• Návod na výklad karet 21 ks

    Stanley Bradley MAGICKÉ VYKLÁDACÍ KARTY Probuďte svoji jasnozřivost, intuici a věšteckou schopnost pomocí 21 nejjednodušších karet pro vykládání budoucnosti. Věštění budoucnosti je schopnost, kterou má každý́ z nás, podle mne jde o intuitivní telepatii. A ta lze rozvíjet jako všechny schopnosti. Rozdíly jsou též v délce doby věštění budoucnosti. Někdo je schopen věštit budoucnost na 100 let, někdo jen na jeden měsíc. Další rozdíly jsou v tom, že ne každý́ je schopen věštit budoucnost ve stejném čase. Karty jsou určeny pro začátečníky, ale i pro pokročilé. S těmito kartami dostane každý jednoznačnou odpověď na jakoukoliv otázku. Aby se možný omyl ve výkladu omezil, je výklad i počet karet zmenšen na minimum. Další možný výklad je tak, že po položení otázky se snažíme pomocí intuice si vizualizovat číslo odpovědi. Každá karta vyjadřuje určitý́ a poměrně jasný symbol a má více významů a je na nás, který význam nás jako první napadne. Někdo má lepší intuici dopoledne, někdo odpoledne, někdo večer. I na tyto základní otázky nám mohou karty odpovědět. Stejně jako v jiných oborech, pokud chceme vyniknout, musíme i věštění trénovat. Ne pro každého však jsou karty tím vhodným prostředkem k probuzení jasnozřivé představy. Stejně jako věštění je i jasnozřivost schopností a je několik možností, jak se tato schopnost projeví. Někdo k tomu potřebuje karty, někdo křišťálovou kouli, jiný zrcadlo, hladinu vody, kávovou sedlinu, ruku, oči, kyvadlo, obrázek atd. Obrázek, který́ by mohl evokovat představy, jsem nakreslil pomocí kyvadla a je na kartách. Kdo nemá jasnozřivé představy, může jednoduše podle svého „přečíst“ význam karet, které vyjdou. Kdo má jasnozřivé představy, nebo je chce trénovat, musí se snažit „vidět“ souvislosti vyložených karet a „mentální obraz odpovědi“. Další možnost využití těchto karet je, že karty rozložíme do půlkruhu a můžeme se stejné otázky ptát kyvadla, kyvadlo bude ukazovat na jednotlivé karty místo odpovědi. Způsobů vykládání je hodně. Každý́ si může sám zvolit způsob, který́ mu bude vyhovovat. Jeden ze základních výkladů je zde popsán. Základní podmínkou dobrého výkladu je zadání dobré otázky, špatně položená otázka = špatná odpověď. Předem je nutné říci, kdo bude karty míchat, zda ten, komu vykládáme, nebo ten, kdo vykládá. Je to v podstatě jedno, lepší výklad bude tím, kdo má větší schopnosti v této oblasti, což může být i ten, komu se karty vykládají. Stejně tak je to i s výkladem – buď vyloží vykládající, nebo ten, komu se vykládá. Když vyloží vykládající, hrozí, že vyloží, co na „mentální úrovni chce“, aby bylo vyloženo. Totéž se může stát i nám. Jako jedna z možností výkladu – hledání odpovědi na základní otázku ANO-NE, může být pro příklad i toto zadání: Když půjdu na fotbal, do divadla, na nákup, nakazím se tam infekcí? Je pro mne nutná vakcína proti infekci? Pokud ano, tak jak je dobrá vakcína, na kterou myslím? Budu mít díky očkování imunitu i proti mutaci-té a té, budu mít imunitu 3 měsíce? 6 měsíců? 1 rok? 2-3-4-5 let? Bude lepší vakcína, než je nyní? Mám na tuto novou vakcínu počkat? Bude pro mne nutné očkování? Nakazím se na dovolené? Mohu se ochránit respirátorem, rouškou? Posílením imunitního systému? Vyléčím se? Vdám se? Ožením se? Rozvedu se? Najdu partnera? Partnerku? Vyhraje můj oblíbený klub? Povede se mi najít lepší zaměstnání, než mám (dobré zaměstnání, vhodnou partnerku pro trvalý vztah, partnera, bude se mnou „stále“, pokud ne, kartami na „osud“ můžeme věštit proč se rozejdeme, udělám výběrové řízení, maturitu, zkoušky, dostanu výrazně přidán plat, co se stalo byl „osud“, byla to moje chyba, někoho jiného chyba, a mnoho dalších. Dělá na mne někdo woodoo, je to účinné, mohu „to“ odrušit, pomůže mi amulet, uzdravím se, vyléčím se – díky radě lékaře (konkrétního), léčitele (konkrétního). Je pro mne dobrý tento dům, byt, pozemek? Vyložíme tři karty a pokud je více z vyložených karet „plusových“ je odpověď ANO. Základní otázka před věštěním: Jak jsem teď schopen věštit budoucnost? Na tři karty je výklad vždy ideální. Více karet se znaménky „plus“ = ANO. Další možnost výkladu-na deset karet. Zamícháme karty, až je domícháme, vyložíme deset karet a počet „plusových“ vyložených karet znamená počet procent jsem schopen věštit budoucnost. Šest (až deset) klaret se znaménky „plus“ = 60 % (až 100 %) = ANO. Můžeme dostat odpověď na otázku: „Co je momentálně „okolo nás“? Vyložíme tři karty a hned vidíme, zda je více „plusových“, tak je pohoda, nebo více „mínusových“, to znamená problém. Rovnou se můžeme zeptat karet, zda problém už nastal, druhý výklad, zda teprve nastane a doplňující otázka, pokud teprve nastane, zda mu můžeme předejít. Karty je nutné míchat tak dlouho, na kolik uznáme za vhodné. Při míchání je nutné myslet na otázku, na kterou se ptáme. Pokud necháme míchat, nebo vybrat karty tomu, komu vykládáme, je to na našem intuitivním rozhodnutí. Kde vzít karty na výklad je také na naší intuici. Buď po zamíchání shora, zdola, uprostřed balíčku, či můžeme všechny karty vyložit na stůl a intuitivně vybereme. Vyjde nám např. karta Láska, patrně potkáme lásku, nebo už jí máme okolo sebe. Druhá karta upřesní např. kde, takže když vyjde karta Cesta, může to být na nějaké dovolené, či služební cestě. Jak děj bude pokrčovat se dozvíme z dalších karet. Dobu, kdy se tak stane, můžeme zjistit z výše popsaného postupu, znovu zamícháme, „stanovíme mentálně termín naší představy“, např. měsíce, a vyložíme 10 karet, kolik bude plusových, za tolik let, měsíců (dnů, roků) se tak stane. Tak, jak si stanovíme „mentální časový úsek“, tak nám to bude vycházet při věštění. Nejdříve můžeme zjistit, zda do roka a vyložíme tři karty, více „plusových je odpověď ANO“. Současně uvidíme z vyložených karet, zda to „něco, nebo někdo“ brzdí, nepřeje atd.) Budeme-li chtít věštit měsíce, vyjmeme 12 karet 1 až 12 a každý bude představovat měsíce 1. až 12. Někdo je schopen karty vykládat stále dokola, ale změna může nastat nejdříve cca za 30 dní. Proto na stejnou otázku nemá smysl se ptát dříve než cca za 1měsíc. Ale i na toto se můžeme zeptat, za jak dlouho má smysl se ptát na tu samou otázku – za den, za týden, za 14 dní, za měsíc? Pokud při výkladu chceme ihned vědět podrobnější odpověď, můžeme vyložit pro upřesnění další karty, které již mohou znázorňovat pouze znaménka „plus“ či „mínus“. Je potřeba si připomenout, že náš „osud“ můžeme ovlivnit, je nám dán podle mého z cca 70 %, ale můžeme změnit jen to, o čem víme. Proto jsem přesvědčen, že je dobré znát budoucnost. Někdy se musíme pokusit změnit i nerovnováhu v rodinném systému, protože pokud naši předkové způsobili problém, tvrdím, že neseme kolektivní odpovědnost. To můžeme také změnit např. nechat sloužit mši „za uzdravení rodinných kořenů“., nebo zkoušet rituály popsané na mých stránkách www.stanleybradley.eu. Co s tím uděláme je na nás, takže ani předpoklad nějaké tragédie by nás neměl vyvést z rovnováhy a měli bychom bojovat s nepřízní „osudu“. Znaménka „plus“ a „mínus“ mají mnoho významů, a to nám také může napovědět při výkladu (z Čínské astrologie). „Mínus“ = žena, noc, lichá, pravá, jin, vně, nahoru a jiné. „Plus“ = muž, den, levá, dolů, uvnitř a jiné. Například: kdo nám nepřeje, dělá problémy, udává, hází klacky pod nohy a jiné? Vyložíme jednu kartu, jeli „plusová“, je to muž, je-li „mínusová“, je to žena. Vyložením vybraných karet č. 1.,3.,4., 5., 7., 8., 9., můžeme hned odhalit, kdo za tím stojí, zda 1.= Cizí člověk, 3, Kamarád, známý, 4. Matka a její rod, 5.= Otec a jeho rod, 7. Potomek, 8. Partner/ka, 9.= Sourozenec, 12. My sami. Zajímavý dotaz může být, „Jak se mi teď daří“, mám jít do spolupráce, do vztahu, ze vztahu, do sázky v loterii, do řešení problému, začít něco nového a jiné) a bude se dařit i nadále? A vyložíme jednu (až tři karty) kartu, z výkladu se ukáže, jak se nám daří, jaké máme období. Další otázka může být, jak to bude za týden, za měsíc, za tři, za rok atd.) a další kartu s podobnou otázkou, jak to bude např. koncem roku. Pokud chcete vědět odpověď ANO–NE, stačí vyložit tři karty a více vyložených karet se znaménky „plus“ znamená ANO. Pokud vyjde NE (když vyjde ve výkladu více vyložených karet se znaménky „mínus“, karty naznačí, čeho se problém tyká. Pokud vyjdou karty ve výkladu obráceně, znamená to opak, ale jen pokud si tuto variantu zadáte předem, že opačně vyložená karta bude znamená opak! Výklad na tři karty může být v posloupnosti času, a to na současnou situaci první, cca za půl roku druhou a na další rok třetí kartu. Významy karet: 1. Nepřítel (-) – žárlivost, závist, zloba, přetvářka. Zda Vám škodí, nutno dodat další kartu na upřesnění (stačí + nebo -) s Měsícem: hrozí nám nebezpeční od duševně chorého člověka, někdo bude činit psychický nátlak. 2. Dopis (-) – strach, dostaneme zprávu, která nemusí být příznivá, nejistota, touha, naděje, nejasnost, nevyřešené problémy, nespokojenost se životem, nerozhodnost, potlačení citů, nerovnováha, podceňování, nestálost, lenost, pesimismus. Nemáme duši ve svém těle. 3. Měsíc (-) (Tvořivost) – temné myšlenky, nebezpečí, psychický upír, s Nemocí: duševní porucha, se Smrtí: těžká duševní porucha, s Ďáblem: možnost využití svých mimořádných schopností, s Božím okem: tvůrčí inspirace, s Nepřítelem: na někoho působíte negativně, psychicky, s Milencem: působíte, nebo chcete působit psychickou silou na svého partnera. Ale s další a pozitivní kartou může znamenat „Slunce“, což je opak Měsíce. 4. Dárek (+) (Kněžka) – dědictví, dostanete dárek, možnost dědictví, zlepšení příjmů, se Štěstím: budete dědit, dostanete velký́ dar, dobrou pracovní příležitost. Rodinný́ systém ze strany matky. 5. Peníze (+) (Velekněz) – bohatství, máte šanci na velký́ výdělek, zisk, velkou obchodní transakci, obchodní talent, se Štěstím: velká výhra, zajímavý obchod, s Veselím: perspektivní obchod. Rodinný́ systém ze strany otce. 6. Nemoc (-) (poustevník) – samostatně znamená vaši nemoc nebo nemoc v rodině, s další kartou – např. dítě, bude nemocné vaše dítě či dítě ve vaší rodině. S další kartou – Milenec: bude nemocný váš partner, nemoc + soudce: bude nemocný váš rodič, či prarodič, s Dárkem: znamená pracovní úraz, s Cestou: autonehodu, či nehodu v dopravním prostředku, s nepřítelem možnost přepadení, se Smrtí: závažnější nemoc, s Měsícem: duševní nemoc, přepracování, spolu s další pozitivní kartou = rodina. S výkladem další pozitivní karty může znamenat uzdravení. 7. Dítě (+) (dárek) – záleží na otázce, pokud vyjde samostatně, budete mít přírůstek do rodiny. Nový začátek, nová příležitost. 8. Láska (+) – milenec, milenka, láska s kartou Boží oko: znamená svatbu, se štěstím znamená velkou lásku, s nepřítelem ovšem znamená, že vaše láska má ještě někoho jiného, se Soudem: rozvoj, rozchod, se Šaškem: váš partner to s vámi nemyslí vážně, nebere vztah vážně, se Smrtí: dramatický konec vztahu, s Měsícem: váš partner na vás působí, nebo chce působit psychickou silou. Rodinný́ systém ze strany partnera/ partnerky. S další vyloženou negativní kartou může znamenat rozchod. 9. Návštěva (-) (viselec) – nemáte „duši“ ve svém těle (nebo ten, komu vykládáte), energie zemřelých, potrat, dostanete návštěvu, s doplňkovou kartou teprve bude jasné, zda příjemnou, či nepříjemnou. (znaménko „+“ kladná karta, znaménko „ - “ negativní karta). 10. Soud (+-) (kolo štěstí) – záleží na upřesňující další kartě ve výkladu (znaménko „+“ kladná karta, znaménko „-“, nebo karta ve výkladu obráceně, negativní karta) – rozchod, rozvod, soud, rodiče, prarodiče, s Božím okem: zasáhne vyšší moc, boží soud, vrátí se vám nekalé jednání, myšlenky, s Milencem: rozchod, rozvod, s Dárkem: skončení pracovního poměru, s další pozitivní vyloženou kartou znamená, že soud dopadne dobře, s Penězi: kladné dokončení obchodní transakce. 11. Ďábel (-) – WOODOO, magické schopnosti, mimořádné schopnosti, síla, velká energie, tvořivá energie, dobrý nápad, s Milencem: velká sexuální energie, orgie, se Štěstím: pokušení, se Šaškem: velký́ talent, s Penězi: vysoká hra, se Smrtí: osudovost, s Penězi: mimořádně využití schopností v práci, obchodě, podnikání s Božím okem: charismatická osobnost, s Měsícem: schopnost zhmotňování myšlenek, s negativní kartou (žárlivost, nepřítel) – mimořádné schopnosti využívané negativně, negativní energie, s kladnou další kartou ve výkladu – užitečně využitá energie, s negativní kartou – destruktivní (sebedestruktivní) energie. 