+420606119600 (O2)
+420777119600 (T-Mobile)

Skype: bradley.st

WhatsApp

email: stanley.bradley@email.cz

STANLEY BRADLEY

VĚŠTĚC A SPISOVATEL

Kdo rozhoduje o dění ve světě?
Je to 12 lidí, kteří vlastní 12 bank a ti rozhodují o dění ve světě. Když někdo z nich umře, má už svého nástupce a je to vždy muž. Jsou to vzdělaní lidé schopni řídit a udržet vzájemné propojení. Je to jejich poslání. Z věštby mi také vychází, že mezi 12 muži nikdy nebude žena, protože ženy jsou nevyzpytatelné a mají jiné poslání. Jejich úkolem je udržet rovnováhu ve světě, co se týká života. Tok peněz a jejich rozdělování je v moci mužů. Jen 20% lidí vytváří názory a zisky ve světě a 80% lidí si vybírá někoho, jehož názor mu vyhovuje a ten pak přebírá. Těch 12 lidí je jako vrchol pyramidy, pod nimi je 20 procentní skupina vytvářející názory a zisky a pod touto skupinou jsou další, které už žádným způsobem neovlivňují dění ve světě. Proto nemá smysl čekat na cokoliv, je třeba žít přítomností a ne budoucností. Nemá smysl čekat, až bude lépe nebo litovat, že nežijeme v době minulé a podobně. Čekání na cokoliv je čekání na smrt. Žijeme teď a tady a je třeba najít to, co je dobré pro nás. Čas běží, ať jsme spokojeni nebo ne. Je nutné najít si záchytný bod naší existence, což je, jak stále zdůrazňuji, rodina.
Jak to bude s přílivem emigrantů? Máme mít strach z toho, co bude dál? Strachu se nezbavíme, ukazuje mi kyvadlo. Představitelé státu nerespektují přání většiny voličů a připravují lidem podmínky k tomu, aby měli strach. V této souvislosti musím připomenout, že strach způsobuje stres, který nám zkracuje život nejméně o 10 let. Podle mé věštby běženci postupně rozloží ekonomický i sociální systém v Německu a problémy se budou šířit do dalších států. Běženci budou chtít ovládnout všechna hlavní města států Evropské unie a nastolovat v nich svoji politiku. Počet obyvatel Evropy klesá, naopak běženců stoupá a tak je zcela logické, že jednoho dne jich bude dvakrát tolik než nás Evropanů a pak ovládnou vyspělé evropské státy. Evropská unie se dopustila jedné velké chyby. Neuzavřela schengenskou hranici, naopak ukázala běžencům otevřenou náruč. Moje věštecká intuice mi napovídá, že všichni odpovědní státníci to tušili, věděli o nebezpečí, které hrozí, ale nikdo nic neudělal. Z toho je vidět, jak je Evropská unie slabá.

Číst dál...

Známý psychotronik a věštec Stanislav Brázda říká:
Třetí mnichovská zrada, jen tentokráte bruselská
 
