+420606119600 (O2)
+420777119600 (T-Mobile)

Skype: bradley.st

WhatsApp

email: stanley.bradley@email.cz





STANLEY BRADLEY

VĚŠTĚC A SPISOVATEL

Test pro klienty A:

 

1. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vás?……………………………………..

                                                                                                                                      

2. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vašeho partnera ?………………..............

 

3. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vás  v souvislosti s partnerem ?……….....

 

4. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na partnera v souvislosti s Vámi ?…..…….....

 

5. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vás v souvislosti s prací?............................

 

6. Řekněte první číslo,  které Vás napadne, když se ptám na práci v souvislosti s Vámi?........................

 

7. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na Vás v souvislosti se životem?......................

                                                                                             

8. Řekněte první číslo, které Vás napadne, když se ptám na  život v souvislosti s Vámi?... ……….........

 

9.                                                                                       na Vás v souvislosti  s budoucím  dítětem……

 

10.                                                                                     na budoucí dítě v souvislosti s Vámi?.............

 

11.                                                                                     na Vaše děti :  nejstarší, mladší, nejmladší…………………………

 

Číst dál...

Můžete na papír namalovat (všechno, nebo nic, případně co z možností vás napadne): 
prase, kytku, dům, býka, krávu, koně.
Co z toho byste namalovali a hlavně, v jaké pořadí?
Výsledek testu níže.

Číst dál...

Podobným způsobem lze nechat karty či „intuici“ odpovídat na jednoduché otázky ANO-NE. Myslíme na otázku, kde stačí odpověď ANO-NE, zamícháme a vyložíme tři karty, více sudých čísel na vyložených kartách (nebo po třikrát ukázání prstem na sudá čísla) je odpověď ANO. Je možné zjistit, jaká barva je pro vás nejvhodnější. Vyložíte kartu (až tři), nebo ukážete při zavřených očích na tabulku na zadní straně a dozvíte se odpověď. Stejně tak se lze ptát opačně, jaká barva pro vás není vhodná. Můžete se ptát, jaká je pro vás vhodná barva amuletu, talismanu, auta, oblečení na to, abyste uspěli u výběrových řízení, u důležité zkoušky, atd.  Pod čísly 0 až 12 jsou i tvary amuletů, materiál vhodný na amulety. I to, jaký materiál či tvar amuletu je pro vás vhodný lze vyložením karet či intuitivním ukázáním prstu při zavřených očích na tabulce. Jednoduchou otázkou, zda amulet potřebujete, můžete zjistit otázkou s odpovědí ANO či NE. Výklad je také možný tak, že se dotazujícího na nějakou otázku zeptáte, jaké číslo z čísel 0 až 12 jej napadne, když se ptáte např. na to, co bylo příčinou „jeho problému“. Číslo, které odpoví je číslem odpovědi v tabulce. Je to můj nápad, jak snadno dostat jednoznačnou odpověď na jednoznačnou otázku a tento způsob výkladu z karet jsem popsal již ve svých prvních vykládacích kartách po roce 1990. Od té doby jsem vydal již mnoho vykládacích karet s podrobným výkladem, poslední vydání vyšlo před vánoci 2014 v knize OSUD.

Číst dál...