12. Boží oko (+) (OSUD) – velké štěstí, velká výhra, zlepšení ve všech směrech, dlouholetost atd. Pokud vyjde jako doplňková karta, bude to velký́ úspěch v té oblasti, ke které vyjde, vyjde-li ale k negativní kartě (smrt, nepřítel, žárlivost), znamená to velký́ problém, např. s Nepřítelem: hrozí udání, přepadení, možnost přijít o peníze, se Smrtí: těžká havárie, se Žárlivostí: nebezpečí od milence, partnera, se Zlodějem: možnost vykradení bytu, ukradení auta. 13. Šašek (-) – moudrost, schopnost improvizace, veselost, optimismus, s další kartou negativní – nepřítel: vy se přetvařujete, děláte z druhých šašky, nosíte masku, s Cestou: dobrodružnost, s Božím okem: pohrdání vším a všemi, se Smrtí: lehkomyslnost, která by se nemusela vyplatit, s Ďáblem: emoce, které je třeba krotit, s láskou: děláte si z vašeho partnera legraci, neberete vztah vážně, s pozitivní kartou – kladné vysvětlení. 14. Zloděj (-) – větší nepříjemnosti, s upřesňující kartou – např. Milenec: milenka znamená rozchod, se Štěstím: nerealizujte zamýšlené transakce, hry, sázky, obchody, možnost ztráty peněz, kombinace s kartou Dárek: možnost vykradení chaty, auta, bytu, s Penězi možnost ztráty zaměstnání, s Měsícem: možnost zcizení vašeho duševního bohatství, vaší práce, vašeho nápadu. 15. Věrnost (+) – znamená klad, dobrý, věrný člověk, spolehlivost, stálost ve vztahu, srdečnost, s Dárkem: perspektiva v práci, citlivost, s Měsícem: přecitlivělost, s Milencem: věrný partner, obnovení ztraceného milostného vztahu, pohoda. 16. Touha (+) – splněná touha, dostanete zprávu, s Dárkem: nabídku na zaměstnání, na konkurs, s Penězi: dostanete nabídku na obchod, se Šaškem: veselou, či radostnou zprávu, se Smrtí: špatnou zprávu, s Milencem: milostný́ dopis, milostný́ návrh, s Cestou: pozvání do společnosti, na cestu, na dovolenou. Spolu s další pozitivní kartou ve výkladu znamená, že se vaše tužby splní. 17. Cesta (+) – cestování, s pozitivní kartou ve výkladu znamená úspěšnou, přínosnou cestu, s negativní kartou v dalším výkladu znamená neúspěšnou cestu. S další kartou – Dárek: úspěšná pracovní cesta, s kartou Peníze, znamená obchodní cestu, která přinese zisk, s Milencem: poznáte budoucího partnera na dovolené, při cestování, mimo své bydliště, se Štěstím: na dovolené či při cestování poznáte něco zajímavého, někoho zajímavého, s Božím okem: určitě cestujte, potká vás něco mimořádného, se Smrtí: nebezpečí na cestě, dovolené, s Nemocí: nepříjemnosti na cestě, dovolené, neúspěšná pracovní cesta, s Měsícem: dojdete k duchovnímu poznání. 18. Smrt (-) – smrt, ztráta, prohra, krach, znovuzrození, nebezpečí, rozchod, s upřesňující kartou pozitivní znamená „restart“, dobrý začátek, s negativní kartou znamená konec nějaké etapy, dalším výkladem (karty na „Osud“) bude jasné, koho se problém týká – s Nepřítelem: někdo usiluje o vaše štěstí, zdraví, úspěch, život, s Cestou: Hrozí těžká autonehoda nebo nehoda v dopravním prostředku. 19. Žárlivost (-) – jste žárlivá/ý, s kartou s Milenec: máte žárlivého partnera či milence, s Nepřítelem: nepříjemnosti ze závisti, možnost udání, pomlouvání, s Dárkem: nepříjemnosti v práci, s Penězi: nepříjemnosti v podnikání, konkurence, s Touhou: závislost. 20. Radost (+) – veselí, úspěšné dokončení vaší práce, povede se vám to, po čem toužíte, co máte rozděláno, s Dárkem: pracovní příležitost, s Penězi: obchodní příležitost. 21. Štěstí (+) – šance na výhru, šance na lásku, šance na zlepšení příjmů, Slunce, zrealizujte to, po čem toužíte, povede se vám to, s upřesněním další karty, čeho se štěstí může tykat, s Dárkem: dostanete dobrou pracovní nabídku, s Penězi: velká výhra, s Touhou: štěstí je vrtkavé, jednou jste nahoře, jednou dole, riziko, bludný́ kruh, se Smrtí: může dojít k náhlé změně, se Zlodějem: je nutné si štěstí hlídat, abychom o něj nepřišli, jen tak štěstí sami neudržíme, se Žárlivostí: někdo v našem okolí nám brání ve štěstí, štěstí máme na dosah, musíme bojovat, abychom dosáhli štěstí. Vyklad z karet na OSUD, je třeba vyjmout z balíčku karty s čísly 1 až 13, stejně jako na další věštění, kde je v odpovědích předepsáno třináct možností. Důležitý́ aspekt výkladu je ten, že musíme klást jednoznačnou otázku. Např.: Proč jsem se narodil? Proč se narodilo mé první, druhé… dítě? Proč mám dítě, proč nemám dítě. Co je příčinou (proč) se mi stal úraz? Proč jsem ženatý, proč rozvedený, vdaná, rozvedená. Jaké aspekty hráli roli při seznámení s mým partnerem / mojí partnerkou? Pokud to byl „osud“ (nemusí to být náš osud, ale i někoho jiného), vyjde některá karta „osudu“, kterých je šest. Ostatní varianty nejsou „osudové“. Osud někoho cizího – č. 3, osud partnerky/partnera – č. 8, osud našeho potomka – č. 7, osud náš – č. 12, osud naší matky č.4, (nebo jejího rodinného systému ze strany žen), osud našeho otce č. 5 (nebo jeho rodinného systému ze strany mužů). Další možné otázky mohou být: Proč se mi (jiná otázka je, proč partnerce) narodilo (postižné) dítě? Proč zemřel, proč odešel/a ze vztahu, zda se vrátí do trvalého vztahu na „pořád“, proč nemohu mít potomka, proč moje partnerka nemůže mít potomka a jiné. Pokud si před výkladem dáme do zadání, že opačně vyložená karta bude znamenat i opak vypovědí, tak to tak bude. Je možná i otázka, zda svůj osud můžeme změnit, zda již nastal ten správný čas. Pokud vyjde ve výkladu, že ne, ptáme se znova, zda ten správný čas na změnu „osudu“ bude za půl roku, za rok a podobně. Význam vykládaných karet na „osud“. Vyjmeme 13 karet s čísly 1. až 13. Karta č. 1 = závist, nenávist, zloba, nepřítel – z toho je patrné, co (nebo kdo) způsobilo důsledek, na co se ptáte. Dalším výkladem jde zjistit, z které strany to byl člověk. Vyjde-li karta s č. 3 = cizí člověk, někdo tedy cizí, vyjde-li karta č. 4 = ze strany matky, případně rodinný́ systém matky (babička, prababička...), vyjde-li karta s č. 5 = ze strany otce, případně rodinný́ systém otce (děda, praděda), vyjde-li karta s č. 8, je cizí osoba ze strany partnerky partnerka/partner (1) (ale jde rozlišit i zda současného, minulého (2). Karta č. 2 = strach, nejistota, nemáme duši ve svém těle (jsme duchem nepřítomni) a tím pádem nejsme schopni mít vše okolo nás pod kontrolou). Karta č. 3 = OSUD cizího člověka (kolektivní osud). Karta č. 4 = OSUD ze strany matky. I zde je více možností odpovědí, jako je matka, babička, prababička, případně ženského principu, ženského rodu. Kdo chce znát podrobnou odpověď, může opět vyjmout karty s č. (jako vždy 13 = jiná možnost), č. 1 = matka, č. 2 = babička, č. 3 = prababička, č. 4 = další členové ženského rodu v rodinném systému. Karta č. 5 = OSUD ze strany otce. I zde je více možností odpovědí, jako je otec, děd, praděd, případně mužského principu, mužského rodu. Kdo chce znát podrobně odpověď, může opět vyjmout karty s č. (jako vždy 13 = jiná možnost), č. 1 = otec, č. 2 = děd, č. 3 = praděd, č. 4 = další členové mužského rodu v rodinném systému. Karta č. 6 = chyba s naší strany, jsme naivní, nemáme obchodní talent, chováme jako děti. Karta č. 7 = OSUD ze strany potomka (1), ze strany budoucího potomka (2), ze strany sourozence (3), ze strany potratu (4). V takovém případě je potřeba umět rozlišit, zda to je možnost č. 1, možnost č. 2, možnost č. 3, možnost č. 4, anebo možnost č. 5 – jiná možnost, např. nevlastní dítě. Karta č. 8 = OSUD ze strany partnera/partnerky (1), minulého partnera/partnerky (2). Je nutné si uvědomit, že založením nového rodinného systému (početí dítěte, svatba) jsme s bývalým partnerem spojeni (ať chceme nebo ne) a to nejméně do dospělosti potomka. Vše „nové“ má přednost před tím „starým“. Z mé praxe se bohužel přesvědčuji stále dokola, že někteří opuštění partneři neunesou rozchod a snaží se škodit bývalým partnerům, a to někdy i celý život. Dá se to nazvat silně negativním ovlivněním podobnému woodoo. Karta č. 9 = naše nemoc, tzn., že příčinou toho, na co jsme se ptali, byla naše nemoc. Může to být nemoc fyzická (1) anebo duševní (2). Kdo je duševně nemocen, nemusí být schopen si tento problém přiznat. Ale bohužel ve výsledků nás ovlivňuje tak, že mnoho lidí díky své nemoci přišlo o vše. Karta č. 10 = naše chyba. Chyba může být buď vědomá (1) nebo Nepozornost, nevědomá chyba (2). Karta č. 11 = woodoo. V případě, že ve výkladu vyjde tato karta, můžeme dalším výkladem zjistit, ze které strany problém je, i koho se to týká. Vyjde-li karta s č. Vyjde-li karta s č. 3 = cizí člověk, někdo tedy cizí, vyjde-li karta č. 4 = matka, případně rodinný́ systém matky (babička, prababička atd.), vyjde-li karta s č. 5 = otec, případně rodinný́ systém otce (děda, praděda), vyjde-li karta s č. 7 = náš potomek, sourozenec, či potrat. Vyjde-li karta s č. 8 = partnerka/partner (č.1, ale i minulý/á č. 2). Vyjde-li ve výkladu karta s č. 12 = OSUD. Zde není třeba další výklad, protože to je neměnná situace, byl, je či bude to náš „osud“. Nešlo o náhodu a bylo to naším osudem to, co se stalo! Pokud si při výkladu zadáte, že opačně vyložená karta bude znamenat opak, bude to tak. Pokud tak nezadáte před výkladem, nebude mít karta vyložená obráceně jiný význam. Má smysl se ptát, zda „osud“ můžeme změnit. Karta č. 13 Šašek = může to znamenat, že nemáte znát výsledek, nebo není správný́ čas na to, abyste odpověď znali. Případně nemusíte být v dobrém „rozpoložení“, abyste výsledek unesli. Chcete-li vědět, která z výše uvedených možností, to je, vyjmeme karty s čísly 13, 1, 2 a 3 a po zamíchání vytáhneme jednu kartu. Vyjde-li opět č. 13 = tzn. jiná možnost – buď jste se špatně zeptali anebo jste se nevhodně zeptali. Vyjde-li karta s č. 1 = tak opravdu nemáte znát správnou odpověď, vyjde-li č. 2 = musíte se ptát jindy, není správný́ čas – doporučuji nejdříve za měsíc. Vyjde-li karta s č. 3 = je nutné se dát nejdříve psychicky do pořádku, abyste mohli znát odpověď. Další možné významy a využití karet: Má svůj význam, pokud ve výkladu vyjde karta „hlavou dolů“. Aby se tak mohla vyložit, je potřeba při míchání s tímto počítat a míchat tak, aby se karty mohly i otočit při míchání. Možností je více. Buď karty rozdělíme na polovinu a jednu polovinu při míchání otočíme. Nebo karty rozhodíme po stole a rukou je promícháme mezi sebou tahem krouživým a vytahujeme karty při výkladu ze stolu. 1. Závist, Zloba, Žárlivost, měsíc. Skrytost, temnota, měsíc, podvod, tma, šero, intriky, špatný́ vliv, faleš, poblouznění, vydírání, psychické problémy, náladovost, omyl. V opačné pozici: Cit, přecitlivělost, inspirace, umělecké sklony, zamilovanost, romantické snění, pochopení pravdy, překonání negativních vlivů, intuice. 2. Strach, nejistota. Chaos, zmatek, omezení, svázanost, neschopnost pohybu, pýcha, vztek, mrhání energií, slabost, starosti, problémy, neklid, nevěříme si. V opačné pozici: Síla, moc, inteligence, nadšení, snaha, léčení, hrdinství, osvobození, vzdor, energie. 3. Faktor hromadného osudu, osud někoho cizího. Nejvyšší naplnění, svoboda, změna, úspěch, dokonalost, syntéza, sláva, uznání, extáze, harmonie, Slunce, Měsíc. V opačné pozici: Měsíc, nedokonalost, zklamání, nepřátelství, neúspěch, neschopnost, sebelítost. 4. Osud ze strany matky – rodinného systému ze strany žen. Růst, plodnost, reprodukce, přeměna, iniciativa, hojnost, ženský prvek, rádkyně, rozhodnost, ženský princip, dobročinnost, královna, panovnice. V opačné pozici: Výmluvy, skrblictví, haštěřivost, nesnášenlivost, nevěra, marnivost, obtěžování, upovídanost, špatné vychování, nestálá láska. 5. Osud ze strany otce – rodinného systému ze strany mužů, Síla, prosadit se, sebeovládání, sebekontrola, stabilita, otcovské aspekty. Mužský prvek, moc, ochránce, stálost, král, vladař, autorita. V opačné pozici: Tvrdohlavost, tyranie, válečník, zneužívání moci, slabá vůle, riziko, neúspěch. 6. Chyba, zamrzlost v dětství. Nenucenost, lehkovážnost, bezstarostnost, idealismus, pošetilost, bláhovost, bezmyšlenkovitost, nejistota, neukázněnost, mladická nerozvážnost. V opačné pozici: Špatná volba, požitkářství, šílenství, nerozhodnost, nemoudré rozhodnutí, negace, exhibicionismus. 