Stále více lidí mi dává dotazy související s běženci, kteří zaplavují Evropu. Ptají se mě, co bude dál, kam se mají odstěhovat a vyjadřují obavy a strach. Podlé mě věštby je přijímání utečenců pro celou Evropu velmi nebezpečné. A mám pocit, že přichází další vlna stresu. Mají naprosto odlišnou kulturu a mentalitu, která je neslučitelná s tou naší. Když si zavěštím, zda jsou tito utečenci schopni rozvrátit náš stát, tak mi kyvadlo ukazuje, že už 5 000 těchto běženců je schopno totálně rozložit do nějaké doby celý náš sociální systém a zmizí pohoda, ve které žijeme. Ta doba podlé mé věštby jsou 4 roky, když utečenecká vlna bude pokračovat současným tempem a Evropa bude jen a jen přihlížet.
Zamýšlel jsem se nad tím, proč vznikla tato doslova hrůzná utečenecká vlna zaplavující Evropu. Věštba mě zavedla do USA a Francie, která je významným hráčem v Evropě. Francie tlačila na Německo, což vlastně už začalo Řeckem, které nebylo z politických důvodů vyloučeno z Evropské unie, protože hrozilo, že se spojí s Ruskem. Vyvěštil jsem, že vše ovlivňuje skupina lidí v USA a ve Francii a jejich snahou je ekonomicky oslabit Německo. První oslabení Německa bylo v důsledku první světové války, druhé když byli poraženi v roce 1945. Další v pořadí třetí přišlo, když se tehdejší západní Německo spojilo s východním. Ve svých knihách Záhady a taje a Osud odpovídám na otázku, proč se tak stalo. Bylo to osudem Němců, aby byli oslabeni a nezačali rozkazovat celému světu. Byla zde totiž obava z toho, že Německo bude opět ekonomicky silné a stane se mocným hráčem nejen na evropské, ale i světové scéně......Protože od spojení s Východním Německem se opět zvedají nahoru a znovu byli jedničky v ekonomice, tak světoví vládci (USA a Francie) rozhodli, že by Německo nemělo být tak silné (obava z toho, že by Německo bylo neposlušné), tak dosáhli toho, že Německo je otevřeno uprchlíkům. Je to kompenzace za to, co způsobili Němci za druhé světové války.

Číst dál...

Blíží se období stresu
 
Tropická vedra nás zaskočila, ale podle mě věštby už nikdy nebude stálé počasí. Velké teplotní rozdíly očekávejme i v nastávající zimě. Tyto změny negativně působí na náš imunitní systém a polovina lidí, jak mi ukazuje kyvadlo, není schopna je zvládnout. Doporučuji nasadit biologicky účinné látky, užívat vitamíny, minerály. Imunitní systém podpoří B3, B5, B6, fosfor, zinek, selen.

Číst dál...

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda radí: Na čem budete příliš lpět, o to snadno můžete přijít.
 
Abychom mohli využít na maximum své možnosti a schopnosti, musíme být v harmonii duše a těla. Toho dosáhneme tím, že se budeme radovat ze života a pokud někdo problémy měl, musí umět odpustit, neočekávat a nelpět na ničem. Na čem lpíme, o to snadno můžeme přijít.
 
Další podmínka, jak být spokojený je umět udělat čáru za minulostí a nepatlat se v tom, co bylo, ale plánovat budoucnost a žít přítomností. Pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme přejít z fáze snění do fáze chtění a z fáze chtění do fáze činu. A potom stačí málo k tomu mít dobré období. Zda máte teď dobré či špatné období, posuďte podle znamení čínské astrologie.
 
Rok 2015 je rokem Ovce (Kozy) a to od 19.2.2015 a trvá do 7.2. 2016. Potom následuje rok Opice. Co nám znamení podle čínské astrologie prozrazují? (Vedle názvu znamení jsou uvedeny roky narození.)

Číst dál...

V těchto dnech se stále častěji zamýšlím nad nekontrolovaným přílivem utečenců do Evropy. Moje věštba mi ukazuje, že jich do Evropy už přišlo téměř půl milionu, přitom Evropa je schopna zvládnou jen 100.000. Evropská unie je zpomalený moloch a tento nápor není schopna rychle řešit. Bude jí to trvat 3 roky, než udělá nějaká opatření. Silně mě zneklidňuje, že utečenci si budou stále více klást podmínky k dobrému žití a to podle svých představ. Jak mi kyvadlo ukazuje, 70 procent z nich nechce a nebude nikdy pracovat. Další velký problém, který ve věštbě vidím, je ten, že 10 procent z nich budou islámští bojovníci. Sice ještě teď nejsou, ale stačí jim nějaký pokyn a vrhnou se do boje. Jsou to takzvaní spící bojovníci, kteří se ve správný okamžik probudí.

Číst dál...