 minut 2x týdně, občasné masáže páteře, užívání vitamínů a minerálů a užívání bylin na „očistu těla“. Všechny postupy mám na svých stránkách www.stanleybradley.eu  v kapitole „Návody“. Věřím, že proto jsem nebyl nikdy nemocen, „mé tělo i mysl přemohlo“ jen očkování.

Je dobré si uvědomit, že vždy je něco za něco. To platí ve všech oblastech života.  A každý dělá jen to, co mu za to stojí. 

Samostatnou, asi poslední kapitolou, jak dosáhnout svého štěstí, je nezávislost. Nemůže být šťastný ten, kdo je závislý. Podle mé zkušenosti závislost souvisí s dětstvím a tam je také příčina. A přesvědčil jsem se, že dokud se neodstraní příčiny (jakéhokoliv problému), nejde s trvalým efektem odstranit důsledek. Pokud rodiče vidí své dospělé děti jako děti i v dospělosti, neumožnili tím dětem „dospět“. Nedospělost je příčinou naivity, neodpovědnosti, neschopnosti využít svých schopností atd. „Nedospělí lidé“ se chovají spíše pudově, než že by dělali, to co chtějí a co mohou. 

Výsledek testu č. 3: Na nevědomé úrovni jsem se ptal, jako kolikaletí se cítíte být, případně chováte. Číslo, které jste odpověděli to je věk, jako kokaletí se cítíte být.

Všem přeji hodně štěstí, krásné probuzení ze zimního spánku, z letargie a jarní únavy.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.