7. Osud ze strany našeho potomka, i budoucího, ale i potratu. Svou bezstarostností způsobené problémy, nutnost změny, přeměna, prohra, ztráta, nová situace, nepružnost, lhostejnost, nebezpečí úrazu. V opačné pozici: Soutěživost, chytrost, schopnost se učit novým věcem, přeměna, zdraví, snaha. 8. Osud ze strany partnera/partnerky, i minulých partnerů. V Tarotu Velekněžka. Intuitivní moudrost, záhadnost, tajemství, osvícení, vnímavost, povinnost, meditace, víra, početí. Opačná pozice: Nedostatek citu, neschopnost se dělit, netrpělivost, skrytá nemoc, lenost. Ze strany partnera (Velekněz). Inspirace, zkušená rada, dobrota, inspirace, duchovní dovednost, laskavost, zákon, soucit, odpuštění, zasvěcení, náboženství, filosofie. V opačné pozici: Špatná rada, opak moudrosti, pověrčivost, faleš, netolerance, neschopnost se měnit. 9. Nemoc, fyzická či duševní. Oběť, zkouška, vnuknutí, je nutná změna, nemoc, zloděj, zrádce, stagnace, apatie, nuda, magie, sestup do podsvětí, nehybnost, silné okolní vlivy. V opačné pozici: Nesoustředěnost, roztěkanost, snaha měnit osud vůlí, neopětovaná láska, faleš, zbytečná oběť, nesplněné sliby. 10. Chyba. Nepozornost, snaha měnit osud. Osud, kolo života, změna, los, transformace, vrchol, osud, proměnlivost, zákon odplaty, osudová křižovatka, změna osudu, osudový́ vztah, vliv osudu na vše okolo nás, vyvrcholení. V opačné pozici: Neúspěch, smůla, nejistá situace, riziko, dobrodružství, prolomení bludného kruhu. 11. Woodoo. Zasloužená odměna či odplata. Varování, osudovost, zakázané tajemství, nemoc, orgie, chtíč, násilí, otroctví, perverze, magie, chaos, násilí, závislost, korupce, faleš, zdroj energie. V opačné pozici: Překonaný́ problém, odstranění negativních vlivů, osvícení, jed, sexualita pod kontrolou, schopnost, síla obratnost, energie. 12. Osud. Neměnná situace, už je pozdě, nejde a nešlo nic měnit. Rozhodnutí vyšší moci, změn, transformace, začátek nové fáze, konec utrpení, rovnováha, spravedlnost, právo, harmonie, řád, znovuzrození, sláva, čas zúčtování. V opačné pozici (opak významu v řádné pozici): Nesnášenlivost, chaos, nespravedlnost, utrpení, prohra, ztráta, nemoc, úraz, smrt, čas. Zúčtování, rozvod, rozchod, ulpívání na starých způsobech. 13. Šašek, kejklíř. Jaro, mládí, sebevědomí, tvůrčí originalita, diplomatické schopnosti, ovlivňování druhých, síla, vůle, vynalézavost, obchodní talent, rychlé myšlení. V opačné pozici: Zneužívání moci, zneužívání svých schopností, intriky, krádež, korupce, manipulace, nešikovnost, kariérismus. Kde máme žít, kam na dovolenou, kde se můžeme ve zdraví dožít min. 100 let, kde se můžeme nejlépe seberealizovat, kde se vyhneme nepřízni osudu atd. Můžete zjistit kde žít, kam na dovolenou, kde pracovat. 1. Asie, 2. Evropa západní, 3. Evropa Jižní, 4. Kanada, 5. USA, 6. Mexiko, 7. Jižní Amerika, 8. Afrika, 9. Japonsko, 10. Ostrovy Střední Ameriky, 11. Island, 12. Jiné ostrovy, 13. Jiná možnost, než je zde vypsána. (Je možné si vypsat na papír státy jaké vás zajímají). Materiály na amulet, talisman, kyvadlo: 1. Železo, 2. Zlato, 3. Stříbro, 4. Bronz, Mosaz, 6. Sklo, 7. Ocel, 8. Dřevo, 9. Platina, 10. Hlína (umělá hmota), 11. Kůže, 12. Křišťál, 13. Jiná možnost, než je zde uvedena. Barvy na amulety, další otázka může být, jaké barvy jsou pro nás vhodně, popř. nevhodné: 1. Bílá 2. Průzračná 3. Černá 4. Červená 5. Růžová 6. Fialová 7. Hnědá 8. Zlatá 9. Oranžová 10. Žlutá 11. Zelená 12. Modrá 13. Jiná možnost. V čem můžeme vyhrát: (můžete si napsat sami možnosti, které vás napadnou). 1. Nemůžeme vyhrát, 2. Dostihy, 3.Tipování sportů, 4. Loterie v různém zboží, 5. Kuželky, 6. Karty, 7. Golf, 8. Sportka – náhodný́ tip, (konkrétní čísla) 9. Kasino, 10. Sportka – vymyslet čísla, 11. Šachy, 12. Los, 13. Jiná možnost, než je zde uvedena. Co je pro mne to nejdůležitější, co mám udělat, abych změnil svůj OSUD? (nyní, za měsíc, do roka atd. – časový́ úsek je nutné zadat před otázkou, jinak vždy znamená nyní, hned, co nejdříve, či obecně). Je možné vyložit i více karet, doporučuji tři, protože většinou je nutné udělat změnu více oblastí, já věřím na číslo TŘI. V níže uvedených odpovědích je možné se dozvědět, co pro nás znamená např. určitý́ dárek, obraz, partner, přítel, ale i určité místo, dům byt atd. Je možné se ptát, co pozitivního pro mne znamená např. dárek od přítelkyně, nový byt, dům, práce? Co mi brání ve štěstí? Je možné se ptát na mnoho nezodpovězených otázek i z jiné oblasti, např.: Co udělat, aby mi šlo podnikání lépe, aby se mi dařilo ve vztazích, v životě, abych se dožil/ a vysokého věku, abych se zharmonizoval/a atd. (R. K.= Rodinné konstelace) 1. Poslouchat svojí intuici, ne rozum. 2. Začít se radovat ze života (R. K.). 3. Začít si věřit, zbavit se ne sebedůvěry, negativních myšlenek. 4. Začít makat, vydělávat peníze, věnovat se práci (R. K.). 5. Realizovat své nápady. 6. Udělat změnu ve vztahu. 7. Udělat změnu v pracovní oblasti. 8. Přestat řešit problém, vzdát se všeho, čeho se křečovitě držíme (R. K). 9. Odpustit všem, ale i sobě, nedávat si vinu (R. K.). 10. Zbavit se strachu, nejistoty (R. K.). 11. Začít pečovat o fyzické i duševní tělo. 12. Poznat rodiče a rodinný́ systém, tím poznat a najít sám sebe. (Rodinné konstelace). 13. Jiná možnost. Co mne (osudově) čeká – je nutné zadat časový́ úsek – dnes, zítra, do týdne, do roka atd.). Rovněž v této sekci je možná otázka, co znamenal můj sen, pokud někdo má stále z něčeho strach, může se zeptat v této sekci, zda je opodstatněný. Další možné otázky jsou: Co přinese svatba – mě, partnerovi, partnerce, (také třeba – čeho se bojíte, že přinese), změna profese, stěhování, změna partnera atd. Další možné otázky: Co mi přinese svatba, rozvod, rozchod, cesta, dovolená, návštěva, odmítnutá návštěva, odmítnutá práce, změna v práci, ve vztahu atd. 1. Pozvání, které je lepší odmítnout, 2. Pozvání, které bude příjemné, 3. Zjistíš, že jsi se mýlil/a, 4. Dokáže se, že jsi měl/a pravdu, 5. Rozčarování, které bude mít nepříjemné důsledky, 6. Nepříjemná cesta, nepříjemné překvapení, 7. Příjemná cesta, příjemné překvapení, 8. Povýšení v práci, podnikání, zlepšení situace, nové zaměstnání, 9. Podraz v práci či podnikání, zhoršení situace, výpověď, 10. Soudní – úřední jednání, které dopadne dobře, 11. Soudní – úřední jednání, které dopadne špatně, 12. Uzdravení, 13. Jiná možnost. Co důležitého bychom měli (náš partner, kamarád atd.) udělat, aby došlo ke změně k lepšímu, aby nám neuteklo štěstí, naplnil se pozitivně náš osud, abychom se radovali ze života: Výklad jako vždy doporučuji na tři karty. Na tři karty jsme schopni dostat odpověď, zda jsme schopni se radovat ze života, či zda budeme šťastnější, když uděláme, co nám karty doporučí. Dalším typem otázky může být – jak nás hodnotí náš partner, okolí, rodina, kamarádi atd. V těchto otázkách záleží na pozici karty, v řádné pozici platí kladné odpovědi, v obrácené pozici znamenají záporné hodnoty odpovědí. Další otázka může být, co si myslí o sobě, jak se hodnotí. V těchto případech je nutné odpověď přizpůsobit otázce. (Před níže vypsanými odpověďmi můžeme na tři karty dát otázku: Mám změnit místo bydlení, práci, partnera, partnerku, kamarády, město, stát? Nebo: Mám něco měnit?). 1.Pracovat v té činnosti, ve které jsme schopni se Seberealizovat. Pokud to nelze, tak najít zalíbení v tom, co děláme. 2. Mít reálné představy o životě, umět si přiznat realitu 3. Mít reálné představy o partnerských vztazích 4. Umět radost nejenom přijímat, ale i rozdávat 5. Umět řešit problémy 6. Umět poslouchat, nemluvit jen o sobě, umět se ovládat 7. Požádat o odpuštění ty, kterým jsme ublížili 8. Nemít trpký́ vyraz ve tváři, více se usmívat 9. Neponižovat druhé a neurážet je, nemluvit s druhými povýšeně 10.Dodržovat sliby, slovo obecně, tajemství, nelhat, nepodvádět 11. Dávat pouze vyžádané rady (nevyžádaná rada je diktát) 12. Vážit si sebe a tím i druhých a mluvit pozitivně, myslet pozitivně. Odpustit, neočekávat, nelpět. 13. Jiná možnost Jaké vlastnosti se musím zbavit, aby se mi žilo lépe (jaká vlastnost je/není a mám ji, daná osudem) – mého partnera, je příčinou problémů v našem vztahu atd., př. jaká vlastnost moje – mého partnera byla příčinou rozpadu vztahu). 1. Lživosti, mstivosti, závistivosti, sobeckosti, 2. Závislosti, 3. Žárlivosti, 4. Majetnictví, 5. Nedůvěry, ne sebedůvěry, 6. Negativní myšlenky, negativního postoje ke všemu, 7. Lenosti, pohodlnosti, 8. Neupřímnosti, nepoctivosti, 9. Nezodpovědnost, nesvědomitost, 10. Nepřizpůsobivosti, 11. Ješitnosti, 12. Nepoctivosti, 13. Jiná možnost. Čehokoliv chceme dosáhnout, musíme být ve fázi činu. Do fáze činu se dostaneme přes fázi snění, dále fázi chtění. Můžeme si to lehce vyvěštit, v jaké fázi u konkrétního nápadu či projektu jsme. Vyjmeme z karet karty s čísly 1 až 4. Zamícháme a vyložíme jednu kartu. Vyložená karta č. 1 = fáze snění, 2=Fáze chtění, 3= fáze činu, 4= jiná možnost, což znamená, že buď nám věštění nejde, nebo projekt či nápad není reálný (to zjistíme vyložením tří karet, zda je projekt realizace schopný. Vyjdou-li ve výkladu aspoň dvě, či tři karty se znaménkem „plus“, odpověď je ANO). STANLEY BRADLEY Vizionář a spisovatel „Ve správně pojmenovaném problému se nachází jeho řešení“. Proto se zabývám hledáním příčiny, jinak nelze odstranit důsledek s trvalým efektem. Stanley Bradley je věštec, který předpověděl rok předem v radiu Bonton v nočním živém vysílání, teroristické útoky na New York a Londýn i celosvětovou hospodářskou krizi. Jeho predikce povodní, přírodních katastrof a velkých neštěstí zaujaly v minulosti celosvětovou veřejnost svou přesností a detaily. Věštby vychází v médiích, např. v časopise Rozhled předpověděl čtyři roky předem, že v Česku bude uragán. V časopisech, Facebooku, YouTube, své věštby dává předem, aby nikdo nemohl říci, že je později na svých stránkách „upravil“. Tím, že pojmenovává příčiny problémů, jak ve vztazích, tak alternativním způsobem, i problematiku zdravotního stavu, pomohl mnoha lidem ze svízelných životních situací. Stejně tak se zabývá alternativními způsoby léčení zvířat, protože je schopen s nimi na „mentální úrovni komunikovat“. Je schopen rozpoznat stav neživých věcí, tak stanovit reálný stav i ceny nemovitostí. Autor bestsellerů Škola psychotroniky (prodalo se cca 160000), která vyšla v šesti vydáních, Jak se dožít 140 let, vyšlo v pěti vydáních, Osud, Záhady a taje, Tak to nebylo, Co nás čeká a nemine, Jak být úspěšný, O životě a smrti, S kým a kde žít a dalších publikací, jako např. Škola výkladu karet, vyšla v pěti vydáních, Magické obrázky, Rodinné konstelace. Některé důležité rituály byly natočeny na DVD. V kapitole: „Vydané knihy“, jsou i ukázky z knih. Poslední knihou vydanou v listopadu 2017 je kniha S kým a kde žít, která vyšla ve dvou vydáních, druhé doplnění vyšlo v r. 2018, je doprodané a třetí doplněné vydání 2021. Škola výkladu karet: Škola výkladu karet je nejpodrobnější kniha tohoto druhu na světě. Zajímá Vás, kde najít vhodného partnera a jak si ho udržet, jak být zdraví a šťastní, kdy si vsadit a vyhrát nebo v jaké oblasti vyděláte nejvíce peněz? Součástí této knihy je „32 ks vykládacích karet, které si může každý vytisknout, nebo použít k obsáhlému návodu své oblíbené karty. V knize s výkladem jsou i ukázky bestsellerů Jak se dožít 140 let, S kým a kde žít a Osud. Tato kniha je vyprodaná ale již jen v angličtině na AMAZON.com: https://www.amazon.de/dp/B07YSPR1CF/ref=sr_1_1?keywords=Stanley+Bradley+-+School+of+card+interpretation&qid=1582535595&sr=8-1 https://www.amazon.com/dp/B07YSPR1CF/ref=sr_1_1?keywords=Stanley+Bradley+-+School+o https://www.amazon.com/s?k=Stanley+Bradley+-+School+of+card+interpretation&ref=nb_sb_noss Tyto Magické vykládací karty jsou jednodušší formou výše zmíněné knihy a je možné je objednávat níže uvedeným emailem. Do poradny je možné se objednat ke konzultaci email, je možné se ptát na partnerské vztahy, práci, zdraví a jiné. Konzultace nahrávám a každý́ klient obdrží nahrávku i podklady ke konzultaci. Je možná rodinná konstelace. Objednávky produktů, autorských práv, je možné na níže uvedeném emailu. E-mail: stanley.bradley@email.cz Všechny aktuální informace mám na svých stránkách www.stanleybradley.eu Stanley Bradley /firma Predictor s. r. o. IČ: 290 338 37, Praha 6.

