+420606119600 (O2)
+420777119600 (T-Mobile)

Skype: bradley.st

WhatsApp

email: stanley.bradley@email.cz

STANLEY BRADLEY

věštec a spisovatel

Pondělí 6.11.2017

Numerologicky 9. Světový vliv, Něco končí. Související tarotová karta Svět.

Dobrý den na podnikání, ale i započetí nových projektů. Jen se moc nevytahujte, závistivci nespí a hned se ozvou. Proto pozor na zákeřné akce nepřátel. Ty se dnes budou snažit vám něco alespoň zkazit, když už jim se nedaří. Dnes bude výhodou dvojnásobná síla energie, která bude naše aktivity podporovat – Tarotová karta „Svět“. Tato karta znamená: Sílu, moc, odvahu, vítězství ducha nad hmotou, osvobození. Znamená ale i morální a fyzické vítězství, takže sned má smysl bojovat o svá práva.  Je dobrý den i na léčení, dnes má smysl do vyléčení vložit maximum energie. Je možné i početí. Co dnes začnete, to dopadne dobře, bude zdrojem růstu, hojnosti a blahobytu. Dnešní den i něco končí, ale to tak musí být, jinak nemůže začít nic nového. Vše nové má přednost před „starým“. Dobrý den je proto i na meditaci, abychom se očistili a byli připraveni na vše „nové“. Co jsme zaseli, to dnes sklidíme. Měli bychom obzvláště dnes být otevřeni všemu novému, co okolo nás vyrůstá.

Tak zima se hlásí dosti silně, tak v noci to už bez čepice nepůjde a někde si už zasáňkují. A někde hrozí, že něco zmrzne a buchne to.

Malý test sebepoznání

Jaké vás napadne číslo z čísel 1, 2, 3, 4, 5.

 

Neděle 5.11.2017

Numerologicky 8. Materiální moc, Peníze. Související tarotová karta Síla

Dnes je dobrý den téměř na vše, obchody, finanční transakce, ideální den na potkávání se s přáteli. Můžete založit i firmu, sdružit se s jinými subjekty. Dobrý den je i na vyjednávání, vše by se mělo podařit dohodnout. Dnes by se mohla povést i spolupráce se zahraničím, dnešní energie není ničím omezena. Můžete dosáhnout „Světového úspěchu“, když do zahraničí vyrazíte se svým projektem. Dosáhnete uznání a slávy. Karta „Síla“ vše podpoří. Energie dnešního dne vás bude chránit proti nepříznivým vlivům a silám. Dnes se nemusíte ničeho být a je dobré využít všech příležitostí a možností k prosazení svého cíle. Numerologické číslo „8“ vás nabádá, abyste už neodkládali potřebná rozhodnutí a udělali je teď a tady. Rozhodujícím faktorem je zdravá míra pozitivní agresivity a už nebude překážet strach, nesebedůvěra, obavy a podobné pocty, které vás dříve provázeli. Je třeba věřit, že energie dnešního dne podpořená Tarotovou kartou „Síla“ pomůže vše vyřešit.

Stále cítím to „ticho před bouří“, nějací lidé emocionálně poškození zase chystají znepříjemnit někomu  život.

Malý test sebepoznání

Jaké vás napadne číslo z čísel 1 až 10?

 

Sobota 4.11.2017

Numerologicky 7. Hledající poznání, Karma, související tarotová karta je Poustevník.  Úplněk

Dnes se raději zavřete doma a nevycházejte. Dnešní úplněk může mít silné negativní vibrace a pokud se přihodí něco nedobrého, nemusí to být zrovna „osudové“, i když by rádo plní lidí na „osud“ problémy svedlo. Negativní vibrace může tlumit karta „Poustevník“, pokud budete zdrženliví, diskrétní, nebudete provokovat. Provokovat by se dnes nevyplatilo.

Je dobrý den na léčení, zajet si pro energii do lázní, do vířivky, jít si zaplavat, či zběhat o lesíka. Tím posílíte sebevědomí, vůli, potom snáze dosáhnete svého cíle. Co dnes vymyslíte, to bude úspěšné a dotáhnete do vytouženého cíle. Také se můžete uzdravit, díky energii Měsíce. Ve špatné je pro něco dobré, a na léčení je dnešní energie výborná. Upevní se tím vaše obranné síly a můžete prožít nový okamžik rozkvětu a vzestupu.

