+420606119600 (O2)
+420777119600 (T-Mobile)

Skype: bradley.st

WhatsApp

email: stanley.bradley@email.cz

STANLEY BRADLEY

věštec a spisovatel

Výsledek testu ze dne 26.11.2017

Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda se přetvařujete?

1 = Ano, řídíte se tím, „že Svět chce být klamán“,2 = Občas, ale nepřeháníte to, 3 = Nepřetvařujete se.

Výsledek testu ze dne 25.11.2017

Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda se cítíte jako oběť?

1 = Ano, stálo by za to udělat test u dobrého psychologa, 2 = Trochu ano, 3 = Ne, což je dobře.

Výsledek testu ze dne 24.11.2017

Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda jste v životě dostatečně opatrní?

1 = Ano, 2 = Trochu ano, 3 = Ne.

 

 

 

Výsledek testu ze dne 23.11.2017

Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda se vyhýbáte odpovědnosti?

1 = Ne, 2 = Trochu ano, 3 = Ano, vyhýbáte se odpovědnosti.

Výsledek testu ze dne 22.11.2017

Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda využíváte své možnosti štěstí?

1 = Ne, což je škoda, 2 = Trochu ano, ale nepřeháníte to, 3 = Ano.

Výsledek testu ze dne 21.11.2017

Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda jste tolerantní? Tolerance nebo snášenlivost znamená ochotu, schopnost nebo možnost člověka nebo společnosti žít vedle lidí s jinými názory, postoji a přesvědčeními nebo přijímat či snášet něco samo o sobě spíše nežádoucího nebo nepříjemného.

1 = Ano, jste tolerantní 2 = Trochu ano, ale nepřeháníte to, 3 = Nejste tolerantní, je to důvod k zamyšlení.