+420606119600 (O2)
+420777119600 (T-Mobile)

Skype: bradley.st

WhatsApp

email: stanley.bradley@email.cz

STANLEY BRADLEY

VĚŠTĚC A SPISOVATEL

Příklady vět, jak zhmotňovat myšlenky, zbavit se problémů.


Mnoho lidí, nejenom mužů (kdo z dětí byl „povýšen do role partnera" matky – otce tak to jsou všichni) zůstalo „zamrzlých" na věku, kdy je matka (otec) začala zasvěcovat do svých problémů (domácnosti, vztahů, finančních problémů, ...) což je cca 4-9 let. Proto je nutné dospět. Řekněte si pro sebe první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vás? Nečtěte dál, dokud to číslo neřeknete. Pokud jste řekli číslo jedna až sedmnáct, nejste „dospělí". Ptal jsem se, na kolik let se cítíte, jako kolika-letí se chováte. Tak už víte, jak na tom jste. Takto se můžete zeptat svého partnera či rodiče, jak vás vidí. Na papír napište větu: Na nevědomé úrovni se tě ptám, kolika letech jsi „zamrzlý/á", jako kolika-letý/á se cítíš být, případně se i chováš? Potom se zeptejte: „Řekni mi bez přemýšlení první číslo, které tě napadne, když se ptám na tebe?" (Myslete při tom na otázku, kterou máte na papíře. Až tázající odpoví, číslo napište k otázce a předejte tomu, koho jste se ptali na nevědomé úrovni na jeho věk."

Číst dál...

Věty na „dospělost“ -  jak napravit problém - je nutné opakovat cca 20 dní - 3 až 7 dní po sobě, v poledne cca 12 x formou „rituálu“, nestačí jen opakovat jako básničku nebo jen číst.
Základní věty k rituálu, které se opakují a doporučuji je minimálně v této kombinaci.

Číst dál...

Test pro klienty A:
 
1. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vás?……………………………………..
                                                                                                                                       
2. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vašeho partnera ?………………..............
 
3. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vás  v souvislosti s partnerem ?……….....
 
4. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na partnera v souvislosti s Vámi ?…..…….....
 
5. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vás v souvislosti s prací?............................
 
6. Řekněte první číslo,  které Vás napadne, když se ptám na práci v souvislosti s Vámi?........................... 
 
7. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vás v souvislosti se životem?......................
                                                                                              
8. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na  život v souvislosti s Vámi?... ……….........
 
9.                                                                                na Vás v souvislosti  s budoucím  dítětem……
 
10.                                                                               na budoucí dítě v souvislosti s Vámi?.............
 
11.                                                                               na Vaše děti :  nejstarší, mladší, nejmladší…………………………
 
 

Číst dál...