  • English instructions. Boost your clairvoyance, intuition and the ability to gain insight into the future thanks to 21 simple cards.

    Stanley Bradley MAGICAL CARD READING Boost your clairvoyance, intuition and the ability to gain insight into the future thanks to 21 simple cards. Predicting is an ability that we all have; it is intuitive telepathy, in my opinion. It can be developed and improved just like any other skill. People are different in the length of time ahead they can predict. Some people can predict future over a 100-year period; some people cannot go past a month. Another difference is that not everybody is capable of prediction at the same time. The cards can be used by beginners and experts alike. These cards can give anyone a clear answer to any question. To reduce the likelihood of an error (inaccuracy) in interpretation, the number of cards and the ways in which they are drawn has been reduced as much as possible. Another possibility is to ask a question and then visualise the number of the answer through intuition. Each card represents certain, and relatively clear, symbol; it has multiple meanings, and it is up to us which meaning we think of first. Some people’s intuition “works better” in the morning, others can rely on it more in the afternoon or evening. Even these basic questions can be answered thanks to these cards. And just like in any other field, we need to practice to be masters. However, cards are not the most suitable tool for everyone when it comes to the stimulation of clairvoyance. Just like predicting, clairvoyance is a skill, and there are several ways for it to manifest itself. Some people need cards; some people need crystal balls, mirror, water surface, palm of hand, eyes, pendulum, picture etc. Individuals lacking clairvoyance can simply “read” the meaning of the cards that come out. Individuals capable of clairvoyance (or those who want to practice it) must try to “see” the relations among the cards on the table, as well as the “mental image of the answer”. Cards are spread to form a semi-circle and the same questions can be asked with a pendulum; the pendulum will point at individual cards in lieu of the hard answer. There are many forms of card reading. Everyone can choose the method most suitable for them. The fundamental condition of a good prediction is an appropriately and properly asked question; bad questions produce bad answers. It should be determined in advance who will shuffle the cards – we or the client/subject. It does not really matter; the person more skilled in this area might be the better option, even if they are the client/subject. The same goes for the placing of the cards on the table. If it is done by the person actually making the prediction, they may lay out what they want to lay out on the mental level. The same thing can happen to us. The interpretation options (searching for an answer to a basic yes/no question) may include the following: if I go to a soccer game, theatre or store, will I get infected? Is a vaccine necessary for me? If so, how good is the vaccine that I am conpartring? If I do get the vaccine, will it be effective for certain mutation, and how long – three months, six months, one year, two to five years? Will there soon be a better vaccine? Should I wait for this new one? Will vaccination even necessary for me? Can I get it while on holiday? Can I protect myself with a face mask or by boosting my immunity? Will I get better? Will I get married or divorced, will I find a partner? Will I find a better job (good job, partner for a long-lasting relationship); and if not we can use “destiny cards” to predict why we break up, or whether I will succeed in at a job interview or final exam; or whether I get a raise; whether a thing that has happened was “destiny” or my fault or somebody else’s fault etc.. Is anyone trying voodoo on me? Is it effective and can I block it somehow, e.g. by using an amulet? Will I get better based on my doctor’s (healer’s) advice? Is this house, apartment or property a good choice for me? We place three cards; if at least two of them are “plus cards” the answer is YES. The fundamental question before prediction: How capable am I now of predicting future? Three cards are ideal; two and more “plus cards”. It is also possible to use ten cards. We shuffle the deck and spread ten cards. The number of “plus cards” refers to my ability (as percentage) to predict future. In other words, six cards means 60 %, up to ten cards meaning 100 %, i.e. “YES”, anything less means no. We can also get answer the question “What is currently around us?” If we place three cards, we can see immediately whether we have a higher number of “plus cards” (which means we are okay), or “minus cards” (which means there is a problem). We can ask the cards right away whether the problem has occurred or whether it is on the horizon; as a secondary question, we can ask whether the problem is avoidable. You can shuffle the cards for as long as you desire. While shuffling we have to keep in our mind the question we will be addressing. We have to use our intuition to decide whether we want the “client” (subject) to shuffle and place the cards. The same shall apply to the order in which the cards shall be taken from the deck, i.e. from the top, from the bottom or somewhere in the middle. Also, we can place the entire deck on the table and pick totally at random. If one of the cards is Love, we will probably find Love, or we may already have it somewhere near. The second card may clarify what the first is telling us. For example, if the second card is Journey, we may find love on a holiday or business trip. Other cards may provide explanation as to the course of action to be taken. As for “when” it happens, we can find out using the aforementioned process; we shuffle again and “determine the timeframe desired” (e.g. months); we spread ten cards, and the number of “plus cards” says when it is supposed to happen. The “mental timeframe” shall correspond to our findings during the prediction. First of all, we can find out whether it will happen within one year; we spread three cards, and two and more “plus cards” means YES. Also, the cards on the table will tell us whether “anything or anyone” will represent and obstacle etc.). If we want our prediction to cover months, we pick twelve cards and each will represent an individual month. Some people will spread/read cards over and over, but we have to keep in mind that a change can only occur in 30 days at the earliest. Therefore, it makes no sense to ask the same question more than once a month. That being said, we can also ask the cards when it would make sense to ask the key question again. Should we wish a more detailed answer right away, we can spread other cards “for clarification” which can only stand for “pluses” and “minuses”. We must not forget that we can affect our “destiny”; in my opinion it is predetermined at only 70%. That being said, we can only change things we are aware of, which is why I believe it is good to know the future. Sometimes we have to try to change the imbalance in the family system, because if our ancestors had caused a problem, we are collectively responsible. We can change that too; for example we can hold a mass for “the healing of family roots”. What we do about it is entirely up to us; so even a vision of a tragedy should not throw us off and se should fight destiny. The plus and minus signs carry a variety of meanings, which can guide us in the interpretation (based on the Chinese astrology). Minus – woman, night, odd, right, yin, outpart, up etc. Plus – man, day, left, down, inpart etc. For example: who does not wish us well and causes problems and makes our life complicated? We place one card; if it is “plus card” it is a man; if it is a “minus card” it is a woman. Placing selected cards numbers 1., 3., 4., 5., 7., 8. and 9., we can reveal right away who is behind all that: 1.= stranger, 3, friend, 4. mother and her lineage, 5.= father and his lineage, 7. child, 8. partner, 9.= sibling, 12. me. An interesting question may read “How am I doing right now?”, should I go for this partnership, relationship; should I end relationship; should I try this lottery; should I address this problem; should I start something new; etc.) and will I be doing fine going forward? Placing one to three cards, it/they will tell us how well we are doing. As a secondary question, we may inquire as to what it will be like in a week, month, year, three years etc.). If the YES-NO answer is what you want, all you have to do is spread three cards; two and more “plus cards” means YES. If the outcome is NO (i.e. more “minus cards”), the cards will hint at what the problem is related to. If cards turn out to be uppart down, it means the opposite, but only if you determine this interpretation in advance! Three-card spread may also cover a period of time: the first card for the present-day situation, the second card for situation in six months and the third card for the situation one year from now. Meanings of cards: 1. Enemy (-) – jealousy, envy, anger, hypocrisy; are they imminent? A secondary card is necessary for clarification (+ or –); combined with the Moon: risk from a mentally unstable individual, somebody may apply psychological pressure. 2. Letter (-) – fear; we receive a message that may not be a good one; uncertainty, desire, hope, confusion, unresolved issues; unhappiness in live, indecisiveness, suppression of feelings, imbalance, insecurity, laziness, pessimism; our soul is not in our body. 3. Moon (-) (Creativity) – dark thoughts, risk, mental vampire; combined with Illness: mental disorder; combined with Death: severe mental disorder; with the Devil: ability to use exceptional abilities; with the Eye of God: creative inspiration; combined with the Enemy: you are affecting somebody in a negative way; with the Lover: you give the impression of wanting to affect your partner mentally. Combined with another “plus card” it can mean Sun, which is the opposite of “Moon”. 4. Gift (+) (Priestess) – inheritance, gift, possible inheritance, improved income; combined with Luck: you will receive inheritance, or a big gift; you will get a great job offer. Family system on mother’s part. 5. Money (+) (High Priest) – wealth, opportunity for major financial reward, profit, major business transaction, business talent; combined with Luck: major winnings, interest business transaction; with Joy: promising business. Family system on father’s part. 6. Illness (-) (Hermit) – on its own, it means your illness or illness in your family; if combined with another card, e.g. child, it will mean illness of your child or a child in your family. Combined with Lover: your partner; Illness + Judge: your parent or grandparent will be ill; combined with Gift: employment injury; combined with Journey: card accident or any motor vehicle accident; combined with the Enemy: risk of robbery; combined with Death: more serious illness; combined with the Moon: mental illness, health problems due to exhaustion; combined with any other positive card = family. Combined with any other plus card = healing / getting better. 7. Child (+) (Gift) – depends on the question; if on its own thee will be a new member of your family; new beginning, new opportunity. 8. Love (+) – lover, love; combined with the Eye of God: wedding; with Happiness: big love; with the Enemy: your loved one has someone else too; with Judgment: breakup; with the Fool: your partner does not take your relationship seriously; with Death: dramatic end of the relationship; with the Moon: your partner wants to influence you psychologically. If combined with another minus card, it can mean breakup. 9. Visitor (-) – your soul is not in your body (or the client/subject), energy of the dead; abortion; visit; only a second card will tell whether the visit is going to be pleasant or not (as shown by plus or minus, respectively). 10. Judgment (+-) (Wheel of Fortune) – it will depend on the secondary card for clarification (plus or minus or reversed card) – breakup, divorce, judgment, parents, grandparents; combined with the Eye of God: higher power, your negative actions or thoughts will hunt you down; combined with the Lover: breakup, divorce; combined with the Gift: termination of employment; if combined with another plus card, it means that the court proceeding will have a positive outcome; if combined with Money: good outcome of a business transaction. 11. Devil (-) – VOODOO, magical skills, extraordinary abilities, power, energy, creative energy, good idea; combined with the Lover: great sexual energy, orgy; combined with Happiness: temptation; combined with the Fool: great talent; combined with Money: high game; combined with Death: fate; combined with Money: extraordinary abilities put to good use at work or business; combined with the Eye of God: charismatic personality; combined with the Moon: ability to materialize thoughts; combined with a minus card (Jealousy, Enemy) – extraordinary abilities are used in a negative manner, negative energy; combined with another plus card: energy used in a positive way; combined with a minus card: destructive or self-destructive energy. 12. Eye of God (+) (DESTINY) – great happiness, victory, improvement in all aspects, longevity etc. If drawn as a secondary card, it shall mean great success in what the primary card is related to, but if drawn as a secondary card for a minus card (Death, Enemy, Jealousy), it means a big problem, e.g. with Enemy: risk of robbery, risk of loss of money; with Death: serious accident; with Jealousy: danger coming from partner; with Thief: robbery, car theft risk. 13. Fool (-) – wisdom, improvisation, happiness, optimism; if combined with a negative card – Enemy: you are putting on a show or mask; with Journey: adventure; with the Eye of God: ignoring everything and everyone; with Death: ignorance which may have bad consequences; with the Devil: emotions which must be controlled; with Love: you are not taking your partner seriously; combined with a plus card – positive clarification. 14. Thief (-) – bigger problems; with secondary cards – Lover: breakup; Happiness: do not go forward with planned transactions, games, bets and wagers, transactions etc., risk of loss of money; combination with Gift: break-in and robbery in your household or car; combined with Money: risk of loss of employment; combined with Moon: risk of loss of intellectual property, work, idea… 15. Loyalty (+) – positive things, good, loyal person, reliability, certainty in relationship, good-heartedness; combined with Gift: positive future at work; with Moon: over-sensitivity; with Lover: loyal partner, recovery of lost relationship, calm. 16. Desire (+) – fulfilled desire, message; combined with Gift: job offer; with Money: business transaction offer; with the Fool: good news; with death: bad news; with Lover: proposal, love letter; with Journey: invitation to a social event, journey, vacation; if combined with another plus card, it means that your desires will be fulfilled. 17. Journey (+) – travel(ling); combined with a “plus card”: successful journey; combined with a “minus card”: unsuccessful journey; combined with the Gift: successful business trip; combined with Money: successful business trip with future profits; combined with the Lover: you will meet your future partner on a holiday, while travelling, anywhere outpart home town; combined with Happiness: you will encounter something or someone interesting while on holiday; combined with the Eye of God: do travel, because you will encounter something exceptional; combined with Death: dangers during the journey or holiday; combined with Illness: problems during the journey or holiday, unsuccessful business trip; combined with the Moon: spiritual discovery. 18. Death (-) – death, loss, defeat, downfall, rebirth, danger, breakup; combined with a secondary plus card it means “restart”, or a good start; combined with a “minus card” it means the end of an era; further interpretation (“Destiny” card) will reveal who the problem is related to: with the Enemy: somebody does not want your happiness, health, success or life; with the Journey: you are at risk of being in a serious car (motor vehicle) accident. 19. Jealousy (-) – you are jealous; combined with the Lover: your partner/lover is jealous; combined with the Enemy: problems caused by envy and bad-mouthing; combined with the Gift: problems at work, bad-mouthing; combined with Money: problems in business activity, competition; combined with Desire: dependence. 20. Joy (+) – happiness, successful achievement of work-related goal; you will achieve what you want; the work in progress will be completed; combined with the Gift: work opportunity; combined with Money: business opportunity. 