+420606119600 (O2)
+420777119600 (T-Mobile)

Skype: bradley.st

WhatsApp

email: stanley.bradley@email.cz

STANLEY BRADLEY

věštec a spisovatel

Vztahy 2015
 
Z věštby na rok 2015 vyplývá, že společenské vztahy a tím vztahy mezi lidmi budou lepší, než v roce 2014. Celkově to vypadá na zklidnění situace a napětí ve společnosti. Obecně každý rok je pro nějaké znamení lepší, jiné znamení horší, ale když je příznivější politické klima a ekonomická situace, projeví se to i ve vztazích. Podle mé věštby by se situace ve společnosti měla zlepšovat každým rokem. Předpokládám, že i ve vztazích se tato situace bude projevovat skokovým zlepšením a to každým rokem až do roku 2018. Á se to přirovnat k situaci, kdy se člověk ocitne na dně, což pro vztahy mohl být rok 2013. V roce 2014 jsme se odrazili ode dna a v roce 2015 půjdeme v oné pomyslné sinusoidě nahoru.