Odpovědi na testy

Články kategorie Odpovědi na testy
8.12. 2017

Výsledek věštby z pátku 8.12.2017

Výsledek testu ze dne 8.12. 2017 Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda je vám dán úspěch osudem?1 = Ne, 2 = Někdy, 3 = ANO (Pokud nejste úspěšní, tak své možnosti jen nevyužíváte)

6.12. 2017

Výsledek testu ze čtvrtka 7.12.2017

Výsledek testu ze dne 7.12. 2017 Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda jste loajální?1 = Ne, 2 = Někdy, 3 = ANO

6.12. 2017

Výsledek testu ze stedy 6.12.2017

Výsledek testu ze dne 6.12. 2017 Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda jste nebezpeční svému okolí?1 = Ne, 2 = Někdy, 3 = ANO

5.12. 2017

Výsledek testu z úterý 5.12.2017

Výsledek testu ze dne 5.12. 2017 Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda využíváte svých schopností v pracovní oblasti na maximum?1 = Ne, 2 = Někdy, 3 = ANO

3.12. 2017

Výsledek testu z pondělí 4.12.2017

Výsledek testu ze dne 4.12. 2017 Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda umíte udržet své emoce pod kontrolou?1 = Ne, 2 = Někdy, 3 = ANO

1.12. 2017

Výsledky testů od pátku 1.12. do neděle 3.12.2017

Výsledek testu ze dne 3.12. 2017 Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda jste agresivní? 1 = Ne, 2 = Někdy, 3 = ANO Výsledek testu ze dne 2.12.2017 Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda nadřazujete své názory nad názory druhých? 1 = Ne, 2 = Někdy, 3 = ANO. Výsledek testu ze dne 1.12.2017 Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda si vážíte své rodiny? 1 = Ne, 2 = Trochu, 3 = ANO.

29.11. 2017

Výsledek věštby ze čtvrtka 30.11.2017

Výsledek testu ze dne 30.11.2017 Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda vám hrozí od dnes do vánoc nebezpečí? 1 = Ne, 2 = Malé, 3 = Hrozí větší problém, 4 = Hrozí úraz, 5 = Hrozí velké nebezpečí.

29.11. 2017

Výsledek testu ze středy 29.11.2017

Výsledek testu ze dne 29.11.2017 Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda jste „duchapřítomní“?1 = Ano, 2 = Občas, 3 = Ne

28.11. 2017

Výsledek testu z úterý 28.11.2017

Výsledek testu ze dne 28.11.2017 Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda jste despotičtí? 1 = Ano, 2 = Občas, 3 = Ne, je mi to cizí být despota.

27.11. 2017

Výsledek testu z pondělí 27.11.2017

Výsledek testu ze dne 27.11.2017 Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda si něco nalháváte?1 = Ano, lžu sám/a sobě, 2 = Občas, si lžu, 3 = Ne, jsem k sobě upřímný/á.