21. Happiness (+) – chance of winning or love or raise; Sun; do what you wish, because you will be successful; with clarification via a secondary card as to what happiness may pertain; combined with the Gift: you will get a great job offer; with Money: major winnings; with Desire: luck moves in mysterious ways, sometimes you are up, sometimes you are down; risk; with Death: a sudden change may occur; with Thief: it is necessary to watch for luck and make sure we do not lose it, it is not easy to hold on to it; with Jealousy: somebody close to us does not want our happiness, we have to fight for it. DESTINY-related card reading: cards numbered 1 to 13 must be taken from the deck, as in the case of other types of predictions where thirteen possible answers exist. A key aspect is that a clear question must be asked, e.g. Why was I born? Why was my first/second child born? Why did I have this injury? What aspects played a role in meeting my partner? If it was destiny (not necessarily ours, but somebody else’s), one of the cards will be a “destiny card”, of which there are six. Other variants are not “fateful”. Someone else’s destiny – number 3, partner – number 8, our child – number 7, our own – number 12, our mother – number 4 (or her lineage on the women’s part), our father – number 5 (or his lineage on the men’s part). Other possible questions may include: Why is my child handicapped (as to why my partner’s child is handicapped is a different question)? Why (a certain person) has died, why did he/she leave me, is he/she coming back, why can’t I have children, or my partner etc. If we decide in advance, prior to reading, that an reversed card will also mean the reversed answer, it shall be so. We can also ask whether the time has already come for us to change our destiny. Where the result of our reading is that no, the time has not come, we can ask again – whether the right time to change our “destiny” will be in six months, one year and so on. Meaning of “destiny cards”. Draw 13 cards numbered 1 through 13. Card number 1 = envy, hate, anger, enemy – this shows what or what has caused the consequences you are asking about. Further reading can help you find out what kind of person it was: card number 3 = stranger; card number 4 = somebody on mother’s part, or mother’s lineage (grandmother, great-grandmother...); card number 5 = on father’s part, or father’s lineage (grandfather, great-grandfather…); card number 8 = stranger on the partner’s part (1) (or possible ex-partner’s (2)). Card number 2 = fear, anxiety, soul not being in our body (we are “absent-minded”) and therefore we are unable to have everything around us under control. Card number 3 = DESTINY of a stranger. Card number 4 = DESTINY on mother’s part. There are several options here as well, such as mother, grandmother, great-grandmother or other female element. Should you need a more detailed answer, another card must be drawn (as always, 13 means “other”): number 1 = mother; number 2 = grandmother, number 3 = great-grandmother, number 4 = other female members within the lineage. Card number 5 = DESTINY on father’s part. There are several options here as well, such as father, grandfather, great-grandfather, or other male element. Should you need a more detailed answer, another card must be drawn (as always, 13 means “other”): number 1 = father, number 2 = grandfather, number 3 = great-grandfather, number 4 = other male members within the lineage. Card number 6 = fault on our part; we are naïve, lacking business talent, we act like babies. Card number 7 = DESTINY on child’s part (1), future child (2), sibling (3), abortion (4). In this case, the key is the ability to distinguish whether it is option number 1, option number 2, option number 3, option number 4, or option number 5 (“other” – e.g. stepchild). Card number 8 = DESTINY on the part of partner (1), or ex-partner (2). We must remember that upon the foundation of a new family system (conception, wedding) we are connected with the ex, whether we like it or not, at least until the child is adult. Everything “new” takes precedence over everything “old”. Unfortunately, my experience is telling me that some partners cannot accept and cope with the breakup and they keep trying causing harm to their exes, sometimes for the rest of their life. We can call it “detrimental negative influence” similar to voodoo. Card number 9 = our illness, i.e. the cause of what the question pertained to was our own illness, be it physical (1) or mental (2) illness. People with mental illnesses may be unable to accept the problem. Unfortunately, many people lost everything due to their illness. Card number 10 = our fault. It can be either conscious and known (1) or caused by carelessness (2). Card number 11 = voodoo. If this card comes up; secondary reading may be necessary to find out more about the origins of this problem: card number 3 = stranger; card number 4 = mother or her lineage (grandmother, great-grandmother etc.); card number 5 = father or his lineage (grandfather, great-grandfather); card number 7 = our child, sibling or abortion; card number 8 = partner (number 1 = current; number 2 = ex). If card number 12 (DESTINY) appears no further reading and interpretation is necessary, because this is a determined situation, it was, is or will be our “destiny”. It was not a coincidence and what happened was our destiny! If you decide in advance, prior to reading, that a reversed card will also mean the opposite answer, it shall be so. It makes sense to ask whether “destiny” can be changed. Card number 13 = The Fool. It can mean that you are not supposed to know the result or the time has not come yet for you to have the answer, or you might not be in the proper “mood” to be told the result. If you want to know which it is, take cards number 13, 1, 2 and 3, shuffle them and draw one: number 13 means “other” – the question was not asked appropriately; card number 1 = you are indeed not supposed to know the answer; card number 2 = this is not a good time, ask later, no earlier than one month from now; card number 3 = you have to compose yourself first, before you can know the answer. Other possible meanings and use of cards: Whether or not a car appears face down is important. It must be prepared as such and, during shuffling, cards must be shuffled in such a manner so as to enable them to turn uppart down. We can either divide the deck into two piles and turn one pile uppart down, or we can spread them around on the table and shuffle them in a circular motion and then draw the cards one by one. 1. Envy, anger, jealousy, Moon. Obscurity, darkness, Moon, deception, gloom, intrigues, bad influence, insincerity, infatuation, extortion, mental problems, moodiness, mistake. Reversed position: Feelings, over-sensitivity, inspiration, artistic tendencies, love, romantic daydreaming, learning the truth, overcoming negative influences, intuition. 2. Fear, anxiety. Chaos, limits, bind, inability to move, pride, anger, waste of energy, weakness, worries, problems, unrest, lack of self-confidence. Reversed position: Strength, power, intelligence, enthusiasm, efforts, healing, bravery, liberation, defiance, energy. 3. Mass destiny factor, other people’s destiny. Highest fulfilment, freedom, change, success, perfection, synthesis, fame, appreciation, ecstasy, harmony, Sun, Moon. Reversed position: Moon, imperfection, disappointment, animosity, failure, self-pity, lack of ability. 4. Destiny on mother’s part – family system on the part of women. Growth, fertility, reproduction, transformation, activeness, plenty, female element, guide, decisiveness, female principle, charity, queen, monarch. Reversed position: Excuses, parsimony, bickering, animosity, adultery, vanity, bothering, talkativeness, bad upbringing, unstable love. 5. Destiny on the part of father – family system on the part of men Power, making things happen, self-control, self-containment, stability, fatherhood aspects. Male element, power, protector, stability, kind, monarch, authority. Reversed position: Stubbornness, tyranny, warrior, abuse of power, weak will, risk, failure. 6. Fault. Casualness, light-heartedness, carelessness, idealism, foolery, mindedness, uncertainty, lack of discipline, youthful indiscretion. Reversed position: Bad choice, indulgence, madness, hesitation, unwise decisions, negation, exhibitionism. 7. Destiny on the part of child (future child / abortion) Problems caused by carelessness, need for change, transformation, defeat, loss, new situation, absence of flexibility, ignorance, risk of injury, destiny. Reversed position: Competitiveness, cleverness, ability to learn new things, transformation, health, effort. 8. Destiny on the part of partner, including exes. High Priestess in tarot. Intuitive wisdom, mystery, enlightenment, empathy, obligation, meditation, faith, conception. Reversed position: Lack of emotions, inability to share, impatience, latent illness, laziness. On partner’s part (High Priest). Inspiration, qualified advice, goodness, spiritual skills, kindness, law, compassion, forgiveness, religion, philosophy, dedication. Reversed position: Bad advice, reversed of wisdom, superstition, intolerance, inability to change. 9. Illness – physical and mental. Sacrifice, test, suggestion, need for change, illness, thief, traitor, stagnation, apathy, boredom, magic, descent into underworld, stiffness, strong external influence. Reversed position: Lack of concentration, restlessness, attempt to change destiny through will, unrequited love, pointless sacrifice, unfulfilled promises. 10. Failure/fault. Recklessness, attempt to change destiny; change, transformation, climax, fate, action and reaction, fateful crossroads, change of destiny, fatal relationship, influence of destiny on everything, climax. Reversed position: Failure, bad luck, uncertainty, risk, adventure. 11. Voodoo. Much desired reward or revenge. Warning, fatefulness, forbidden secret, illness, orgy, lust, violence, slavery, perversion, magic, chaos, addiction, corruption, insincerity, source of energy. Reversed position: Resolved problem, elimination of negative influences, enlightenment, poison, sexuality under control, ability, energy. 12. Destiny. Situation that cannot be changed or reversed, too late for everything. Decision of higher authority, changes, transformation, beginning of new era, end of suffering, balance, justice, law, harmony, order, re-birth, glory, judgment day. Reversed position: Animosity, chaos, injustice, suffering, loss, illness, injury, death, time. Reckoning, divorce, breakup, sticking to old things. 13. The Fool. Spring, youth, self-confidence, creative originality, diplomatic skills, ability to influence others, power, will, inventiveness, business talent, fast thinking. Reversed position: Abuse of power, abuse of abilities, intrigues, stealing, corruption, manipulation, clumsiness, careerism. Where we should live, where we should go on holiday, where we can live to be 100, where we can avoid fate etc. You can find out where you should live, where to go on holiday or where you should work. 1. Asia, 2. Europe – west, 3. Europe – south, 4. Canada, 5. USA, 6. Mexico, 7. South America, 8. Africa, 9. Japan, 10. islands of Central America, 11. Iceland, 12. other islands, 13. other option not referred to above (you can write down a list of countries you would be interested in). Materials for amulet, talisman or pendulum: 1. Iron, 2. Gold, 3. Silver, 4. Bronze, Brass, 6. Glass, 7. Steel, 8. Wood, 9. Platinum, 10. Clay (plastic), 11. Leather, 12. Crystal, 13. Other option not referred to above. Colours of amulets (alternatively, we can ask which colours are suitable or unsuitable for us): 1. White 2. Clear 3. Black 4. Red 5. Pink 6. Purple 7. Brown 8. Gold 9. Orange 10. Yellow 11. Green 12. Blue 13. Other. Where and how we can win: (you can write down a list of possible scenarios). 1. We cannot win; 2. Horse racing; 3. Sports betting; 4. Consumer goods lottery; 5. Bowling, 6. Card games; 7. Golf, 8. Sportka lottery – random numbers; 9. Casino; 10. Sportka lottery – my numbers; 11. Chess; 12. Scratch card; 13. Other (not listed). What is the most important thing for me to do to change my destiny? (now, within one month or one year – the timeframe must be stated before the question is asked, otherwise it shall apply to “now” or “as soon as possible” or in general). It is possible to lay out more cards, but I recommend three, as mostly changes must be made in several areas, and I believe in the number THREE. The answers below can provide answer to what a certain gift, image, partner, place etc. can mean to us. We can ask about the positive things that can come out of a gift from girlfriend, new apartment, house or job. What prevents me from achieving happiness? It is possible to ask many unanswered questions from other areas, e.g.: What do I have to do to make sure my business runs smoother, to be more successful in relationships, in life… to live long and to organise my life altogether (R. K.= Rodinné konstelace/ Family constellations) 1. Listen to intuition, not the brain. 2. Start enjoying life (R. K.). 3. Get rid of negative thoughts, find self-confidence. 4. Work hard, make money, focus on work (R. K.). 5. Make your ideas come true. 6. Make a change in terms of relationship. 7. Make a change in terms of profession. 8. Stop solving a problem; get rid of everything you hold on to so tight (R. K). 9. Forgive everyone, including oneself, stop the self-blame (R. K.). 10. Get rid of fear and anxiety (R. K.). 11. Start taking care of your body and soul. 12. Get to know parents and the family system, and therefore learn about yourself and find yourself. (Rodinné konstelace (“Family constellations”)). 13. Other. What has destiny prepared for me – it is necessary to define timeframe – today, tomorrow, within one week, within one year etc.). Also included in this section is a question what a dream could have meant; and if one is afraid of something, they can ask in this section whether their fear is reasonable. Other possible questions: What will marriage bring to me, my partner (including fears of what it may bring), as well as change of profession, moving, finding a new partner etc. Other possible questions: What will the result/outcome be of my wedding, divorce, breakup, journey, holiday, visit, rejected visit, rejected job offer, change at work or relationship etc. 1. Invitation that better be rejected, 2. Invitation that will turn out to be pleasant, 3. You will find out you were wrong, 4. It will become clear you were right, 5. Disappointment with unpleasant results, 6. Unpleasant journey and surprise, 7. Pleasant journey and surprise, 8. Promotion at work, business success, improvement, new job, 9. Deception at work, worse situation, termination of employment, 10. Court/proceeding with good outcome, 11. Court/proceeding with bad outcome, 12. Healing, 13. Injury, illness. What are the important things we (our partner, friend etc.) should do to ensure change, to make sure our happiness does not slip away and we can enjoy life: as always I recommend that three cards be used. Three cards are quite enough for the answer as to whether we are able to enjoy life, whether we are going to be happier as long as we do what the cards recommend. Other type of questions may relate to how our partner or our friends and family see us. In this type of question, the position of the card is important: the proper position means positive answers, apply, the reversed position means the negative answers apply. Another question may relate to self-perception. In this case, the answer must be adjusted to fit the question. (Prior to the answers listed below, we can spread three cards based on the question: Should I move, get a new job, find a new partner, friends; should I move to a foreign country…or Should I change something?). 1. Do things that enable self-actuation. If it is not possible, learn to like the things you do. 2. Have realistic ideas about life, be able to accept reality. 3. Have realistic ideas about relationships. 4. Be able to give you, if you receive it. 5. Be able to solve problems. 6. Be able to listen and control yourself, do not just talk about yourself. 7. Ask for forgiveness from those you have hurt. 8. Avoid sour expression, smile more. 9. Do not put down other people, don’t be condescending. 10. Keep your word and secrets, do not lie and cheat. 11. Give advice only if asked for. 12. Respect yourself, and therefore, respect others, speak and act positively. Forgive, do not expect, do not attach too much. 13. Other What quality should I get rid of for better life (what trait, whether present or not, or determined by destiny, in my case or my partner’s, is the cause of problems in our relationship, or what trait, be it mine or my partner’s, was the cause of our breakup). 1. Tendency to lie, revengefulness, envy, selfishness, 2. Dependency, 3. Jealousy, 4. Possessive attitude, 5. Distrust and lack of self-confidence, 6. Negative thoughts and attitudes towards everything, 7. Laziness, 8. Dishonesty, 9. Irresponsibility, 10. Lack of adaptability, 11. Vanity, 12. Unfairness, 13. Other. Anything we want to achieve, it requires the state of action on our part. Said phase can be achieved through dreaming and wanting as intermediate steps. It is fairly easy to predict the phase we are in at that very moment. Take cards number 1 through 4. Shuffle them and draw one. Card number 1 = dreaming; 2 = wanting; 3 = action; 4 = “other” (either we cannot predict or the project, or idea is not conceivable – the latter can be determined based on three cards; if at least two of them are “plus cards”, it means YES). STANLEY BRADLEY’S CONSULTATIONS Appointments are accepted by e-mail, phone or SMS. Consultations can take place via Skype, WhatsApp, e-mail or phone, in which case payment must be made in advance. For any information visit www.stanleybradley.eu Stanley Bradley / Predictor s. r. o. company registration number: 290 338 37, Prague 6. E-mail: stanley.bradley@email.cz. Tel. Manager: Martina Price +353 83 809 5508

  • Instrucciones en español.Despierta tu clarividencia, intuición y capacidad profética con 21 de las cartas más sencillas para interpretar el futuro.

