+420606119600 (O2)
+420777119600 (T-Mobile)

Skype: bradley.st

WhatsApp

email: stanley.bradley@email.cz

STANLEY BRADLEY

VĚŠTĚC A SPISOVATEL

Výsledek testu ze dne 23.12. 2017

Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda „očekáváte“ (vděk, satisfakci, …)?

1 = Ne, 2 = Někdy, 3 = ANO (to je špatné, Budhistické: odpustit, neočekávat, nelpět, …jedině tak můžeme být šťastní). Pokud neodpustíme, je to naše břemeno. Pokud neočekáváme, nemůžeme být zklamaní. Pokud „lpíme“, můžeme o to vždy a snadno přijít o to, na čem lpíme.

Výsledek testu ze dne 24.12. 2017

Na nevědomé úrovni jsem se ptal, kolik z vašich přátel jsou skuteční přátelé?

1 = Žádní 2 = Někteří, 3 = Ano, máte okolo sebe přátele, kteří pomohou, když je třeba.