Dnes hrozí více nepozornosti než jindy, proto je dobré dávat větší pozor, mohly by se objevit problémy na silnici, ale i na železnici. Někde mohou být problémy s větším množstvím vody.

Malý test sebepoznání

Jaké vás napadne číslo z čísel 1, 2, 3?

 

Pátek 3.11.2017

Numerologicky 6. Harmonická péče, Rodina, Vztahy, související tarotová karta Císařovna.

Dost lidí by mohlo pociťovat strach a úzkost. Mohlo by se tak dít pro úplněk, který se blíží a bude v sobotu. Dosud nebyl prokázán negativní aspekt úplňku, ale všimli se lékaři, že okolo úplňku rány více krvácejí. Dosti lidem se stává, že v den úplňku se zdravotní sestře nepovedlo nepíchnou žílu při odebírání krve. Více lidí má „lehké spaní“, ale to jak den před, při a den po úplňku. Protože jsme patrně citlivější, je to dobrý den na zhmotňování myšlenek a meditace. Při meditaci můžete dojít k „osvícení“, najít smysl života, vymyslet nový program podnikání, při dobré konstelaci mít super námět na umělecké dílo. V průběhu meditace může dojít k hlubokým duchovním zážitkům a v průběhu meditace může dojít k navázání kontaktu s vlastní jasnozřivostí. To podpoří i karta Císařovna. Je dobrý den na péči o rodinný kruh, tak můžete s rodinou či dětmi vyrazit za zábavou. Dnes je dobrý den na koupi nemovitostí, energie dnešního dne slibuje bezpečí i ochranu a představuje souznění mezi členy rodiny anebo partnery. Je taktéž vyjádřením zevnitř pramenícího sebevědomí, které bychom měli prezentovat i na venek.

Cítím jen ticho před bouří.

Malý test sebepoznání

Jaké vás napadne číslo z čísel 1, 2, 3.

 

Čtvrtek 2.11. 2017

Numerologicky 5. Dobrodružná cesta, Pozitivní změny, související tarotová karta je Vůz.

Jako by se dnes objevily všechny problémy najednou. Dnes to vyřešit jen rozumem, a to by mohlo fungovat. Emocemi a žárlivostí dnes nic nevyřešíte. Nenechte se ovlivnit a psychicky deptat, mohlo by vás to „položit“. Dnes budou lidé dost přecitlivělí. Si to bude svátkem zesnulých. Mohlo by to být popudem ke změně, pokud dlouhou dobu nefunguje harmonie a pohoda. Když už, tak už a rovnou můžete řešit změnu v pracovní oblasti. Ne náhodou mi teď při výkladu Tarotu vyšla karta Střídmost = Anděl času, Dvě urny, Mírnost, Usměrňovatel. Znamená „Slučování protikladů“. Ve výkladu znamená vyrovnaný přístup k životu a vyvarování se extrémů. Karta vybízí k meditaci nad vesmírným životem, hledání rovnováhy. Je symbolem mostu mezi vědomím a nevědomím, mezi duchem a tělem. Pokud není „spojen duch s tělem“, je vědomí stejně vyprahlé a suchopárné, jako nevědomí. Pokud jsou naše dvě poloviny vnitřního života rozděleny, nejsme schopni uvažovat realisticky, protože žijeme ve snu a ne v realitě. Energie dnešního dne pomůže při meditaci obě naše poloviny spojit a tím se dostaneme do reality. V takovém případě může díky poznání, nastat růst, štěstí. Poznání nemusí vždy připadat jako pozitivní přínos, protože někdy přináší i náhlé nazření do hlubin našeho vlastního „Psýché“, ať už prostřednictvím nějakého léku, drogy či alkoholu, nebo jednoduše prostřednictvím zklamání. Karta se nám snaží naznačit, abychom se v momentálně konzultované záležitosti řídili spíše intuicí, než rozumem. Upřímnost k sobě i druhým pomůže ke zlepšení situace.

Malý test sebepoznání

Jaké vás napadne číslo z čísel 1, 2, 3, když se ptám na váš vztah?