    Stanley Bradley CARTAS MÁGICAS DE ECHAR Despierta tu clarividencia, intuición y capacidad profética con 21 de las cartas más sencillas para interpretar el futuro. La adivinación del futuro es una habilidad que tenemos cada uno de nosotros, en mi opinión es la telepatía intuitiva. Y se puede desarrollar como todas las habilidades. También hay diferencias en la duración del período de adivinación del futuro. Algunos pueden predecir el futuro durante 100 años, otros sólo durante un mes. Otra diferencia es que no todo el mundo puede predecir el futuro al mismo tiempo. Las cartas están diseñadas tanto para principiantes como para avanzados. Con estas cartas, todos obtienen una respuesta clara a cualquier pregunta. Para reducir posibles errores de interpretación, la interpretación y el número de cartas se reducen al mínimo. Otra posible interpretación es que después de hacer una pregunta, intentamos visualizar el número de respuesta usando la intuición. Cada carta expresa un símbolo definido y relativamente claro y tiene múltiples significados, y depende de nosotros qué significado nos viene a la mente primero. Algunos tienen mejor intuición por la mañana, algunos por la tarde, otros por la noche. Incluso estas preguntas básicas pueden responderse con cartas. Como en otros campos, si queremos sobresalir, debemos entrenar la adivinación. Sin embargo, no para todos, las cartas son un medio adecuado para despertar una idea clarividente. Igual que la adivinación, la clarividencia es una habilidad, y hay varias formas en las que esa habilidad puede manifestarse. Algunas personas necesitan cartas, alguien necesita una bola de cristal, otra un espejo, un nivel de agua, una borra de café, una mano, ojos, un péndulo, un dibujo, etc. Hice un dibujo que podría evocar ideas usando un péndulo y está en las cartas. Si no tiene una idea clarividente, simplemente puede "leer" el significado de las cartas que aparecen. Quien tiene ideas clarividentes o quiere entrenarlas, debe tratar de "ver" el contexto de las cartas presentadas y la "imagen mental de la respuesta". Otra posibilidad de usar estas cartas es que dividimos las cartas en semicírculo y podemos hacer la misma pregunta al péndulo, el péndulo apuntará a cartas individuales en lugar de la respuesta. Hay muchas formas de echar cartas. Cada uno puede elegir la forma que más le convenga. Aquí se describe una de las interpretaciones básicas. La condición básica para una buena interpretación es poner una buena pregunta, una pregunta mal hecha = una mala respuesta. Primero hay que determinar quién barajará las cartas, si el, a quien interpretamos o el que interpreta. Básicamente no importa, una mejor interpretación será quien tenga más habilidades en este ambiente, que también puede ser a quien se le interpreten las cartas. Lo mismo ocurre con la interpretación, ya sea el intérprete quien interpreta o el intérprete a quien se le interpreta. Cuando interpreta el intérprete, corre el riesgo de interpretar lo que "quiere mentalmente" que se le interprete. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Como una de las posibles interpretaciones, en busca de la respuesta a la pregunta básica SÍ-NO, este caso también puede ser un ejemplo: cuando voy al fútbol, al teatro, de compras, ¿Me infectaré allí? ¿Necesito una vacuna contra la infección? Si es así, ¿qué tan buena es la vacuna que estoy pensando? ¿Estaré protegido contra la mutación esa y esa gracias a la vacunación y tendré inmunidad durante 3 meses? ¿6 meses? ¿1 año? ¿2-3-4-5 años? ¿Habrá una mejor vacuna que la actual? ¿Debería esperar por esa nueva vacuna? ¿Necesitaré vacunarme? ¿Me infectaré durante las vacaciones? ¿Puedo protegerme con un respirador, con una máscara? ¿Fortaleciendo el sistema inmunológico? ¿Me curaré? ¿Me casaré? ¿Me divorciaré? ¿Puedo encontrar una pareja? ¿Ganará mi club favorito? Podré encontrar un trabajo mejor que el que tengo (un buen trabajo, una pareja adecuada para una relación duradera, una pareja, estará "siempre" conmigo, si no, podemos predecir con las cartas de "destino" por qué vamos a romper, pasaré una entrevista, graduación, prueba, me subirán significativamente el sueldo, lo que pasó fue "destino", fue mi culpa, la culpa de otra persona y muchas otras. ¿Alguien me hace woodoo? Es efectivo, puedo interrumpir "eso", me ayudará un amuleto, me curaré, me curaré - gracias al consejo de un médico (específico), un curandero (específico) ¿Es esta casa, piso, terreno bueno para mí? Echamos tres cartas y si más cartas echadas son "con signo más" la respuesta es SÍ. La pregunta fundamental antes de la adivinación: ¿Cómo puedo predecir el futuro ahora? La interpretación de tres cartas siempre es ideal. Más cartas con signos "más" = SÍ. Otra posibilidad de interpretación - por diez cartas. Barajamos las cartas, cuando estén barajadas echamos diez cartas, y el número de cartas con signo "más" echadas, significa el porcentaje que puedo predecir el futuro. Seis (hasta diez) cartas con signos "más" = 60% (hasta 100%) = SÍ. ¿Podemos obtener una respuesta a la pregunta: "¿Qué hay" en nuestro alrededor "en este momento? Echamos tres cartas e inmediatamente vemos si hay más signos "más", así que todo está bien, o más signos "menos", eso significa problema. Podemos preguntar inmediatamente a las cartas si el problema ya ha ocurrido, una segunda interpretación de si aún está por llegar y una pregunta adicional, si la hay, si podemos prevenirlo. Las cartas deben barajarse durante el tiempo que consideremos apropiado. Al barajar, es necesario pensar en la pregunta que nos hacemos. Si dejamos que las cartas baraje o las elija la persona a la que estamos interpretando, depende de nuestra decisión intuitiva. Dónde llevar las cartas para la interpretación también depende de nuestra intuición. O después de barajar desde arriba, abajo, en el medio del mazo, o podemos poner todas las cartas sobre la mesa y seleccionarlas intuitivamente. Por ejemplo, obtendremos una carta de Amor, probablemente nos encontraremos con el amor o ya lo tenemos en nuestro alrededor. La segunda carta especifica, por ejemplo, dónde, por lo que cuando sale la carta de Viaje, puede ser durante un viaje de vacaciones o de negocios. Descubriremos en las otras cartas cómo continuará la trama. Podemos averiguar el momento en el que esto sucederá por el procedimiento descrito anteriormente, barajarlo nuevamente, "establecer una fecha mental para nuestra idea", por ejemplo, meses, y echar 10 cartas, cuántas serán en signos más, en tantos años, meses (días, años) eso pasará. Cuando establezcamos un "período de tiempo mental", será una cuestión de adivinación. Primero podemos averiguar si dentro de un año y echaremos tres cartas, más signos “más es la respuesta SÍ". Al mismo tiempo, veremos en las cartas echadas si "algo o alguien" está reteniendo, no queriendo, etc.) Si queremos profetizar meses, sacaremos 12 cartas del 1 al 12, y cada una representará los meses 1 al 12. Alguien puede echar las cartas una y otra vez, pero es posible que el cambio no se produzca como muy pronto dentro de unos 30 días. Por lo tanto, no tiene sentido hacer una pregunta antes de aproximadamente 1 mes. Pero incluso en esto podemos preguntar, ¿cuánto tiempo ha tenido sentido hacer la misma pregunta: dentro de un día, dentro de una semana, dentro de 14 días, dentro de un mes? Si queremos saber una respuesta más detallada inmediatamente durante la interpretación, puede echar para aclarar otras cartas, que solo pueden mostrar un signo "más" o "menos". Es necesario recordar que podemos influir nuestro "destino", se nos da, en mi opinión, alrededor de 70% de destino, pero solo podemos cambiar lo que sabemos. Por eso creo que es bueno conocer el futuro. A veces también tenemos que intentar cambiar el desequilibrio en el sistema familiar, porque si nuestros antepasados causaron el problema, afirmo que tenemos una responsabilidad colectiva. También podemos cambiar eso, por ejemplo, haciendo una misa "para la curación de las raíces familiares", o para probar los rituales descritos en mis páginas web www.stanleybradley.eu. Lo que haremos con eso depende de nosotros, por lo que incluso la suposición de alguna tragedia no debería desequilibrarnos y deberíamos luchar contra el "destino" desfavorable. Los signos "más" y "menos" tienen muchos significados, y eso también puede ayudarnos en nuestra interpretación (de la astrología china). "Menos" = mujer, noche, impar, derecha, yin, afuera, arriba y otros. "Más" = hombre, día, izquierda, abajo, adentro y otros. Por ejemplo: ¿quién no nos favorece, hace problemas, denuncia, mina el terreno y otros? Echamos una carta, si es signo "más", es un hombre, si es signo "menos", es una mujer. Echando las cartas seleccionadas número 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, podemos revelar inmediatamente quién está detrás, si 1. = una persona extraña, 3. un amigo, un conocido, 4. madre y su familia, 5. = padre y su familia, 7. descendiente, 8. pareja, 9. = hermano/a, 12. nosotros mismos. Una pregunta interesante puede ser, "¿Cómo estoy ahora?", ¿Debo entrar en cooperación, en una relación, de una relación, en una apuesta de lotería, a resolver un problema, comenzar algo nuevo y diferente) y continuaré teniendo éxito? Y echaremos una carta (hasta tres cartas), la interpretación mostrará cómo lo estamos haciendo, cuál es nuestro período. Otra pregunta puede ser cómo será dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de tres meses, dentro de un año, etc.) y otra carta con una pregunta similar, como por ejemplo al final del año. Si quiere saber la respuesta SÍ-NO, simplemente eche tres cartas y más cartas con signo "más" significa SÍ. Si NO sale (cuando se muestra más de una carta menos en la interpretación, las cartas indicarán cuál es el problema. Si las cartas en la interpretación salen al revés, significa lo contrario, pero solo si ingresa esta variante de antemano, ¡la carta opuesta será lo contrario! La interpretación de tres cartas puede ser en secuencia de tiempo, es decir a la situación actual primero, aproximadamente dentro de seis meses la segunda y al año siguiente la tercera. Significado de las cartas: 1. Enemigo (-) – celos, envidia, rencor, disimulo. Si le hace daño, es necesario echar otra carta para especificar (solo + o -) con la Luna: estamos en peligro por un enfermo mental, alguien ejercerá presión psicológica. 2. Carta /noticia/ (-) – miedo, recibimos un mensaje que tiene que ser favorable, incertidumbre, anhelo, esperanza, ambigüedad, problemas no resueltos, insatisfacción con la vida, indecisión, supresión de sentimientos, desequilibrio, subestimación, inestabilidad, pereza, pesimismo. No tenemos un alma en nuestro cuerpo. 3. Mes (-) (Creatividad) – pensamientos oscuros, peligro, vampiro psíquico, con Enfermedad: trastorno mental, con Muerte: trastorno mental severo, con el Diablo: la posibilidad de usar tus habilidades extraordinarias, con el Ojo de Dios: inspiración creativa, con el Enemigo: tienes influencia negativa a alguien, Psíquico, con Amante: actúas o quieres ejercer poder psíquico sobre tu pareja. Pero con otra carta positiva, puede significar "Sol", que es lo opuesto a la Luna. 4. Regalo (+) (Sacerdotisa) – herencia, recibirás un obsequio, la posibilidad de heredar, mejorar los ingresos, con Felicidad: heredarás, recibirás un gran obsequio, una buena oportunidad laboral. Sistema familiar de la madre. 5. Dinero (+) (Sumo sacerdote) – riqueza, tiene la oportunidad de obtener grandes ganancias, beneficio, grandes transacciones comerciales, talento comercial, con Felicidad: gran ganancia, negocios interesantes, con Alegría: negocios prometedores. Sistema familiar por parte del padre. 6. Enfermedad (-) (Ermitaño) – solo significa su enfermedad o enfermedad en la familia, con otra carta, por ejemplo, un niño, su niño o un niño de su familia estará enfermo. Con otra carta - Amante: tu pareja estará enferma, enfermedad + juez: tu padre o abuelo estará enfermo, con un Regalo: significa un accidente de trabajo, con un Viaje: un accidente de coche o un accidente en un medio de transporte, con un Enemigo: la posibilidad de asalto, con la Muerte: enfermedad más grave, con la Luna: enfermedad mental, agotarse de trabajo, junto con otra carta positiva = familia. Interpretar otra carta positiva puede significar curación. 7. Niño (+) (Regalo) – depende de la pregunta, si sale sola, tendrás un nuevo miembro en la familia. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. 8. Amor (+) – un amante, una amante, amor con la carta Ojo de Dios: significa boda, con Felicidad: significa un gran amor, pero con un Enemigo: significa que tu amor tiene a alguien más, con la Juzgado: desarrollo, separación, con un Bufón: tu pareja no tiene intenciones serias, no se toma en serio la relación, con la Muerte: el dramático final de una relación, con la Luna: tu pareja tiene influencia en ti o quiere ejercer en ti poder psíquico. Sistema familiar por parte del/de la pareja. Con otra carta echada negativa puede significar separación. 9. Visita (-) (El Colgado) – no tienes un "alma" en tu cuerpo (o aquel a quien interpretas), la energía de los muertos, un aborto, recibirás una visita, con la carta suplementaria solo quedará claro si placentero o desagradable. (signo "+" carta positiva, signo "-" carta negativa). 10. Juzgado (+-) (Rueda de la Fortuna) – depende de la especificación de la siguiente carta en la interpretación (signo "+" carta positiva, signo "-" o carta en la interpretación al revés, carta negativa) - separación, divorcio, juzgado, padres, abuelos, con el Ojo de Dios: intervención de fuerza mayor, tribunal de Dios, se le devolverá el trato injusto, pensamientos, con el Amante: separación, divorcio, con el Regalo: terminación del empleo, con otra carta positiva echada significa que el juzgado saldrá bien, con Dinero: una positiva finalización de la transacción comercial. 11. Diablo (-) – WOODOO, habilidades mágicas, habilidades extraordinarias, fuerza, gran energía, energía creativa, buena idea, con Amante: gran energía sexual, orgía, con Felicidad: tentación, con Bufón: gran talento, con Dinero: juego alto, con Muerte: fatalidad, con Dinero: uso extraordinario de habilidades en el trabajo, negocios, negocios con el Ojo de Dios: personalidad carismática, con la Luna: capacidad de materializar ideas, con una carta negativa (celos, enemigo) - habilidades extraordinarias utilizadas negativamente, energía negativa, con una más carta positiva en la interpretación - energía útilmente usada, con una carta negativa - energía destructiva (autodestructiva). 