+420606119600 (O2)
+420777119600 (T-Mobile)

Skype: bradley.st

WhatsApp

email: stanley.bradley@email.cz

STANLEY BRADLEY

věštec a spisovatel

Nepodléhejme strachu, panice, ale věřme si.
 
Mnoho klientů, kteří za mnou přicházejí, se nemohou vyrovnat s tím, jak kolem sebe vidí narůstající nenávist a to i u svých přátel a blízkých. Ptají se, čím to je, kde se v lidech najednou bere tolik nepřátelství. Vraťme se na počátek 90. let minulého století. V té době většina národa se doslova přes noc stala podnikateli. Všem se dařilo a měli dojem, že to tak navždy zůstane. Ale nestalo se a postupně začali krachovat. Už v té době jsem věštil, že u nás má obchodní talent jen 25 až 30 procent lidí. Naproti tomu například v USA je to 65 procent.

Číst dál...

Zlepší se ekonomická situace v ČR a dojde i ke zlepšení mezilidských vztahů!
 
Od jara 2015 se začne zlepšovat ekonomická situace obyvatelstva v ČR. Rok Kozy = Ovce (podle čínské astrologie) bude zklidňujícím rokem a situace se začne stabilizovat v celé ČR. Lidé se začnou stmelovat a zklidní se tempo oproti roku koně.
Konec roku 2016 už začnou problémy s přírodními katastrofami, kdy největší problémy nastanou v roce 2017. Klidně se může stát, že koncem léta vše v určité oblasti zmrzne, nebo napadne sníh, na Vánoce se může naopak stát, že začne svítit slunce a mohou rozkvést kytky. Nastanou vetší výkyvy v počasí a plno domů spadne. Jedná se o domy, které jsou na svazích a ty svahy, které jsou podmáčené, tak se začnou bortit. Domnívám se, že začnou i pukat skály. Může se stát, že se skála roztrhne na dvě půlky. Nevím, čeho bude důsledek pnutí v kameni, ale vychází mi, že to bude zářením ze spodu země, které naruší materiál skal. Věštil jsem, že by mohl díky zemětřesení „ujet“ i ještědský vysílač. Vršky skal budou ujíždět a padat i na jiných místech (28.1. spadla skála na železniční trať). Sesuny skal a sesuvy půdy mají na svědomí i dřívější záplavy.

Číst dál...

Vztahy 2015
 
Z věštby na rok 2015 vyplývá, že společenské vztahy a tím vztahy mezi lidmi budou lepší, než v roce 2014. Celkově to vypadá na zklidnění situace a napětí ve společnosti. Obecně každý rok je pro nějaké znamení lepší, jiné znamení horší, ale když je příznivější politické klima a ekonomická situace, projeví se to i ve vztazích. Podle mé věštby by se situace ve společnosti měla zlepšovat každým rokem. Předpokládám, že i ve vztazích se tato situace bude projevovat skokovým zlepšením a to každým rokem až do roku 2018. Á se to přirovnat k situaci, kdy se člověk ocitne na dně, což pro vztahy mohl být rok 2013. V roce 2014 jsme se odrazili ode dna a v roce 2015 půjdeme v oné pomyslné sinusoidě nahoru.

Věštba na rok 2015
 
Věštil jsem, že rok 2012 je přelomové období nového tisíciletí a století, kdy situace ve světě začala nabírat jiný směr a nové obrátky.
Za prvé jsem věštil, že pokud někdo něco provede, tak se mu to brzy vrátí, což se děje. Věštil jsem, že bude přibývat lidí, kteří nebudou schopni stačit rychlému tempu doby, což se děje.

Číst dál...