+420606119600 (O2)
+420777119600 (T-Mobile)

Skype: bradley.st

WhatsApp

email: stanley.bradley@email.cz

STANLEY BRADLEY

VĚŠTĚC A SPISOVATEL

     Úvodem je třeba připomenout, že se jedná o náročný rituál a měl by jej provádět terapeut, který dané problematice rozumí, ideální je psycholog, případně psychiatr. Proto není moc lidí, kteří konstelace umí. Je možné touto terapií i klienty poškodit. Kdo neumí najít vhodného terapeuta např. na „Uzdravení rodinných kořenů!, může tento problém řešit tím, že nechá sloužit mši „za uzdravení rodinných kořenů“ dobrým farářem.
     Začal jsem v roce 2002 s Rodinnými konstelacemi (skupinová terapie, tzv. psychodrama), abych získal odpovědi na otázky, které nedostaneme klasickými metodami. Je to např. mnoho otázek okolo smrti, které jsem chtěl ověřit do knihy O životě a smrti. Stejně tak jsem se zabýval otázkami co je osud a jak jej můžeme změnit či ovlivnit, o čemž je tato kniha. I to jsou témata, která lze ověřovat při konstelacích, včetně předpokladů budoucnosti. Kapitolu o rodinných konstelacích jsem začal psát právě pro tuto knihu, protože je to téma, které je spíše filosofické a nejsou vědecké metody, kterými by se tato problematika dala vysvětlit a dokazovat. Téma rodinných konstelací patří do kategorie rituálů, kterými je jako jednou z mála možností osud ukázat a změnit.
     Po mnohaletém řešení problémů v rituálech rodinné konstelace jsem přesvědčen, že v rodinném systému existuje „kolektivní odpovědnost“. Z konstelací se ukazuje stále častěji, že neseme odpovědnost za naše předky (potomky), pokud způsobili nerovnováhu a nebyli za to potrestaní. 
     Další možnosti jsou změnou jména (příjmení či obojího), změnou bydliště- ale to musí být o tolik kilometrů, aby se změnil zásadně horoskop, tedy buď na sever, nebo jih nepomůže, musí to být na západ či východ, atd.). Protože vše souvisí se vším, i tato zdánlivě nepatrná změna jednoho aspektu z mnoha v součtu osudu může znamenat hodně. Chtěl jsem původně psát knihu o rodinných konstelacích, které umí odhalit nejvíce zatím s dostupných alternativních metod. 
     Při rodinných konstelacích jsem „postavil“ do jedné role, kde se řešilo početí a smrt, osud. Nedokázalo, že by osud hrál v těchto událostech významnou roli. Větší roli, jak se ukázalo v konstelacích má smrt. To bylo významné zjištění. Ještě větší roli hrál aspekt, který jsem obecně nazval problém. 
     Přišel na to, že v našem životě hrají roli určité faktory a těch se musí sejít určitý počet na určitou událost. Např. aby se na ulici začali bavit dva neznámí lidé, stačí 1 společný faktor, aby se sešli spolužáci ve škole, musí se sejít 2 společné faktory, aby se dva lidé stali spolupracovníky v práci, musí se sejít 3 faktory, na kamarádský vztah jsou třeba 4 faktory, na milenecký vztah 5 faktorů, na manželství 6 faktorů, aby vztah vydržel až do smrti, musí se sejít 7 společných faktorů, což znamená, že oba s partnerů musí mít každý sedm faktorů pro to, aby vztah vydržel až do smrti jednoho z nich. Aby se narodil kluk, musí se sejít 4 faktory, aby se narodila holka, musí se sejít 5 faktorů, atd. Když jsem zjišťoval, kolik faktorů můžeme např. při seznámení ovlivnit, vyšlo mi v odpovědi, že žádný. Tuto skutečnost budu dál ověřovat pomocí konstelací, a pokud se tato moje teorie potvrdí, znamená to, že všechny vztahy v životě by nám byly naprogramovány do podvědomí předem, což by pro někoho mohlo být hrozné.  

Číst dál...