12. Ojo de Dios (+) (DESTINO) – mucha suerte, gran triunfo, mejora en todos aspectos, longevidad, etc. Si sale como carta adicional, será un gran éxito en el aspecto al que viene, pero si sale con la carta negativa (muerte, enemigo, celos), significa gran problema, por ejemplo con el Enemigo: amenaza de robo, asalto, posibilidad de perder dinero, con Muerte: accidente severo, con Celos: peligro de un amante, pareja, con un Ladrón: la posibilidad de robar un apartamento, robar un coche. 13. Bufón (-) – sabiduría, habilidad para improvisar, alegría, optimismo, con otra carta negativa - el enemigo: disimilas, haces payasos a los demás, te pones una máscara, con el Camino: la aventura, con el Ojo de Dios: el desprecio por todo y por todos, con la Muerte: descuido que no tendría que merecer la pena, con el Diablo: emociones que necesitan dominarse, con Amor: te burlas de tu pareja, no tomas la relación en serio, con una carta positiva - una explicación positiva. 14. Ladrón (-) – mayor inconveniente, con una carta suplementaria - por ejemplo Amante: amante significa separación, con Suerte: no realizar las transacciones previstas, juegos, apuestas, negocios, la posibilidad de perder dinero, combinación con la carta Regalo: la posibilidad de robar un casa de campo, coche, piso, con Dinero posibilidad de pérdida de trabajo, con la Luna: la posibilidad de enajenar tu riqueza mental, tu trabajo, tu idea. 15. Fidelidad (+) – significa persona positiva, buena, fiel, confiabilidad, estabilidad en una relación, cordialidad, con un Regalo: perspectiva en el trabajo, sensibilidad, con la Luna: hipersensibilidad, con un Amante: una pareja fiel, restauración de una relación amorosa perdida, bienestar. 16. Anhelo (+) – deseo cumplido, recibirás un mensaje, con un Regalo: oferta de trabajo, para una competencia, con Dinero: recibirás una oferta para un negocio, con un Bufón: mensaje feliz o alegre, con Muerte: malas noticias, con un Amante : carta de amor, propuesta de amor, con Camino: invitación para salir, de viaje, de vacaciones. Junto con otra carta positiva en la interpretación significa que sus deseos se cumplirán. 17. Camino (+) – viajes, con una carta positiva en la interpretación significa un viaje exitoso y beneficioso, con una carta negativa en otra interpretación significa un viaje fallido. Con otra carta - Regalo: un viaje de negocios exitoso, con la carta Dinero, significa un viaje de negocios que traerá ganancias, con un Amante: conocerá a una futura pareja durante las vacaciones, viajando, fuera de su residencia, con Felicidad: usted conocerá a alguien interesante, con el Ojo de Dios: seguramente viaja, te pasará algo extraordinario, con la Muerte: peligro en el camino, vacaciones, con Enfermedad: inconvenientes en el camino, vacaciones, viaje de negocios fallido, con la Luna: alcanzarás el conocimiento espiritual. 18. Muerte (-) – muerte, pérdida, derrota, fracaso, renacimiento, peligro, separación, con la carta suplementaria positiva significa "reiniciar", buen comienzo, con una carta negativa significa el final de una etapa, otra interpretación (cartas sobre "Destino") será claro a quién concierne el problema - con un Enemigo: alguien está luchando por su felicidad, salud, éxito, vida, con el Camino: existe un riesgo de un accidente de coche grave o un accidente en un vehículo. 19. Celos (-) – eres celoso, con una carta con Amante: tienes una pareja o un/una amante celoso/a, con un Enemigo: un inconveniente por causa de envidia, la posibilidad de denuncia, calumnias, con un Regalo: inconvenientes en el trabajo, con Dinero: inconvenientes en los negocios, competencia, con Anhelo: adicción. 20. Felicidad (+) – alegría, finalización exitosa de tu trabajo, tendrás éxito en lo que deseas, lo que tienes empezado, con un Regalo: una oportunidad de trabajo, con Dinero: una oportunidad de negocio. 21. Suerte(+) – oportunidad de ganar, oportunidad de amor, oportunidad de mejorar los ingresos, Sol, realiza lo que deseas, tendrás éxito, con la especificación de otra carta suplementaria, con qué se puede relacionar la felicidad, con un Regalo: recibirás una buena oferta de trabajo, con Dinero: gran premio, con Deseo: la felicidad es voluble, una vez que estás arriba, una vez que estás abajo, riesgo, círculo vicioso, con la Muerte: puede haber un cambio brusco, con el Ladrón: hay que vigilar la felicidad para no perderla, simplemente no podemos mantener la felicidad así de fácil, con Celos: alguien en nuestro alrededor nos impide la felicidad, tenemos la felicidad al alcance, debemos luchar para alcanzar la felicidad. La interpretación de las cartas de DESTINO, hay que sacar de la baraja de cartas con los números del 1 al 13, así como en otras adivinaciones, donde en las respuestas se prescriben trece opciones. Un aspecto importante de la interpretación es que debemos hacer una pregunta clara. Por ejemplo: ¿Por qué nací? ¿Por qué nació mi primer, segundo ... hijo? ¿Por qué tengo un bebé, por qué no tengo un bebé. ¿Cuál es la causa (por qué) de mi lesión? ¿Por qué estoy casado, por qué estoy divorciado, casada, divorciada. ¿Qué aspectos influyeron el encuentro con mi pareja? Si fue "destino" (no tiene por qué ser nuestro destino, sino también el de otra persona), habrá alguna carta de "destino", de las cuales hay seis. Otras variantes no son "fatales". El destino de un extraño - No. 3, el destino de una pareja - No. 8, el destino de nuestra descendencia - No. 7, nuestro destino - No. 12, el destino de nuestra madre No. 4 (o su sistema familiar por mujeres), el destino de nuestro padre No. 5 (o su sistema familiar por hombres). Otras posibles preguntas pueden ser: ¿Por qué (otra pregunta es, por qué mi pareja) di (dio) a luz a un niño (discapacitado)? Por qué murió, por qué dejó la relación, si volverá a una relación duradera por "siempre", por qué no puedo tener hijos, por qué mi pareja no puede tener hijos y otros. Si, antes de la interpretación, entramos en las instrucciones que la carta en el sentido contrario significará también lo contrario en las respuestas, entonces será así. Puede ser una cuestión de si podemos cambiar nuestro destino, si ha llegado el momento adecuado. Si en la interpretación resulta que no lo es, preguntamos nuevamente si el momento adecuado para cambiar el "destino" será en seis meses, en un año, etc. El significado de las cartas interpretadas de "destino". Sacamos 13 cartas con los números del 1 al 13. Carta No. 1 = envidia, odio, malicia, enemigo: muestra qué (o quién) causó la consecuencia, qué preguntas. Por otra interpretación es posible averiguar de qué parte era la persona. Si la carta con el No. 3 = un extraño, será una persona extraña, si la carta con el No. 4 = proviene de la parte materna, o eventualmente del sistema familiar de la madre (abuela, bisabuela ...), si sale la carta con el No. 5 = de parte del padre, o del sistema familiar del padre (abuelo, bisabuelo), si sale la carta con el No. 8, el extraño es por parte de la pareja (1) (pero también es posible distinguir si el actual, el pasado (2). Carta No. 2 = miedo, inseguridad, no tenemos alma en nuestro cuerpo (estamos ausentes por espíritu) y por tanto no somos capaces de tener todo lo que nos rodea bajo control). Carta No. 3 = DESTINO de una persona extraña (destino colectivo). Carta No. 4 = DESTINO por parte de la madre. Aquí también hay más respuestas posibles, como madre, abuela, bisabuela, o el principio femenino, el género femenino. Si desea conocer la respuesta detallada, puede volver a sacar las cartas con No. (como siempre 13 = otra opción), No. 1 = madre, No. 2 = abuela, No. 3 = bisabuela, No. 4 = otros miembros femeninos del sistema familiar. Carta No. 5 = DESTINO por parte del padre. Aquí también hay varias respuestas posibles, como padre, abuelo, bisabuelo, o el principio masculino, el género masculino. Si desea conocer la respuesta detallada, puede volver a sacar las cartas con No. (como siempre 13 = otra opción), No. 1 = padre, No. 2 = abuelo, No. 3 = bisabuelo, No. 4 = otros miembros masculinos del sistema familiar. Carta No. 6 = error de nuestra parte, somos ingenuos, no tenemos comercial, nos portamos como niños. Carta No. 7 = DESTINO por parte de descendiente (1), por la futura descendencia (2), por el hermano (3), por el aborto (4). En tal caso, es necesario poder distinguir si es la opción No. 1, la opción No. 2, la opción No. 3, la opción No. 4, o la opción No. 5 - otra opción, como un hijastro. Carta No. 8 = DESTINO por parte de pareja (1), ex pareja (2). Es necesario darse cuenta de que al establecer un nuevo sistema familiar (concepción de un hijo, matrimonio) estamos conectados con la ex pareja (queramos o no), al menos hasta la edad adulta de la descendencia. Todo lo "nuevo" tiene prioridad sobre lo "viejo". Desafortunadamente, desde mi práctica, estoy constantemente convencido de que algunas parejas abandonadas no pueden soportar la ruptura y tratan de dañar a las ex parejas, a veces durante toda la vida. Se puede llamar una influencia fuertemente negativa similar al woodoo. Carta No. 9 = nuestra enfermedad, es decir, la causa de lo que preguntamos fue nuestra enfermedad. Puede ser una enfermedad física (1) o una enfermedad mental (2). Cualquiera que tenga una enfermedad mental puede que no pueda admitir este problema. Pero lamentablemente nos afecta en los resultados por lo que muchas personas lo han perdido todo debido a su enfermedad. Carta No. 10 = nuestro error. El error puede ser consciente (1) o Inatención, error inconsciente (2). Carta No. 11 = woodoo. Si esta carta sale en la interpretación, podemos averiguar en otra interpretación de qué lado viene el problema y con quién está relacionado. Si sale la carta con el No. 3 = un extraño, alguien extranjero, si sale la carta No. 4 = madre, o el sistema familiar de la madre (abuela, bisabuela, etc.), si la carta viene con No. 5 = padre, o el sistema familiar del padre (abuelo, bisabuelo), si la carta sale con el No. 7 = nuestro descendiente, hermano o aborto. Si la carta sale con el No. 8 = socio (No. 1, pero también con el No. 2 anterior). Si la interpretación de la carta No. 12 = DESTINO. No hay necesidad de más interpretación aquí, porque es una situación que no cambia, fue, es o será nuestro "destino". ¡No fue una coincidencia y fue nuestro destino lo que sucedió! Si especifica durante la interpretación que la carta en la dirección opuesta significará lo contrario, será así. Si no ingresas esto antes de la interpretación, la carta que se muestra al revés no tendrá un significado diferente. Tiene sentido preguntar si podemos cambiar el "destino". Carta No. 13 Bufón = puede significar que no debes conocer el resultado o que no es el momento adecuado para conocer la respuesta. Es posible que no esté de buen "humor" para soportar el resultado. Para saber cuál de las anteriores respuestas es, saca las cartas numeradas 13, 1, 2 y 3, y después de barajar saca una carta. Si el No. 13 sale de nuevo = es decir otra opción: o hiciste la pregunta incorrecta o preguntaste incorrectamente. Si la carta sale con el No. 1 = entonces realmente no debes saber la respuesta correcta, si sale el No. 2 = tienes que preguntar en otro momento, no es el momento adecuado; lo recomiendo en un mes lo más temprano. Si sale la carta con el No. 3 = es necesario ponerse en orden mental primero para que puedas saber la respuesta. Otros posibles significados y usos de las cartas: Tiene sentido si la carta sale "al revés". Para que se interprete de esta forma, es necesario tenerlo en cuenta a la hora de barajar y barajar para que las cartas también puedan girar al barajar. Hay más opciones. Divide las cartas por la mitad y dé la vuelta a la mitad mientras las baraja. O tira las cartas alrededor de la mesa y barájalas a mano con un movimiento circular y saca las cartas de la mesa al interpretar. 1. Envidia, Rencor, Celos, la Luna. Ocultamiento, oscuridad, luna, engaño, oscuridad, sombra, intrigas, mala influencia, falsedad, extravío, chantaje, problemas mentales, mal humor, error. En la posición opuesta: Sentimiento, hipersensibilidad, inspiración, inclinaciones artísticas, enamoramiento, ensueño romántico, comprensión de la verdad, superación de influencias negativas, intuición. 2. Miedo, incertidumbre. Caos, confusión, limitaciones, ataduras, incapacidad de moverse, orgullo, enfado, desperdicio de energía, debilidad, preocupaciones, problemas, inquietudes, no confiamos el uno en el otro. En la posición opuesta: Fuerza, poder, inteligencia, entusiasmo, esfuerzo, curación, heroísmo, liberación, desafío, energía. 3. Factor de destino de masas, destino de otra persona. Realización suprema, libertad, cambio, éxito, perfección, síntesis, gloria, reconocimiento, éxtasis, armonía, Sol, Luna. En la posición opuesta: La luna, imperfección, decepción, hostilidad, fracaso, incompetencia, autocompasión. 4. Destino por parte de la madre - el sistema familiar por parte de la mujer. Crecimiento, fertilidad, reproducción, transformación, iniciativa, abundancia, elemento femenino, consejera, determinación, principio femenino, caridad, reina, gobernadora. En la posición opuesta: Excusas, avaricia, pendenciera, intolerancia, infidelidad, vanidad, acoso, locuacidad, malos modales, amor inconstante. 5. Destino por parte del padre - sistema familiar por parte de los hombres. Fuerza, hacerse camino, dominio de sí mismo, autocontrol, estabilidad, aspectos paternos. Elemento masculino, poder, protector, permanencia, rey, gobernante, autoridad. En la posición opuesta: Terquedad, tiranía, guerrero, abuso de poder, voluntad débil, riesgo, fracaso. 6. Error, congelación en la niñez. Espontaneidad, frivolidad, despreocupación, idealismo, insensatez, necedad, irreflexión, inseguridad, indisciplina, imprudencia juvenil. En la posición opuesta: Mala elección, hedonismo, locura, indecisión, decisión imprudente, negación, exhibicionismo. 7. Destino de nuestra descendencia, tanto futura como abortiva. Problemas causados por despreocupación, necesidad de cambio, transformación, pérdida, derrota, nueva situación, inflexibilidad, indiferencia, peligro de lesión. En la posición opuesta: Competitividad, astucia, capacidad para aprender cosas nuevas, transformación, salud, esfuerzo. 