+420606119600 (O2)
+420777119600 (T-Mobile)

Veškeré zboží můžete objednat pohodlně i po telefonu:

(+420) 724719732 nebo po e-mailu: info@stanleybradley.eu

STANLEY BRADLEY

věštec a spisovatel

Výsledek testu ze dne 23.11.2017

Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda se vyhýbáte odpovědnosti?

1 = Ne, 2 = Trochu ano, 3 = Ano, vyhýbáte se odpovědnosti.

Výsledek testu ze dne 22.11.2017

Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda využíváte své možnosti štěstí?

1 = Ne, což je škoda, 2 = Trochu ano, ale nepřeháníte to, 3 = Ano.

Výsledek testu ze dne 21.11.2017

Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda jste tolerantní? Tolerance nebo snášenlivost znamená ochotu, schopnost nebo možnost člověka nebo společnosti žít vedle lidí s jinými názory, postoji a přesvědčeními nebo přijímat či snášet něco samo o sobě spíše nežádoucího nebo nepříjemného.

1 = Ano, jste tolerantní 2 = Trochu ano, ale nepřeháníte to, 3 = Nejste tolerantní, je to důvod k zamyšlení.

 

 

 

Výsledek testu ze dne 14.11.2017

Na nevědomé úrovni jsem se ptal, jak „zhmotňujete“  své myšlenky?

Odpověď je jako známkování ve škole. 1 = Ano, zhmotňujete, je třeba si dát pozor a myslet pozitivně, potom „zhmotníte pozitivní myšlenky. Pokud myslíte negativně, „zhmotníte“ negativní myšlenky. 5 = Nic nezhmotňujete, můžete klidně myslet na co chcete a nic se nestane.