+420606119600 (O2)
+420777119600 (T-Mobile)

Skype: bradley.st

WhatsApp

email: stanley.bradley@email.cz

STANLEY BRADLEY

VĚŠTĚC A SPISOVATEL

Otázky na nevědomé úrovni:


1. Jaké vás napadne číslo, od 0 až 10, když se ptám na lidi okolo vás?
2. Jaké vás napadne číslo, od 0 až 10, když se ptám na jednu vaši schopnost ve vztazích?
3. Jaké vás napadne číslo, od 0 až 10, když se ptám na vaši schopnost v pracovní oblasti?
4. Jaké vás napadne číslo, od 0 až 10, když se ptám na vaši aktivitu v partnerském vztahu?
5. Jaké vás napadne číslo, od 0 až 10, když se ptám na vaši aktivitu v práci?
Výsledek testu:


Odpověděli jste na tyto otázky, které jsem položil na nevědomé úrovni:


1. Jak vás kladně ovlivňují lidé okolo vás?
2. Jak umíte zvládat stres ve vztahu?
3. Jak umíte zvládat stres v práci?
4. Kolik energie dáváte ve vztahu na udržení vztahu?
5. Kolik energie dáváte na udržení se v práci? Jestliže práci nemáte, kolik energie vynakládáte na její získání?
Dobrá odpověď je od 60 %, výborná od 80 % a výš. Pokud vyjde od 0-40 %, tedy číslo 1-4, je třeba se s některými lidmi okolo vás rozloučit, aby vás nestrhli sebou na dno. Neumíte nebo nedáváte vztahu, práci, tolik energie, kolik je třeba na udržení, získání, atd.