+420606119600 (O2)
+420777119600 (T-Mobile)

Skype: bradley.st

WhatsApp

email: stanley.bradley@email.cz

STANLEY BRADLEY

VĚŠTĚC A SPISOVATEL

Výsledek testu ze dne 3.12. 2017

Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda jste agresivní?

1 = Ne, 2 = Někdy, 3 = ANO

Výsledek testu ze dne 2.12.2017

Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda nadřazujete své názory nad názory druhých?

1 = Ne, 2 = Někdy, 3 = ANO.

Výsledek testu ze dne 1.12.2017

Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda si vážíte své rodiny?

1 = Ne, 2 = Trochu, 3 = ANO.