Výsledek testu ze dne 7.12. 2017

Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda jste loajální?

1 = Ne, 2 = Někdy, 3 = ANO