8. Destino por parte de la pareja, así como de las parejas anteriores. En el Tarot Suma Sacerdotisa. Sabiduría intuitiva, misterio, misterio, iluminación, receptividad, deber, meditación, fe, concepción. En la posición opuesta: Falta de emoción, incapacidad de compartir, impaciencia, enfermedad oculta, pereza. Por parte de la pareja (Sumo Sacerdote). Inspiración, consejo experimentado, bondad, inspiración, habilidad espiritual, bondad, ley, compasión, perdón, iniciación, religión, filosofía. En la posición opuesta: Malos consejos, lo contrario a la sabiduría, la superstición, la falsedad, la intolerancia, la incapacidad para cambiar. 9. Enfermedad, física o mental. Víctima, prueba, impulso, cambio necesario, enfermedad, ladrón, traidor, estancamiento, apatía, aburrimiento, magia, descenso al inframundo, inmovilidad, fuertes influencias ambientales. En la posición opuesta: Desatención, distracción, esfuerzo de cambiar el destino por la voluntad, amor no correspondido, falsedad, sacrificios innecesarios, promesas incumplidas. 10. Error. Falta de atención, tratando de cambiar el destino. El destino, la rueda de la vida, el cambio, billete de lotería, la transformación, la cumbre, el destino, la variabilidad, la ley de la retribución, la encrucijada fatídica, el cambio de destino, la relación fatídica, la influencia del destino en todo lo que nos rodea, la culminación. En la posición opuesta: Fracaso, mala suerte, situación incierta, riesgo, aventura, romper el círculo vicioso. 11. Woodoo. Recompensa merecida o retribución. Advertencia, fatalidad, secreto prohibido, enfermedad, orgía, lujuria, violencia, esclavitud, perversión, magia, caos, violencia, adicción, corrupción, falsedad, fuente de energía. En la posición opuesta: El problema superado, eliminación de influencias negativas, iluminación, veneno, sexualidad bajo control, habilidad, fuerza, habilidad, energía. 12. Destino. La situación inmutable, es demasiado tarde, es imposible y nada podría cambiarse. Decisiones de fuerza mayor, cambios, transformación, inicio de una nueva etapa, fin del sufrimiento, equilibrio, justicia, ley, armonía, orden, renacimiento, gloria, tiempo de ajuste de cuentas. En la posición opuesta (opuesta al significado en la posición adecuada): Intolerancia, caos, injusticia, sufrimiento, derrota, pérdida, enfermedad, herida, muerte, tiempo. Asentamiento, divorcio, separación, aferrarse a las viejas costumbres. 13. Bufón, malabarista. Primavera, juventud, autoconfianza, originalidad creativa, dotes diplomáticas, influenciar a los demás, fuerza, voluntad, ingenio, talento empresarial, pensamiento rápido. En la posición opuesta: Abuso de poder, abuso de las propias capacidades, intrigas, robos, corrupción, manipulación, torpeza, arribismo. Dónde deberíamos vivir, dónde deberíamos ir de vacaciones, dónde podemos vivir con buena salud mín. 100 años, dónde mejor nos podemos realizar, dónde evitamos la adversidad, etc. Puede averiguar dónde vivir, dónde ir de vacaciones, dónde trabajar. 1. Asia, 2. Europa occidental, 3. Europa meridional, 4. Canadá, 5. Estados Unidos, 6. México, 7. América del Sur, 8. África, 9. Japón, 10. Islas Centroamericanas, 11. Islandia, 12 Otras islas, 13. Otra opción que no se enumera aquí. (Es posible anotar los países que le interesan). Materiales para amuleto, talismán, péndulo: 1. Hierro, 2. Oro, 3. Plata, 4. Bronce, Latón, 6. Vidrio, 7. Acero, 8. Madera, 9. Platino, 10. Arcilla (plástico), 11. Cuero, 12. Cristal, 13 Opción distinta a la indicada aquí. Colores para amuletos, otra pregunta puede ser qué colores son adecuados para nosotros, o inapropiados: 1. Blanco 2. Transparente 3. Negro 4. Rojo 5. Rosa 6. Púrpura 7. Marrón 8. Dorado 9. Naranja 10. Amarillo 11. Verde 12. Azul 13. Otra opción. Lo que podemos ganar: (puedes escribir tus propias opciones que se te ocurran). 1. No podemos ganar, 2. Carreras de caballos, 3. Apuestas deportivas, 4. Loterías en varios productos, 5. Bolos, 6. Cartas, 7. Golf, 8. Lotería – pronóstico aleatorio, (números específicos) 9. Casino, 10. Lotería - inventar números, 11. Ajedrez, 12. Billete d lotería, 13. Otra opción diferente a la que se menciona aquí. ¿Qué es lo más importante que debo hacer para cambiar mi DESTINO? (ahora, en un mes, dentro de un año, etc., el período de tiempo debe ingresarse antes de la pregunta; de lo contrario, siempre significa ahora, lo antes posible o en general). Es posible colocar más cartas, recomiendo tres, porque suele ser necesario hacer un cambio en más áreas, creo en el número TRES. En las respuestas a continuación es posible averiguar qué significa para nosotros, por ejemplo, cierto regalo, imagen, pareja, amigo, pero también cierto lugar, casa, apartamento, etc. Es posible preguntar qué es positivo para mí, por ejemplo ¿un regalo de una novia, un piso nuevo, casa, trabajo? ¿Qué me impide tener suerte? También es posible hacer muchas preguntas sin respuesta de otro ambiente, por ejemplo: ¿Qué puedo hacer para mejorar mi negocio, hacerlo bien en las relaciones, en la vida, vivir hasta la vejez, armonizarme, etc. (CF = Constelaciones familiares) 1. Escuche su intuición, no la razón. 2. Empiece a disfrutar de la vida (C. F.). 3. Empiece a creer, deshágase de la desconfianza en sí mismo, las ideas negativas. 4. Empiece a ganar dinero, gane dinero, trabaje (C. F.). 5. Implemente sus ideas. 6. Haga un cambio en la relación. 7. Realice un cambio en el área de trabajo. 8. Dejar de resolver el problema, abandonar todo lo que tenemos convulsamente (C. F.). 9. Perdonar a todos, pero también a ti mismo, no te culpes (C. F.). 10. Deshazte del miedo, la incertidumbre (C. F.). 11. Empieza a cuidar el cuerpo físico y mental. 12. Conoce a los padres y el sistema familiar, con lo que te conocerás y te encontrarás a ti mismo. (Constelaciones familiares). 13. Otra opción. Lo que me espera (decisivamente): es necesario ingresar un período de tiempo: hoy, mañana, dentro de una semana, dentro de un año, etc.). También en esta sección, puede haber una pregunta - qué significa mi sueño, si alguien todavía tiene miedo de algo, puede preguntar en esta sección si está justificado. Otras posibles preguntas son: ¿Qué traerá la boda – a mí, a mi pareja, (también por ejemplo - lo que temes que traiga), cambio de profesión, mudanza, cambio de pareja, etc. Otras posibles preguntas: ¿Qué me traerá una boda, divorcio, separación, viaje, vacaciones, visita, visita rechazada, trabajo rechazado, cambio de trabajo, relación, etc.? 1. Una invitación que sería mejor rechazarla, 2. Una invitación que será agradable, 3. Descubrirás que te equivocaste, 4. Demostrará que tenías razón, 5. Decepción que tendrá consecuencias desagradables, 6. Viaje desagradable, sorpresa desagradable, 7. Viaje agradable, sorpresa agradable, 8. Promoción en el trabajo, mejoramiento de la situación, , nuevo empleo, 9. Tropezar en el trabajo o negocio, deterioro de la situación, despido, 10. Judicial – proceso legislativo, que saldrá bien, 11. Judicial - proceso legislativo que saldrá mal, 12. Curación, 13. Otra posibilidad. Qué importante debemos hacer nosotros (nuestra pareja, amigo, etc.) para hacer un cambio para mejorar, para que no nos quedemos sin suerte, nuestro destino se cumpla positivamente, para que podamos disfrutar de la vida: Siempre recomiendo la interpretación con tres cartas. Podemos obtener una respuesta con las tres cartas, si podemos disfrutar de la vida o si seremos más felices si hacemos lo que las cartas recomendarán. Otro tipo de pregunta puede ser - cómo nos evalúa nuestra pareja, entorno, familia, amigos, etc. En estas preguntas depende de la posición de la carta, en la posición correcta se aplican las respuestas positivas, en la posición inversa significan los valores negativos de las respuestas. Otra pregunta puede ser: qué piensas de ti mismo, cómo te evalúas a ti mismo. En estos casos, la respuesta debe adaptarse a la pregunta. (Antes de las respuestas que se enumeran a continuación, podemos hacer las tres preguntas: ¿Debería cambiar mi lugar de residencia, trabajo, pareja, amigos, ciudad, Estado? O: ¿Debería cambiar algo?). 1. Trabajar en la actividad en la que somos capaces de autorrealización. Si no es posible, entonces encuentra placer en lo que estés haciendo. 2. Tener ideas realistas sobre la vida, poder admitir la realidad. 3. Tener ideas realistas sobre las relaciones. 4. Poder no solo recibir alegría, sino también regalarla. 5. Ser capaz de resolver problemas 6. Saber escuchar, no hablar solo de sí mismo, poder controlarse 7. Pedir perdón a aquellos a quienes hemos herido. 8. No tengas una expresión amarga en tu rostro, sonríe más 9. No humilles ni insultes a los demás, no hables con los demás arrogantemente. 10. Cumplir promesas, palabra en general, secretos, no mentir, no engañar. 11. Dar solo el consejo solicitado (el consejo no solicitado es un dictado) 12. Respétate a ti mismo y por lo tanto a los demás y habla positivamente, piensa afirmativamente. Perdona, no esperes, no insistas. 13. Otra opción ¿De qué cualidades tengo que deshacerme para vivir mejor (qué cualidades son / no son y las tengo, dadas por el destino) - mi pareja, es la causa de los problemas en nuestra relación, etc., por ejemplo, qué cualidad mía – de mi pareja fue la causa de la ruptura de la relación). 1. Falsedad, venganza, envidia, egoísmo, 2. Adicciones, 3. Celos, 4. Propiedad, 5. Desconfianza, no confianza en uno mismo, 6. Pensamientos negativos, actitud negativa hacia todo, 7. Pereza, consuelo, 8. Insinceridad, deshonestidad, 9. Irresponsabilidad, inconsciencia, 10. Inadaptabilidad, 11. Vanidad, 12. Deshonestidad, 13. Otra posibilidad. Sea lo que sea lo que queramos lograr, debemos estar en la fase de acción. Obtenemos la fase del acto a través de la fase de soñar, y después a través de la fase de querer. Podemos predecir fácilmente en qué etapa nos encontramos en una idea o proyecto específico. Retire las cartas con los números del 1 al 4. Baraje y saque una carta. La carta sacada no. 1 = fase de ensueño, 2 = fase de querer, 3 = fase de acción, 4 = otra posibilidad, lo que significa que o no estamos presos o el proyecto o idea no es real (descubre si el proyecto es capaz de realizarse echando tres tartas. En caso de que hayan por lo menos dos o tres cartas con un signo "más", la respuesta es SÍ). STANLEY BRADLEY Visionario y escritor "Hay una solución para un problema cuando tenga el nombre adecuado". Por eso me ocupo de encontrar la causa mayor, de que no es posible eliminar la consecuencia con un efecto duradero. Stanley Bradley es un adivino que predijo con un año de anticipación en Bonton Radio en una transmisión nocturna en vivo, los ataques terroristas en Nueva York y Londres y la crisis económica mundial. Sus predicciones de inundaciones, desastres naturales y grandes desastres han cautivado al público mundial en el pasado por su precisión y detalle. Las profecías se publican en los medios, por ejemplo en la revista Rozhled predijo con cuatro años de anticipación que habría un huracán en la República Checa. En revistas, Facebook, YouTube, adelanta sus profecías para que nadie pueda decir que luego las "editó" en su sitio web. Al nombrar las causas de los problemas, tanto en las relaciones como alternativamente, así como los problemas de salud, ha ayudado a muchas personas en situaciones difíciles de la vida. También se ocupa de formas alternativas de tratar a los animales, porque es capaz de comunicarse con ellos a "nivel mental". Es capaz de reconocer el estado de las cosas inanimadas, determinando así el estado real y los precios de los inmuebles. Autor de los bestsellers "Escuela de psicotónica" /Škola psychotroniky/ (vendido aproximadamente 16.000), que se publicó en seis ediciones, "Cómo vivir hasta los 140 años" /Jak se dožít 140 let/, publicado en cinco ediciones, , Destino /Osud/, Misterios y secretos /Záhady a taje/, No fue así /Tak to nebylo/, Lo que nos espera y pasará /Co nás čeká a nemine/, Cómo tener éxito /Jak být úspěšný/, Sobre la vida y la muerte /O životě a smrti/, Con quién y dónde vivir /S kým a kde žít/ y otras publicaciones, como la Escuela de Interpretación de Cartas /Škola výkladu karet/, se han publicado cinco ediciones, Imágenes Mágicas /Magické obrázky/, Constelaciones Familiares /Rodinné konstelace/. Algunos rituales importantes se grabaron en DVD. En el capítulo: "Libros publicados", también hay ejemplos de libros. El último libro publicado en noviembre de 2017 es el libro Con quién y dónde vivir /S kým a kde žít/, que se publicó en dos ediciones, el segundo suplemento se publicó en 2018, está agotado y la tercera edición complementada es 2021. Escuela de interpretación de cartas /Škola výkladu karet/: La Escuela de Interpretación de Cartas /Škola výkladu karet/ es el libro más detallado de su tipo en el mundo. ¿Estás interesado en dónde encontrar una pareja adecuada y cómo mantenerla, cómo estar sano y feliz, cuándo apostar y ganar o en qué área ganarás más dinero? Parte del este libro son “32 piezas de cartas de echar, que todos pueden imprimir o usar para las instrucciones completas de su carta favorita. El libro con una explicación también incluye ejemplos de bestsellers Cómo vivir 140 años /Jak se dožít 140 let/, Con quién y dónde vivir /Jak se dožít 140 let/ y Destino /Osud/. Este libro está agotado, pero solo en inglés en AMAZON.com: https://www.amazon.de/dp/B07YSPR1CF/ref=sr_1_1?keywords=Stanley+Bradley+-+School+of+card+interpretation&qid=1582535595&sr=8-1 https://www.amazon.com/dp/B07YSPR1CF/ref=sr_1_1?keywords=Stanley+Bradley+-+School+o https://www.amazon.com/s?k=Stanley+Bradley+-+School+of+card+interpretation&ref=nb_sb_noss Estas cartas de echar mágicas son una forma más simple del libro mencionado anteriormente y se pueden solicitar por correo electrónico a continuación. Es posible solicitar un correo electrónico para una consulta, es posible preguntar sobre relaciones, trabajo, salud y otros. Hago grabación de cada consulta y cada cliente recibe una grabación y materiales para la consulta. Es posible una constelación familiar. Los pedidos de productos, derechos de autor, son posibles en el correo electrónico a continuación. Correo electrónico: stanley.bradley@email.cz Toda la información actual está disponible en mi sitio web www.stanleybradley.eu Stanley Bradley /sociedad Predictor s. r. o. CIF: 290 338 37, Praha 6.